Štúdium

Výchovní poradcovia: boj o dôveru

09.09.2005 08:14

Maturita sa nezlepšila, tvrdia riaditelia

07.09.2005 00:00

Fronc verí, že naštartuje reformu

05.09.2005 13:53

Mladí nepoznajú možnosti programov EÚ

31.08.2005 14:46

EÚ vychádza v ústrety mobilite študentov

26.08.2005 11:24

Au-pairky: Naučiť sa prispôsobovať

25.08.2005 14:09

V SR pribudne šiesta súkromná VŠ

24.08.2005 16:02

Akreditačnej komisii chýbajú kritériá

20.08.2005 12:39

Na maturitnom vysvedčení bude percentil

19.08.2005 18:03

ANO je za spoplatnenie externého štúdia

18.08.2005 17:25

Zlúčenie dvoch fakúlt UMB študenti nepocítia

08.08.2005 17:16

Zmeniť by sa mali aj sociálne štipendiá

07.08.2005 18:59

Študenti dostanú prospechové štipendiá

03.08.2005 14:38

Vysoké školy motivačné štipendiá privítali

03.08.2005 14:34

Pri Bratislave zrušia len jednu ZŠ

01.08.2005 16:30

Univerzity ešte prijímajú študentov

28.07.2005 00:00

Hospodárenie univerzít skontroluje Sofia

20.07.2005 13:44

Štát nepovolí ďalšiu súkromnú univerzitu

09.07.2005 18:55

V otázke VŠ reforiem treba hľadať konsenzus

08.07.2005 14:03

Do EÚ príde tisíc študentov z tretích krajín

04.07.2005 17:25

Minister je so školským rokom spokojný

30.06.2005 14:51

Vznikne prvá virtuálna univerzita v SR

28.06.2005 14:41

Fronc opravuje maturity

28.06.2005 00:00

Nové maturity dopadli horšie

27.06.2005 12:02

V Bratislavskom kraji nezmaturovalo 636 študentov

26.06.2005 09:45