Košice v kauze parkovania podali žalobu na EEI

Mesto Košice podalo v piatok na Okresnom súde Košice I žalobu na parkovaciu spoločnosť EEI. Žaloba je podaná na plnenie - vzájomné vyrovnanie záväzkov oboch zmluvných strán a na vypratanie parkovacích miest vrátane parkovacích automatov. Obsahuje aj návrh na určenie platnosti alebo neplatnosti zmluvy medzi mestom a firmou EEI rozhodnutím súdu. Informoval o tom tamojší magistrát.

02.11.2018 13:04
debata (1)

Žalobu zostavili na základe nezávislej analýzy Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pracovníci právneho referátu mesta Košice. „Chceme sa dopracovať k tomu, aby parkovací systém v Košiciach spravovalo mesto. Preto mesto podalo dnes žalobu a minulý týždeň odvolanie proti uzneseniu súdu o nariadení neodkladného opatrenia. Súd v ňom prikázal mestu Košice, aby doterajšiemu prevádzkovateľovi EEI s.r.o. poskytoval súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 v znení neskorších dodatkov. A zároveň, aby sa mesto zdržalo konania, ktoré by spoločnosti EEI s.r.o. znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností podľa príslušnej nájomnej zmluvy,“ uviedol námestník primátora Martin Petruško, ktorý žalobu podpísal.

V prípade, že krajský súd vyhovie odvolaniu mesta Košice, súdny spor medzi mestom a EEI podľa magistrátu neovplyvní snahu mesta od 1. januára 2019 prevádzkovať prostredníctvom mestskej polície parkovací systém. V súčasnosti sú pripravované špecifikácie verejného obstarávania platobného portálu, teda na SMS parking a QR kód, aj riešenie hotovostnej platby parkovného.

„Ak krajský súd nevyhovie odvolaniu mesta Košice proti neodkladnému opatreniu, naplnenie platného VZN číslo 157 tak, ako bolo schválené na Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 17. septembra 2018, nebude možné a parkovací systém bude naďalej prevádzkovať EEI do rozhodnutia súdu,“ informovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Košickí mestskí poslanci v septembri splnomocnili viceprimátora povereného riadením mesta na podanie súdnych žalôb v súvislosti s odovzdaním parkovacieho systému spoločnosťou EEI. Mestské zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo, že ak nedôjde k dohode, správu parkovania od 1. januára 2019 prevezme mes­to.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #parkovanie #EEI