V ramene Dunaja sa začala umelá záplava, bude trvať takmer mesiac

V ramennej sústave Dunaja sa v uplynulú sobotu začala jarná simulovaná záplava. Začína sa skôr ako po minulé roky a bude trvať 25 dní. V pondelok vpustili vodohospodári do ramena zvýšený prietok vody, a to 120 kubických metrov (m3) za sekundu. Ten potrvá do 19. marca. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba o tom informoval na svojom webe.

04.03.2024 20:21
Malá vodná elektráreň Dobrohošť, simulácia,... Foto:
Ilustračné foto
debata (1)

„Jarná simulovaná záplava bude realizovaná v súlade s rozhodnutím Okresného úradu o schválení dočasného manipulačného poriadku zo dňa 31. januára 2024, ktorého podmienkou bolo, že prevádzkovateľ zrealizuje mimoriadnu manipuláciu v ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja počas jarnej záplavy s prietokom 120 m3 za sekundu po dobu trvania 15 dní, ktorú týmto plníme,“ uviedli vodohospodári.

Karolína Sobeková z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) poukázala na to, že ide o záplavy v objeme, o ktoré už dlho žiadali. „Tešíme sa z tejto záplavy. Je to jediný spôsob, ako môžeme lužné ekosystémy v tomto technicky ovplyvnenom území udržať pri živote. Je to veľmi významné územie z hľadiska biodiverzity, pohlcovania uhlíka a ochladzovania tohto územia. A v čase klimatickej krízy a krízy biodiverzity je to jedna z dôležitých vecí, ktoré môžeme pre našu prírodu robiť,“ podotkla.

Aktuálna simulovaná záplava je podľa BROZ deviata v poradí a je výsledkom rokovaní medzi ochranármi, vodohospodármi a energetikmi. Počas 15 dní, keď bude zvýšený prietok, sa naplnia mokrade, zaplavia lužné lesy a pomôže to vypláchnuť sedimenty z riečnych ramien tak, aby sa obnažilo štrkové dno a zlepšila sa infiltrácia vody do podložia, priblížila Sobeková.

„Tento rok začíname so záplavou skôr ako sa posledné štyri roky začínalo, pretože začiatok jari je výrazne posunutý. Je posunutá vegetačná sezóna, aj sezóna rozmnožovania obojživelníkov, tak aby sme naplnili mokrade aj pre druhy, ktoré sa rozmnožujú skôr,“ povedala Sobeková.

Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.

Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 m3 za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu.

Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody 60 m3 za sekundu. V roku 2020 BROZ iniciovalo petíciu, vďaka ktorej sa podarilo simulované záplavy znova obnoviť, pretože sa niekoľko rokov nekonali.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dunaj #umelá záplava