Košická univerzitná nemocnica kúpila z operačného programu nové prístroje

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice (UNLP) začínajú využívať prvé prístroje, ktoré nemocnica získala vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) na „zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice“.

19.08.2022 09:00
zdruzena tkanivova banka UNLP Foto:
Združená tkanivová banka UNLP na Rastislavovej 43 v Košiciach.
debata

„Ide o prístroje a techniku pre našu Združenú tkanivovú banku (ZTB), ktorých hodnota predstavuje vyše 102-tisíc eur. Vďaka moderným technológiám sa zrýchli a skvalitní diagnostika ochorenia COVID-19 u našich pacientov, ale aj u zamestnancov UNLP či zdravotníkov okolitých zdravotníckych zariadení, pracovníkov a klientov DSS Košického samosprávneho kraja, športových klubov a ďalších subjektov, ktorým poskytujeme testovanie vzoriek na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa.

Laboratóriá Združenej tkanivovej banky si z programu IROP doplnili modernú techniku dvomi PCR boxmi, chladenou centrifúgou, automatickým izolátorom nukleových kyselín s kapacitou 6 – 96 vzoriek či spektrofotometrom pre mikroobjemy. V krátkom čase budú ešte inštalované dva systém pre RT PCR diagnostiku SARS-CoV-2. Molekulárne RT-PCR testy v súčasnosti predstavujú jednoznačne najcitlivejšiu a najspoľahlivejšiu diagnostiku ochorenia COVID-19.

„Nové prístroje nám umožnia vyšetriť väčší počet rôznorodých vzoriek za kratšiu časovú jednotku,“ hovorí Zuzana Váczy, vedúca Laboratória pre diagnostiku porúch plodnosti a banky spermií ZTB. „V tých najnáročnejších časoch pandémie sme testovali viac než 400 vzoriek denne s technickým vybavením, ktorého kapacitu sme zvyšovali počtom odpracovaných hodín. Vzhľadom na dôležitosť informácie vyplývajúcej z výsledku vyšetrenia sa od prvej chvíle testovania snažíme vydať výsledok v deň odberu vzorky. Moderná technika nám pomohla urýchliť a zvýšiť kapacitu vyšetrení.“

zväčšiť Zuzana Váczy, vedúca Laboratória pre... Foto: UNLP
združená tkanivová banka UNLP Zuzana Váczy, vedúca Laboratória pre diagnostiku porúch plodnosti a banky spermií ZTB.

RT PCR testy boli v ZTB zavedené pred siedmimi rokmi na diagnostiku sexuálne prenosných patogénov v rôznych typoch vzoriek. „Vďaka nadobudnutým zručnostiam a vedomostiam sme mohli začať s testovaním vírusu SARS-CoV-2, jeho mutácií a rôznych respiračných patogénov bezprostredne s nástupom pandémie, teda pred viac ako dvoma rokmi,“ konštatuje Z. Váczy. „Molekulárna diagnostika bola pred érou covidu len v začiatkoch. Nebola taká dostupná ako dnes. Covid nám rozšíril možnosti a sprístupnil najmodernejšie diagnostické procesy v mikrobiológii,“ dopĺňa ju Martin Novotný, zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice.

stavba, dom, zatepľovanie Čítajte aj Smeruje k nám finančná injekcia z Bruselu. Zjednoduší zatepľovanie bytových domov

„Nové molekulárne laboratórium, ktoré sa z eurofondových prostriedkov zabezpečilo, nám pomáha urýchliť RT PCR diagnostiku SARS-CoV-2, a tak správne určiť režim pacienta. Momentálne máme veľmi veľkú časť pacientov, ktorí nemusia prejavovať príznaky ochorenia COVID-19 a sú hospitalizovaní v nemocnici pre iné ochorenie, ale môžu preniesť ochorenie na iných pacientov, u ktorých tento vírus môže zásadne ovplyvniť a zhoršiť ich zdravotný stav,“ dodáva M. Novotný.

V UNLP preto každého pacienta pred hospitalizáciou testujeme RT PCR testami alebo AG testami a v prípade akútnych pacientov, ktorí musia byť náhle hospitalizovaní, PCR diagnostikou pri lôžku pacienta. „Vďaka dostupnosti kvalitnej a rýchlej diagnostiky nielen pre pacientov s respiračným ochorením, ale aj pre ostatných pacientov a, samozrejme, zamestnancov, môžeme zlepšovať starostlivosť o pacientov a udržať plynulú prevádzku UNLP Košice,“ konštatuje infektológ.

Ešte zaujímavejšie je to, že tieto prístroje sa nemusia používať len na diagnostiku vírusu SARS-CoV-2. „Začíname s RT PCR diagnostikou širokej škály patogénov, ktoré môžu byť príčinou meningitídy. V blízkej budúcnosti vďaka modernej technike, ktorú sme dostali, plánujeme rozšíriť diagnostiku sexuálne prenosných patogénov. Takisto by sme radi zaviedli diagnostiku pôvodcov tropickej horúčky,“ hovorí Z. Váczy.

zväčšiť Zuzana Váczy hovorí, že im moderná technika... Foto: UNLP
združená tkanivová banka UNLP Zuzana Váczy hovorí, že im moderná technika pomohla urýchliť a navýšiť kapacitu vyšetrení.

„Na klinike infektológie v spolupráci so Združenou tkanivovou bankou rozširujeme množstvo testov, ktoré vieme pacientom poskytnúť. Prvou lastovičkou je tzv. neuropanel, keď pacientom so zápalom mozgových blán vieme urobiť laboratórnu diagnostiku prostredníctvom RT PCR a postupne sa nabaľujú ďalšie a ďalšie vyšetrenia, ktoré v spolupráci s nimi robíme,“ pochvaľuje si Martin Novotný.

Celkový objem financií z IROP pre UNLP predstavuje 2,7 milióna eur. Viac než 90 percent z tejto sumy pôjde na nové vybavenie, ktoré pomáha v prevencii, diagnostike, testovaní a liečbe pacientov s diagnózou COVID-19. „V priebehu niekoľkých mesiacov zaobstaráme našim zdravotníkom 10 kusov nových röntgenov, 11 ultrazvukových prístrojov a moderný operačný mobilný mikroskop pre oftalmológiu. Tiež pribudne 259 nových germicídnych žiaričov,“ uzavrel Ľ. Beňa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #Košický kraj #UNLP #Združená tkanivová banka