Maturity robia vysokým školám ťažkosti

Vysokým školám sa pri prijímaní nových študentov ťažko zohľadňujú výsledky externej maturitnej skúšky. Externá maturita, ktorú vyhodnocuje centrálne Štátny pedagogický ústav, totiž nie je hodnotená známkou, ale percentuálnou úspešnosťou - takzvaným percentilom.

12.06.2006 16:43
debata

„Keď príde na prijímacie skúšky niekoľko stoviek uchádzačov a ústna maturita je hodnotená známkami, zatiaľ čo externá percentilom, nie je jednoduché započítať jej výsledky,“ povedal prodekan Fakulty prírodných vied na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre Ľubomír Zelenický.

Jednoduchšie by podľa neho bolo, keby externá maturita bola ohodnotená aj známkou.

Privítal by to aj prodekan Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ivan Čillík. „Bolo by dobré, aby uchádzačom boli pri prijímaní zohľadnené výsledky maturity,“ povedal Čillík. Fakulta tak podľa neho zatiaľ robí len pri študijných odboroch s nemeckým jazykom.

Ministerstvo školstva zaviedlo externú skúšku z cudzích jazykov alebo matematiky pre všetkých maturantov vlani. Študenti by si vďaka nej mali vedieť porovnať svoje vedomosti so stredoškolákmi z iných škôl a časom by mala nahradiť prijímacie skúšky na vysoké školy. Tie však zohľadňujú výsledky externej maturity len čiastočne. Na viaceré fakulty sa totiž hlási niekoľkonásobne viac uchádzačov, než môžu prijať a skúška z cudzích jazykov sa podľa predstaviteľov vysokých škôl ťažko zohľadňuje napríklad pri prijímaní na štúdium dejepisu.

Na slovenské vysoké školy sa vlani hlásilo viac ako 80 000 uchádzačov, približne 60 000 bolo prijatých. Celkovo študuje v tomto akademickom roku na verejných, súkromných a štátnych vysokých školách takmer 190 000 študentov, čo je približne o 20 000 viac, ako bolo rok predtým.

debata chyba