Prešov rieši koncepciu dopravy do roku 2040

, 05.03.2019 18:31
mestska doprava strategia Presov auto autobus
Zhustená premávka či pravidelne sa tvoriace kolóny automobilov v ranných a popoludňajších hodinách by po aplikácii Masterplanu do praxe mali byť minulosťou Autor: ,

Zlepšiť dopravnú situáciu v centre Prešova a v jeho okrajových častiach má Strategický plán udržateľného rozvoja dopravy v meste, takzvaný Masterplan. Šarišská metropola mala naposledy podobný dokument vytvorený pred viac ako 30 rokmi. Za viac ako 687-tisíc eur ho vypracovala česká spoločnosť NDCon Praha.

„Je to dokument, na ktorý sme dlho čakali. Nastaví do budúcnosti stratégiu v tom, ako chceme riešiť dopravu v meste Prešov. Výstupom je viac ako sto samostatných projektov. Verím, že nájdeme zdroje na ich financovanie v budúcnosti, aby sme Prešovčanom priniesli kvalitnejšiu dopravu,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zhustená premávka či pravidelne sa tvoriace kolóny automobilov v ranných a popoludňajších hodinách by po aplikácii Masterplanu do praxe mali byť minulosťou, doprava sa odľahčí a vozidlám sa umožní rýchlejší prejazd cez najfrekventova­nejšie križovatky. Pomôže aj pri koordinovaní a plánovaní veľkých investícií a rekonštrukcii križovatiek. Aplikovanie dokumentu by malo riešiť plynulosť cestnej premávky, atraktivitu verejnej dopravy a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Podstatnou zložkou Masterplanu je aj špeciálny softvér. Vďaka vopred zadaným vstupným údajom, ako je napríklad počet obyvateľov, škôl či miest s najfrekvento­vanejšou premávkou, vykonštruuje možné dopravné situácie a vďaka analýze nájde najrýchlejšie a najlepšie riešenie nielen pre chodcov a vodičov, ale aj cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky. Vďaka tomu umožní zistiť napríklad aj to, ako ovplyvní dopravnú situáciu v meste Prešov ďalšia výstavba.

Strategický plán udržateľného rozvoja dopravy v meste ráta aj s dostavbou obchvatov mesta a predpokladá, že po dokončení západného a severného obchvatu sa počet vozidiel prechádzajúcich cez mesto zníži o polovicu.

V oblasti mestskej hromadnej dopravy odporúča modernizáciu vozidiel a vyšší počet trolejbusov a elektrobusov, vďaka čomu sa odľahčí centrum mesta od automobilov, čo bude prospešné aj pre životné prostredie. Stratégia ráta aj so zatraktívnením železničnej dopravy a jej prepojením s prímestskou a mestskou hromadnou dopravou. Súčasťou dokumentu, ktorý je platný do roku 2040, je aj výstavba cyklochodníkov, vytváranie nových priechodov pre chodcov a parkovacia politika v meste. Odporúča tiež vytvorenie centrálneho dispečingu na riadenie a správu inteligentne riadených križovatiek či tunela.

Vytvorenie Strategického plánu udržateľného rozvoja dopravy v meste je potrebné najmä pre možnosť čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. Prešov má Masterplan ako tretie mesto na Slovensku a financovalo ho z európskych zdrojov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#doprava #Prešov #dopravná situácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku