Vysoké školy stále prijímajú študentov

Vysoké školy na Slovensku ešte stále prijímajú záujemcov o štúdium v akademickom roku 2006-2007. Do konca júla sa môžu študenti prihlásiť na 13 fakúlt deviatich univerzít. Prihlášky s pečiatkou bude akceptovať Fakulta športu Prešovskej univerzity a Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

28.07.2006 08:11
debata

V piatok končí termín podávania prihlášok na Ústave prírodných a humanitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v odbore politológia. 

V posledný júlový deň prijíma prihlášky ešte Evanjelická bohoslovecká fakulta bratislavskej Univerzity Komenského v odbore evanjelická teológia a Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v deviatich odboroch.

Poslať prihlášku do 31. júla umožnili študentom tiež Fakulta priemyselných technológií, Fakulta špeciálnej techniky a Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

V tomto termíne môžu uspieť s prihláškou aj záujemcovia o štúdium na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene, na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity, Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Učiteľské smery v desiatich kombináciách predmetov ponúka napokon študentom aj Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

debata chyba