Odídu ďalší lekári z Košíc? Kraj tomu chce zabrániť

Budova Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach je na predaj. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa ju pokúšajú predať už šiesty raz. Okrem toho predávajú ubytovňu v Bratislave a polikliniky v Žiline a vo Zvolene.

23.08.2022 07:00
Železničná nemocnica Košice Foto:
Železničná nemocnica v Košiciach, pohľad zo Svätoplukovej ulice.
debata

Záujemcovia o kúpu nemocnice mohli podávať svoje návrhy do minulého pondelka. Ani v šiestom kole ponukového konania nik budovu nechce, hoci v nej nemusí zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka vyzval na záchranu tejto nemocnice. Dôvodom podľa neho by bolo zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, odchod lekárov a tisíce neošetrených pacientov.

Železničná nemocnica stojí takmer v centre mesta, na území ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie Košíc. Nájomná zmluva medzi prevádzkovateľom nemocnice a majiteľom budovy ŽSR sa končí v decembri 2023.

Hotel, kasíno či apartmány?

„Na jednej strane štát chce investovať miliardy eur do zvýšenia zdravotnej starostlivosti na západnom a strednom Slovensku, a paradoxne pre získanie dvanástich miliónov z košickej nemocnice znižuje zdravotnú starostlivosť u nás na východe Slovenska,“ upozornil na brífingu košický župan. Podľa neho tu je veľké riziko, že nemocnicu v centre Košíc kúpi developer, z nemocnice spraví hotel, kasíno alebo apartmány a nepredĺži nájomnú zmluvu prevádzkovateľovi nemocnice.

Problém v predaji budovy vidí aj člen a predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Peter Horvát, ktorý v budove, kde služby poskytuje sieť nemocníc ProCare a Svet zdravia, pracuje ako lekár. „Máme za to, že dnes, keď je poskytovanie zdravotnej starostlivosti neustále skloňované vo všetkých pádoch médiami a zdravotnícki pracovníci, sestry a lekári sú nedostatkovým personálom, zneisťovať ich aj v tomto postcovidovom období je viac ako nevhodné.“ Odborári podľa neho žiadali ŽSR, aby podmienka poskytovania zdravotnej starostlivosti v tejto budove bola zakotvená v zmluve. Železnice na požiadavku nereagovali. Aj preto odbory plánujú obrátiť sa na ministra dopravy Andreja Doležala. „Budeme ďalej žiadať, aby aj po predaji mohla v budove naďalej pôsobiť nemocnica," vysvetľuje Horvát, ktorý aj takto tlmočil hlas v rámci výzvy aj za Odborové združenie železničiarov. Jeho zástupkyňa Katarína Hrádocká, totiž nebola na tlačovej konferencii prítomná.

Zmena užívania podlieha legislatíve

ŽSR uvedený predaj realizujú na základe záverov vykonaného auditu z roku 2019 Útvarom hodnoty za peniaze (UHP) na Ministerstve financií SR, ktorý im ukladá opatrenia na zlepšenie hospodárenia a fungovania, čoho súčasťou je aj predaj budov a nadbytočného majetku nesúvisiaceho s činnosťou ŽSR a nepotrebného pre činnosť ŽSR.

„Vo všeobecnosti treba deklarovať skutočnosť, že budúci kupujúci, čiže nový vlastník, vstupuje do práv a povinností vyplývajúcich z aktuálnej nájomnej zmluvy medzi ŽSR a nájomcom, a teda táto nájomná zmluva pokračuje aj po odpredaji, s dobou určitou do 31. 12. 2023. Táto podmienka je uvedená aj v podmienkach ponukového konania,“ upozorňuje hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

vlak, železnice, cestovanie Čítajte aj Železnice sa topia v dlhoch. Vlani dvojnásobne prehĺbili straty

Podmienka prednostne vykonávať výkony zdravotnej starostlivosti požadované prenajímateľom zaväzuje nájomcu ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, nie budúceho majiteľa budovy. „Povinnosť bola zakotvená do nájomnej zmluvy v čase jej uzavretia (v roku 2005 – pozn. red.) a definovaná vzhľadom na vtedajšie legislatívne podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, keď mal subjekt nájomcu ako jediný v regióne oprávnenie na určité činnosti, čo bolo posudzovanie osobitnej zdravotnej spôsobilosti pre zamestnancov ŽSR. Vzhľadom na legislatívne zmeny, ako aj liberalizáciu trhu si momentálne ŽSR tieto služby obstarávajú podľa zákona o verejnom obstarávaní a nie sú viazané len na subjekt nájomcu,“ spresnila Achbergerová s tým, že aktuálny účel užívania budovy je definovaný a skolaudovaný ako zdravotnícke zariadenie a k tejto zmene nemôže dôjsť bez schválenie stavebným úradom. „Preto predpokladáme zachovanie účelu budovy novým nájomcom.“

ŽSR predávajú polikliniku od jesene 2021. „Počas tohto obdobia neevidujeme záujem zo strany KSK ani iného subjektu samosprávy o rokovania týkajúce sa odpredaja polikliniky,“ dodala hovorkyňa ŽSR na záver.

Zdravotníci chcú zostať

Sieť ProCare a Svet zdravia je podľa vyjadrenia Tomáša Kráľa, hovorcu siete nemocníc, odhodlaná prevádzkovať Železničnú nemocnicu s poliklinikou v Košiciach aj naďalej. Nájomnú zmluvu má toto ústavné zdravotnícke zariadenie platnú ešte do konca budúceho roka 2023.

„Ak má byť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tejto lokalite pre obyvateľov zachované aj v budúcnosti, mal by štát, ktorý budovu vlastní, a v správe ju majú ŽSR, túto skutočnosť jednoznačne zohľadniť v podmienkach jej aktuálneho predaja. Hospodárske výsledky zdravotníckeho pracoviska objektívne nedokážu poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti takú pozíciu, aby pri predkladaní svojej ponuky konkuroval ponukám podnikateľských subjektov, ktoré ich dokážu postaviť na trhovom princípe, a tiež nedokáže konkurovať komerčným cenám nehnuteľností, od ktorých bola pravdepodobne odvodená aktuálna predajná cena budovy,“ upozornil Kráľ.

zväčšiť Železničnú nemocnicu v Košiciach prevádzkuje... Foto: Jana Vargová
Železničná nemocnica Košice Železničnú nemocnicu v Košiciach prevádzkuje sieť nemocníc ProCare a Svet zdravia.

Sieť ProCare a Svet zdravia rokovala so zástupcami vedenia ŽSR, ktorí boli informovaní o ambícii aj naďalej prevádzkovať nemocnicu v súbore aktuálnych nehnuteľností. Boli upozornení aj na možné následky, ktoré by vznikli predajom týchto zdravotníckych budov na iný účel, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Záujem pred kamerami nestačí

Župa podporuje snahu lekárov, zdravotníckych pracovníkov a odborov o zachovanie železničnej nemocnice. „Keď ŽSR dospeli k rozhodnutiu, že budova železničnej nemocnice je prebytočný majetok štátu a následne vypísali súťaž na predaj budovy bez podmienky zachovania poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak proti rozhodnutiu štátu, že nepotrebuje nemocnicu, dôrazne protestujem, pretože sa nám môže už teraz nedostatočný počet zdravotníckeho personálu rozpŕchnuť do zahraničia a ešte viac znížime počty zdravotníkov na východe Slovenska,“ dodal R. Trnka s tým, že ak štát nemá záujem o nemocnicu, nech ju ponúkne samosprávnemu kra­ju.

Štát po neúspešných pokusoch o odpredaj budovy železničnej nemocnice môže podľa zákona o postupe pri prevode majetku štátu ponúknuť budovu železničnej nemocnice na všeobecnoprospešný účel. KSK má skúsenosti a kompetencie s prenájmom budov na zdravotnícke účely, vlastní budovy nemocníc, ktoré v súčasnosti prenajíma súkromnému prevádzkovateľovi zdravotníckych zariadení. Pôvodne chceli železnice za budovy 13,3 milióna eur. Cena postupne klesla na 11,3 mil. eur.

zväčšiť V Železničnej nemocnici v Košiciach pracuje... Foto: Jana Vargová
Železničná nemocnica Košice V Železničnej nemocnici v Košiciach pracuje takmer 400 zdravotníckych pracovníkov.

„Požadujeme, aby štát zrušil doterajšiu súťaž a ponúkol budovu železničnej nemocnice kraju, ktorý sa zaväzuje ponechať v budove železničnej nemocnice zdravotnú starostlivosť, alebo to, čo navrhli zástupcovia odborových združení, teda zrušiť súťaž a dlhodobo zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v odpredanej budove,“ zdôraznil župan.

„Nie je však vylúčené, že zdravotná starostlivosť v nej bude pokračovať aj naďalej. Samozrejme, existuje aj možnosť, že by nemocnicu odkúpila košická župa, ale nestačí len deklarovať záujem na tlačovke pred zapnutými kamerami, ale potrebovali by sme, aby nás najprv oficiálne kontaktovali a prejavili záujem," vyjadril sa pre Tlačovú agentúru SR Ivan Rudolf, riaditeľ odboru komunikácie ministerstva dopravy.

zväčšiť Železničná nemocnica v Košiciach, pohľad z... Foto: Jana Vargová
Železničná nemocnica Košice Železničná nemocnica v Košiciach, pohľad z Masarykovej ulice.

Železničná nemocnica v Košiciach poskytuje čoraz vyšší počet zdravotníckych výkonov, a to priemerne vyše 360-tisíc ambulantných vyšetrení a takmer 4 000 hospita­lizácií ročne. Iba tento rok ju doteraz navštívilo 60-tisíc unikátnych pacientov nielen z Košíc, ale aj z celého Košického a Prešovského kraja. V rebríčkoch spokojnosti pacientov sa dlhodobo umiestňuje na najvyšších miestach. „V súčasnosti zamestnávame vyše 400 pracovníkov a vítame postoj Košického samosprávneho kraja. Veríme, že povedie k zachovaniu nemocnice,“ dodal na záver hovorca.

V Bratislave železnice zlacňujú ponuky

V Bratislave je z majetku dopravcu od jari tohto roka na predaj Železničná nemocnica s poliklinikou a ubytovňa na Trnavskom mýte. Majetok predávali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) formou elektronickej aukcie za pôvodnú vyvolávaciu cenu 19,9 milióna eur bez DPH formou ponukového konania zverejneného na webe ŽSR. Posledné ponukové konanie sa uzavrelo 15. augusta. Ako však pre denník Pravda uviedla Eva Kubániová za ŽSR, ani na štvrtýkrát sa nikto o objekt neprihlásil, preto inzerát predlžujú. Aktuálnu cenu znížil podnik o 10 percent, na 18,975 milióna eur bez DPH. Súčasťou predaja sú aj pozemky, inžinierske siete a hnuteľný majetok. Železničná nemocnica s poliklinikou a ubytovňa sa nachádzajú blízko Tržnice na Trnavskom mýte. Prístup do objektov je z ulíc Šancová a Kováčska.

V prípade nemocnice s poliklinikou ide o sedempodlažnú tehlovú budovu s jedným podzemným podlažím. Do užívania ju dali v roku 1986. „Slúži na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti obyvateľov a je na základe nájomného vzťahu užívaná spoločnosťou Novapharm," informujú ŽSR. Nemocnica využíva aj časť ubytovne.

Ubytovňa sídli v tehlovej budove, ktorú dali do užívania v roku 1991. Budova je deväťpodlažná s jedným podzemným podlažím. Na prvom až šiestom podlaží je ubytovňa a na siedmom až deviatom lôžková časť nemocnice, ktorá je s ňou stavebne prepojená. V podzemnom podlaží sa nachádza kryt CO. V budove má sídlo Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie ŽSR.

tasr, luc

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predaj #Košice #Košický kraj #Železničná nemocnica s poliklinikou
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy