Rada právnika: Miesto činu dôkladne zdokumentujte. Za poškodenie cudzej veci hrozí aj väzenie

K prípadu, ktorý sa stal v obci Smolník, kde si účastníci festivalu našli prerezané pneumatiky na autách sme oslovili aj odbobníka na trestné právo.

29.07.2023 06:00
Tomáš Strémy profesor Právnickej fakulty UK Foto:
Profesor Tomáš Strémy odporúča v prípade pochybností z postupu polície podať sťažnosť na príslušné orgány.
debata (2)

Postu polície spochybnil Jakub Pohle, ktorý účinkoval na festivale a páchateľ prepichol gumy aj na jeho aute. Pohle tvrdí, že polícia klame, keď obhajuje postup privolaných hliadok. Poškodený zo Smolníka tvrdí, že polícia klame a zľahčuje v prospech podozrievaného podnikateľa. Postup vyšetrovania preverujú Na to, či polícia postupovala správne a aj ďalšie otázky nám odpovedal Profesor Tomáš Strémy z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ide o právo: Auto a poistné udalosti
Video
Zdroj: TV Pravda

Je postup polície podľa vás správny?

Či bol postup polície správny musí vyhodnotiť príslušný kontrolný orgán, ktorý sleduje zákonnosť vyšetrovania.

Ako vo všeobecnosti postupovať ako poškodený v prípade vandalizmu?

Okrem zavolania polície je v prípade poškodenia vozidla neznámym páchateľom potrebné čo najlepšie zdokumentovať miesto činu poškodeným prostredníctvom vyhotovenia fotodokumentácie, prípadne zabezpečiť čo najviac svedeckých výpovedí. Je nutné kontaktovať často krát aj majiteľa/správcu parkoviska z dôvodu, že mnohokrát sú parkoviská strážené kamerovým systém.

Pokiaľ poškodený nie je spokojný s postupom hliadky, ktorá priestupok, alebo trestný čin dokumentuje, kde sa má obrátiť?

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že policajný zákrok nebol vykonaný v súlade so zákonom môže ako prostriedok obrany využiť sťažnosť, ktorá sa môže podať na každom útvare Policajného zboru, prípadne na Ministerstvo vnútra, oddelenie kontroly a inšpekčnej služby.

Prepichnuté pneumatiky, Smolník Čítajte aj Namiesto zábavy prepichnuté pneumatiky. Festival mal dramatickú dohru, ukazujú na miestneho podnikateľa

Je dobré v prípade pochybností kontaktovať aj právnika?

V prípade začatia trestného konania je vždy vhodné vyhľadať, aj ako poškodený, odbornú pomoc.

Dá sa doložiť skutočná výšky vzniknutej škody aj dodatočne?

Preukázanie výšky škody je vhodné doložiť prostredníctvom znaleckého posudku čo najskôr.

Je štandardným postupom, pokiaľ sa na jednom mieste stane viacero podobných incidentov, riešiť každý samostatne a nie ako spoločný skutok jedného páchateľa?

Trestný poriadok v ust. § 18 a 19 upravuje inštitút spoločného konania. Spoločné konanie sa môže vykonať o všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestné činy spolu súvisia. Spoločné konanie sa však vykoná iba ak to nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote.

**Čo presne musí prípadný svedok uviesť, aby sa jeho výpoveď považovala za relevantnú? **

Svedecká výpoveď sa považuje za dôkazný prostriedok sama o sebe. Pri hodnotení svedeckej výpovede OČTK ako aj súd postupujú podľa zásady voľného hodnotenia, v zmysle ktorej dôkazy hodnotia podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní alebo niektorá zo strán.

Ako sa kvalifikuje poškodenie jedného auta (napr. prepichnuté pneumatiky) z hľadiska skutku a prípadného trestu?

Poškodenia vozidiel a následná kvalifikácia tohto konania závisí od viacerých skutočností. Na základe opisu skutku sa jedná o konanie naplňujúcu skutkovú podstatu trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona, kde pri naplnení základnej skutkovej podstaty hrozí odňatie slobody až na 1 rok. Je však nutné mať na pamäti, že pre klasifikáciu daného konania ako trestného je nutné aby škoda dosahovala výšku alespoň škody malej, ktorá v zmysle Trestného zákona musí presahovať sumu 266 eur.

Ako sa kvalifikuje, keď jeden páchateľ poškodí naraz 5 alebo 10 áut? O čo prísnejší je trest?

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. V prípade poškodenia viacerých áut bude ovplyvňovať kvalifikáciu a následné vymeranie trestu významným spôsobom škoda, ktorá bola spôsobená páchateľom na autách.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #právnik #vandalizmus #prepichnuté pneumatiky