Drucker vyradenú školu nezachránil. Jej zamestnanci mu poslali otvorený list, žiadajú ho o nové rozhodnutie

Od novembra je prázdna. Súkromnú základnú školu v Lučenci vyradilo ministerstvo zo siete škôl kvôli mareniu výkonu inšpekcie zo strany zriaďovateľa. Ten však tvrdí, že k ničomu takému nedošlo. Veril, že nové vedenie rezortu ich zachráni, no márne. Desiatky zamestnancov teraz v otvorenom liste žiadajú o urýchlenú zmenu „verdiktu“.

18.12.2023 08:51
debata (12)
V lučeneckej súkromnej základnej škole cítia krivdu, sklamanie aj znechutenie
Video
Zdroj: TV Pravda

Plne obsadená Súkromná základná škola na Gemerskej ceste v Lučenci mala 144 žiakov, ktorých rodičia museli nedávno premiestniť inde. K 31. októbru totiž rezort školstva rozhodol o jej vyradení. Vtedajší minister Daniel Bútora oznámil tento krok len krátko predtým – 13. októbra. Zriaďovateľ Branislav Becher, riaditeľka aj ďalších 35 zamestnancov však do poslednej chvíle verili, že situácia sa zvráti.

„Ešte nikdy sa na Slovensku nestalo, aby plne funkčnú školu vyradili počas aktívneho roka,“ povedal nám koncom októbra Becher. Podčiarkol, že dôvod, teda nevpustenie inšpekcie do ich budovy, sa nezakladá na pravde. Tvrdí, že v „osudný deň“ tam inšpektori vošli pred siedmou ráno. „Keďže vyučovanie sa u nás začína desať minút pred ôsmou, v tom čase sa tam nachádzala len vychovávateľka s deťmi v školskom klube. Zrejme boli rozčarovaní, že sme ich nevítali koláčikmi,“ zhodnotil Becher. Budovu podľa neho opustili sami, nikto ich nevyháňal.

September? To je neskoro

Nádeje, že s príchodom nového ministra Tomáša Druckera (Hlas) sa ich situácia zmení, sa však nenaplnili. Nový šéf rezortu to síce nariadil ešte raz celé preskúmať, no záver pre dotknutú školu nebol potešujúci. „Ak splnia všetky náležitosti, môžu si požiadať o zaradenie do siete škôl od 1. septembra,“ uviedol dva týždne po svojom nástupe do funkcie Drucker.

Prípadné septembrové znovuotvorenie je podľa vedenia školy nepostačujúce. Ministrovi preto poslali otvorený list, v ktorom na neho apelujú, aby k tomu došlo skôr. Desiatky podpísaných zamestnancov zdôrazňujú, že dôvod vyradenia zo siete je pre nich zvláštny, zmätočný, no najmä neadekvátny. Zopakovali, že za tým malo byť údajné zamedzenie vstupu inšpektorom do budovy školy počas jednej z mnohých návštev.

„Pričom títo inšpektori sami vo svojej zápisnici uviedli, že v budove školy boli, no keďže mali pocit nevšímavosti zo strany personálu, rozhodli sa vyjsť a čakať na lavičke na príchod riaditeľky školy,“ spomínajú deň, ktorý mal byť rozhodujúci.

„Naozaj to považujete, pán minister, za adekvátny dôvod na vyradenie kvalitnej, fungujúcej a plne obsadenej školy?“ pýtajú sa a zároveň upozorňujú, že oprávnenosť tohto kroku zo strany vtedajšej úradníckej vlády budú posudzovať súdy.

„Keď ste sa stali ministrom, všetci sme sa tešili a verili, že práve vy nám pomôžete,“ pokračujú v liste. „Nevidíme dôvod na vyradenie plne obsadenej, roky fungujúcej školy, ktorá svojim žiakom poskytuje príjemné rodinné prostredie a nadpriemernú úroveň vzdelávania, o čom svedčia výsledky všetkých testovaní,“ uviedli. Vzápätí Druckerovi pripomenuli jeho nedávne vyjadrenie, v ktorom hovorí: „Úroveň nášho školstva je národnou tragédiou. Bez dobrých škôl a plne nasadených pedagógov sa však tento stav nikdy nezlepší.“

Prváci Leo a Teo sú vo svojej škole spokojní,...
Súkromná základná škola v Lučenci na Gemerskej...
+3Petíciu za zmenu rozhodnutia o vyradení školy...

