Namiesto kultúrnej pamiatky obchod. Štát o búraní turbínovej haly v Trenčíne nevedel, mesto sa bráni

Ministerstvo kultúry ostro odsudzuje konanie vlastníka budovy turbínovej haly v areáli bývalej textilnej fabriky Merina v Trenčíne, ktoré viedlo k zbúraniu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Pamiatkový úrad podal podnet na Okresnú prokuratúru Trenčín, aby preskúmala zákonnosť rozhodnutia Stavebného úradu mesta Trenčín o odstránení stavby. Vlastník sa proti stanovisku ministerstva kultúry ostro ohradil.

06.09.2023 10:26 , aktualizované: 08.09.2023 16:17
merina Foto:
Turbínová hala v areáli bývalej textilnej fabriky Merina v Trenčíne pred a počas búrania zverejnená Pamiatkovým úradom.
debata (5)

Stavba architekta Františka Bednárika z roku 1931 bola kultúrnou pamiatkou od júla 2021 a v stredu 30. augusta 2023 došlo k jej demolácii. Ministerstvo kultúry považuje konanie vlastníka objektu, ako aj Stavebného úradu mesta Trenčín za účelové. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu nie je možné kultúrnu pamiatku zbúrať.

„V zmysle zákona je vlastník kultúrnej pamiatky povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky. Ministerstvo kultúry SR nebolo o údajnom kritickom stave pamiatky a zámere ju asanovať informované,“ doplnili z ministerstva.

Podľa hovorkyne Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzany Drobovej prokuratúra začala na základe medializovaných informácií v prípade bezodkladne konať z vlastnej iniciatívy.

„Zákonnosť postupu a rozhodovania orgánov verejnej správy v súvislosti s odstránením národnej kultúrnej pamiatky preskúma príslušná prokuratúra. Vo veci bude GP SR vykonávať dohľad s cieľom dôsledného zabezpečenia ochrany verejného záujmu,“ uviedla Drobová.

Oprava? Nehospodárna

Ako TASR informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, v posudku z 13. júla skonštatoval Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, že stavba je v havarijnom stave bez možnosti ju hospodárne opraviť.

„Vlastník stavby upozornil 28. augusta stavebný úrad na významné zhoršenie stavu nosných konštrukcií stavby. Na obhliadke statik zistil, že došlo k rozsiahlej deštrukcii fasádnej steny a značne zväčšenej deformácii dvoch nosných železobetónových stĺpov. Skonštatoval, že stavbu nie je možné zachovať a hrozí jej kolaps. Preto stavebný úrad nariadil vlastníkovi stavby odstrániť ju,“ doplnila Ságová.

Podľa medializovaných informácií má na mieste zbúranej fabriky vyrásť polyfunkčný obchodný areál.

Búranie budovy Istropolisu v Bratislave z vtáčej perspektívy
Video

Firma sa ostro ohradila

Spoločnosť TM real, spol. s r. o. sa ostro ohradzuje voči medializovanému vyhláseniu MK SR vo veci odstránenia nebezpečnej stavby bezprostredne ohrozujúcej životy osôb, ktorú nebolo možné zachovať. TM real na príkaz stavebného úradu odstránil stavbu, ktorej značná časť sa bez cudzieho pričinenia zrútila. Túto skutočnosť ihneď oznámila aj KPÚ TN. Jediným účelom odstránenia bolo predísť bezprostredne hroziacemu smrteľnému úrazu. KPÚ TN v minulosti vydal súhlasné záväzné stanovisko s odstránením stavby. TM real je pobúrený neodborným postupom bývalého vedenia MK SR, ktoré aroganciou moci vyhlásilo za NKP napriek stanoviskám odborníkov (licencovaných MK SR) 4 interiérové steny bývalej „rozvodne“, ktoré majú mimoriadne architektonické hodnoty ako „CHRÁM POKROKU“. Konanie o vyhlásení za NKP označilo za nelegálne aj samotná Pamiatková inšpekcia MK SR. TM real od začiatku upozorňoval na to, že zachovanie takéhoto torza je v rozpore so zákonom a hrozí reálne nebezpečenstvo. Bývalé vedenie MK SR sa napriek tomu nesprávalo ako odborný orgán, ale ako tzv. „AKTIVISTA“. Preukázaná prepojenosť medzi úradníkmi PÚ SR a aktivistami viedla k hrubému zásahu do vlastníckych práv bez odborného základu a bez prihliadnutia na hroziace nebezpečenstvo. Predmetné konanie bolo účelovo zamerané na znemožnenie nášho investičného zámeru a ochrana pamiatky bola iba zásterkou. Výsledkom bolo zachovanie torza budovy, ktoré sa stalo nebezpečným.

Foto: TM real
budova turbínovej haly - Merina

(stanovisko spoločnosti)

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Trenčín #národná kultúrna pamiatka #Pamiatkový úrad SR