V Poloninách pôjde na cyklotrasu vyše ôsmich miliónov eur

Národný park Poloniny má potenciál rozšíriť sieť svojich turistických trás takmer na 400 km. Tie by mohli poskytovať možnosti pre celú škálu aktivít vrátane pešej turistiky, kempovania, cykloturistiky, jazdeckej turistiky, pozorovania vtákov a divej zveri.

21.10.2022 10:15
Národný park Poloniny Foto:
V Bukovských horách sa už teraz dá jazdiť na bicykli.
debata

Odborníci z projektu Poloniny trail identifikovali prvý 90-kilometrový úsek trás, kde sa začne s výstavbou chýbajúcich a modernizáciou už existujúcich trás. Navrhovaný okruh zahŕňa hlavné atrakcie a scenérie v okolí vodnej nádrže Starina, a zároveň spája väčšinu obcí nachádzajúcich sa v národnom parku s okresným mestom Snina.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v týchto dňoch začína s výstavbou prvých dvoch úsekov cyklookruhu Poloniny trail – od Stakčína popri vodnej nádrži Starina až po bývalú obec Ruské vo výške 8,5 milióna eur. Kraj získal nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pre prvé dva úseky cyklookruhu Poloniny trail vo výške 8,07 milióna eur a prispeje i vlastnými zdrojmi.

„Vďaka európskym zdrojom začneme v rámci Poloniny trail realizovať výstavbu dvoch cyklotrás v celkovej dĺžke 23 kilometrov. Schválené máme finančné prostriedky vo výške takmer päť miliónov eur na dobudovanie cykloinfraštruktúry v úseku Starina – bývalá obec Ruské a ďalších vyše 3,5 milióna eur pre úsek Stakčín. Na projekte v celkovej hodnote približne 8,5 milióna eur sa budeme podieľať 5-percentným spolufinancovaním,“ spresnil predseda PSK Milan Majerský s tým, že ďalším krokom spoločného úsilia je úspech podnikateľských subjektov z regiónu vo výzve rezortu hospodárstva v hodnote takmer 5,6 milióna eur zameranej na podporu malého a stredného podnikania v okresoch Snina, Humenné a Medzilaborce, kde kraj poskytol súčinnosť.

„V realizácii je už 30 schválených projektov prevažne z okresu Snina. Ide o rekonštrukciu ubytovacích či gastrozariadení, ako aj poskytovanie služieb v rámci turizmu, ktoré sú akousi pridanou hodnotou v rozvoji tohto územia. Glamping, zážitkové formy ubytovania, včelia farma či požičovne e-bikov budú už čoskoro realitou,“ hovorí M. Majerský.

zväčšiť Navrhovaná trasa Poloniny Trail. Foto: PSK
Národný park Poloniny Navrhovaná trasa Poloniny Trail.

K rozvoju cestovného ruchu v sninskom regióne a v lokalite NP Poloniny prispejú aj ďalšie aktivity. Jednou z prvých úspešných je projekt Karpatská mobilita s rozpočtom 1,15 milióna eur, kde sú partnermi obce Stakčín a Ulič, Lesohospodársky majetok Ulič a na ukrajinskej strane obec Veľké Berezné i Medziregionálne centrum cezhraničnej spolupráce z Perečína. PSK ako vedúci partner s financovaním vo výške viac ako 90-tisíc eur pokrýva jeho mäkké aktivity so sieťovaním všetkých zúčastnených aktérov.

„Karpatská mobilita je akousi nultou fázou projektu a v oblasti regionálneho rozvoja okresu Snina prináša prvé reálne kroky. Tými je modernizácia účelovej komunikácie Ruské – Berestová Poľanka na cyklotrasu s dĺžkou 4,6 km, ktorá spája Poloniny trail a historickú trasu Porta Rusica na slovensko-poľskom pohraničí. Pozdĺž cyklotrasy v Uliči a Stakčíne sa taktiež vystavajú prvky drobnej infraštruktúry a pripravuje sa aj technická štúdia pre chodník Poloniny s napojením na hraničný priechod Ubľa,“ priblížil zámer projektu Karpatská mobilita vedúci odboru projektového riadenia Ján Kocák.

Ďalšími aktivitami je monitorovanie nárastu cyklistov počas realizácie projektu sčítačmi, ktoré sú inštalované priamo na cyklotrasách či proces budovania kapacít v oblasti cykloturizmu. Na strane ukrajinského cezhraničného partnera projekt prináša úpravu cyklotrás v Užhanskom národnom parku – čistenie cyklistických trás, ich vyznačenie alebo preznačenie, taktiež deviatich parkovísk pre bicykle, inštaláciu 108 informačných stánkov s mapovými schémami na cyklotrasách Užhanského chodníka i inštaláciu 65 smeroviek. Súčasťou je tiež vypracovanie koncepcie vybudovania cyklistických trás vo Veľkobereznanskom okrese.

S implementáciou Karpatskej mobility začal Prešovský samosprávny kraj v júni 2021, pričom aktuálne je v prvej polovici svojej realizácie. Ako súčasť projektu Poloniny trail, ktorý predpokladá výstavbu 87 km dlhého okruhu v Národnom parku Poloniny, má ponúknuť kvalitnú cykloinfraštrukúru pre rozvoj turizmu v tomto unikátnom a turisticky veľmi atraktívnom území. Trasa prepojí mesto Snina, rusínske obce a poľskú hranicu na severe s ambíciou spojenia s ukrajinskou hranicou cez obec Ubľa.

Národný park Poloniny

Je najvýchodnejším a najmladším slovenským národným parkom, ktorý do našej siete národných parkov pribudol v roku 1997. Oblasť bola dovtedy známa pod názvom Bukovské vrchy. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí a leží na ploche 298,05 km. Pomenovanie Poloniny pochádza od jedinečných horských hrebeňových lúk nachádzajúcich sa nad úrovňou lesa, ktoré sa v týchto končinách nazývajú poloniny.

Národný park Poloniny

Neobjavený kraj na severovýchode Slovenska.

Fotogaléria
Pohľad z Kamennej lúky na Veľkú Rawku.
Srdce v chotári Stakčínskej Roztoky.
+1Hlavný karpatský hrebeň v okolí Pľaše.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cyklotrasa #Prešovský kraj #Národný park Poloniny