Pokračovanie článku: VšZP sa dohodla na zmluve s Detskou fakultnou nemocnicou Košice

Doterajšia zmluva medzi VšZP a DFN sa skončila v piatok, 30. júna. Keďže ani piatkové rokovania nepriniesli žiadny výsledok, DFN na svojej internetovej stránke oznámila, že pacientom VšZP bude od 1. júla 2023 poskytnutá len neodkladná starostlivosť. Neposkytuje im teda ani plánovanú ústavnú, ani ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

„Do podpisu vzájomnej dohody so zdravotnou poisťovňou naďalej zostáva v platnosti režim poskytovania iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti v DFN Košice,“ informoval riaditeľ nemocnice Andrej Koman.

Riaditeľ DFN: Neprijali argumenty

Bližšie vyjadrenie poskytol riaditeľ DFN Andrej Koman. „Dôvodom tejto situácie je chýbajúci zmluvný vzťah Detskej fakultnej nemocnice Košice so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá ani po opakovaných rokovaniach a argumentácii z našej strany nebola ochotná v rámci uzatvorenia novej Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 01.07.2023 pos­kytnúť nášmu zdravotníckemu zariadeniu mesačný objem finančných prostriedkov vo výške vyprodukovaných výkonov tak, aby sme mohli naďalej poskytovať našim detským pacientom potrebnú zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu a bez obmedzenia. Preto bolo vedenie DFN Košice nútené neprijať nový návrh VšZP, ktorý je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a nekryje ani neodkladnú produkciu výkonov poskytnutých poistencom VšZP,“ priblížil riaditeľ dôvody, ktoré ich viedli k radikálnemu kro­ku.

Riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Košice... Foto: Pravda, Boris Macko, Detská fakultná nemocnica Košice
riaditel DFN Kosice MUDr. Andrej Koman 2 Riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Košice Andrej Koman

„Ospravedlňujeme sa všetkým poistencom VšZP, a ich zákonným zástupcom za vzniknuté nepríjemnosti a veríme, že sa aktuálna situácia premietne do prehodnotenia poskytnutého objemu finančných prostriedkov pre naše zdravotnícke zariadenie zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne,“ dodal Koman s tým, dohoda by umožnila Detskej fakultnej nemocnici poskytovať detským pacientom aj naďalej úplnú zdravotnú starostlivosť.

VšZP: Platíme aj za iných

VšZP má na vec iný pohľad. Zdôrazňuje, že jej poistencom je v DFN Košice i naďalej poskytnutá neodkladná (tzv. akútna) zdravotná starostlivosť a plánovanú zdravotnú starostlivosť budú mať zabezpečenú u zmluvných poskytovateľov, predovšetkým v regióne Košice a Prešov.

„Podiel VšZP na úhrade DFN v KE je vyšší ako podiel našich poistencov ošetrených v tejto nemocnici, čo v praxi znamená, že dlhodobo hradíme zdravotnú starostlivosť aj za pacientov iných poisťovní. Okrem toho, VšZP ponúkla DFN zásadné navýšenie úhrad oproti roku 2022. Napriek tomu, DFN je jediná nemocnica, ktorá sa rozhodla nepokračovať v zmluvnom vzťahu s VšZP, čo považujeme za absolútny hazard so zdravým detských pacientov,“ vysvetlila hovorkyňa VšZP Eva Peterová. Upresnila, že zmluvu, ktorú VšZP ponúkla DFN, odporučil ako arbiter schváliť aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čo však nemocnica neakceptovala.

„VšZP žiadala od DFN zoznam poistencov, ktorí u nich majú naplánovanú zdravotnú starostlivosť po 1.7., aby ich mohla neodkladne kontaktovať a zabezpečiť im iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na potrebné vyšetrenie či výkon. Nemocnica nám však ani v tomto smere nevyhovela a napriek našej maximálnej snahe dostala poistencov VšZP do zložitej situácie, keď oni musia kontaktovať poisťovňu. Poistencov však ubezpečujeme, že pracovníci call centra a pobočkovej siete sú pripravení byť im k dispozícii pri zabezpečení potrebného lekára,“ dodala hovorkyňa s tým, že VšZP vzniknutá situácia veľmi mrzí, lebo na ňu zbytočne doplácajú pacienti.

„Ubezpečujeme ich, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ju čo najskôr vyriešili. Rokovania s DFN pokračujú a veríme, že v záujme pacientov sa obe strany v krátkom čase dohodnú na pokračovaní zmluvného vzťahu,“ uzavrela hovorkyňa.

Detská fakultná nemocnica Košice Foto: Pravda, Boris Macko
Detská fakultná nemocnica Košice Detská fakultná nemocnica Košice

Dospejú k rýchlej dohode?

Podľa našich informácií majú rokovania medzi DFN a VšZP pokračovať aj dnes popoludní, čo potvrdila nemocnica aj poisťovňa. Cieľ je jasný – dospieť k dohode. Komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR reagoval na naše otázky len stručným vyhlásením. „Informácie k téme poskytne MZ SR zajtra, v utorok 4. júla 2022, po rokovaní Výboru pre zdravotníctvo NR SR, ktorý sa uskutoční o 13:30 hodine,“ uvádza sa vo vyhlásení. DFN Košice aj VšZP prisľúbili, že o výsledkoch rokovaní budú okamžite informovať.

Oslovili sme aj Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura (UNLP) v Košiciach, či v nej nehrozia podobné problémy, ako v DFN. Podľa hovorkyne UNLP Moniky Kriškovej sú zmluvy so zdravotnými poisťovňami uzavreté a pacientom poskytujú plnú zdravotnú starostlivosť.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #deti #pacienti #Všeobecná zdravotná poisťovňa #Detská fakultná nemocnica v Košiciach