Akčný plán transformácie hornej Nitry bude môcť pripomienkovať i verejnosť

18.04.2019 09:31

Obyvatelia hornej Nitry budú mať možnosť diskutovať o tom, ako sa má región zmeniť po útlme ťažby uhlia. Strategický dokument, ktorý má pomôcť baníckemu regiónu k zmene ekonomickej orientácie a zlepšeniu životného prostredia, bude prerokovaný v najbližších dňoch aj na verejných stretnutiach v Handlovej, Novákoch a Prievidzi.

„Na základe identifikovaných problémov bola vytvorená vízia transformácie regiónu, ktorou je, aby sa horná Nitra stala atraktívnym a sebestačným regiónom, kde sa bude ekonomika rozvíjať v symbióze s čistým životným prostredím a dobrým prepojením na iné ekonomické centrá,“ informoval ďalej hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

Verejné prerokovanie vízie a akčného plánu začne v Handlovej 26. apríla, nasledovať budú stretnutia v Novákoch 3. mája a 7. mája v Prievidzi. Vo všetkých mestách verejné prerokovanie začne o 16.00 h. "Dôvodom verejných prerokovaní je snaha získať dôveru občanov, že vláda, región, samospráva a všetci, ktorí sa na príprave transformácie hornej Nitry podieľajú, majú záujem dosiahnuť základnú víziu plánu.

Naštartovať ekonomiku v rôznych oblastiach a zabezpečiť zamestnanosť s vyššou pridanou hodnotou pre región," skonštatoval Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Pracovnú verziu dokumentu už dostala k dispozícii pracovná skupina zriadená na úrovni ÚPVII. Tá mala doručiť svoje pripomienky do polovice apríla. Následne dostane verejnosť možnosť vyjadriť sa k materiálu už so zapracovanými pripomienkami. Dokument bude k dispozícii na webovej stránke www.zivotpouhli.sk.

„Spracovatelia relevantné pripomienky členov pracovnej skupiny a verejnosti zapracujú do strategického dokumentu, a až v tejto forme bude dokument predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Napokon má byť akčný plán schválený ako vládna stratégia. Na rokovanie vlády by ho mali predložiť na záver júna,“ dodal Ďureje.

#Horná Nitra #akčný plán
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku