Stredné školy po protestoch uspeli

Obchodná akadémia na Polárnej ulici v Košiciach nemala prijať žiadneho nového žiaka. Tak rozhodol v mene zriaďovateľa košický župan Rastislav Trnka. Kvóty pre jednotlivé odbory určilo ministerstvo školstva, kraj ich rozdelil pre jednotlivé školy. Tie sa však mohli odvolať - na ministerstve. Takže posledné slovo mali aj tak úradníci.

17.02.2019 18:00
debata (6)

Na obchodnej akadémii pôvodne plánovali na budúci školský rok otvoriť tri prvé triedy so 60 študentmi, neskôr sa toto číslo znížilo. Koncom novembra sa riaditeľ školy Peter Ivan dozvedel, že akadémia ako jediná v Košickom kraji nemôže prijať žiadneho študenta. Žiaci aj študenti protestovali na zastupiteľstve Košického samosprávneho kra­ja.

„Pre školu to znamená likvidáciu,“ uviedol vtedy Ivan. Rozhodnutím ministerstva školstva bude môcť stredná škola však napokon prijať 17 študentov. Triedu otvoria v študijnom odbore obchodná akadémia. Riaditeľ sa prostredníctvom školskej webovej stránky poďakoval aj partnerom školy, ktorí lobovali aj za iné stredoškolské odborné zariadenia.

Najviac nespokojní boli študenti a pedagógovia košického gymnázia Park mládeže. Rozhodnutie župana ich malo obrať o 60 miest v dvoch triedach tradičného štvorročného štúdia. „Ešte pred rozhodnutím kraja malo o štvorročné štúdium záujem až 163 žiakov. Vedeli by sme si teda vybrať tých najkvalitnejších,“ reagovala na krok župy Alena Bobáková, riaditeľka gymnázia. Napriek nejasnej situácii v polovici januára usporiadali deň otvorených dverí, kde propagovali okrem bilingválnej sekcie aj tradičné štvorročné gymnázium.

„Je to skvelá správa, ktorá ma potešila. Pripravujeme preto ďalší deň otvorených dverí, aby sme mohli študentov a ich rodičov informovať o aktuálnych zmenách,“ konštatovala Bobáková, podľa ktorej škole pomohla aj medializácia. „Myslím, že sme našou aktivitou pomohli aj iným školským zariadeniam,“ hovorí riaditeľka.

Až 26 študentov môže prijať do štvorročného odboru aj košické Gymnázium M. R. Štefánika, kraj im pritom pôvodne určil nulu. Michalovské Gymnázium Ľ. Štúra bude môcť prijať 60 študentov, predtým im predseda KSK určil iba polovicu.

Po protestoch župan Rastislav Trnka uviedol, že v minulosti ministerstvo aj kraj povolili vznik škôl, študijných odborov alebo navýšenie počtu žiakov bez toho, aby zohľadnili demografický vývoj a reálny dopyt na trhu práce.

Rozhodnutie ministerstva školstva samosprávny kraj prekvapilo. „Očakávame, že sa opätovne prehĺbi kríza pri prijímaní žiakov na odborné vzdelávanie – najmä do profesií, ktoré sú technicky náročnejšie a menej zaujímavé pre žiakov. Naopak, deviataci, ktorí budú mať záujem o gymnázium, sa bez ohľadu na výsledky na gymnázium dostanú,“ konštatoval Trnka. Teší ho, že na základe požiadavky samosprávnych krajov ministerstvo pristupuje k zmene minuloročnej vyhlášky, podľa ktorej sa museli redukovať počty žiakov prijímaných na stredné školy.

„Ani aktuálne rozhodnutie ministerstva nedáva odpoveď na to, podľa akého kľúča rozhodujú úradníci v Bratislave o tom, koľko stredoškolákov majú školy prijať,“ mieni Trnka a dodáva: „Verím, že najneskôr do konca tohto školského roka ministerstvo stanoví kritériá, o ktorých budeme môcť aj my rokovať a vecne riešiť to, aby žiaci študovali na stredných školách odbory, ktoré ich čo najlepšie pripravia na ich budúci profesionálny život a tiež pre trh práce.“ Škrtalo sa aj na zdravotníckych školách, ktorých je na Slovensku viac ako dvadsať. Odborníci pritom dlhodobo poukazujú na poddimenzovaný počet zdravotníckeho personálu v nemocniciach. Ministerstvo preto navýšilo počty žiakov tak v Košickom, ako aj v Prešovskom kraji.

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach môže v odbore praktická sestra prijať až o 30 študentov viac , rozhodnutie kraja bolo iba 60. V prípade ďalšej zdravotníckej školy v metropole východu získajú v štyroch odboroch tiež o niekoľko miest viac. Konkrétne v odbore asistent výživy sa zvýšil počet zo 14 na 18, u zdravotníckeho laboranta to je navýšenie na 50 žiakov, predtým to bolo iba 38 miest a v dvoch odboroch, očný optik a zubný asistent, sa zvýšil počet z krajom navrhovaných šesť na konečné číslo 12 študentov v každom z nich.

K zvýšeniu došlo aj na zdravotníckych školách v Prešovskom kraji. Vo všetkých prípadoch ide o odbor praktická sestra. V Humennom mali stanovených 50 miest, ministerstvo to upravilo na 56, vo Svidníku zo 17 na 24, v dvoch prešovských zo 134 na 146 a v Levoči v budúcom školskom roku namiesto 23 prijmú 28 študentov.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #stredné školy #kvóty