Zoznam stredných škôl na Slovensku

Košický kraj

Gymnáziá

Gymnázium
SNP 1
056 80 Gelnica
Telefón 053/4821 296
Fax 4821 406
osemročné štúdium: cudzie jazyky (A)

Gymnázium M. R. Štefánika
Nám. L. Novomeského 4
040 01 Košice
Telefón 055/6227 383
Fax 6229 753
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Kuzmányho 6
041 74 Košice
Telefón 055/6221 954
Fax 6221 966
štvorročné štúdium

Gymnázium
Poštová 9
042 52 Košice
Telefón 055/6224 917
Fax 6226 604
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - matematika (A)

Gymnázium
Šrobárova 1
042 23 Košice
Telefón 055/6221 951
Fax 6225 876
(S/N): štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Súkromné gymnázium
Galaktická 9
040 00 Košice
Telefón 055/6741 004
štvorročné štúdium

Gymnázium sv. T. Akvinského
Zbrojničná 3
040 01 Košice
Telefón 055/6222 795
Fax 6227 256
štvorročné štúdium

Evanjelické gymnázium J. Á. Komenského
Puškinova 3
040 01 Košice
Telefón 055/6221 905
Fax 6221 905
osemročné štúdium - bilingválne

Gymnázium
Trebišovská 12
040 11 Košice
Telefón 055/6443 649
Fax 6443 649
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium
Park mládeže 5
040 01 Košice
Telefón 055/7260 251
Fax 6842 304
štvorročné štúdium
päťročné štúdium - bilingválne (A)

Súkromné gymnázium
Katkin park 2
040 11 Košice
Telefón 055/6427 531
Fax 6440 331
štvorročné štúdium

Spojená škola sv. Košických mučeníkov - Gymnázium
Čordákova 50
040 11 Košice
Telefón 055/6452 986
Fax 6452 986
štvorročné štúdium

Gymnázium
Exnárova 10
040 22 Košice
Telefón 055/6711 124
Fax 6711 124
štvorročné štúdium

Súkromné osemročné gymnázium
Postupimská 37
040 22 Košice
osemročné štúdium: cudzie jazyky (A)

Gymnázium sv. Edity Steinovej
Poľná ulica č. 1
040 14 Košice - Košická Nová Ves
Telefón 0908/975 263
osemročné štúdium

Gymnázium
Alejová 1
040 11 Košice
osemročné štúdium (A)

Gymnázium
Opatovská 7
041 35 Košice
Telefón 055/6221 959
Fax 6221 218
štvorročné štúdium

Gymnázium - súkromná 8-ročná škola
Dneperská 1
040 12 Košice
Telefón 055/6748 969
Fax 6748 969
osemročné štúdium

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
ČSA 15
045 01 Moldava nad Bodvou
Telefón 055/4602 975
Fax 4602 975
štvorročné štúdium

Gymnázium Š. Moyzesa
Školská 13
045 17 Moldava nad Bodvou
Telefón 055/4602 138
Fax 4602 138
osemročné štúdium - biológia a chémia

Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce
Telefón 056/6423 097
Fax 6420 642
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - informatika

Gymnázium
Ul. Ľ. Štúra 26
071 01 Michalovce
Telefón 056/6441 346
Fax 6432 776
osemročné štúdium - cudzie jazyky
osemročné štúdium - informatika

Gymnázium
Fábryho 1
079 01 Veľké Kapušany
Telefón 056/6382 886
Fax 6382 886
(S/M): štvorročné štúdium

Gymnázium
SNP 607
049 25 Dobšiná
Telefón 058/7941 278
osemročné štúdium - informatika

Gymnázium P. J. Šafárika
Ul. akademika Hronca 1
048 01 Rožňava
Telefón 058/7324 503
Fax 7324 503
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium
kpt. Nálepku 6
073 01 Sobrance
Telefón 056/6522 464
Fax 6522 464
osemročné štúdium - cudzie jazyky

Gymnázium
Lorencova 46
053 42 Krompachy
Telefón 053/4472 315
Fax 4472 315
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium
Javorová 16
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4413 948
Fax 4425 651
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)
osemročné štúdium - informatika

Gymnázium
Školská 7
052 80 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4222 259
Fax 4297 639
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - informatika

Gymnázium
Horešská 18
077 33 Kráľovský Chlmec
Telefón 056/6321 539
Fax 6321 539
(S/M): osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium
Kollárova 17
078 01 Sečovce
Telefón 056/6783 101
Fax 6783 102
osemročné štúdium - programovanie

Gymnázium
Komenského 32
075 36 Trebišov
Telefón 056/6722 260
Fax 6725 692
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa
M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Telefón 056/6725 333
Fax 6726 074
štvorročné štúdium

Športové gymnázium
Popradská 1
040 11 Košice
Telefón 055/6420 681
Fax 6423 304
osemročné štúdium - telesná výchova (A)

Stredné odborné a priemyselné školy

Súkromná stredná odborná škola TERCIUM
Galaktická 9
040 01 Košice
Telefón 055/6742 251
Fax 6742 251
štvorročné štúdium: obchodná akadémia, škola podnikania

Stredná priemyselná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Grešákova 1
043 13 Košice
Telefón 055/6224 527
Fax 6227 768
štvorročné štúdium - základy strojárstva a elektrotechniky

SPŠ dopravná
Hlavná 113
040 01 Košice
Telefón 055/6227 891
Fax 6227 892
štvorročné štúdium: doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel, elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, prevádzka a ekonomika dopravy, technické a informatické služby - zasielateľstvo

SPŠ strojnícka
Komenského 2
040 85 Košice
Telefón 055/6228 875
Fax 6228 876
štvorročné štúdium: strojárstvo - dopravné zariadenia, strojárstvo - grafické systémy, technické a informatické služby - v strojárstve

SPŠ elektrotechnická
Komenského 44
042 22 Košice
Telefón 055/6332 311
Fax 6332 312
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V)

SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
041 72 Košice
Telefón 055/6222 214
Fax 6222 214
štvorročné štúdium: geodézia, kartografia a kataster, staviteľstvo - hydroekologické stavby, staviteľstvo - pozemné staviteľstvo, staviteľstvo - stavebný manažment, technické a informatické služby - v stavebníctve

SPŠ hutnícka
Alejová 1
040 11 Košice
štvorročné štúdium: hutníctvo, polytechnika, technické a informatické služby

SPŠ elektrotechnická
Partizánska 1
071 92 Michalovce
Telefón 056/6441 459
Fax 6432 812
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V) (A), technické a informatické služby

Stredná priemyselná škola
Ul. Ľ. Štúra 26
071 01 Michalovce
Telefón 056/6441 346
Fax 6432 776
štvorročné štúdium: technické a informatické služby - v stavebníctve, technické a informatické služby - v strojárstve, technik - strojárstvo a staviteľstvo

SPŠ dopravná
Mierová 305
072 22 Strážske
štvorročné štúdium: prevádzka a ekonomika dopravy - cestná doprava a preprava

Súkromná stredná priemyselná škola odevná
Komenského 1
071 01 Michalovce
Telefón 056/6424 012
štvorročné štúdium: modelárstvo a návrhárstvo odevov (A), odevníctvo

SPŠ stavebná
Nám. 1. mája 2
048 01 Rožňava
Telefón 058/7322 302
štvorročné štúdium: staviteľstvo, technické a informatické služby

SPŠ elektrotechnická
Maurerova 55
053 42 Krompachy
Telefón 053/4472 015
Fax 4472 026
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), technické a informatické služby

SPŠ drevárska
Filinského 7
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4424 246
Fax 4425 156
štvorročné štúdium: dizajn a tvarovanie dreva (A), drevárstvo a nábytkárstvo, drevárstvo a nábytkárstvo (A), technické a informatické služby, tvorba nábytku a interiéru (A)

SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4466 249
Fax 4466 308
štvorročné štúdium: mechatronika, strojárstvo - grafické systémy, strojárstvo - technický manažment, technické a informatické služby - v strojárstve, technické lýceum (exp.)

Stredná priemyselná škola
Štefánikovo nám. 21/27
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4424 744-4
Fax 4411 128
štvorročné štúdium: elektrotechnika v doprave a spojoch, geodézia, kartografia a kataster, kameňosochárstvo (A), polytechnika, technické a informatické služby

Obchodné a hotelové akadémie

Obchodná akadémia
Sídlisko Breziny 282
055 62 Prakovce
Telefón 053/4874 108
Fax 4874 108
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Watsonova 61
041 38 Košice
Telefón 055/6333 253
Fax 6333 254
štvorročné štúdium

Súkromná obchodná akadémia
Postupimská 37
040 22 Košice
Telefón 055/6719 300
Fax 6712 341
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie, obchodná akadémia

Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom maďarským
Grešákova 1
042 13 Košice
Telefón 055/6224 527
Fax 6227 768
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Nám. ml. poľnohosp. 3
044 17 Košice
Telefón 055/6855 347
Fax 6855 413
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Polárna 1
040 12 Košice
Telefón 055/6746 267
Fax 6746 267
štvorročné štúdium

Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17
040 12 Košice
Telefón 055/7996 741
štvorročné štúdium: obchodná akadémia, sociálno-výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (A)

Obchodná akadémia
Kapušianska 2
071 01 Michalovce
Telefón 056/6425 593
Fax 6441 423
štvorročné štúdium

Stredná škola podnikania
Mierová 305
072 22 Strážske
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Ul. akademika Hronca 8
048 01 Rožňava
Telefón 058/7321 481
Fax 7345 625
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Nám. slobody 12
073 44 Sobrance
Telefón 056/6522 264
Fax 6522 378
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Stojan 1
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4421 757
Fax 4422 508
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Železničná 127
076 43 Čierna nad Tisou
Fax 056/6350 580
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Komenského 3 425/18
075 42 Trebišov
Telefón 056/6726 590
Fax 6726 590
štvorročné štúdium

Hotelová akadémia
Južná trieda 10
040 01 Košice
päťročné štúdium

Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko s r. o.
Masarykova 51
071 01 Michalovce
päťročné štúdium

Stredné poľnohospodárske a lesnícke školy

Stredná veterinárna škola
Nám. ml. poľnohosp. 3
040 17 Košice-Barca
Telefón 055/6855 347
Fax 6855 413
štvorročné štúdium: veterinárne zdravotníctvo a hygiena (exp.)

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola
Hlavná 54
045 01 Moldava nad Bodvou
Telefón 055/4602 139
Fax 4602 435
štvorročné štúdium:
(S): agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel
(M): mechanizácia pôdohospodárstva - mechaniz. poľnohospod. výroby, mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku

Stredná poľnohospodárska škola
Kapušianska 6
071 01 Michalovce
Telefón 056/6441 635
Fax 6433 096
štvorročné štúdium: agropodnikanie - agroturistika, agropodnikanie - poľnohospodárske služby, agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, ekonomika pôdohospodárstva

Stredná poľnohospodárska škola
Námestie Doboa č. 1
079 01 Veľké Kapušany
Telefón 056/6382 427
Fax 6382 427
(S/M): štvorročné štúdium: agropodnikanie - agroturistika, agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo

Stredná poľnohospodárska škola
Stojan 1
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4421 757
Fax 4422 508
štvorročné štúdium: agropodnikanie, potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve

Stredné dievčenské školy

Dievčenská odborná škola
Markušovská cesta 2
052 80 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4466 259
Fax 4463 597
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie - podnikanie v obchode

Dievčenská odborná škola
Rákocziho 23
077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón 056/6321 467
Fax 6322 678
(M): štvorročné štúdium: obchod a podnikanie

Dievčenská odborná škola
Kollárova 17
078 01 Sečovce
Telefón 056/6783 101
Fax 6782 818
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie

Stredné zdravotnícke školy

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mäsiarska 25
040 01 Košice
Telefón 055/6226 202
Fax 6226 202
štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17
040 01 Košice
Telefón 055/6221 189
Fax 6221 163
štvorročné štúdium: asistent výživy, farmaceutický laborant,
zdravotnícky laborant, zubný technik (A)

Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40
040 01 Košice
Telefón 055/6221 216
Fax 6224 122
štvorročné štúdium: masér (A), zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27
071 01 Michalovce
Telefón 056/6441 452
Fax 6422 839
štvorročné štúdium: masér (A), zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Šafárikova 3
048 01 Rožňava
Telefón 058/7322 339
Fax 7345 321
(S/M): štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Združené stredné školy

Združená stredná škola
Gemerská 1
040 11 Košice
Telefón 055/6424 371
Fax 6444 124
trojročné štúdium: chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby, kaderník, krajčír - dámske odevy, manikér - pedikér (exp.), záhradník
štvorročné štúdium: kozmetička, kozmetička a vizážistka, obchod a podnikanie, odevníctvo

Združená stredná škola odevná a textilná
Textilná 1/A
040 12 Košice
Telefón 055/6742 937
Fax 6742 940
trojročné štúdium: krajčír - univerzálne šitie odevov
štvorročné štúdium: modelárstvo a návrhárstvo odevov, obchod a podnikanie, operátor odevnej výroby - odevná výroba, scénické umeleckoremeselné práce - kroje a kostýmy (A), umeleckoremeselné spracúvanie textilu - gobelinárske práce (A)

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
Školská 4
071 01 Michalovce
Telefón 056/6441 172
Fax 6421 213
trojročné štúdium: hostinský, hostinská; kaderník, predavač - rozličný tovar
päťročné štúdium: hotelová akadémia
štvorročné štúdium: operátor odevnej výroby - odevná výroba

Združená stredná škola služieb
Rožňavská baňa 211
048 01 Rožňava
Telefón 058/7325 953
Fax 7268 149
trojročné štúdium: cukrár; hostinský, hostinská; inštalatér, kaderník, murár, pekár, krajčír - univerzálne šitie odevov
päťročné štúdium: hotelová akadémia
štvorročné štúdium: maliar - stavebná výroba

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
Radničné námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4424 189
Fax 4424 189
trojročné štúdium: čašník, servírka; kuchár
päťročné štúdium: hotelová akadémia
štvorročné štúdium: manažment regionálneho cestovného ruchu

Združená stredná škola
Komenského 12
075 01 Trebišov
Telefón 056/6681 310
Fax 6725 201
štvorročné štúdium: potravinárstvo, sociálno-výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (A)

Cirkevná združená stredná škola sv. Jozafáta
Komenského 1 963/10
075 41 Trebišov
Telefón 056/6722 154
Fax 6726 727
trojročné štúdium: cukrár; hostinský, hostinská; kaderník, krajčír - dámske odevy, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, predavač - potravinársky tovar, strojný mechanik - stroje a zariadenia
päťročné štúdium: hotelová akadémia
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie

Stredné odborné učilištia

Stredné odborné učilište
Sídl. breziny 282
055 62 Prakovce
Telefón 053/4874 108
Fax 4874 108
trojročné štúdium: elektromechanik - stroje a zariadenia, kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, predavač - potravinársky tovar, stolár, strojný mechanik - stroje a zariadenia

SOU obchodné
Bocatiova 1
041 53 Košice
Telefón 055/6323 475
Fax 6337 128
trojročné štúdium: aranžér; čašník, servírka; hostinský, hostinská; predavač
štvorročné štúdium: čašník, servírka; kuchár, obchodný pracovník

SOU železničné
Palackého 14
040 01 Košice
trojročné štúdium: železničiar - dopravná cesta, železničiar - obchodná činnosť, elektromechanik - stroje a zariadenia, mechanik opravár - koľajové vozidlá, strojný mechanik - traťové montáže
štvorročné štúdium: komerčný pracovník v doprave - železničná doprava, komerčný pracovník v doprave - dopravná logistika, mech. elektronik - automatizačná a riad. technika v dopr. /exp./, mechanik elektronik - telekomunikačná a zabezpeč. techn. /exp./, mechanik lietadiel, mechanik silnoprúdových zariadení, mechanik strojov a zariadení

SOU Aurela Stodolu
Strojárenská 3
040 01 Košice
Telefón 055/6221 731
Fax 6227 796
trojročné štúdium: lakovník, modelár, strojný mechanik - stroje a zariadenia
štvorročné štúdium: mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky, mechanik silnoprúdových zariadení, mechanik strojov a zariadení, operátor ekologických zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

SOU sv. Jozefa
Strojárenská 3
040 01 Košice
Telefón 055/6250 031
Fax 6842 720
štvorročné štúdium: dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava, odevná
trojročné štúdium: krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá

SOU pôšt a telekomunikácií
SNP 104
041 52 Košice
Telefón 055/6438 240
Fax 6438 243
štvorročné štúdium: elektrotechnika v dopr. a spojoch - telekomunikačná technika, mechanik elektronik - spotrebná elektronika, poštový manipulant, technik informačných a telekomunikačných technológií
trojročné štúdium: manipulant poštovej prevádzky a prepravy, mechanik elektronických zariadení, spojový mechanik - oznamovacie siete

SOU hutnícke
Železiarenska 3
040 15 Košice
Telefón 055/7260 111
Fax 6842 304
trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia, elektromechanik - stroje a zariadenia, mechanik opravár - stroje a zariadenia, modelár, nástrojár, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, operátor v kovoobrábaní a službách, strojný mechanik - oceľové konštrukcie, zlievač
štvorročné štúdium: hutník operátor, mechanik - mechatronik, mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika, mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky, mechanik počítačových sietí (exp.), mechanik silnoprúdových zariadení, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

SOU potravinárske
Južná trieda 48
040 01 Košice
trojročné štúdium: cukrár, pekár
štvorročné štúdium: operátor potravinárskej výroby, pracovník marketingu

SOU stavebné
Kukučínova 23
040 00 Košice
Telefón 055/6228 031
Fax 6228 034
trojročné štúdium: čalúnnik, elektromechanik - rozvodné zariadenia, inštalatér, klampiar - stavebná výroba, maliar, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, renovátor pamiatkových a historických stavieb (exp.) (A), stolár, strechár, strojný mechanik - oceľové konštrukcie, štukatér, tesár
štvorročné štúdium: mechanik nastavovač, mechanik požiarnej techniky, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, operátor ekologických zariadení, operátor stavebnej výroby - kvalita stavebných prác
dvojročné štúdium: spracúvanie dreva, stavebná výroba (exp.)

SOU dopravné
Moldavská cesta 2
041 99 Košice
trojročné štúdium: autoelektrikár, elektromechanik - stroje a zariadenia, klampiar - strojárska výroba, lakovník, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá
štvorročné štúdium: komerčný pracovník v doprave - cestná a mestská doprava, mechanik - autoelektronika, mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika, mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika, mechanik elektronik - spotrebná elektronika, mechanik strojov a zariadení

SOU stavebné
Ostrovského 1
040 02 Košice
Telefón 055/6436 891
Fax 6436 894
trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia, inštalatér, maliar, mechanik elektronických zariadení, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, stolár, technicko-administratívny pracovník
štvorročné štúdium: mechanik stavebnoinštalačných zariadení, operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie, umeleckoremeselné sprac. kovov - kováčske a zámočnícke práce (A), umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce (A)

Súkromné SOU
Kukučínova 23
040 01 Košice
Telefón 055/6228 071
Fax 6228 034
trojročné štúdium: čašník, servírka; kuchár

SOU poľnohospodárske
Abovská 32
040 17 Košice
Telefón 055/6855 389
Fax 6855 391
trojročné štúdium: agromechanizátor, opravár, kuchár, mäsiar, lahôdkar (exp.), predavač, viazač - aranžér kvetín, záhradník
dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba, potravinárska výroba
štvorročné štúdium: poľnohospodárstvo, potravinárska výroba, záhradníctvo, záhradník

SOU poľnohospodárske
Kováčska 53
044 25 Medzev
Telefón 055/4663 373
Fax 4663 373
(S): trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy
(S/M): trojročné štúdium: mechanik opravár - cestné motorové vozidlá
(S): dvojročné štúdium: technické služby v autoservise, textilná výroba

SOU stavebné
Partizánska 23
071 01 Michalovce
Telefón 056/6425 685
Fax 6424 772
trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia, maliar - stavebná výroba, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, stolár, tesár
štvorročné štúdium: mechanik stavebnoinštalačných zariadení, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

SOU strojárske
Močaranská 1
071 80 Michalovce
trojročné štúdium: autoelektrikár, elektromechanik - stroje a zariadenia, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, obrábač kovov
päťročné štúdium: mechanik - mechatronik
štvorročné štúdium: mechanik elektronik, mechanik nastavovač, mechanik počítačových sietí (exp.)

SOU poľnohospodárske
Mierová 305
072 22 Strážske
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.)trojročné štúdium: pekár

SOU energetické
J. Kráľa 25
079 01 Veľké Kapušany
Telefón 056/6382 641
Fax 6383 053
(S)trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia
(S/M): trojročné štúdium: hostinský, hostinská; mechanik opravár- stroje a zariadenia
(S): štvorročné štúdium: mechanik elektronik - automatizačná technika, mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika

Cirkevné SOU Sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce
Telefón 056/6431 804
trojročné štúdium: kaderník, zlatník a klenotník (A), kozmetička (A)
štvorročné štúdium: krajčír - dámske odevy, kuchár

SOU poľnohospodárske
Kapušianska 2
071 01 Michalovce
Telefón 056/6425 593
Fax 6441 423
trojročné štúdium: mechanik - chladiace zariadenia, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby
štvorročné štúdium: podnikanie v poľnohospodárstve (exp.)

SOU Dobšiná
Námestie baníkov 35
049 23 Nižná Slaná
trojročné štúdium: kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo, strojný mechanik - stroje a zariadenia
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika, obchodný pracovník
dvojročné štúdium: strojárska výroba, lesná výroba

Stredné odborné učilište
Hviezdoslavova 5
048 01 Rožňava
Telefón 058/7322 646
trojročné štúdium: stolár, autoelektrikár, elektromechanik - stroje a zariadenia, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - stroje a zariadenia
štvorročné štúdium: mechanik strojov a zariadení, mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika, mechanik elektronik - spotrebná elektronika

SOU poľnohospodárske
Jelšavská 317
049 32 Štítnik
Telefón 058/7931 314
Fax 7931 314
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka /exp./, agropodnikateľ - turistika na vidieku /exp./
trojročné štúdium: poľnohospodár - mechanizácia, poľnohospodár - služby, stolár
dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba, spracúvanie dreva

SOU poľnohospodárske
Nám. slobody 12
073 01 Sobrance
Telefón 056/6522 264
Fax 6522 378
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.), podnikanie v poľnohospodárstve (exp.)
trojročné štúdium: kuchár, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá

SOU stavebné
Markušovská cesta 4
052 01 Spišská Nová Ves
trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia, elektromechanik - stroje a zariadenia, inštalatér, kaderník, maliar - stavebná výroba, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, montér suchých stavieb, murár
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika
dvojročné štúdium: stavebná výroba (exp.), strojárska výroba

Stredné odborné učilište
Maurerova 55
053 41 Krompachy
Telefón 053/4472 026
Fax 4472 026
trojročné štúdium: čašník, servírka; kuchár, mechanik elektronických zariadení, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, strojný mechanik - stroje a zariadenia

SOU nábytkárske
Markušovská cesta 2
052 80 Spišská Nová Ves
trojročné štúdium: čalúnnik, krajčír - dámske odevy, krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň, stolár
dvojročné štúdium: spracúvanie dreva, výroba konfekcie
štvorročné štúdium: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

SOU železničné
Železničná 127
076 43 Čierna nad Tisou
trojročné štúdium: železničiar, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá
štvorročné štúdium: komerčný pracovník v doprave, mechanik silnoprúdových zariadení, mechanik strojov a zariadení, operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

Stredné odborné učilište
Rákocziho 23
077 01 Kráľovský Chlmec
(M): trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy, maliar - stavebná výroba, murár, strojný mechanik - stroje a zariadenia
(S/M): štvorročné štúdium: mechanik elektronik - spotrebná elektronika, operátor odevnej výroby - odevná výroba

SOU poľnohospodárske
Pribeník
076 51 Kráľovský Chlmec
(S/M)štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka /exp./
(M): štvorročné štúdium: poľnohospodár - farmárstvo
(S/M): trojročné štúdium: cukrár, mechanizátor rastlinnej výroby, pekár
(S): trojročné štúdium: poľnohospodár - farmárstvo
(S/M): dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

Stredné odborné učilište
Kollárova 17
078 01 Sečovce
Telefón 056/6783 101
Fax 6783 102
trojročné štúdium: cukrár; hostinský, hostinská; kaderník; krajčír - dámske odevy; kuchár; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; predavač - potravinársky tovar; predavač - rozličný tovar; strojný mechanik - stroje a zariadenia
štvorročné štúdium: čašník, servírka; kuchár; mechanik strojov a zariadení; operátor odevnej výroby - odevná výroba

SOU poľnohospodárske
076 51 Viničky
trojročné štúdium:
(S): kuchár, mechanizátor rastlinnej výroby, stolár
(M): kuchár

Praktické školy

Praktická škola internátna
Školská 12
071 01 Michalovce
Telefón 056/6425 429
Fax 6883 602
trojročné štúdium

Špeciálne stredné odborné školy

OA pre telesne postihnutých
Opatovská cesta 97
040 57 Košice
Telefón 055/6785 469
Fax 6746 101
štvorročné štúdium

Špeciálne stredné odborné učilištia 

SOU pre telesne postihnutých
Opatovská 97
040 57 Košice
Telefón 055/6785 469
Fax 6746 101
dvojročné štúdium remenár sedlár

Špeciálne odborné učilištia 

Odborné učilište
Alejová 6
040 11 Košice
Telefón 055/6431 497
Fax 6429 686
trojročné štúdium: obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, opatrovateľ. starost. v zar. soc. star. a v zdrav., potravinárska výroba - pekárenská výroba, potravinárska výroba - výroba cukroviniek, praktická škola, stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, stavebná výroba - murárske práce

Odborné učilište
Nová 803
049 25 Dobšiná
Telefón 058/7941 343
Fax 7941 343
trojročné štúdium: spracúvanie dreva - stolárska výroba
dvojročné štúdium: zdravotníctvo - zdravot. a sociálne zariadenia

Odborné učilište int.
Breziny 256
055 62 Prakovce
Telefón 053/4874 115
Fax 4874 390
trojročné štúdium: obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár OU, strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov, výroba konfekcie -šitie odevov v odev. konfekcii

Odborné učilište int.
Školská 12
071 01 Michalovce
Telefón 056/6425 429
Fax 6883 602
trojročné štúdium: krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň, obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, opatrovateľ. starost. v zar. soc. star. a v zdrav., poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár OU, potravinárska výroba - výroba cukroviniek, stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

Odborné učilište int.
Poľná 1
075 01 Trebišov
Telefón 056/6763 642
Fax 6683 401
trojročné štúdium: keramická výroba - výrobky sanitnej keramiky, kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru, poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár OU, praktická škola

Odborné učilište internátne
076 31 Viničky
Telefón 056/6373 372
Fax 6373 470
trojročné štúdium: obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, opatrovateľ. starost. v zar. soc. star. a v zdrav., poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár, poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov, spracúvanie dreva - stolárska výroba, stavebná výroba - murárske práce

Stredné umelecké školy

Súkromná stredná umelecká škola 
Palackého 14
040 01 Košice
www.filmovaskola.sk
info@filmovaskola.sk
tel. 055/6223215
obrazová a zvuková tvorba so zameraniami - kamera, zvuk, strih, virtuálna grafika, umelecká produkcia, tiež maskérska tvorba, scénická technika a kostýmová tvorba


Prešovský kraj

Gymnáziá

Gymnázium L. Stockela
Jiráskova 12
085 36 Bardejov
Telefón 054/4722 781
štvorročné štúdium

Gymnázium
Slovenská 5
085 29 Bardejov
Telefón 054/4723 021
Fax 4723 022
štvorročné štúdium - informatika

Súkromné gymnázium
Štefánikova 64
085 01 Bardejov
Telefón 054/4746 147
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium sv. Jána Bosca
Pod Papierňou
085 01 Bardejov
Telefón 054/4746 554
Fax 4746 554
osemročné štúdium

Gymnázium gen. L. Svobodu
Komenského 4
066 80 Humenné
Telefón 057/7755 474
Fax 7888 521
osemročné štúdium (A)

Gymnázium a základná škola sv. Cyrila a Metoda
Duchnovičova 24
066 80 Humenné
Telefón 057/7752 732
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium J. Zlatoústeho
Lesná 28
066 01 Humenné
Telefón 057/7783 398
štvorročné štúdium

Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
060 14 Kežmarok
osemročné štúdium

Gymnázium
SNP 3
061 15 Spišská Stará Ves
osemročné štúdium - ekológia a cudzie jazyky

Gymnázium J. F. Rimavského
Kláštorská 37
054 01 Levoča
Telefón 053/4512 252
Fax 4514 255
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium sv. F. Assiského
Kláštorská 38
054 01 Levoča
Telefón 053/4514 575
Fax 4514 264
osemročné štúdium - cudzie jazyky

Gymnázium
Duchnovičova
068 01 Medzilaborce
Telefón a fax 057/7321 002
štvorročné štúdium

Gymnázium
D. Tatarku 14
058 01 Poprad
Telefón 052/7723 096
Fax 7724 057
osemročné štúdium

Gymnázium
Kukučínova 4 239/1
058 39 Poprad
Telefón 052/7721 654
osemročné štúdium - matematika a fyzika (A)

Spojená cirkevná škola - Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
Suchoňova 3 522
058 01 Poprad
Telefón 052/7721 389
Fax 7765 233
štvorročné štúdium

Gymnázium T. Ševčenka
Dilongova 13
080 01 Prešov
Telefón 051/7724 791
štvorročné štúdium - cudzie jazyky (U)

Gymnázium
Konštantínova 2
080 65 Prešov
Telefón 051/7725 737
štvorročné štúdium

Gymnázium J. A. Raymana
Mudroňova 20
081 93 Prešov
Telefón 051/7711 600
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - informatika

Gymnázium
Podjavorinskej 22
079 08 Prešov
Telefón 051/7705 288
štvorročné štúdium - telesná výchova (A)

Súkromné gymnázium
Solivarská 28
080 05 Prešov
Telefón 051/7713 263
Fax 7757 377
štvorročné štúdium
bilingválne štúdium (A)

Súkromné gymnázium
Školská 29
082 21 Veľký Šariš
Telefón 0903/640 305
štvorročné štúdium

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16
080 01 Prešov
Telefón 051/7718 941
Fax 7742 739
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium sv. Moniky
T. Ševčenka 1
080 01 Prešov
Telefón 051/7734 847
Fax 7734 288
štvorročné štúdium

Evanjelické kolegiálne gymnázium
Nám. legionárov 3
080 01 Prešov
Telefón 051/7721 401
osemročné štúdium

Gymnázium bl. Petra Pavla Gojdiča
Martina Benku č.7/A/1 662
080 01 Prešov
štvorročné štúdium

Gymnázium
Komenského 13
082 71 Lipany
Telefón 051/4572 285
Fax 4572 285
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium
Komenského 40
083 01 Sabinov
Telefón 051/4521 455
Fax 4523 074
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium
Študentská 4
069 16 Snina
Telefón 057/7623 353
Fax 7623 514
osemročné štúdium (A)

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Švermova 10
069 01 Snina
Telefón 057/7622 361
štvorročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium
17. novembra 2
064 80 Stará Ľubovňa
Telefón 052/4323 575
Fax 4323 709
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium
Konštantínova 64
091 80 Stropkov
Telefón 054/7422 986
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium
Dukelská 30
087 20 Giraltovce
Telefón 054/7322 325
Fax 7321 222
osemročné štúdium - cudzie jazyky

