VIDEO: Parkovanie v Košiciach? Jednoducho chaos!

, , 15.01.2019 11:00

Ako sa parkuje v Košiciach? Zle, pretože neviete, či si máte kúpiť lístok v automate, zaplatiť mobilom a netušíte, či aj po zaplatení nedostanete pokutu...

VIDEO: Zmení sa niečo v chaotickom parkovaní v Košiciach? Pozrite si video TV Pravda.

Téme parkovania a riešeniu sporov mesta Košice so súkromnou parkovacou spoločnosťou EEI by sa koncom januára malo venovať mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva.

Medzi oboma stranami je podľa starostu mesta Košice Jaroslava Polačeka snaha rokovať a hľadať spôsob na vzájomnú dohodu. „Na druhej strane ten proces vidím na veľmi dlho a preto sme pripravení 31. januára zvolať mimoriadne mestské zastupiteľstvo, kde chceme tému parkovania hlbšie prebrať s poslancami mesta,“ povedal.

V zmysle prijatého Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) sa mesto Košice od 1. januára 2019 stalo namiesto spoločnosti EEI výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Za prevádzkovateľa sa však naďalej považuje aj spoločnosť EEI, ktorá vyhlásila, že bude vykonávať svoje zmluvné povinnosti a práva v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej do roku 2022. Argumentuje neodkladným opatrením Okresného súdu Bratislava I, ktorý mestu prikázal poskytovať spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy. Platiť to má do času skončenia zmluvy alebo prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti. Primátor označil prijaté VZN za vyššiu právnu silu a nájomnú zmluvu za neplatnú.

Na doriešení vzťahov so spoločnosťou EEI s.r.o., ktoré sa týkajú prevádzkovania parkovacích miest, začala s mestom Košice spolupracovať právnická firma HAVEL & PARTNERS.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#parkovanie #Kočice #EEI
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku