Autoškola zarábala na krajskom pozemku. Mala ho zadarmo, prenajímala ho ďalej za peniaze

„Košický samosprávny kraj zastavuje ďalší nelegálny biznis na strednej škole z čias bývalého vedenia župy,“ oznámil košický župan Rastislav Trnka. Stredná škola prenajímala pozemky kraja autoškole zadarmo. Autoškola ich prenajímala ďalej - ale už za peniaze.

29.10.2021 10:00
cvičisko, Košice Foto:
Krajský pozemok mali v prenájme zadarmo, prenajímali ho ďalej za peniaze.
debata

Ako vlastník pozemku podá kraj trestné oznámenie pre trestný čin porušenia povinností pri správe cudzieho majetku.

Gymnázium Alejová 1 v Košiciach v minulosti zverilo do užívania časť pozemku patriaceho kraju súkromnej spoločnosti, a to bez platnej nájomnej zmluvy, riadnej súťaže a v rozpore so zákonom. Spoločnosť A-Tandem, ktorej jedným z konateľov je učiteľ gymnázia Miroslav Petrov, využívala nehnuteľnosti vo vlastníctve kraja na prevádzku autoškoly, pozemok zároveň prenajímala ďalším spoločnostiam s rovnakým predmetom podnikania.

VIDEO: Košický kraj zastavuje ďalší nelegálny biznis, hovorí župan Rastislav Trnka.

Video

Miesto pre deti

Nájomnú zmluvu s konateľom autoškoly uzatvoril riaditeľ školy bezodplatne, nebola riadne zverejnená, čím nikdy nenadobudla účinnosť a kraj ako vlastník pozemku na prenájom nehnuteľnosti, ktorú vlastní, neudelil súhlas.

Krajský pozemok mali v prenájme zadarmo,...
Krajský pozemok mali v prenájme zadarmo,...
+3Krajský pozemok mali v prenájme zadarmo,...

„Dali sme si vypracovať architektonickú štúdiu na výstavbu krytej atletickej haly, ktorú chceme postaviť na pozemku zverenom do správy gymnázia. Na moje nemilé prekvapenie sa pred niekoľkými dňami začala spisovať petícia proti výstavbe tejto haly. Zistili sme, že za petíciou stojí telocvikár – zamestnanec školy a konateľ autoškoly, ktorá niekoľko rokov prevádzkuje biznis na majetku kraja. Škola prenajala pozemky kraja tejto spoločnosti nezákonným spôsobom. Konateľ autoškoly užíval krajský majetok bezodplatne, pričom sám na ňom zarábal tým, že ho prenajímal ďalším autoškolám. Takýmto praktikám chceme urobiť rázny koniec, podávame preto trestné oznámenie pre porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ povedal župan. Úrad Košického samosprávneho kraja začal s kontrolou na gymnáziu. Na základe jej záverov vyvodí župa pracovno-právne dôsledky.

Atletickú halu chce župa aj naďalej postaviť. Mala by slúžiť na športovú prípravu žiakov, atlétov, ktorí v súčasnosti dochádzajú za podobnými športovými možnosťami do hlavného mesta alebo za hranice Slovenska.

Mala by mať multifunkčné využitie, najmä pre výcvik ľahkoatletických disciplín, skoku do výšky, skoku do diaľky, skoku o žrdi či vrhu guľou. Jej súčasťou by malo byť aj hľadisko pre divákov či parkovacia plocha. „Táto hala by sa mala nachádzať iba necelých 500 metrov od Strednej športovej školy, kde študujú aj žiaci so zameraním na atletické športové disciplíny,“ uzavrel Trnka.

Autoškola je ticho

„Gymnázium zverilo do užívania časť pozemku na základe rozhodnutia Stavebného úradu mesta Košice z roku 2015, ktoré povolilo zmenu v užívaní stavby na účel autocvičiska spoločnosti A-Tandem. Zmluva o budúcej nájomnej zmluve bola jedným z podkladov pre toto rozhodnutie. V oboch sa hovorí o bezodplatnom využívaní spevnenej plochy so záväzkom, že nájomca oplotí areál a vybuduje náhradné športoviská, čo sa aj stalo. Na to však zrejme pán predseda zabudol poukázať,“ opísal situáciu riaditeľ Gymnázia na Alejovej 1 Ľubomír Sobek s tým, že k prenájmu plochy došlo s predchádzajúcim súhlasom odboru školstva KSK po dvoch ťažkých úrazoch žiakov, keď sa priestor prestal využívať na účely telesnej výchovy.

„Je pravda, že zmluva nebola zverejnená, bola však plnená podľa pôvodnej dohody a je vypovedateľná do tridsiatich dní,“ upozorňuje riaditeľ a dodáva, že kraj si môže nakladať s pozemkom podľa svojho uváženia. „Nemáme problém s tým, že sa tam postaví športová hala, máme však obavy o bezpečnosť našich žiakov, keďže k budúcemu stavenisku nevedie prístupová cesta a cez areál školy prístup ťažkých mechanizmov nie je možný. Navyše si myslíme, že budúca atletická hala nebude slúžiť žiakom gymnázia, pretože je určená predovšetkým na atletiku a aj pán predseda sa vyjadril, že bude slúžiť žiakom Strednej športovej školy.“

O stanovisko k prenajímaniu krajského pozemku za odplatu sme požiadali aj konateľa autoškoly Miroslava Petrova. Na naše otázky nereagoval.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prenájom #pozemky #Košice #autoškola #gymnázium #Košický kraj