Gymnázium
Komenského 16
089 24 Svidník
Telefón 054/7521 036
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium bl. Matky Terezy
Sovietskych hrdinov 80
089 01 Svidník
štvorročné štúdium

Gymnázium
Daxnerova 88
093 80 Vranov nad Topľou
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)
osemročné štúdium - programovanie

Osemročné súkromné gymnázium
Bernolákova 1 061
093 80 Vranov nad Topľou
Telefón 057/4461 007
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Školská 650
093 80 Vranov nad Topľou
Telefón 057/4464 281
Fax 4464 281
osemročné štúdium - cudzie jazyky (A)
osemročné štúdium - programovanie

Stredné odborné a priemyselné školy

Stredná priemyselná škola
Komenského 5
085 43 Bardejov
Telefón 054/4722 450
Fax 4748 171
štvorročné štúdium: staviteľstvo, technické a informatické služby, technické a informatické služby v elektrotechnike

SPŠ chemická a potravinárska
Komenského 1
066 59 Humenné
Telefón 057/7754 053
Fax 7754 048
štvorročné štúdium: chémia; potravinárstvo, technické a informatické služby (A); technické a informatické služby v chémii

Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 23
058 46 Poprad
Telefón 052/7723 063
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), mechatronika, staviteľstvo - pozemné staviteľstvo, staviteľstvo - stavebný manažment

SPŠ M. C. Sklodowskej
SNP 8
059 21 Svit
Telefón 052/7755 235
Fax 7755 356
štvorročné štúdium: chémia - chémia liečiv, chémia - monitorovanie životného prostredia, odevníctvo - technológia odevov, technické a informatické služby - v textile a odevníctve

SPŠ strojnícka
Duklianska 1
081 04 Prešov
Telefón 051/7712 196
Fax 7719 752
štvorročné štúdium: doprava, odevníctvo, strojárstvo - grafické systémy, technické a informatické služby (A), technické a informatické služby v strojárstve

SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
080 47 Prešov
Telefón 051/7725 567
Fax 7732 344
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), technické a informatické služby - v elektrotechnike

SPŠ stavebná
Plzenská 10
080 63 Prešov
Telefón 051/7732 603
štvorročné štúdium: geodézia, kartografia a kataster; staviteľstvo

Súkromná stredná odborná škola ELBA
Volgogradská 1
080 01 Prešov
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), informačné systémy a služby - knihovníctvo a ved. informácie, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba (A), kozmetička a vizážistka, obalová technika, polygrafia, polytechnika, prevádzka a ekonomika dopravy - colný deklarant, technické a informatické služby v elektrotechnike, úžitková fotografia (A)

Stredná priemyselná škola
Partizánska 1 059
069 15 Snina
Telefón 057/7623 813
Fax 7622 618
štvorročné štúdium: doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel, elektrotechnika (V), strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve

Stredná priemyselná škola
Hviezdoslavova 44
091 12 Stropkov
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V)

SPŠ odevná
Sov. hrdinov 369/24
089 01 Svidník
Telefón 054/7881 810
štvorročné štúdium: modelárstvo a návrhárstvo odevov (A), odevníctvo, scénická kostýmová tvorba (A), technické a informatické služby - odevníctvo

Stredná priemyselná škola dopravná
094 35 Čaklov
Telefón 057/4496 421
Fax 4496 211
štvorročné štúdium: prevádzka a ekonomika dopravy - cestná doprava a preprava, prevádzka a ekonomika dopravy - logistika v doprave, prevádzka a ekonomika dopravy - zasielateľstvo

SPŠ odevná
A. Dubčeka 963
093 00 Vranov nad Topľou
Telefón 057/ 4463 258
štvorročné štúdium: modelárstvo a návrhárstvo odevov (A), odevníctvo, propagačná grafika (A)

Obchodné a hotelové akadémie

Obchodná akadémia
Stocklova 24
085 13 Bardejov
Telefón 054/4722 384
Fax 4722 692
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Štefánikova 39
066 41 Humenné
Telefón 057/7752 432
Fax 7755 990
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Murgašova 94
058 01 Poprad
Telefón 052/7721 635
štvorročné štúdium

Súkromná obchodná akadémia - ESO EUROŠKOLA
Školská 307
059 34 Spišská Teplica
Telefón 052/7738 409
Fax 7730 228
štvorročné štúdium
päťročné štúdium: hotelová akadémia

Obchodná akadémia
Volgogradská 3
080 74 Prešov
Telefón 051/7715 545
Fax 7715 545
štvorročné štúdium: ekonomické a obchodné služby (P. Š.), ((exp.), obchodná akadémia, obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy (A)

Súkromná obchodná akadémia - ESO Euroškola Slovensko
Volgogradská 13
080 01 Prešov
Telefón 051/7765 175
Fax 7765 554
štvorročné štúdium

Súkromná obchodná akadémia
Petrovanská 34
080 05 Prešov
Telefón 051/7721 464
štvorročné štúdium: ekonomické lýceum, obchodná akadémia

Obchodná akadémia
Kukučínova 1
083 01 Sabinov
Telefón 051/4521 267
Fax 4521 275
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Nám. sv. Mikuláša 6
064 80 Stará Ľubovňa
Telefón 052/4321 866
štvorročné štúdium: obchodná akadémia, škola podnikania

Stredná škola podnikania
Dukelská 33
087 01 Giraltovce
Telefón 054/7322 510
škola podnikania S 4

Obchodná akadémia
Centrálna 464
089 01 Svidník
Telefón 054/7882 040
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Telefón 057/4464 692
štvorročné štúdium

Hotelová akadémia O. Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 15 Kežmarok
Telefón 052/4523 035
Fax 4522 748
päťročné štúdium

Hotelová akadémia
Baštová 32
080 05 Prešov
Telefón 051/7732 701
Fax 7732 679
päťročné štúdium

Súkromná hotelová akadémia - ESO Euroškola Slovensko
Volgogradská 13
080 01 Prešov
Telefón 051/7765 554
Fax 7765 554
päťročné štúdium


Stredné poľnohospodárske a lesnícke školy

Stredná poľnohospodárska škola
Štefánikova 64
085 20 Bardejov
Telefón 054/4722 494
Fax 4728 489
štvorročné štúdium: agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, agropodnikateľ - turistika na vidieku /exp./
trojročné štúdium: mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby, murár, pekár, stolár, tesár, záhradník

Stredná poľnohospodárska škola
Pradiarenská 1
060 01 Kežmarok
Telefón 052/4523 039
Fax 4523 039
štvorročné štúdium: agropodnikanie - agroturistika, agropodnikanie - farmárstvo, agropodnikanie - poľnohospodársky manažment (A), ekonomika pôdohospodárstva

Stredná poľnohospodárska a záhradnícka škola
094 35 Čaklov
Telefón 057/4496 421
Fax 4496 211
štvorročné štúdium: agropodnikanie - agroturistika, agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, záhradníctvo - krajinná ekológia, záhradníctvo - záhradnícky manažment

Stredná lesnícka škola
Kollárova 10
081 21 Prešov
Telefón 051/7718 548
Fax 7712 839
štvorročné štúdium: lesníctvo

Stredné pedagogické školy

Stredná pedagogická škola
Kláštorská 24
054 01 Levoča
Telefón 053/4512 205
štvorročné štúdium: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (A)

Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov
Telefón 051/7711 294
Fax 7711 293
štvorročné štúdium: sociálnovýchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (A)

Stredné dievčenské školy

Dievčenská odborná škola
SNP 1 253
058 86 Poprad
Telefón 052/7724 047
Fax 7724 042
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie

Dievčenská odborná škola
Sídl. duklianskych hrdinov 3
080 01 Prešov
Telefón 051/7732 839
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie

Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola
Lipová 765/32
066 83 Humenné
Telefón 057/7754 339
Fax 7754 339
štvorročné štúdium:
(S): zdravotnícky asistent
(U): zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Kláštorská 24/A
054 32 Levoča
štvorročné štúdium: masér (A), masér pre zrakovo hendikepovaných (A), zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5
058 50 Poprad
Telefón 052/7722 704
Fax 7721 145
štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 1
080 01 Prešov
Telefón 051/7725 302
Fax 7722 985
štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36
080 24 Prešov
Telefón 051/7733 304
Fax 7733 706
štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Cirkevná stredná zdravotnícka škola Milosrdného Samaritána
Sovietskych hrdinov 80
089 01 Svidník
Telefón 054/7522 364
Fax 7520 939
štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Združené stredné školy

Združená stredná škola Jána Andraščíka
Veterná 16
085 01 Bardejov
Telefón 054/4722 490
štvorročné štúdium: čašník, servírka; manažment regionálneho a cestovného ruchu; obchod a podnikanie
trojročné štúdium: cukrár; čašník, servírka
päťročné štúdium: hotelová akadémia

Združená stredná škola hotelových služieb
Štefánikova 27
066 01 Humenné
Telefón 057/7752 394
Fax 7752 394
štvorročné štúdium: čašník, servírka; kuchár
trojročné štúdium: čašník, servírka; kuchár
päťročné štúdium: hotelová akadémia

Združená stredná škola
Družstevná 1 737
066 01 Humenné
Telefón 057/7752 989
Fax 7752 954
štvorročné štúdium: chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia, elektrotechnika (V), mechanik elektronik - automatizačná technika, mechanik strojov a zariadení, pracovník marketingu (A), technické a informatické služby v elektrotechnike
trojročné štúdium: elektromechanik - stroje a zariadenia, mechanik opravár - stroje a zariadenia, obrábač kovov - univerzálne obrábanie

Združená stredná umelecká škola
Slavkovská 19
060 01 Kežmarok
Telefón 052/4525 282
Fax 4525 282
štvorročné štúdium: konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo (A), propagačné výtvarníctvo (A), ručné výtvarné spracúvanie textílií (A)
trojročné štúdium: umelecký krajčír (A), umelecký rezbár (A), umelecký stolár (A)

Združená stredná škola obchodu a služieb
Garbiarska 1
060 01 Kežmarok
Telefón 052/4523 353
trojročné štúdium: čalúnnik, kachliar (exp.), kaderník, krajčír,
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo; maliar - stavebná výroba, murár, predavač - rozličný tovar, stolár, tesár
štvorročné štúdium: komerčný pracovník v dop. - zasielateľstvo a colná deklarácia; obchod a podnikanie; kozmetička
dvojročné štúdium: stavebná výroba, výroba konfekcie - šitie bielizne

Združená stredná škola
Duchnovičova 506
068 16 Medzilaborce
Telefón 057/7321 348
Fax 7321 766
štvorročné štúdium: agropodnikanie - poľnohospodárske služby, agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, obchodný pracovník
trojročné štúdium: kaderník , krajčír, maliar skla a keramiky - maľba skla (A), mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, operátor sklárskej výroby (exp.), operátor v kovoobrábaní a službách, stolár

Združená stredná škola služieb
Košická 20
081 75 Prešov
Telefón 051/7723 829
Fax 7723 912
štvorročné štúdium: operátor odevnej výroby - odevná výroba, kozmetička
trojročné štúdium: fotograf, kaderník, kožušník - šitie a oprava kožušinových výrobkov, krajčír - dámske odevy, služby a domáce hospodárenie

Združená stredná škola odevná
Masarykova 24
080 01 Prešov
Telefón 051/7733 413
Fax 7724 605
trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy, krajčír - pánske odevy, krajčír - univerzálne šitie odevov
štvorročné štúdium: modelárstvo a návrhárstvo odevov (A), obchodný pracovník, odevníctvo, operátor odevnej výroby - odevná výroba

Súkromná spojená škola
Prostějovská 38
080 01 Prešov
dizajn a tvarovanie dreva, propagačná grafika, ručné výtvarné spracúvanie textílií, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Združená stredná škola
SNP 16
083 01 Sabinov
Telefón 051/4521 192
Fax 4521 152
štvorročné štúdium: agropodnikanie - agroturistika, agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, agropodnikateľ - poľn. mechan. a dopr. a komun. tech. na vidieku (exp.), mechanik elektronik - spotrebná elektronika
trojročné štúdium: autoelektrikár, biochemik - výroba piva a sladu; čašník, servírka; kuchár, mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov, mechanik elektronických zariadení, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, opravár poľnohospodárskych strojov, pestovateľ - ovocinárstvo a včelárstvo, stolár

Združená stredná škola
Sládkovičova 2 723/120
069 15 Snina
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), kozmetička a vizážistka, podnikanie v poľnohospodárstve (exp.), obchodná akadémia
trojročné štúdium: cukrár, kaderník, kuchár, mäsiar, mechanik elektronických zariadení, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, predavač, stolár

Združená stredná škola drevárska
Lúčna 1 055
093 01 Vranov nad Topľou
Telefón 057/4421 759
Fax 4421 759
štvorročné štúdium: mechanik strojov a zariadení, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, technické a informatické služby - spracúvanie dreva, tvorba nábytku a interiéru (A), drevárstvo a nábytkárstvo, elektromechanik - stroje a zariadenia
trojročné štúdium: mechanik opravár -cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - stroje a zariadenia, stolár, autoelektrikár

Stredné odborné učilištia

Stredné odborné učilište
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov
Telefón 054/4724 010
Fax 4722 465
štvorročné štúdium: kozmetička, obchodný pracovník - odievanie, operátor kožiarskej výroby, operátor odevnej výroby - odevná výroba, pracovník marketingu (A)
trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy, zvrškár

SOU strojárske Juraja Henischa
Slovenská 5
085 29 Bardejov
Telefón 054/4723 021
Fax 4728 322
trojročné štúdium: autoelektrikár, elektromechanik - stroje a zariadenia, elektronik - spotrebná elektronika, inštalatér, maliar, obrábač kovov, umelecký kováč a zámočník (A), mechanik opravár - cestné motorové vozidlá
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika, mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky
dvojročné štúdium: montér suchých stavieb

SOU služieb
Hviezdoslavova 14
085 10 Bardejov
Telefón 054/4748 103
Fax 4728 314
trojročné štúdium: brusič skla - vybrusovanie, čalúnnik; hostinský, hostinská; kaderník, krajčír - univerzálne šitie odevov, mäsiar, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, stolár
štvorročné štúdium: umeleckoremeselné spracúvanie dreva (A), umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky (A)

SOU služieb
Družstevná 1 475
066 01 Humenné
Telefón 057/7752 734
Fax 7752 697
trojročné štúdium: cukrár, čalúnnik; hostinský, hostinská; kaderník, krajčír - dámske odevy, krajčír - pánske odevy, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, predavač - rozličný tovar, sklenár, stolár, strojný mechanik - stroje a zariadeniaštvorročné štúdium: kozmetička, obchodný pracovník - rozličný tovar, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, operátor odevnej výroby - odevná výroba

SOU stavebné
Štefánikova 20
066 01 Humenné
trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia, inštalatér, maliar, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, podlahár, pokrývač, stolár - stavebnostolárska výroba, technicko-administratívny pracovník, tesár
štvorročné štúdium: operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie
dvojročné štúdium: stavebná výroba (exp.)

SOU poľnohospodárske
Kušnierska 2
060 01 Kežmarok
Telefón 052/4523 040
Fax 4523 026
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.), agropodnikateľ - poľn.mechan. a dopr. a komun. tech. na vidieku (exp.), operátor potravinárskej výroby, podnikanie v poľnohospodárstve (exp.), pracovník marketingu
trojročné štúdium: cukrár, hydinár, lesná výroba, mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov, mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov, mäsiar, lahôdkar (exp.), mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby, pekár, poľnohospodár, praktická žena (exp.), záhradník
dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba, potravinárska výroba, spracúvanie dreva, stavebná výroba (exp.), technické služby v autoservise

SOU lesnícke
053 06 Bijacovce
Telefón 053/811 652
Fax 899 194
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), operátor lesnej techniky
trojročné štúdium: kamenár, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia, mechanizátor lesnej výroby, praktická žena (exp.), stolár, tesár, záhradník
dvojročné štúdium: lesná výroba, stavebná výroba (exp.)

SOU poľnohospodárske
Kukučínova 9
054 01 Levoča
Telefón 053/4513 291-3
Fax 4513 653
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.), agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), podnikanie v poľnohospodárstve (exp.), strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
trojročné štúdium: cukrár, krajčír - univerzálne šitie odevov, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá
dvojročné štúdium: stavebná výroba (exp.), výroba konfekcie

SOU spoločného stravovania
Pekná vyhliadka 26
062 01 Horný Smokovec
Telefón 052/4422 526
štvorročné štúdium: čašník, servírka; kuchár
trojročné štúdium: čašník, servírka; kuchár

SOU stavebné
Okružná 761/25
058 80 Poprad
Telefón 052/7721 876
Fax 7722 428
trojročné štúdium: inštalatér, klampiar - stavebná výroba, maliar, murár, stolár, strojný mechanik - oceľové konštrukcie, tesár, technicko-administratívny pracovník
dvojročné štúdium: stavebná výroba (exp.)
štvorročné štúdium: stavebníctvo - výroba stavieb, strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení; technicko-ekonomický pracovník

Stredné odborné učilište
Hviezdoslavova 32
059 21 Svit
Telefón 052/7756 402
Fax 7755 293
štvorročné štúdium: chemik operátor - priemyselná chémia,
mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika, operátor obalových materiálov, pracovník marketingu, tlačiar na polygrafických strojoch
trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia, technicko-administratívny pracovník

SOU textilné
SNP 1
059 21 Svit
Telefón 052/7756 245
Fax 7756 389
štvorročné štúdium: komerčný prac. v dop. - zasielateľstvo a colná deklarácia, operátor odevnej výroby - odevná výroba, operátor textilnej výroby - pletiarne
trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy, nastavovač textilných strojov - pletiarne, pletiar

Stredné odborné učilište
Kukučínova 483/12
058 01 Poprad
Fax 7880 811
štvorročné štúdium: grafik digitálnych médií (exp.), mechanik počítačových sietí (exp.), mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
trojročné štúdium: obrábač kovov - univerzálne obrábanie

SOU elektrotechnické
Hlavná 1
059 51 Poprad-Matejovce
Telefón 052/7731 696
Fax 7731 617
trojročné štúdium: elektromechanik - stroje a zariadenia, mechanik elektronických zariadení
štvorročné štúdium: obchodný pracovník, základy techniky (P. Š.), (exp.)
päťročné štúdium: mechanik - mechatronik

SOU služieb
SNP 1 253
058 86 Poprad
Telefón 052/7767 287
Fax 7724 042
trojročné štúdium: aranžér, autoelektrikár, cukrár; čašník, servírka; kaderník, klampiar - strojárska výroba, kuchár, lakovník, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, predavač
štvorročné štúdium: čašník, servírka; mechanik elektronik - autoelektronika, mechanik silnoprúdových zariadení, obchodný pracovník

SOU drevárske
Bardejovská 24
080 01 Prešov
Telefón 051/7764 512
Fax 7764 510
štvorročné štúdium: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
trojročné štúdium: stolár, čalúnnik

SOU obchodné
Duklianskych hrdinov 3
081 34 Prešov
Telefón 051/7710 863
Fax 7710 832
štvorročné štúdium: čašník, servírka; obchodný pracovník, kuchár
trojročné štúdium: aranžér, cukrár; čašník, servírka; kuchár, predavač

SOU dopravné
Konštantínova 2
080 01 Prešov
Telefón 051/7723 287
Fax 7723 279
trojročné štúdium: autoelektrikár, klampiar - strojárska výroba, lakovník, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá
štvorročné štúdium: komerčný pracovník v doprave - cestná a mestská doprava, mechanik elektronik - autoelektronika, mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika

SOU stavebné
Volgogradská 1
080 01 Prešov
Telefón 051/7714 560
Fax 7711 634
trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia, inštalatér, maliar, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, montér suchých stavieb, murár, podlahár, stolár, strechár, strojný mechanik - oceľové konštrukcie, technicko-administratívny pracovník, tesár
štvorročné štúdium: operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie (A)
dvojročné štúdium: stavebná výroba (exp.)

