Staré Mesto a Vrakuňa neodsúhlasili Vallov návrh parkovacej politiky, Dúbravka a Ružinov sú za

Miestni poslanci bratislavského Starého Mesta na utorkovom (14. 5.) mimoriadnom zasadnutí neodsúhlasili mestský návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) k parkovacej politike a návrh k dodatku štatútu hlavného mesta, informoval hovorca starostky Starého Mesta Matej Števove.

15.05.2019 11:08 , aktualizované: 20:50
parkovanie, parkovisko, auto Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (16)

Staromestská starostka Zuzana Aufrichtová na začiatku rokovania vyjadrila podporu parkovacej politike, ktorú chce presadiť bratislavský primátor Matúš Vallo, a schváleniu súhlasného stanoviska. Na návrh miestneho poslanca Borisa Ažaltoviča bol však prijatý pozmeňovací návrh, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiada primátora zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy, ktorá bola použitá na vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu, a dopracovanie návrhu dodatku na základe pripomienok mestských častí a verejnej diskusie.

Požaduje to predložiť v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie mestským častiam a na verejnú diskusiu v septembri 2019. Ďalej žiada primátora zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie pasportizácie parkovacích miest a analýzy vplyvy zavedenia parkovacej politiky. „Nemáme dosť podkladov na to, aby sme vedeli zahlasovať za tento návrh. Chýba finančná analýza, dopadová štúdia,“ povedal.

Prijatiu pozmeňovacieho návrhu a následného uznesenia predchádzala búrlivá debata. „Mne sa nepáči také podsúvanie, že ak máte nejakú pripomienku, tak ste proti parkovacej politike,“ skonštatoval poslanec Tomáš Ziegler. Poslankyňa Viera Satinská uviedla, že podporuje reguláciu parkovania, avšak rýchlosť a bezhlavosť jej na tom prekáža. „Tá rýchlosť a nedostatok tvrdých dát v podkladoch,“ povedala.

Poslanec Damask Gruska zdôvodňoval časový stres, ktorý je pri zavádzaní parkovacej politiky. „My, keď neurobíme nejaký krok, táto situácia sa dramaticky zhorší,“ upozornil. Vicestarostka Starého Mesta Martina Uličná poznamenala, že návrh Ažaltoviča nehovorí nič o zastavení parkovacej politiky. „Len o oddialení rozhodnutia,“ spresnila. Bratislavská viceprimátorka Tatiana Kratochvílová pripomenula, že Staré Mesto má parkovaciu politiku už zavedenú a nie je to pre obyvateľov nič nové. Povedala, že čas zapracovať pripomienky bude, keďže VZN bude od 22. mája zverejnené a priestor na vyjadrenie budú mať tak obyvatelia, ako aj mestské časti.

Poslanci hlasovaním prijali pozmeňovací Ažaltovičov návrh a hlasovaním prijali takto pozmenené uznesenie, a teda vyjadrili nesúhlas s mestským návrhom VZN a nesúhlas s dodatkom k štatútu hlavného mesta. Za boli 13, proti ôsmi poslanci a zdržal sa jeden. Poslankyňa Dana Kleinert vyjadrila ľútosť nad rozhodnutím zastupiteľstva. Ako uviedla na sociálnej sieti, „vytĺkanie politického kapitálu je pre niektorých poslancov prednejšie, ako zdravá argumentácia a oboznámenie sa s témou“.

„Rýchlosť doby, ktorá bola na súčasné spracovanie parkovacej politiky, mne ako starostke nedala mandát a odpovede svojim poslancom k tomu, aby som vedela politicky vyjednať súhlasné stanovisko,“ argumentovala starostka. Nevníma to však ako tragédiu. Návrh parkovacej politiky má byť v júni predložený mestskému zastupiteľstvu. Aufrichtová deklaruje, že pokiaľ požiadavky Starého Mesta budú zohľadnené, mestská časť podporí parkovaciu politiku.

V Dúbravke dali návrhu parkovacej politiky zelenú, vo Vrakuni nie

S vnútromestskými legislatívnymi zmenami, ktoré smerujú k zavedeniu parkovacej politiky súhlasili v utorok (14. 5.) popoludní poslanci Dúbravky. Mestská časť tak dala zelenú implementácii celomestských parkovacích pravidiel. V mestskej časti Vrakuňa si však vyžiadali poslanci návrh zo strany magistrátu dopracovať, preto ho nateraz nepodporili.

„Poslanci schválili všetky stanoviská mestskej časti k štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj stanovisko miestneho zastupiteľstva k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel,“ povedala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová o hlasovaní poslancov na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Vo Vrakuni zostáva parkovacia politika naďalej otvorenou témou. Mestský návrh totiž miestne zastupiteľstvo zatiaľ nepodporilo a žiada dopracovať materiál o finančnú analýzu. Od mesta chce tiež bližšie informácie o realizácii parkovacích miest, parkovacích domoch či budúcom fungovaní MHD v mestskej časti. „Nie je to v štádiu, že by to poslanci definitívne odmietali. Poslanci sa viackrát vyjadrili, že sú za parkovaciu politiku. Chcú však dopracovať materiál, čo je podľa mňa možné do týždňa či do dvoch týždňov. Ak to bude dopracované, som ochotný zvolať ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo ešte do konca mája, aby sme sa k tomu mohli definitívne vyjadriť,“ povedal starosta Vrakune Martin Kuruc. Mestský návrh parkovacej politiky a zmeny štatútu hlavného mesta nepodporili ani miestni poslanci Starého Mesta.

Ružinov dáva návrhu parkovacej politike zelenú, má ale pripomienky

Zavedeniu parkovacej politiky v hlavnom meste dáva zelenú aj bratislavský Ružinov. Vyplýva to z rozhodnutia miestnej komisie dopravy. Na ňu totiž miestne zastupiteľstvo delegovalo právomoc vypracovať pripomienky k mestskému návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) k parkovacej politike, ktorú chce presadiť bratislavský primátor Matúš Vallo.

„Komisia dopravy prijatie VZN podporila a zároveň uviedla niekoľko podmienok, ktoré žiadal pri jeho schvaľovaní zohľadniť,“ uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. V súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky je napríklad podľa nej dôležité vyriešiť aj majetkovo-právne vzťahy k niektorým pozemkom a spevneným plochám mimo miestnych komunikácií, či rozšíriť parkovacie kapacity na miestach, kde by boli nedostatočné.

„Parkovanie je v Ružinove problémom číslo jedna. Obyvatelia z Nív, najmä z oblasti 500 bytov, už roky tlačia na vytvorenie rezidentských zón. Ide o komplexný problém, ktorému musíme čeliť,“ zhodnotil starosta Ružinova Martin Chren. Okrem riešenia rezidentských zón bude podľa neho potrebné myslieť aj na parkovacie domy a kvalitnejšiu a rýchlejšiu MHD. K parkovacej politike sa vrátia miestni poslanci ešte 28. mája na mimoriadnom rokovaní.


VIDEO: Starosta Petržalky Ján Hrčka sa v rozhovore pre TV Pravda vyjadril k parkovacej politike. Upozornil na to, že cesty a ani parkovacie miesta sa nevytvoria zo dňa na deň a ľudia sa tak budú musieť parkovacej politike prispôsobiť.

Video

  • Po stanoviskách mestských častí k návrhu magistrátu bude mať možnosť pripomienkovať návrh VZN aj verejnosť. Hlavné mesto zverejní v najbližších dňoch návrh VZN k pripravovanej parkovacej politike.
  • Uskutoční sa aj verejné prerokovanie 22. mája o 17.30 h v bratislavskej Starej tržnici. Po 22. máji bude plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu Bratislavčania zasielať hlavnému mestu oficiálne pripomienky.
  • O tom, kedy a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.
  • Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok.

VIDEO: Parkovanie v Bratislave sa má radikálne zmeniť a parkovať bezplatne sa v podstate už nebude dať. Rozhodli sme sa preto zmapovať päť kľúčových mestských častí, ktoré majú najväčšie problémy s parkovaním.

Video

16 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Dúbravka #Staré mesto #Vrakuňa #parkovacia politika #matúš vallo #Zuzana Aufrichtová