Karlova Ves súhlasí s návrhom parkovacej politiky, pridáva i podnety

Karlova Ves prijala návrh hlavného mesta na všeobecne záväzné nariadenie (VZN) a zmeny v štatúte Bratislavy, potrebné na zavedenie celomestskej parkovacej politiky. Zároveň iniciovala uzavretie dohody medzi hlavným mestom a mestskou časťou, v ktorej sa má magistrát zaviazať k splneniu pripomienok Karlovej Vsi.

17.05.2019 16:26
debata (7)

„Týkajú sa nevyhnutného posilnenia mestskej hromadnej dopravy, rovnako súčinnosti hlavného mesta a mestskej časti pri zvyšovaní parkovacích kapacít, personálneho posilnenia mestskej polície na zabezpečenie dodržiavania parkovacích pravidiel a tiež spolupráce pri riešení nezaradených komunikácií,“ priblížil vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník. Poslanci tiež v uznesení odporúčajú, aby Karlova Ves bola ako celok jednou rezidenčnou zónou.

Prítomný primátor Bratislavy Matúš Vallo dostal z pléna karloveských poslancov otázku, či neuvažuje nad odkladom prijímania VZN, vzhľadom na množstvo pripomienok, ktoré k návrhu vyjadrujú mestské časti. Vallo odpovedal, že zatiaľ výrazná väčšina mestských častí vydala súhlasné stanoviská, len tri vyjadrili nesúhlas. „Bojím sa, že ak to budeme odkladať, dostaneme sa do situácie, že budeme v polovici volebného obdobia a už to vôbec neprijmeme, lebo na takýto krok už nebude politická vôľa,“ povedal. Je presvedčený, že relevantné pripomienky mesto zapracuje do pravidiel celomestského parkovania.

V procese pripomienkovania plánovanej parkovacej politiky prijali z najväčších mestských častiach návrh hlavného mesta v Ružinove a Petržalke, v oboch prípadoch s podnetmi na dopracovanie návrhu. Naopak, v Novom Meste a Starom Meste magistrátny návrh VZN o parkovacej politike a zmeny v štatúte hlavného mesta neodsúhlasili, sformulovali pripomienky. Návrh pravidiel – ako ich pripravila radnica – dostal s pripomienkami zelenú v Rači, Dúbravke i v Devínskej Novej Vsi, vo Vrakuni zatiaľ nie, žiadajú dopracovať materiál.


VIDEO: Starosta Petržalky Ján Hrčka sa v rozhovore pre TV Pravda vyjadril k parkovacej politike. Upozornil na to, že cesty a ani parkovacie miesta sa nevytvoria zo dňa na deň a ľudia sa tak budú musieť parkovacej politike prispôsobiť.

Video

  • Po stanoviskách mestských častí k návrhu magistrátu bude mať možnosť pripomienkovať návrh VZN aj verejnosť. Hlavné mesto zverejní v najbližších dňoch návrh VZN k pripravovanej parkovacej politike.
  • Uskutoční sa aj verejné prerokovanie 22. mája o 17.30 h v bratislavskej Starej tržnici. Po 22. máji bude plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu Bratislavčania zasielať hlavnému mestu oficiálne pripomienky.
  • O tom, kedy a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.
  • Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok.

VIDEO: Parkovanie v Bratislave sa má radikálne zmeniť a parkovať bezplatne sa v podstate už nebude dať. Rozhodli sme sa preto zmapovať päť kľúčových mestských častí, ktoré majú najväčšie problémy s parkovaním.

Video
7 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #parkovanie