SOU elektrotechnické
Podjavorinskej 22
080 05 Prešov
Telefón 051/7705 288
Fax 7702 598
päťročné štúdium: mechanik - mechatronik
trojročné štúdium: mechanik elektronických zariadení, mechanik opravár - stroje a zariadenia
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - spotrebná elektronika, mechanik počítačových sietí (exp.), mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

SOU spotrebných družstiev Jednota
Pod Kalváriou 36
080 01 Prešov
Telefón 051/7717 202
Fax 7710 420
štvorročné štúdium: čašník, servírka; kuchár, obchodná prevádzka (exp.)trojročné štúdium: kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo

Súkromné stredné odborné učilište
Školská 29
082 21 Veľký Šariš
Telefón 0903/640 305
štvorročné štúdium: poštový manipulant

SOU lesnícke Kokošovce
Sigord 138
082 52 Zlatá Baňa
Telefón 051/7798 336
Fax 7798 382
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), operátor lesnej techniky, rybárstvo
dvojročné štúdium: lesná výroba, spracúvanie dreva - drevárska prvovýroba
trojročné štúdium: lesokrajinár, mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia, mechanizátor lesnej výroby, rybár, vodár meliorátor

Stredné odborné učilište poľnohospodárske
Komenského 16
032 74 Lipany
Telefón 051/4572 548
Fax 4572 448
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.), podnikanie v poľnohospodárstve (exp.), pracovník marketingu
trojročné štúdium: cukrár, inštalatér, krajčír - pánske odevy, pekár, praktická žena
dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

Stredné odborné učilište
Levočská 40
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón 052/4323 331
Fax 4321 185
trojročné štúdium: elektromechanik - stroje a zariadenia, krajčír - univerzálne šitie odevov, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - stroje a zariadenia, stolár
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika, operátor odevnej výroby - odevná výroba

SOU poľnohospodárske
Jarmočná 108
064 80 Stará Ľubovňa
Telefón 052/4323 950
Fax 4322 593
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.),
Podnikanie v poľnohospodárstve (exp.)
trojročné štúdium: maliar, murár, poľnohospodár, pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby

SOU sv. Klementa Hofbauera
Kláštorná 2
065 03 Podolínec 108
Telefón 052/4391 257
Fax 4391 257
trojročné štúdium: kaderník , kuchár, montér suchých stavieb, stolár

SOU elektrotechnické
Hviezdoslavova 44
091 01 Stropkov
Telefón 054/7422 494
Fax 7422 474
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika, mechanik elektronik - spotrebná elektronika

SOU poľnohospodárske
Hlavná 6
091 01 Stropkov
Telefón 054/7422 591
Fax 7422 581
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.), podnikanie v poľnohospodárstve (exp.)
trojročné štúdium: kuchár, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, stolár

SOU arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
089 01 Svidník
Telefón 054/7521 364
štvorročné štúdium: kníhkupec, komerčný prac. v dop. - zasielateľstvo a colná deklarácia, odevníctvo, operátor odevnej výroby - odevná výroba, obchodný pracovník (A)
trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy, krajčír - pánske odevy
dvojročné štúdium: výroba konfekcie

Stredné odborné učilište
Sov. hrdinov č. 629/113
089 01 Svidník
trojročné štúdium: inštalatér, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, operátor v kovoobrábaní a službách, stolár, tesár
štvorročné štúdium: mechanik silnoprúdových zariadení, mechanik strojov a zariadení

SOU spotrebných družstiev Jednota
Dukelská 33
087 01 Giraltovce
trojročné štúdium: hostinský, hostinská, predavač - rozličný tovar, remenár - sedlár
štvorročné štúdium: obchodný pracovník - potravinársky tovar

SOU poľnohospodárske
094 35 Čaklov
Telefón 057/4496 431
Fax 4496 437
trojročné štúdium: mechanizátor rastlinnej výroby, poľnohospodárka pre služby na vidieku, viazač - aranžér kvetín, záhradník
štvorročné štúdium: pracovník marketingu, social. starostl. v prost. etnických minorít
dvojročné štúdium: praktická žena (exp.), stavebná výroba - maliarske a natieračské práce (exp.)

Stredné odborné učilište
A. Dubčeka 963/2
093 01 Vranov nad Topľou
Telefón 057/4422 681
Fax 4422 681
trojročné štúdium: cukrár, kaderník, krajčír - dámske odevy, kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo
štvorročné štúdium: kozmetička, obchodný pracovník

Špeciálne stredné odborné učilištia

SOU pre sluchovo postihnutú mládež
Duklianska 1
080 01 Prešov
Telefón 051/7712 196
Fax 7719 752
trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy
štvorročné štúdium: krajčír - pánske odevy, mechanik elektronických zariadení, strojný mechanik - stroje a zariadenia
päťročné štúdium: mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika, mechanik strojov a zariadení, operátor odevnej výroby - odevná výroba

SOUI pre zrakovo postihnutú mládež
Nám. Š. Kluberta 1
054 01 Levoča
Telefón 053/4512 535
Fax 4514 515
trojročné štúdium: čalúnnik, knihár, strojný mechanik, technicko-administratívny pracovník
dvojročné štúdium: košikárska výroba

Špeciálne odborné učilištia internátne

Odborné učilište internátne
Kaštieľ 470/3
059 14 Spišský Štiavnik
Telefón 052/7785 695
Fax 7785 695
trojročné štúdium: inštalatér - vodovodné zariadenia, obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, poľnohospodárska výroba - záhradníctvo, poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov, služby a domáce hospodárenie, stavebná výroba - murárske práce
dvojročné štúdium: textilná výroba - výroba kobercov

Odborné učilište internátne
Masarykova 20/d
080 01 Prešov
Telefón 051/7733 006
trojročné štúdium: obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, poľn. výr. - záhradníctvo: kvetinár, zelenin., sadov, služby a domáce práce, stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, stavebná výroba - murárske práce, stavebná výroba - stavebné zámočníctvo

Odborné učilište internátne
Palárikova 1 603/4
069 13 Snina
Telefón 057/7625 337
trojročné štúdium: kožiarska výroba - obuvnícka montáž, opatrovateľ. starost. v zar. soc. star. a v zdrav., poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov, potravinárska výroba - výroba cukroviniek, stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, stavebná výroba - murárske práce, strojárska výroba - kováčske práce, výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii

Odborné učilište int.
Levočská 24
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón 052/4321 811
Fax 4321 686
troj ročné štúdium: služby a domáce práce; stavebná výroba - maliarske a natieračské práce; stavebná výroba - murárske práce; stavebná výroba - stavebné tesárstvo; výroba konfekcie - šitie odevov v odev. konfekcii

Odborné učilište internátne pre telesne postihnutú mládež
Komenského 3
066 01 Humenné
Telefón 057/7722 669
trojročné štúdium: košikárska výroba


Banskobystrický kraj

Gymnáziá

Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
974 01 Banská Bystrica
Telefón 038/4153 240
Fax 4124 281
štvorročné štúdium
cudzie jazyky, informatika, umelecká výchova

Gymnázium J. G. Tajovského
Tajovského 25
974 00 Banská Bystrica
Telefón 038/4135 237
Fax 4134 379
štvorročné štúdium
päťročné bilingválne štúdium (F)
štvorročné (M)

Gymnázium
Mládežnícka 51
974 00 Banská Bystrica
Telefón 038/4230 061
Fax 4230 061
osemročné štúdium
gymnázium - umelecká výchova

Evanjelické gymnázium
Skuteckého 5
974 01 Banská Bystrica
Telefón 038/4303 490
Fax 4303 490
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Katolícke gymnázium Š. Moyzesa
Hurbanova 9
974 01 Banská Bystrica
Telefón 038/4153 087
Fax 4153 086
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium A. Kmeťa
Gwerkovej-GŻllnerovej 6
969 17 Banská Štiavnica
Telefón 045/6911 186
Fax 6911 187
osemročné štúdium
gymnázium - ekológia a cudzie jazyky

Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského - Gymnázium
Kammerhofská 1
696 01 Banská Štiavnica
Telefón 045/6913 174
Fax 6911 335
štvorročné štúdium

Gymnázium J. Chalupku
Štúrova 13
977 18 Brezno
Telefón 048/6114 047
Fax 6112 890
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
Štúrova 849
962 12 Detva
Telefón: 045/5456 144
štvorročné štúdium
gymnázium - informatika

Gymnázium A. Sládkoviča
M. R. Štefánika 8
963 88 Krupina
Telefón 045/5521 367
Fax 5521 367
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium - Gimnázium
Nám. padlých hrdinov 2
986 15 Fiľakovo
Telefón 047/4381 925
Fax 4381 925
štvorročné štúdium (S/M)
gymnázium - informatika (M)

Gymnázium B. S. Timravy
Haličská cesta 9
984 43 Lučenec
Telefón 047/4333 232
Fax 4333 231
osemročné štúdium
gymnázium - biológia a chémia

Súkromné gymnázium
Fándlyho 3
984 01 Lučenec
Telefón 047/4329 244
Fax 4331 786
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
Školská 3
987 01 Poltár
Telefón 047/4223 966
Fax 4223 966
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium M. Kukučína
Clementisova 1166
050 80 Revúca
Telefón 058/4431 481
Fax 4422 749
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Prvé slovenské literárne gymnázium
Železničná 260
050 01 Revúca
Telefón 058/4426 402
Fax 4425 131
štvorročné štúdium
gymnázium - slovenský jazyk a literatúra

Gymnázium - Gimnázium
Hurbanova 34
982 01 Tornaľa
Telefón 047/5523 118
Fax 5523 118
osemročné štúdium (S/M)
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium M. Hrebendu
Hlavná 431
981 12 Hnúšťa
Telefón 047/5422 301
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
P. Hostinského 3
979 01 Rimavská Sobota
Telefón 047/5621 471
Fax 5621 471
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Cirkevné gymnázium M. Tompu
s vyučovacím jazykom maďarským
Daxnerova 42
979 01 Rimavská Sobota
Telefón 047/5633 578
Fax 5633 578
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Evanjelické gymnázium
Jesenského 836
980 61 Tisovec
Telefón 047/5493 200
Fax 5493 200
osemročné štúdium
gymnázium - bilingválne štúdium (A)

Gymnázium A. H. Škultétyho
Školská 21
990 01 Veľký Krtíš
Telefón 047/4830 411
Fax 4830 411
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium Ľ. Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
Telefón 045/5333 920
Fax 5333 302
štvorročné štúdium
gymnázium - informatika

Gymnázium
Okružná 2469
960 01 Zvolen
Telefón 045/5324 184
Fax 5325 147
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
Sokolská ul. 107
960 01 Zvolen
Telefón 045/5333 986
Fax 5334 031
štvorročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky
gymnázium - informatika

Gymnázium F. Švantnera
Bernolákova 9
968 01 Nová Baňa
Telefón 045/6857 092
Fax 6857 092
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
J. Kollára
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/6725 608
Fax 6735 760
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
P. Križku 390/4
967 01 Kremnica
Telefón 045/6742 959
štvorročné štúdium

Športové gymnázium
Trieda SNP 54
974 00 Banská Bystrica
Telefón 038/4142 185
Fax 4142 168
osemročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky
gymnázium - telesná výchova

Stredné odborné a priemyselné školy

SPŠ J. Murgaša
Hurbanova 6
975 18 Banská Bystrica
Telefón 048/4153 103
Fax 4153 100
štvorročné štúdium
elektrotechnika (V)
elektrotechnika v doprave a spojoch
technické a informatické služby v elektrotechnike

SPŠ stavebná
Skuteckého 20
975 90 Banská Bystrica
Telefón 048/4154 724
Fax 4125 536
štvorročné štúdium
staviteľstvo; technické a informatické služby

SPŠ S. Mikovíniho
Akademická 11
969 15 Banská Štiavnica
Telefón 045/6911 431
Fax 6913 914
štvorročné štúdium ťažba a spracovanie kameňa; životné prostredie; hutníctvo; kamenárstvo, konzervátorské a reštaurátorské práce; konzervátorstvo a reštaurátorstvo; polytechnika, technické a informatické služby; geodézia, kartografia a kataster
trojročné štúdium
geológia a baníctvo

SPŠ S. Stankovianskeho
Akademická 13
969 25 Banská Štiavnica
Telefón 045/6913 811
Fax 6913 949
štvorročné štúdium
chémia; chemická informatika (exp.); konz. a rešt. práce - papier, staré tlače a knižné väzby; modelárstvo a návrhárstvo odevov; odevníctvo; technické a informatické služby; textilná technológia; textilné výtvarníctvo - pletiarska tvorba

Stredná priemyselná škola
Laskomerského 3
977 46 Brezno
Telefón 048/6114 041
Fax 6114 650
štvorročné štúdium
technické a informatické služby - v strojárstve; základy techniky (P.Š.), (exp.)

SPŠ stavebná
B. Němcovej 1
984 15 Lučenec
Telefón 047/4321 072
Fax 4333 200
štvorročné štúdium
(S/M): geodézia, kartografia a kataster; staviteľstvo - pozemné staviteľstvo;
technické a informatické služby v stavebníctve (S)

SPŠ potravinárska
Športová 1
979 01 Rimavská Sobota
Telefón 047/5623 011
Fax 5624 222
štvorročné štúdium
(S/M): potravinárstvo

Stredná priemyselná škola
Jesenského 903
980 61 Tisovec
Telefón 047/5493 212
Fax 5493 290
štvorročné štúdium
chémia; chemická informatika (exp.); elektrotechnika (V); technické a informatické služby

SPŠ strojnícka
Švermova 1
960 59 Zvolen
Telefón 045/5330 689
Fax 5366 185
štvorročné štúdium
strojárstvo; technické a informatické služby v strojárstve

SPŠ dopravná
Sokolská 911/94
960 01 Zvolen
Telefón 045/5333 097
Fax 5333 097
štvorročné štúdium
doprava - mestská hromadná doprav; doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel; elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách; prevádzka a ekonomika dopravy - železničná doprava; prevádzka a ekonomika dopravy - cestná doprava a preprava; prevádzka a ekonomika dopravy - colný deklarant; prevádzka a ekonomika dopravy - logistika v doprave; technické a informatické služby - prevádzka a ekonom. železníc; technické a informatické služby - v elektrotechnike; technické a informatické služby - zasielateľstvo

Obchodné a hotelové akadémie

Obchodná akadémia
Tajovského 25
975 73 Banská Bystrica
Telefón 048/4230 700
Fax 4132 355
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
D. Skuteckého 8
975 16 Banská Bystrica
Telefón 048/4153 245
Fax 4153 245
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Malinovského 1
977 01 Brezno
Telefón 048/6112 641
Fax 6113 339
štvorročné štúdium

Spojená stredná škola - Obchodná akadémia
Štúrova 848
962 12 Detva
Telefón 045/5456 371
Fax: 5456 323
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
M. R. Štefánika 8
963 88 Krupina
Telefón 045/5521 367
Fax 5521 367
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Lúčna 4
984 16 Lučenec
Telefón 047/4321 646
Fax 4331 567
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
050 01 Revúca
Železničná 2
Fax 4421 920
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
K. Mikszátha 1
979 80 Rimavská Sobota
Telefón 047/5621 317
Fax 5623 135
štvorročné štúdium (S/M)

Spojená škola - Obchodná akadémia
Jarmočná 30
992 01 Modrý Kameň
Telefón 047/4870 240
Fax 4870 240
štvorročné štúdium

Spojená stredná škola - Obchodná akadémia
Lieskovská cesta 1
960 03 Zvolen
Telefón 045/5320 820
Fax 5323 812
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
SNP 16
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/6723 804
Fax 6723 802
štvorročné štúdium

Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom
Drieňová 12
969 16 Banská Štiavnica
Telefón 045/6921 095
Fax 6921 092
päťročné štúdium

Hotelová akadémia
Malinovského 1
977 01 Brezno
Telefón 048/6112 641
Fax 6113 339
päťročné štúdium

Stredné poľnohospodárske a lesnícke školy

Stredná poľnohospodárska škola
Haličská cesta 78
984 03 Lučenec
Telefón 047/4321 087
Fax 4326 663
štvorročné štúdium (S/M)
agropodnikanie

Spojená stredná škola - Stredná poľnohospodárska škola
Lieskovská cesta 1
960 03 Zvolen
Telefón 045/5320 820
Fax 5323 812
štvorročné štúdium
agropodnikanie

Stredná lesnícka škola
Akademická 16
969 26 Banská Štiavnica
Telefón 045/6911 131
Fax 6920 850
štvorročné štúdium
lesníctvo - krajinná ekológia; lesníctvo - lesnícka prevádzka

Stredné padegogické školy

Pedagogická a sociálna akadémia
Komenského 12
984 18 Lučenec
Telefón 047/4321 812
Fax 4330 311
štvorročné štúdium
(S): sociálno-výchovný pracovník;
(S/M) učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Stredné dievčenské školy

Spojená stredná škola - Dievčenská odborná škola
Školská 7
975 90 Banská Bystrica
Telefón 048/4133 113
Fax 4131 065
štvorročné štúdium
obchod a podnikanie

Dievčenská odborná škola
Strojárenská 22
976 43 Valaská-Piesok
Telefón 048/6171 015
Fax 6172 812
štvorročné štúdium
obchod a podnikanie

Spojená stredná škola - Dievčenská odborná škola
Hlavná 425
981 11 Hnúšťa
Telefón 047/5422 426
Fax 5422 426
štvorročné štúdium
obchod a podnikanie S 3
opatrovateľka

Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24
974 29 Banská Bystrica
Telefón 048/4139 985
Fax 4135 655
štvorročné štúdium
farmaceutický laborant; masér; zdravotnícky asistent; zdravotnícky laborant

Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 1a
984 17 Lučenec
Telefón 047/4330 237
Fax 4330 237
štvorročné štúdium
zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
J. Kozačeka 4
960 01 Zvolen
Telefón 045/5230 711
štvorročné štúdium
zdravotnícky asistent

Združené stredné školy

ZSS Školská 5
975 90 Banská Bystrica
Telefón 048/4137 997
Fax 4230 559
štvorročné štúdium:
čašník; servírka; kuchár; krajčír - dámske odevy; krajčír - pánske odevy; krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň
trojročné štúdium:
čašník, servírka; kaderník; kuchár; pletiar; pradiar - spracúvanie textilných vlákien
päťročné štúdium:
hotelová akadémia

ZSS obchodu a služieb
Špitálska 4
969 56 Banská Štiavnica
Telefón 045/6911 555
Fax 6911 555
štvorročné štúdium:
obchod a podnikanie; operátor odevnej výroby - odevná výroba; operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie
trojročné štúdium:
cukrár; inštalatér; krajčír - univerzálne šitie odevov; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvá; maliar - stavebná výroba; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; murár; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; stolár; strojný mechanik - stroje a zariadenia; umelecký krajčír

Združená stredná odborná škola
Kalinčiakova 1584/8
986 01 Fiľakovo
Telefón 047/4511 969
Fax 4511 696
dvojročné štúdium:
(S/M): technické služby v autoservise
trojročné štúdium:
(S/M): autoelektrikár; elektromechanik - stroje a zariadenia; mechanik opravár - plynárenské zariadenia; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby; mechanik opravár - renovácia poľnohosp. techniky a kováčstvo; poľnohospodár - farmárstvo; poľnohospodár - mechanizácia; poľnohospodár - služby; poľnohospodárka pre služby na vidieku; stolár; strojný mechanik - stroje a zariadenia; umelecký kováč a zámočník
(S): klampiar - strojárska výroba; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; nástrojár; obrábač kovov; technicko-administratívny pracovník
(M): inštalatér; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - plynárenské zariadenia; mechanik opravár - plynárenské zariadenia
štvorročné štúdium:
(S/M): elektrotechnika; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik strojov a zariadení; operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; strojárstvo (exp.)
(S): elektrotechnika - automatizačná technika; silnoprúdová elektrotechnika
(M): mechanik elektronik - spotrebná elektronika

ZSŠ služieb
Zvolenská 83
984 01 Lučenec
Telefón 047/4323 691
Fax 4321 866
trojročné štúdium
cukrár; čašník, servírka; kaderník; klampiar - strojárska výroba; krajčír - dámske odevy; kuchár; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo; mäsiar údenár; mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov; mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; strojný mechanik; pekár; zlatník a klenotník
štvorročné štúdium:
čašník, servírka; komerčný prac. v dop. - zasielateľstvo a colná deklarácia; mechanik elektronik - autoelektronika; mechanik počítačových sietí (exp.); podnikanie v remeslách a službách (exp.); pracovník marketingu
päťročné štúdium:
hotelová akadémia

ZSŠ obchodu a odievania
Haličská cesta 5
984 80 Lučenec
Telefón 047/4322 107
Fax 4324 926
aranžér; biochemik - mliekarská výroba; čašník, servírka; hostinský, hostinská; krajčír - univerzálne šitie odevov; krajčírka - textilné hračky; kuchár; mechanik opravár - plynárenské zariadenia; operátor skladovania - obchod; predavač - rozličný tovar
štvorročné štúdium:
kníhkupec; kuchár; obchodník (exp.); obchodný pracovník - rozličný tovar; odevníctvo

ZSŠ sklárska
Sklárska ul. 507/12
987 01 Poltár
Telefón 047/4223 351
Fax 4222 337
štvorročné štúdium
chémia - monitorovanie životného prostredia; chémia silikátov - chémia keramiky; chémia silikátov - chémia skla; chemická informatika (exp.); umeleckoremeselné spracúvanie skla - brúsenie a rytie; umeleckoremeselné spracúvanie skla - hutné tvarovanie
trojročné štúdium:
keramikár - modelovanie; keramikár - stavebná a žiaruvzdorná keramika; operátor sklárskej výroby (exp.); strojník - duté sklo;

Združená stredná odborná škola
Generála Viesta 6
050 80 Revúca
Telefón 058/4431 511
Fax 4432 086
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; krajčír - univerzálne šitie odevov; maliar - stavebná výroba; mechanik - administratívna technika; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - banské stroje a zariadenia; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; murár; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; stolár; technicko-administratívny pracovník
štvorročné štúdium:
elektrotechnika - automatizačná technika; strojárstvo; technické a informatické služby v elektrotechnike; technické a informatické služby v strojárstve

