Sú Košice oproti Bratislave finančne utláčané?

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček poslal v piatok list premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer). V mene obyvateľov mesta ho v ňom žiada, aby aj vzhľadom na neutešený stav mestských financií vláda odpustila mestu splácanie zostatku finančnej pomoci vo výške 15,2 milióna eur. Informoval o tom košický magistrát.

10.12.2019 15:11
debata (19)

VIDEO: Pozrite si video, v ktorom primátor mesta Košice Jaroslav Poalček približuje finančnú situáciu mesta. Zdroj: TASR

Video

Mesto Košice za predchádzajúceho primátora Richarda Rašiho uzavrelo v júli 2014 zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s ministerstvom financií v sume 20 miliónov eur. V rokoch 2016 – 2019 uhradilo mesto splátky v celkovej výške 4,8 milióna eur, čo je necelá štvrtina dlžnej sumy. Zvyšný zostatok má byť uhradený do roku 2025.

Primátor v liste konštatuje, že odpustením zostávajúcich splátok sa zníži úverová zaťaženosť mesta, čím sa vytvorí priestor pre jeho väčší rozvoj v najbližších rokoch. Mesto by tak mohlo v nasledujúcich šiestich rokoch dať do rôznych investičných akcií priemerne 2,5 milióna eur ročne.

„Uvoľnené prostriedky použijeme na rozvojové projekty mesta, napríklad na pokračovanie rekonštrukcie koľajových tratí – projekt ‚Modernizácia električkových tratí 2. etapa 2. časť‘, rekonštrukciu Slaneckej cesty, budovanie nových cyklistických chodníkov a na ďalšie investície v oblasti dopravy, školstva, sociálnych služieb, športovej infraštruktúry,“ uviedol Polaček.

Žiadosť odôvodnil aj skutočnosťou, že vláda koncom novembra schválila odpustenie podobnej návratnej finančnej výpomoci mestu Bratislava v celkovej výške desať miliónov eur. Hlavnému mestu súčasne schválila poskytnutie dotácie vo výške 14,6 milióna eur na ďalšie investičné zámery.

„Košice ako druhé najväčšie mesto na Slovensku a metropola východného Slovenska rieši problémy podobného charakteru ako Bratislava. Ide hlavne o silnú koncentráciu obyvateľstva dochádzajúceho do mesta za prácou a štúdiom a zároveň žijúceho v meste mnohokrát bez trvalého pobytu. Zároveň chceme svojou žiadosťou poukázať na výrazné regionálne rozdiely predovšetkým v oblasti infraštruktúry, služieb a celkovej kvalite života obyvateľstva žijúceho v tomto regióne,“ zdôraznil Polaček.

Primátor v liste hovorí aj o nízkom koeficiente pre prerozdelenie podielových daní, ktorý v nedostatočnej miere zohľadňuje počet obyvateľov žijúcich v Košiciach, čo spôsobuje mestu ďalšie finančné straty. Ako ďalšie príklady uvádza spomalenie ekonomického rastu, rôzne legislatívne zmeny, ako sú napríklad zvýšenia platov zamestnancov vo verejnej službe a školstve o 10 % spolu s ďalšími novými kompetenciami pre samosprávy. Tie spolu so zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok predstavujú celkový negatívny finančný vplyv pre rozpočet mesta vo výške 18 miliónov eur. Okrem toho musí mesto v tomto a nasledujúcom roku uhradiť sumu 5,6 milióna eur za pochybenia pri realizácii projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2013 Kasárne – Kulturpark“.

19 debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #dlhy