Martinčania chcú riadiť svoje mesto

, 30.01.2019 14:00

Do aktívneho diania v meste a jeho rozvoja sa v Martine môžu zapojiť aj bežní obyvatelia. Primátor Ján Danko ich vyzval, aby sa stali členmi jeho komisií. Má ich byť desať, pričom kopírujú tie, ktoré zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Podmienkou členstva je odbornosť a dobré nápady. Mestský úrad dva týždne po výzve eviduje obrovský záujem.

Primátor Ján Danko chce dať slovo pri prijímaní kľúčových dokumentov mesta aj ľuďom, ktorí nepôsobia v zastupiteľstve. „Sú medzi nimi odborníci, ktorí síce nechcú byť súčasťou zastupiteľstva, no záleží im na efektívnych riešeniach a majú množstvo nápadov,“ vysvetlil Danko.

Konkrétne má ísť o komisie pre Smart City, ekonomické záležitosti, legislatívu, územné plánovanie a výstavbu, kultúru, školstvo, vzdelávanie a mládež, sociálno-zdravotnú oblasť, životné prostredie, verejný poriadok a požiarnu ochranu, šport, regionálny rozvoj a cestovný ruch a pre energetiku. Martinčania sa môžu prihlásiť do konca januára.

Počet dobrovoľných členov jednotlivých komisií primátora, bez nároku na odmenu, nie je obmedzený. Záujem o členstvo je už teraz veľký. „Žiadosti nám zaslalo niekoľko desiatok Martinčanov,“ podotkol primátor s tým, že prvé stretnutia by mali byť už vo februári. Hneď na úvod bude ich najzásadnejšou úlohou stanovenie plánu priorít pre oblasti podľa profilácie komisie.

Martinský poslanec Slavomír Šuch, ktorý je členom sociálno-zdravotnej komisie, novinku víta. „Ľudia sa potrebujú zúčastňovať správy verejných vecí,“ hovorí. Poslankyňa Zuzana Vonsová z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu to tiež vníma pozitívne. „Fandím systému priamej demokracie. Toto je spôsob, ako inšpirovať a priviesť občanov k tomu, aby sa viac podieľali a zaujímali o dianie v meste,“ povedala. „Čokoľvek navrhnú, nakoniec im to aj tak musí schváliť zastupiteľstvo. Stojí za to vyskúšať to minimálne na rok. Potom uvidíme, či to má želaný efekt,“ uzavrela.

Trošku iný názor má poslanec Dušan Kubička. „Mne sa to zdá duplicitné. Z časového hľadiska by bolo jednoduchšie, keby primátor prišiel na zasadnutie už existujúcich komisií a prizval na ne verejnosť. Prípadne odborníkov, ktorí by v danej oblasti mohli byť nápomocní. Bolo by to jednoduchšie,“ povedal.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Martin #mestské zastupiteľstvo #komisia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku