Mestá trápi akútny nedostatok hrobov. Kde zaplatíte za rezerváciu miesta najviac?

Nebožtíkov musia príbuzní neraz pochovať na vzdialenejšom cintoríne, ako je v ich štvrti. Problém s kapacitami hrobových miest majú mnohé mestá. Kritické lokality sú v Banskej Bystrici aj v Bratislave. Ide najmä o staršie pohrebiská, kde je možné pochovávať jedine v prípade už existujúceho hrobu.

19.04.2023 09:00
cintorín, hroby, Banská Bystrica Foto: ,
Na starších cintorínoch sú mnohé hroby zarastené.
debata (6)

To, že na niektorých cintorínoch už vlastne nie je kde pochovávať, potvrdila hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová. Zároveň upozornila, že s nedostatkom nových hrobových miest bojuje väčšina slovenských samospráv. V Banskej Bystrici majú šestnásť cintorínov. Momentálne je najkritickejšia situácia v Sásovej a Rudlovej, kde nie je možné prideliť nový hrob. Nebožtíka tam príbuzní môžu pochovať len do už existujúceho. Povedala nám to aj pani Emília, ktorú sme stretli na pietnom mieste v Sásovej.

„Viacerí ľudia sa sťažujú, že nie je šanca získať tu takýto priestor. Mne tu už dlhé roky leží manžel, vedľa neho mám zaistené miesto aj ja. Noví sa sem ale nedostanú, čo je škoda,“ mieni. V takom prípade sa vraj pozostalí musia poobzerať po iných alternatívach. „Jedna známa mi hovorila, že keď pochovávali svoju príbuznú, miesto dostali až v Kremničke. To je odtiaľto poriadne ďaleko, ale inú možnosť nemali,“ dodala.

VIDEO: Prírodné cintoríny menia zaužívané obrady
Video
Antropologička Monika Suchánska hovorí o tom, ako sa prírodné pohrebníctvo snaží urobiť pohreb dôstojnejším a osobnejším.

Cintorín na Námestí Štefana Moysesa, ktorý sa nachádza v centre mesta pod Urpínom, má, podľa niektorých, tiež kapacitný problém. Natrafili sme na dve dámy, ktoré sa zhodli, že nové hroby tam pribúdajú len ojedinele. „Teraz sme si síce všimli vo vrchnej časti tri čerstvé, no niekto to tam mal asi už dlhšie kúpené. Inak tu úplne nové hroby nevídať,“ podotkli.

zväčšiť Cintorín v banskobystrickej časti Sásová.... Foto: Eva Štenclová, Pravda
cintorín, Banská Bystrica, časť Sásová Cintorín v banskobystrickej časti Sásová. Pochovávajú tam už len do existujúcich hrobov.

Adamovičová priblížila, že na prímestských cintorínoch v zásade problém nie je. „Miesta sa tam prideľujú priebežne. Kapacita na rozširovanie je aj na centrálnom mestskom cintoríne v Kremničke,“ ozrejmila. Práve v tejto časti do budúcnosti existuje alternatíva ďalšieho rozširovania.

Mesto Voľné kapacity Nájom na 1 rok Nájom na 10 rokov
Bratislava 8 000 13,53€ 162,36€
Banská Bystrica neuvedené 12€ 125€
Košice neuvedené 7,26€ 72,60€
Trenčín neuvedené 3,30€ 33€
Nitra 5 556 50€ 60€

„Podľa územného plánu sa v rámci rozvoja mesta v dlhodobom horizonte navrhuje rozšírenie evanjelického cintorína v Radvani, aj v lokalite Králiky či v Rakytovciach,“ vymenovala s tým, že v „hre“ je tiež výstavba nového cintorína v Rudlovej. Hroby vopred si podľa hovorkyne ľudia nekupujú. „Evidujú sa žiadosti o pridelenie, ktoré sú riešené priebežne,“ poznamenala. Nájom jedného hrobového miesta na desať rokov stojí v Banskej Bystrici 125 eur.

Prideľovanie stopli

V hlavnom meste spravuje osemnásť cintorínov vo všetkých jeho častiach vrátane vojenských – Slavín a Kopčany, Krematória, ale aj ďalších 762 vojnových hrobov, 64 pomníkov a pamätníkov organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Vedúca tamojšieho obchodného oddelenia Katarína Šemberová objasnila, že na území bratislavskej časti Staré Mesto sú tri historické cintoríny – Ondrejský, Mikulášsky a Kozia brána. V ostatných dvoch menovaných sa dlhodobo nepochováva.

„Na Ondrejskom cintoríne sa ukladali urny alebo pochovávalo v hrobových miestach, ktoré boli v minulosti pridelené či rezervované. Pred mesiacom bolo prideľovanie z dôvodu vyčerpania voľných kapacít pozastavené,“ spresnila Šemberová. Na ďalších bratislavských cintorínoch v ich správe sú kapacity dostatočné.

Martinský a Ondrejský cintorín
Video
Niektoré cintoríny sú dnes historickými miestami, na ktorých sa už nepochováva.
Roman Lebeda, Hnúšťa, banské múzeum Čítajte aj Do obľúbeného múzea v Hnúšti sa vlámali a vymenili zámky. Je spor primátorov povolebná pomsta?

Pochovanie do zeme aj uloženie do urny je možné na cintorínoch Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, Devín, Petržalka, Prievoz, Komárov, Stará Vrakuňa, Slávičie údolie. V Rači, vo Vajnoroch, v Dúbravke, Lamači, na Martinskom cintoríne a v Krematóriu – urnovom háji, je možnosť uloženia urny s popolom zosnulého. V urnovom háji, konkréte v Háji pokoja, sa dá dohodnúť tiež prírodné pochovanie formou vsypania popola zosnulého ku koreňom stromov.

„Počet hrobových miest sa stále vyvíja, keďže sa uvoľňujú miesta po neplatičoch nájmov. Aktuálne je voľných osemtisíc miest. Pri zohľadnení priemerného počtu pohrebov za uplynulé roky by kapacita v Bratislave mala byť dostačujúca do roku 2029,“ vysvetlila Šemberová. Súčasný ročný poplatok za prenájom jedného hrobového miesta je 13,53, čiže dekáda stojí 162,36 eur.

zväčšiť Nové hroby na niektorých cintorínoch vídať už... Foto: Pravda, Eva Štenclová
čerstvé hroby, cintorín, Banská Bystrica Nové hroby na niektorých cintorínoch vídať už len ojedinele. Kapacity sú plné.

A čo sa bude diať, keď začnú kapacity dochádzať? V súvislosti s Ondrejským cintorínom uvažujú nad vybudovaním kolumbárií – urnových stien. V prípade ďalších cintorínov v Bratislave pristúpili k ich rozšíreniu či vybudovaniu kolumbárií. Marianum počíta s plánmi na dodatočné rozšírenie napríklad vo Vrakuni, v Lamači tiež s urnovým hájom v Krematóriu. Takto by mal narásť počet voľných miest o 7 300.

V územnom pláne Bratislavy sa uvažuje aj s potenciálnymi miestami pre nový cintorín. „Skúmajú sa možnosti jeho umiestnenia s ohľadom na majetkové vlastníctva potenciálnych pozemkov a ich dostupnosť pre obyvateľov či ich dopravného napojenia na cestnú infraštruktúru,“ uzavrela Šemberová.

Peter Sasák zo Správy mestskej zelene v Košiciach hovorí, že od novembra 2019 prebrali do svojej správy dve mestské pohrebiská. Konkrétne ide o verejný cintorín a urnový háj pri krematóriu. V jeho areáli je od roku 2021 aj prírodný cintorín Les spomienok. Vysvetlil, že ďalšie cintoríny na území mesta sú v správe jednotlivých cirkevných obcí, samospráv aj súkromných prevádzkovateľov.

„Aktuálne sú na všetkých našich pohrebiskách kapacity postačujúce na viac ako desať rokov. Počet voľných miest naprieč rokom kolíše, no stále máme na súčasných pietnych miestach dostatok záložných lokalít, ktoré vieme v prípade potreby sprístupniť na pochovávanie,“ tvrdí Sasák. Skúsenosti im vraj ukazujú, že rozhodnutie o prenájme hrobového miesta väčšina Košičanov prináša s predstihom.

