Platené parkovanie v Košiciach má opäť dvoch pánov

V platenom parkovaní v Košiciach je opäť chaos. Súkromná spoločnosť, ktorá má stále platnú zmluvu na prevádzkovanie vyčlenených zón do roku 2022, uspela na okresnom súde. Magistrát sa chystá odvolať.

23.05.2019 18:57
parkovanie-Kosice Foto: ,
V Košiciach sa platí za parkovanie v dvoch automatoch. Jeden patrí mestu, druhý súkromnej firme.
debata (4)

Vyberte, parkovacie automaty fungujú dvojmo!

Košický mestský súd v pondelok rozhodol, že mesto nemá brániť firme v prevádzkovaní parkovacieho systému.

Parkovacia spoločnosť EEI v priebehu niekoľkých hodín opäť osadila rampy na uzavreté parkoviská a sprevádzkovala vlastné parkovacie automaty, ktoré boli od 15. marca zakryté fóliami.

Mesto sprevádzkovalo vlastné, hoci repasované automaty 6. mája, medzitým mohli sedem týždňov vodiči platiť za parkovanie iba prostredníctvom SMS alebo aplikáciou v mobilnom telefóne.

Vznikla tak opäť situácia spred viac ako dvoch mesiacov, keď vodiči môžu zaplatiť v parkovacom automate, pričom jeden patrí mestu a druhý súkromnej firme, a pri výjazde z parkoviska so závorami ide príjem súkromnej firme. Peniaze za platbu prostredníctvom SMS a QR kódu dostáva zasa radnica.

Súkromná firma je spokojná

Rozhodnutie košického okresného súdu parkovacia spoločnosť víta.

„Týmto uznesením sa košický súd stotožnil so závermi Okresného súdu Bratislava I z jesene roku 2018 a mal za to, že žalobca, ktorým je spoločnosť EEI, osvedčil potrebu dočasnej úpravy pomerov v zmysle uvedených zásad, s prihliadnutím na skutočnosť, že tvrdenia žalobcu doložené listinnými dôkazmi osvedčujú ním vymedzený skutkový stav a sú dostatočným podkladom pre nariadenie neodkladného opatrenia,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti EEI.

Firma od začiatku sporu poukazuje, že nie je možné dosiahnuť právny stav krokmi, ktoré sú protiprávne a nerešpektujú rozhodnutia súdov.

„Bez ohľadu na 15-dňovú lehotu na odvolanie je rozhodnutie vykonateľné už jeho doručením. Spoločnosť EEI sa tak ako doteraz bude riadiť právom a rozhodnutiami súdov,“ doplnila parkovacia spoločnosť.

Magistrát: Súd sa mýli!

S rozhodnutím súdu košický magistrát nesúhlasí a odvolá sa v zákonnej lehote na krajský súd. „Máme za to, že zmluva so spoločnosťou je od začiatku neplatná,“ konštatoval primátor Jaroslav Polaček.

Poukázal na to, že podobné rozhodnutie, ako teraz vydal košický okresný súd, zrušil bratislavský krajský súd.

Ten sa však vlani zameral iba na fakt, či mal právo o celej veci rozhodovať bratislavský okresný súd a nezaoberal sa ďalšími argumentmi mesta. Preto spoločnosť EEI neskôr podala rovnakú žiadosť ako v Bratislave na okresný súd do Košíc.

„Tvrdíme, že sa súd mýli a neberie do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom je jasne definované, že prevádzkovateľom plateného parkovania je mesto Košice. Toto nariadenie nebolo nikým napadnuté a bude kľúčovým predmetom pri odvolaní sa na krajský súd,“ uviedol Polaček.

Parkovné bude vymáhať mesto

Vyzval vodičov, aby si lístky za parkovanie kupovali z automatov, ktoré patria mestu. „Lístok bude platný aj v tom prípade, ak vodiči zaplatia prostredníctvom parkovacieho automatu súkromnej spoločnosti. Mesto si bude potom tieto peniaze od spoločnosti vymáhať,“ poznamenal Polaček.

Podobne to bude aj v prípade závorových parkovísk, kde mesto nemá žiadnu možnosť ovplyvniť daný stav.

Primátor povedal, že nerozumie celkom aktuálnemu kroku spoločnosti EEI, ktorá okamžite po rozhodnutí súdu sprevádzkovala svoj systém, keďže sa už pripravuje definitívna podoba spoločného memoranda medzi radnicou a EEI, ktoré by malo riešiť vzájomné vysporiadanie sa.

„Stále platí, že sme ochotní dohodnúť sa na vysporiadaní so spoločnosťou EEI,“ potvrdil svoje dávnejšie slová Polaček.

Spor sa ťahá roky

Parkovací spor nastal, keď v roku 2012 mestskí poslanci schválili nájomnú zmluvu s EEI, odporovala však zneniu vtedajšieho cestného zákona.

O rok neskôr prokurátor podal protest, že vyberanie parkovného súkromnou firmou odporuje platnej legislatíve. Poslanci parlamentu koncom roka 2013 schválili novelu cestného zákona, ktorým sa legalizovalo pôsobenie EEI v meste.

Neskôr sa parkovanie rozšírilo do desiatich lokalít, čo vyvolalo nevôľu Košičanov. So spoplatneným parkovaním súhlasili, boli však proti tomu, aby peniaze inkasovala súkromná firma.

V roku 2018 poslanci mestského zastupiteľstva novelizovali všeobecne záväzné nariadenie o platenom parkovaní a rozhodli, že výhradným prevádzkovateľom parkovacieho systému budú od 1. januára 2019 Košice.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #parkovanie #EEI