Nemocnice v pôsobnosti Trenčianskeho kraja nie je možné privatizovať, rozhodli poslanci

Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Bojniciach, Myjave a v Považskej Bystrici zostanú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bez možnosti úplnej alebo čiastočnej privatizácie, alebo akejkoľvek inej formy prenechania kompetencií zriaďovateľa v prospech tretej strany. Rozhodli o tom na pondelkovom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.

25.03.2019 17:12
debata

Podľa predsedu novovzniknutej Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo v TSK Jozefa Bielika poslanci vyhoveli odporúčaniu komisie a návrh schválili. Komisia vznikla vo februári tohto roku a tvoria ju riaditelia nemocníc, poslanci, hlavný kontrolór TSK a vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK. Má 11 členov.

Je prijaté uznesenie a ja verím, že záväzné na celé funkčné obdobie tohto zastupiteľstva, že sa nielenže nebudú privatizovať nemocnice, ale ani ich jednotlivé časti, a ani ich činnosti. Trenčiansky kraj tak vykazuje vyššiu mieru zodpovednosti voči pacientom a obyvateľom Trenčianskeho kraja, zdôraznil Bielik s tým, že k úbytku oddelení, lekárov, sestier a činností dochádza v kraji v zariadeniach, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Komisia tiež odporučila krajskému parlamentu prijať uznesenie garantujúce zachovanie súčasného rozsahu poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušných medicínskych odboroch a ich ďalšie rozširovanie v budúcnosti na základe reálnej potreby zdravotnej starostlivosti. Zastupiteľstvo TSK odporúčanie komisie akceptovalo.

Pracovná skupina pre zdravotníctvo je stály poradný orgán Zastupiteľstva TSK a jej úlohou je príprava materiálov, posudzovania a predkladania stanovísk k materiálom týkajúcim sa problematiky zdravotníctva v rámci Trenčianskeho samosprávneho kra­ja.

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocnice #privatizácia #Trenčiansky samosprávny kraj