Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v Bratislave

29.07.2019 13:15

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírode sa v Bratislave opäť znížilo. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy preto v pondelok odvolal čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta. Informujú o tom hasiči na webovej stránke hasicisr.sk a na sociálnej sieti i prostredníctvom stránok bratislavských mestských častí.

Čas zvýšeného nebezpečenstva platil v Bratislavskom kraji od 19. júla a bol vyhlásený pre dlhotrvajúce horúce počasie zvyšujúce nebezpečenstvo vzniku požiarov. V danom období sa napríklad zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace či tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov alebo spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a v ich ochrannom pásme.

V prípade porušenia zákazu môže byť právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe uložená pokuta do 16.596 eur, fyzickej osobe do 331 eur. Pokuty vymedzuje zákon o ochrane pred požiarmi.

Čas zvýšeného nebezpečenstva platil v Bratislave a okolí počas tohtoročného leta od 2. do 12. júla, následne od 19. do 29. júla. Pre okres Malacky platí čas zvýšeného nebezpečenstva od 12. júna, pre okresy Pezinok a Senec od 3. júla.

#Bratislava #hasiči
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku