Košičania žiadajú pozastaviť stavebné konanie NTC

Skupina obyvateľov nespokojná s výstavbou Národného tenisového centra (NTC) na Popradskej ulici v Košiciach odovzdala dnes do podateľne miestneho úradu košickej mestskej časti Západ výzvu.

11.10.2018 18:26
debata (1)

Žiadajú v nej mestskú časť Košice Západ, aby vyzvala príslušný stavebný úrad k pozastaveniu stavebného konania do doby, kým investor jednoznačne nezadefinuje skutočný zámer výstavby a predpoklad skutočného využitia stavby a v súlade s tým neupraví projektovú dokumentáciu tak, aby vyhovovala príslušným normám pre daný účel využitia.

Podľa signatárov projektová dokumentácia NTC a celý proces nie je v súlade so zákonom. Poukazujú na skutočnosť, že stavebný úrad Čaňa odňal vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb právo byť účastníkom v územnom konaní, keď sa rozhodovalo o umiestnení stavby.

Signatári žiadajú mestskú časť v rámci stavebného konania o doplnenie pôvodného súhlasného stanoviska k projektovej dokumentácii k výstavbe NTC o podmienky, ktoré zabezpečia, aby obyvatelia netrpeli negatívnymi nadmernými následkami počas prevádzky.

Výzvu podpísali František Jaroš, Dominik Karaffa a Ladislav Rovinský. Ako uviedol Jaroš, starosta mestskej časti Západ Ján Jakubov v minulosti prisľúbil, že ak bude mestská časť o tomto zámere informovaná a oslovená v rámci príslušného konania, tak ho prerokuje s obyvateľmi. Nestalo sa tak. „Touto cestou dávame samospráve možnosť doplniť svoje stanovisko v stavebnom konaní,“ uviedol Jaroš. „Zároveň vás žiadame, aby ste písomne deklarovali a o tom upozornili aj investora a stavebný úrad, že Mestská časť Košice Západ nevydá žiadne povolenie k prevádzke a usporiadaniu kultúrnych, alebo športových podujatí, pri ktorých počet divákov nebude korešpondovať s deklarovanou kapacitou parkovacích miest umiestnených v areáli NTC, alebo bude meraním dokázané, že úroveň hluku v priľahlých oblastiach prekročí projektované hodnoty 80 decibelov,“ uvádza sa vo výzve.

Podľa signatárov výzvy projektová dokumentácia je zrejme v rozpore s platnými technickými normami, minimálne v časti upravujúcej podmienky statickej dopravy, a vychádza z nesprávnych predpokladov minimálne v časti hlukovej štúdie. Problémom podľa ich mienky je, že NTC nemá dostatočný počet parkovacích miest vzhľadom na svoju kapacitu a tak návštevníci zaberú miesta obyvateľom žijúcim v širšom okolí. Obyvatelia majú aj obavy, že úroveň hluku v priľahlých oblastiach prekročí projektované hodnoty 80 decibelov najmä pri kultúrnych či iných podujatiach.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #NTC #Národné tenisové centrum #stavebné konanie