Východoslovenskí vodári uvažujú o zamestnaneckých akciách

O zamestnaneckých akciách ako o benefite pre zamestnancov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa píše v memorande o porozumení, ktoré vo štvrtok podpísali zástupcovia odborov a Klubu akcionárov.

26.06.2022 20:25
debata (2)

Obe strany ním deklarujú záujem nájsť možnosti vydávania tzv. zamestnaneckých akcií ako benefitu pre zamestnancov.

„S návrhom zamestnaneckých akcií ako benefitu pre pracovníkov sme oslovili vedenie podniku už v roku 2020. Som veľmi rada, že sme sa u akcionárov stretli s pochopením a že vnímajú obojstrannú výhodnosť takéhoto spôsobu odmeňovania a zároveň motivovania zamestnancov. V Klube akcionárov vidíme partnera so silným odborným zázemím, vďaka ktorému, verím, sa nám podarí tento pilotný projekt úspešne realizovať,“ povedala Vlasta Szabová, predsedníčka Odborového zväzu Drevo Lesy Voda. „V prípade úspechu máme víziu jeho uplatnenia aj v ďalších podnikoch, kde zamestnancov zastupujeme,“ dodala.

„Vo všeobecnosti vidím v takejto možnosti odmeňovať a motivovať pracovníkov výhody, ktoré sa odzrkadlia aj na hospodárení celého podniku. Je logické, že ak je zamestnanec spolumajiteľom spoločnosti, má potrebu zhodnotiť svoj majetok, čím sa, samozrejme, zhodnocuje majetok celej spoločnosti,” povedal Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ vodárenskej spoločnosti. „Pracovník, ktorý by vlastnil zamestnanecké akcie spoločnosti, bude mať menšiu tendenciu uvažovať o zmene zamestnávateľa. Sme v úvodnej fáze prípravy riešenia motivácie v podobe zamestnaneckých akcií, ktoré musia byť v súlade so zákonmi a platnou legislatívou,“ do­dal.

V súčasnom legislatívnom prostredí na Slovensku však vydávanie zamestnaneckých akcií nie je jednoduché, zvlášť v prípade vodárenských spoločností.

„Novela Obchodného zákonníka z roku 2001 zrušila možnosť emitovania zamestnaneckých akcií ako osobitného druhu akcií. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách navyše limituje okruh osôb, ktoré môžu byť akcionármi vodárenských spoločností. Preto obe strany tohto memoranda vnímajú dôležitosť prípravy takého právneho riešenia, ktoré sa najviac bude približovať povahe zamestnaneckých akcií aj v rámci existujúcich právnych limitov. V tom vidíme najväčšiu výzvu a na hľadaní takéhoto riešenia sa chceme aktívne podieľať,“ povedal Daniel J. Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa venuje výrobe a distribúcii pitnej a úžitkovej vody, prevádzke kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a s tým súvisiacim servisným službám. S viac ako 2-tisíc zamestnancami je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #benefity #Košický kraj #VVS #zamestnanecké akcie