Bývalý starosta Vajnôr Mrva povolil spornú výstavbu potravín

Bývalý starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva podpísal stavebné povolenie pre spornú výstavbu potravín v mestskej časti. Urobil tak 6. decembra, dva dni pred konaním miestnych referend, z ktorých jedno sa týkalo práve stavby obchodu.

13.12.2018 12:48
Ján Mrva Foto: ,
Ján Mrva.
debata

Bývalý miestny poslanec a neúspešný kandidát na starostu Vajnôr Juraj Ondruška tvrdí, že stavebné povolenie bolo podpísane napriek podanému rozkladu proti rozhodnutiu ministerstva životného prostredia.

„Celá kauza je stále na Najvyššom súde SR z dôvodu sporného územného rozhodnutia,“ informoval Ondruška. O vyhlásenie miestneho referenda, ktoré sa týka stavby potravín, požiadal v súčasnosti už novozvolený vajnorský miestny poslanec Matej Zeman, ktorý predložil petíciu s 1097 podpismi. V sobotu (8.12.) sa na tomto referende zúčastnilo 35,66 percenta hlasujúcich, preto nebolo platné. Obsahovalo dve otázky. Jedna sa týkala toho, či obyvatelia súhlasia, aby pred kruhovým objazdom vo Vajnorách bol umiestnený pripájací a odpájací pruh, nový vstup pre tranzit z nadjazdu do obce. Taktiež, či na ploche ochrannej a izolačnej zelene má byť vybudované parkovisko a v zóne rodinných domov predajňa potravín s rozlohou 1 300 štvorcových metrov.

Nesúhlasné stanovisko v tomto prípade vyjadrilo 84,70 percenta zúčastnených voličov. Ďalšia otázka sa dotýkala územného plánu zóny Šuty z roku 2013. V tejto otázke sa mali Vajnorčania vyjadriť, či súhlasia, aby bol tento plán nahradený novým návrhom, ktorý pri kruhovom objazde zodpovedá projektovej dokumentácii developera predajne potravín. Tam vyjadrilo nesúhlasné stanovisko 86,39 percenta zúčastnených voličov.

Mrva uviedol, že na októbrovom zastupiteľstve prezentoval on i stavebný úrad, že akékoľvek referendum nemá vplyv na stavebné konanie. „Účastníci konania majú možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu. Stavebný úrad spracoval povolenie, ktoré má všetky súhlasné stanoviská opakovane potvrdené. Dátum vyhotovenia listiny nie je obvykle totožný s dátumom podpisu. Podpísané povolenie bolo z kancelárie starostu distribuované v pondelok (10.12.) ráno po neplatnom referende. A následne bolo zverejnené na úradnej tabuli plne v súlade so stavebným zákonom,“ povedal Mrva.

Ako tvrdí, po splnení podmienok je starosta povinný rozhodnutie podpísať, nemôže ho svojvoľne zdržiavať. „Nebolo vydané žiadne predbežné opatrenie, na základe ktorého by stavebný úrad vedel napríklad prerušiť konanie,“ podotkol s tým, že stavebný úrad musí podľa zákona konať v lehote na to určenej.

Nový starosta Vajnôr Michal Vlček deklaruje, že bude dbať na to, aby bola potvrdená správnosť všetkých krokov v tejto veci. „Z toho dôvodu som si vyžiadal kompletnú dokumentáciu, pozval a pozvem na stretnutie zainteresované strany a nechám posúdiť oprávnenosť nezávislej právnej odbornej autorite. Podľa jej vyjadrenia, ktoré budem verejne komunikovať, zaujmem ďalší postoj,“ napísal na sociálnej sieti. Má záujem túto tému uzavrieť tak, „aby ďalej už nepolarizovala ľu­dí“.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Vajnory #Ján Mrva #Michal Vlček