Je to na ministrovi

Vedenie a zamestnanci dotknutej školy preto ministra v otvorenom liste žiadajú o vydanie rozhodnutia, ktorým dôjde k zrušeniu neoprávneného a chybného rozhodnutia o vyradení ich školy, alebo rozhodnúť o zaradení novej súkromnej školy do siete k 1. februáru 2024. Argumentujú tým, že ak by k tomu došlo až v septembri, nestihli by aprílový zápis prvákov.

Okrem toho zdôrazňujú, že stále sú tam oni, kvalitní pedagógovia, a ich žiaci sa chcú vrátiť čo najskôr. Spomenuli tiež petíciu za zachovanie ich školy, ktorú podpísalo viac ako dvetisíc ľudí. Sú presvedčení, že po tom, ako ju odovzdali na ministerstve školstva, nemôže byť ignorovaná.

Zopakovali, že september je pre nich neskorým termínom. Zriaďovateľ, ktorý požiada o zaradenie ich školy do siete, je vraj pripravený splniť všetky zákonom definované náležitosti.

„Vaše rozhodnutie ukáže, či máte vôľu podporovať existenciu kvalitných škôl a zároveň nedovoliť, aby veľký počet zamestnancov prišiel začiatkom nového roka o prácu. Túto kauzu sleduje celé Slovensko a čaká, ako sa ministerstvo postaví k tejto absurdnej situácii, Veríme, že sa rozhodnete správne,“ uzavreli. List okrem Druckera adresovali aj prezidentke, premiérovi či predsedovi parlamentu.

Riaditeľka školy Mária Pálešová Pravde priblížila ich aktuálnu situáciu. „V súčasnosti nemáme žiadnych žiakov. Od rodičov však máme spätnú väzbu, že svoje deti chcú dať naspäť do našej školy,“ povedala. „Zamestnanci majú zatiaľ pridelenú inú pracovnú činnosť zodpovedajúcu ich pracovnému zaradeniu,“ doplnila stručne.

klientské centrum, Tomášikova, okresný úrad Čítajte aj Veľké personálne rošády pokračujú. Vláda vymenovala nových prednostov okresných úradov

Komunikačný odbor dotknutého rezortu reagoval, že podľa zákona o štátnej správe v školstve je účastníkom konania vo veci zaradenia do siete zriaďovateľ. Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do šesťdesiat dní od doručenia žiadosti. V rozhodnutí rezort vyznačí termín začatia činnosti, ktorým je 1. september kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená.

„Okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný termín pri zaradení do siete podľa odseku 8, ktorých termín začatia činnosti určí ministerstvo,“ uzavrel rezort citáciu zákona.

Podľa tejto reakcie všetko nasvedčuje tomu, že napriek stále sa opakujúcemu septembrovému termínu má minister „páky“ na to, aby vyradená škola mohla otvoriť svoje brány aj skôr. Či sa tak stane, zostáva otázne.

Plné znenie listu

OTVORENÝ LIST NA MINISTRA ŠKOLSTVA, TOMÁŠA DRUCKERA, od zamestnancov Súkromnej základnej školy, Gemerská cesta 1, Lučenec

V Lučenci dňa 13.12.2023

VÁŽENÝ PÁN MINISTER,

píšeme Vám otvorený list, pretože záležitosť, s ktorou sa na Vás obraciame, je pre nás nesmierne dôležitá. Sme zamestnanci Súkromnej základnej školy v Lučenci, ktorá bola počas rozbehnutého školského roka k 31.10.2023 vy­radená zo siete škôl a školských zariadení. Dôvod pre vyradenie našej školy zo siete je nie len pre nás, ale aj pre mnohých ďalších ľudí, ktorí o tomto prípade niečo vedia, zvláštny, zmätočný, ale hlavne neadekvátny.

Dôvodom na vyradenie školy malo byť údajné zamedzenie vstupu inšpektorom do budovy školy počas jednej z mnohých návštev, pričom títo inšpektori sami uviedli vo svojej zápisnici, že v budove školy boli, a keďže mali pocit nevšímavosti zo strany personálu, sami sa rozhodli vyjsť z budovy a čakať na lavičke na príchod riaditeľky školy. Naozaj to považujete, pán minister, za adekvátny dôvod na vyradenie kvalitnej, fungujúcej a plne obsadenej školy? Nemali by sa zatvárať školy len z naozaj vážnych dôvodov? Oprávnenosť tohto kroku zo strany ešte vtedajšej úradníckej vlády budú posudzovať súdy SR a keď to bude potrebné, tak aj súdy mimo SR.

Keď ste sa stali ministrom, všetci sme sa tomu tešili a verili sme, že práve Vy nám pomôžete. Nevidíme dôvod na vyradenie plne obsadenej, roky fungujúcej školy, ktorá svojim žiakom poskytuje príjemné rodinné prostredie a nadpriemernú úroveň vzdelávania, o čom svedčia výsledky všetkých testovaní piatakov (tzv. monitor), ktoré boli kedy uskutočnené.

Nedávno ste sa vyjadrili do médií, že úroveň nášho školstva je národnou tragédiou. Bez dobrých škôl a plne nasadených pedagógov sa však tento stav nikdy nezlepší. PRETO VÁS TÝMTO OTVORENÝM LISTOM ŽIADAME:

Variant a): VYDAŤ ROZHODNUTIE, KTORÝM DÔJDE K ZRUŠENIU NEOPRÁVNENÉHO A VADNÉHO ROZHODNUTIA O VYRADENÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY A SÚKROMNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ, GEMERSKÁ CESTA 1, LUČENEC ZO SIETE ŠKÔL.

Variant b): ROZHODNÚŤ O ZARADENÍ NOVEJ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY A SÚKROMNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ DO SIETE ŠKÔL A TO K DÁTUMU:

  • 1.2.2024, pretože naši žiaci sa chcú vrátiť do našej školy čo najskôr,
  • 1.2.2024, pretože ešte stále sme tu my, kvalitní pedagógovia,
  • 1.2.2024, pretože zápis žiakov do 1. ročníka sa koná v apríli,
  • 1.2.2024, pretože petícia za zachovanie našej školy s vyše dvetisíc podpismi odovzdaná 30. októbra na ministerstve školstva nemôže byť ignorovaná,
  • 1.2.2024, pretože aj my sme živitelia rodín a od februára budeme bez práce!

Na brífingu dňa 8.11.2023 ste sa pán minister vyjadrili nasledovne: „To, čo dnes vidím, okrem toho celého preskúmania, ktoré som nariadil ešte raz, je, že ak splnia si všetky tie náležitosti a tie, ktoré tam boli problematické, môžu si požiadať o zaradenie do siete škôl od 1. septembra.“

Vyššie uvádzame dôvody, prečo je pre nás 1. september 2024 neskoro a žiadame o zaradenie novej školy do siete k 1. februáru. Zriaďovateľ, ktorý požiada o zaradenie Súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení na Gemerskej ceste 1 v Lučenci je pripravený splniť všetky zákonom definované náležitosti týkajúce sa zaradenia školy do siete.

Pán minister, je to na Vás. Vaše rozhodnutie ukáže, či máte vôľu podporovať existenciu kvalitných škôl a zároveň nedovoliť, aby veľký počet zamestnancov prišlo o prácu začiatkom nového roku. TÚTO KAUZU SLEDUJE CELÉ SLOVENSKO A ČAKÁ, AKO SA MINISTERSTVO POSTAVÍ K TEJTO ABSURDNEJ SITUÁCII. VERÍME, že sa rozhodnete správne.

Kolektív zamestnancov SZŠ

Ema Juhászová, Dana Kocúrová, Lenka Vilhanová, Jaroslava Suchanská, Lenka Gergišáková, Alena Nikulicheva, Martina Obertová, Klaudia Oláhová, Ivana Horňáková, Anežka Kršiaková, Tomáš Gibala, Veronika Filčíková, Linda Kovácsová, Štefan Malík, Peter Vinarčík, Radovan Gajdoš, Jozef Hominda, Marcela Geregová, Michaela Gáborová, Lydie Ková, Zuzana Rončáková, Janka Burinová, Mária Pálešová, Erika Kamenická, Ivana Paľušová, Janka Motošková, Igor Miháľ, Helena Kovácsová, Jarmila Janošíková, Anna Kurčíková, Lali Kymanová Lordkipanidze, Saskia Palkovičová, Natália Stanová, Lenka Tkáčová, Viera Jakubove, Denisa Kertésová

Doručuje sa:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Tomáš Drucker

Prezidentka SR, Zuzana Čaputová

Predseda vlády SR, Róbert Fico

Predseda Národnej rady SR, Peter Pellegrini

Podpredseda Národnej rady SR, Andrej Danko

Podpredseda Národnej rady SR, Ľuboš Blaha

Podpredseda Národnej rady SR, Peter Žiga

Podpredseda Národnej rady SR, Michal Šimečka

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #lučenec #Banskobystrický kraj