Dunaj odbočil doľava, slovenská Amazónia ožije. Pozrite si video

Oblasť pozdĺž Dunaja od Bratislavy až po Kližskú Nemú na Dolnom Žitnom ostrove bola kedysi spleťou riečnych ramien, močiarov, mokradí a bujných lesov. Divokému územiu najmä vodáci hovorili slovenská Amazónia. Niektoré ramená však časom od Dunaja odpojili, ďalšie boli zničené pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo... A slovenská Amazónia sa stávala už len legendou.

26.11.2019 17:58
debata (32)

VIDEO: Pozrite si, ako obnovili odbočku z Dunaja smerom vľavo.

Video

Sprietočnenie Kľúčovského ramena, jeho opätovné pripojenie k Dunaju, znamená oživenie divočiny. Rybári počítajú s neresením rýb, ochranári s návratom rôznych druhov vtákov. „Trvalo to osem rokov a stálo 730-tisíc eur. Ale je úžasné, že sa oživí tento priestor,“ povedal priamo pri Kľúčovskom ramene minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Spojenie ramena s hlavným tokom Dunaja má aj protipovodňovú funkciu. „Zvýši sa vodozádržnosť tohto územia. Vytvárať sa budú mokrade. Vrátia sa ryby, vtáky… Dva a pol kilometra ramena, ktoré sa nám podarilo zrevitalizovať, prinesie život do tohto regiónu,“ zdôraznil minister.

Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera potvrdil, že z ramena odviezli 1 300 metrákov zeminy. Riečisko vyložili 2 700 kubíkmi kameňov. „V obnovenom ramene bude trvale 50 centimetrov vody a pri dobrých prietokoch bude na hornej strane výška vody 1,3 metra a na spodnej 1,8 metra. Toto sú dobré správy pre prírodu,“ uviedol Kvocera. Podľa neho sa do toku vrátia ryby a obnoví sa celý ekosystém. „Pre nás všetkých je voda to najdôležitejšie,“ doplnil Kvocera. Ten dodal, že pri obnove museli najprv odstrániť nánosy zeminy, vzápätí spevňovali dno a brehy.

Predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia Tomáš Kušík vysvetlil, že realizácia projektu bola rýchla. Roky však trvala príprava projektu a získanie potrebných financií. „Vraciame život a dynamiku do ramennej sústavy. Pôvodne tu bola celá sieť ramien, ktoré boli voľne prepojené s Dunajom. Veľké rieky v Európe však boli umelo zregulované kvôli plavbe lodí a ramená boli oddelené od toku,“ pokračoval Kušík. Podľa neho má preto obnova toku význam pre celý ekosystém, pre lužné lesy, vtáky a ryby. Najmä prúdomilné druhy rýb dosiaľ nemali v zanesených ramenách podmienky na rozmnožovanie, preto im bude vyhovovať štrkové dno, aké poskytuje obnovené rameno.

Radosť z návratu rýb netaja zase rybári. „Dunaj je rozdelený na 24 rybárskych revírov. Revír, kde sa nachádzame teraz, rybári navštevujú. V povodí Dunaja sa nachádza 64 druhov rýb, čo je najviac na Slovensku, sú tu aj lososovité a jeseterovité druhy rýb. Sprietočňovanie ramien má veľký dosah najmä na neresenie, teda rozmnožovanie rýb,“ vysvetlil Emanuel Seemann, prezident Slovenského rybárskeho zväzu.

Rybári očakávajú, že keď sa teraz ryby budú mať kde neresiť, bude sa zvyšovať ich počet v toku a ramenách Dunaja. Pôvodné ramená boli podľa neho vždy prietočné, až neskôr ich človek svojou činnosťou odrezal od toku a zabránil tak prieniku generačných rýb do jednotlivých ramien. „Teraz sa odstraňujú tieto zábrany a generačné ryby môžu opäť z toku za vhodných podmienok, a to je hlavne teplota vody, prenikať do ramien a postarať sa tak o ďalšiu generáciu rýb,“ uzavrel Seemann.

Na prepojení Kľúčovského ramena s hlavným tokom Dunaja sa podieľali vodohospodári zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba spoločne s ochranármi z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Do toku sa tak vrátila tečúca voda a postupne sa obnoví pôvodná fauna a flóra, teda rastliny, ryby a aj chránené druhy vtákov ako brehula hnedá, rybárik riečny a včelárik zlatý, ktorým sa zlepšia podmienky na hniezdenie.

© Autorské práva vyhradené

32 debata chyba
Viac na túto tému: #Žitný ostrov #Dunaj #László Solymos