„Zákon v tejto oblasti nelimituje záujemcov o prenájom a rozhodnutie môžu priniesť kedykoľvek. Sú aj prípady, keď si rodina vyberie hrobové miesta vopred kvôli ich blízkosti a prenajíma si ich, aby neboli v budúcnosti zabraté,“ povedal. Dodal, že pre mestské pohrebiská platí cenník schválený VZN mestského zastupiteľstva. Nájomné za jedno hrobové miesto na desať rokov stojí 72 eur.

pasy, cestovné pasy, doklady, cestovanie, dovolenka, turisti, zahraničie Čítajte aj Ministerstvo vnútra spúšťa informačnú kampaň k cestovným dokladom

Patrili k najlacnejším

V Trenčíne sa nachádza dvanásť pohrebísk. „Na cintorínoch máme kapacitu hrobových miest minimálne do konca roka 2024, urnových do konca roka 2027,“ priblížila hovorkyňa mesta Erika Ságová. Pokračovala, že plánujú nový centrálny cintorín, v rámci ktorého počítajú aj s výstavbou krematória. „Situovaný bude za lesíkom Halalovka, smerom na obec Soblahov. Dokončuje sa projekt na územné rozhodnutie, zároveň tam postupne majetkovoprávne vysporadúvame pozemky,“ vysvetlila.

Ságová ozrejmila, že v súčasnosti stúpa záujem o kremáciu a urnové miesta. „Preto sme vlani na hlavnom cintoríne vybudovali sedem urnových stien so šiestimi schránkami a dve s deviatimi schránkami,“ povedala s tým, že išlo o investíciu vo výške 60-tisíc eur. „Konkrétne je teda k dispozícii 60 urnových schránok. Z nich 42 s kapacitou dvoch urien a 18 s miestami pre tri urny,“ spresnila.

zväčšiť Počet zomretých v krajoch v rokoch 2021 a 2022. Foto: ŠÚSR
graf, počet zomretých v krajoch, 2022, 2021 Počet zomretých v krajoch v rokoch 2021 a 2022.

Keďže od roku 1998 sa cenník cintorínskych služieb v Trenčíne nemenil, v rámci Slovenska patria k najlacnejším. Desaťročný nájom jedného hrobového miesta tam stojí zhruba 32 eur. Ceny sú však, podľa rôznych kritérií, aj nižšie či vyššie. Prihliada sa napríklad na to, či ide o hrob urnový, klasický, detský, alebo hrob pre dospelého.

„Vzhľadom na rastúce prevádzkové náklady a infláciu je potrebné cenník aktualizovať. Na rokovanie mestského zastupiteľstva 26. apríla predložíme návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na zvýšenie, sprehľadnenie a zjednotenie poplatkov cintorínskych služieb,“ doplnila hovorkyňa.

Donedávna patrila k najlacnejším aj Nitra. Za nájom jedného hrobu na desať rokov tam platili iba 27 eur. Aktuálne účtujú za prvých desať rokov 280, každá ďalšia dekáda stojí 60 eur. K tomuto kroku pristúpili z rovnakých dôvodov, ako uvádza Trenčín.

V Nitre majú celkovo pätnásť cintorínov, dokopy 22 174 hrobov. Hovorca mesta Tomáš Holúbek uviedol, že kapacitne sú na tom momentálne veľmi dobre. „Len vlani sme dali do užívania dlhé roky pripravovaný nový cintorín na Chrenovej za 1 486 556 eur,“ zdôvodnil. Pokračoval, že tak vzniklo 1 444 hrobových miest pre viac ako 2 500 osôb. Vybudovali tam tiež kolumbárium s 258 urnovými miestami.

„Nový cintorín je naschvál umiestnený v lokalite, kde je možné jeho rozšírenie najmenej na dvojnásobok. Nitra má teda dosť miest na pochovávanie. Plný je len pôvodný na Chrenovej, Párovský a mestský cintorín. Na nich sa pochováva už iba do existujúcich hrobov,“ vysvetlil hovorca.

Po pandémii je úmrtnosť nižšia

Vlani úmrtnosť v krajoch podľa grafu Štatistického úradu SR klesla, ale rok predtým boli čísla zomretých podstatne vyššie. Zrejme k tomu výrazne prispela pandémia, no problém s hrobovými miestami hlásili niektoré samosprávy už aj pred ňou.

Zomretých v roku 2022 evidujú v porovnaní s rokom 2021 v každom kraji menej minimálne o tisíc. V Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji to kleslo až o viac ako dvetisíc zosnulých. V obidvoch porovnávaných rokoch umrelo najviac ľudí v Nitrianskom kraji – vlani tam zaznamenali 8 368 úmrtí a rok predtým 10 514. V tesnom závese s podobnými číslami nasleduje Prešovský kraj.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #hroby #cintoríny #Banská Bystrica #Banskobystrický kraj