Stredoškoláci nedôverujú politickým stranám, vláde, parlamentu ani súdom

Takmer polovica slovenských stredoškolákov nedôveruje vláde, parlamentu ani súdom. Podľa sociologického výskumu Ústavu informácií a prognóz školstva nedôveruje vláde SR 44,5 percenta a Národnej rade SR 44,7 percenta študentov.

28.02.2006 17:07
debata

Ani slovenské súdy nemajú u stredoškolákov vysoký kredit – nedôveruje im 43,8 percenta študentov. Politickým stranám nedôveruje dokonca 54,9 percenta študentov stredných škôl. 

Najviac dôverujú stredoškoláci európskym inštitúciám – Európskemu parlamentu (44,3 percenta a Európskej komisii (42,2 percenta). Zo slovenských inštitúcií dosiahol vyššiu dôveru len slovenský Greenpeace (44,6 percenta).

Výskum Občianska a politická participácia stredoškolskej mládeže Slovenska realizoval ústav v období február až november 2005 prostred­níctvom agentúry Iuventa na reprezentatívnej vzorke 870 žiakov slovenských stredných škôl vo veku 15 – 19 rokov. Prieskum finančne podporilo aj Ministerstvo školstva SR.

debata chyba