V Košiciach je dočasne bezplatné parkovanie

Parkovanie na platených parkoviskách v Košiciach patriacich mestu bude až do nedele 6. januára 2019 bezplatné. Oznámilo to vedenie Košíc na mestskej internetovej stránke. Podľa vedenia mesta deje sa tak na základe novelizovaného Všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území.

27.12.2018 09:04
debata

Ako informuje mestská stránka, bezplatné parkovanie môže využiť každý motorista v centrálnej mestskej zóne, v rezidentských lokalitách, aj na závorových a osobitných parkoviskách. Vedenie mesta zároveň informovalo, že podľa novely VZN zo septembra 2018 sa mesto Košice zároveň stáva namiesto spoločnosti EEI od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Mesto Košice preberá parkovanie do svojej réžie od 7. januára 2019. „O ďalších krokoch a zmenách, ktoré v tejto súvislosti nastanú, budeme verejnosť informovať prostredníctvom webstránky kosice.sk, facebooku Mesta Košice a médií,“ uvádza vedenie mesta.

Košice uzavreli v roku 2012 so spoločnosťou EEI zmluvu o prevádzkovaní verejného plateného a rezidentského parkovania v historickej časti mesta. Ďalšími dodatkami bolo rezidentské a platené parkovanie rozšírené aj o zóny v širšej časti mesta a trvanie zmluvy bolo stanovené do roku 2022. To vyvolalo protesty obyvateľov. Aktivisti ešte vlani žiadali petíciou, pod ktorú sa podpísalo okolo 16 000 ľudí, aby mesto ukončilo zmluvný vzťah s EEI, pretože podľa nich zmluva z roku 2012 nie je platná. Výhrady mali voči systému, ale aj preto, že podľa ich mienky viac peňazí vybraných za parkovanie išlo do spoločnosti EEI ako do mestskej kasy. Žiadali, aby mesto zabezpečilo parkovanie vo vlastnej réžii a aby peniaze putovali do mestskej pokladnice. Mesto tlaku podľahlo a mestské zastupiteľstvo prijalo novelu VZN o parkovaní, podľa ktorej mesto Košice prevezme parkovanie do svojich rúk od 1. januára 2019.

Podľa EEI predstavitelia mesta Košice ignorujú súdom uložené povinnosti a snažia sa mariť rozhodnutie, ktorým Okresný súd Bratislava uložil mestu Košice vykonateľným rozhodnutím jednoznačnú povinnosť, aby sa zdržalo akéhokoľvek konania, ktoré by EEI znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy. „Upozorňujeme, že jednostranné a účelové prijímanie všeobecne záväzných nariadení zo strany mesta Košice žiadnym spôsobom neznižuje vykonateľnosť povinností uložených zo strany súdu mestu Košice,“ tvrdí EEI. V zmysle zákona a rozhodnutí súdu bude EEI naďalej vykonávať svoje zmluvne povinnosti a práva v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, a to aj v roku 2019.

Mesto Košice sa proti rozhodnutiu bratislavského súdu odvolalo, no o odvolaní sa zatiaľ nerozhodlo. Nie sú známe ani rozhodnutia košického súdu o žalobách mesta, ktoré podalo v novembri voči EEI.

debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #parkovanie #EEI