ZSŠ poľnohospodárska
Okružná 61
979 80 Rimavská Sobota
Telefón 047/5621 974
Fax 5621 974
štvorročné štúdium:
(S): agropodnikanie; doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel; agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.); mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo; mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku; prevádzka a ekonomika dopravy - colný deklarant; pracovník marketingu; prevádzka a ekonomika dopravy - logistika v doprave; mechanizácia pôdohospodárstva - mechaniz. poľnohospod. výroby
(M): agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.)
trojročné štúdium:
(S/M): cukrár; mäsiar údenár; mechanizátor rastlinnej výroby; pekár; poľnohospodár; poľnohospodárka pre služby na vidieku
(S): mechanik - chladiace a klimatizačné zariadenia; mechanizátor rastlinnej výroby; záhradník

ZSŠ poľnohospodárska
Gottwaldova 70/43
991 06 Želovce
Telefón 047/4893 264
Fax 4893 281
štvorročné štúdium:
agropodnikanie; agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.); záhradníctvo
trojročné štúdium:
biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína; mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby; mechanik opravár - renovácia poľnohosp. techniky a kováčstvo; pekár; pestovateľ - ovocinárstvo a včelárstvo; pestovateľ - vinohradníctvo; poľnohospodár; poľnohospodár - služby; poľnohospodárka pre služby na vidieku; predavač - záhradnícky tovar a potreby; viazač - aranžér kvetín; záhradník

ZSŠ Poľná ulica 10
990 01 Veľký Krtíš
Telefón 047/4830 292
Fax 4830 265
štvorročné štúdium:
elektrotechnika (V); mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik strojov a zariadení; technické a informatické služby v elektrotechnike
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; klampiar - strojárska výroba; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - plynárenské zariadenia; obrábač kovov - univerzálne obrábanie

ZSŠ služieb
Jabloňová 1351
961 50 Zvolen
Telefón 045/5333 986
Fax 5334 031
päťročné štúdium:
hotelová akadémia
štvorročné štúdium:
čašník, servírka; kozmetička; modelárstvo a návrhárstvo odevov;
trojročné štúdium:
cukrár; čašník, servírka; kaderník; krajčír - dámske odevy; krajčír - pánske odevy; kuchár; predavač S 3

ZSŠ drevárska
Lučenecká cesta 2193
960 46 Zvolen
Telefón 045/5320 873
Fax 5479 139
štvorročné štúdium:
drevárstvo a nábytkárstvo; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; technické a informatické služby; tvorba nábytku a interiéru; výroba hudobných nástrojov
trojročné štúdium:
čalúnnik; elektromechanik - stroje a zariadenia; stolár

ZSŠ Osvety 17
968 28 Nová Baňa
Telefón 045/6857 216
Fax 6855 585
štvorročné štúdium:
agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.); obchod a podnikanie;
trojročné štúdium:
agromechanizátor, opravár; kuchár; mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby; opravár poľnohospodárskych strojov; pekár; poľnohospodárka pre služby na vidieku

ZSŠ Dr. Jánskeho 10
965 60 Žiar nad Hronom
Telefón 045/6732 268
Fax 6733 394
štvorročné štúdium:
elektrotechnika (V); strojárstvo (exp.);
trojročné štúdium:
elektrotechnika; inštalatér; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; nástrojár; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; technicko-administratívny pracovník;

ZSŠ hotelových služieb a obchodu
Jilemnického 1282
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/6724 450
Fax 6724 450
päťročné štúdium:
hotelová akadémia
štvorročné štúdium: čašník, servírka; kuchár
trojročné štúdium: cukrár; hostinský, hostinská; kaderník; predavač - rozličný tovar

Stredné odborné učilištia

Spojená stredná škola - SOU elektrotechnické
Zvolenská cesta 18
975 32 Banská Bystrica
Telefón 048/4161 496
Fax 4161 945
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - autoelektronika; mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik nastavovač; mechanik počítačových sietí (exp.)
trojročné štúdium:
čalúnnik; klampiar - strojárska výroba; lakovník; mechanik - chladiace zariadenia; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; strojný mechanik - stroje a zariadenia; zlatník a klenotník

Spojená stredná škola - SOU obchodné
Komenského 12
974 00 Banská Bystrica
Telefón 048/4152 711
Fax 4125 289
štvorročné štúdium:
obchodná prevádzka (exp.); obchodný pracovník
trojročné štúdium:
aranžér; predavač - rozličný tovar

SOU pôšt a telekomunikácií
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica
Telefón 048/4133 193
Fax 4131 348
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika; mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika; mechanik telekomunikácií - telekomunikačné služby; mechanik telekomunikácií - telekomunikačné zariadenia; mechanik telekomunikácií - informačné komunikačné technológie; poštový manipulant

SOU stavebné
Kremnička 10
974 00 Banská Bystrica
Telefón 048/4163 635
Fax 4102 275
štvorročné štúdium:
mechanik stavebnoinštalačných zariadení; operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; tlačiar na polygrafických strojoch; reprodukčný grafik; umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce; umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce
trojročné štúdium:
elektromechanik - rozvodné zariadenia; inštalatér; klampiar - stavebná výroba;
kominár; maliar; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; murár; operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie; pokrývač; stolár; strojný mechanik - oceľové konštrukcie; štukatér; tesár

Spojená stredná škola - SOU strojárske
Školská 7
975 90 Banská Bystrica
Telefón 048/4133 113
Fax 4131 065
trojročné štúdium:
autoelektrikár; klampiar - strojárska výroba; lakovník; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; obrábač kovov - univerzálne obrábanie

SOU poľnohospodársko - potravinárske
Pod Banošom 80
974 62 Banská Bystrica
Telefón 048/4147 630
Fax 4147 623
štvorročné štúdium:
agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.); podnikanie v poľnohospodárstve (exp.); pracovník marketingu
trojročné štúdium:
biochemik - výroba piva a sladu
cukrár; mäsiar údenár; mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby; pekár; poľnohospodár; poľnohospodárka pre služby na vidieku; záhradník;

SOU farmaceutické
Príboj
976 13 Slovenská Ľupča
Telefón 048/4187 035
Fax 4187 036
štvorročné štúdium:
chémia a životné prostredie (exp.); chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia; kozmetička; operátor farmaceutickej výroby (exp.);
trojročné štúdium:
chemik - chemicko-technologické procesy; chemik - farmaceutická výroba; prevádzkový chemik - farmaceutická výroba; prevádzkový chemik - priemyselná chémia

SOU lesnícke
E. M. Šoltésovej 5
969 51 Banská Štiavnica
Telefón 045/6912 853
Fax 6912 854
štvorročné štúdium:
operátor lesnej techniky; umeleckoremeselná stavba hud. nástrojov - strunové nástroje; mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia; mechanizátor lesnej výroby; umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce
trojročné štúdium:
autoelektrikár; lesokrajinár; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá;
umelecký kováč a zámočník; umelecký rezbár; vodár meliorátor; záhradník

SOU Mládežnícka 3
977 56 Brezno
Telefón 048/6122 717
Fax 6122 717
štvorročné štúdium:
agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.); agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.); krajčír - dámske odevy; podnikanie v poľnohospodárstve (exp.); trojročné štúdium:
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; modelár; predavač; stolár; technicko-administratívny pracovník; zlievač

SOU hutnícke
Družby 554/64
976 81 Podbrezová
Telefón 048/6171 884
Fax 6171 610
štvorročné štúdium:
elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení; hutník operátor - pre tvárnenie kovov; mechanik elektronik - automatizačná technika; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky; mechanik strojov a zariadení; strojárstvo (exp.); strojárstvo - obrábanie materiálov; mechanik silnoprúdových zariadení; strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov; strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zar.
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; hutník - tvárnenie kovov; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; stolár

Spojená stredná škola - SOU
Štúrova 848
962 12 Detva
Telefón 045/5455 246
Fax 5456 323
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik strojov a zariadení; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky;
trojročné štúdium:
kuchár; lakovník; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; obrábač kovov; operátor v kovoobrábaní a službách; stolár; strojný mechanik - stroje a zariadenia; technicko-administratívny pracovník;
zvrškár

SOU Janka Jesenského 2105/2
963 16 Krupina
Telefón 045/5512 402
Fax 5512 403
štvorročné štúdium:
agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.); podnikanie v poľnohospodárstve (exp.); biochemik - mliekarská výroba; cukrár; krajčír - univerzálne šitie odevov; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá;
mechanik opravár - poľnohospodárska technika živočíšnej výroby; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; opravár poľnohospodárskych strojov; poľnohospodár; poľnohospodárka pre služby na vidieku; predavač - rozličný tovar

SOU stavebné
Duklianskych hrdinov 2
984 47 Lučenec
Telefón 047/4133 193
Fax 4331 210
štvorročné štúdium:
(S): mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik stavebnoinštalačných zariadení; operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie;
trojročné štúdium:
(S): elektromechanik - rozvodné zariadenia; inštalatér; maliar; murár; stolár; technicko-administratívny pracovník
(M): inštalatér; maliar; murár; tesár

SOU poľnohospodárske
Železničná 5
987 80 Poltár
Telefón 047/4222 292
Fax 4222 264
štvorročné štúdium:
agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.); podnikanie v poľnohospodárstve (exp.);
trojročné štúdium:
chovateľ - chov oviec; cukrár; mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia;
mechanizátor lesnej výroby; mechanizátor rastlinnej výroby; pekár; poľnohospodár - farmárstvo; poľnohospodár - mechanizácia; poľnohospodár - služby; poľnohospodárka pre služby na vidieku; stolár

SOU odevné
Šafárikova 56
982 01 Tornaľa
Telefón 047/5522 674
Fax 5522 658
štvorročné štúdium:
(S): operátor odevnej výroby - odevná výroba
(M): odevníctvo;
trojročné štúdium:
(S): krajčír - pánske odevy
(M): krajčír - pánske odevy;
dvojročné štúdium:
(M): výroba konfekcie

SOU spotrebných družstiev Jednota Samuela Ormisa
Železničná 2
050 01 Revúca
Telefón 058/4421 920
Fax 4421 920
štvorročné štúdium:
obchodný pracovník
trojročné štúdium:
aranžér; cukrár; kaderník; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo; predavač - rozličný tovar

SOU služieb
Športová 1
979 01 Rimavská Sobota
Telefón 047/5623 011
Fax 5624 222
štvorročné štúdium:
kozmetička; obchodný pracovník
trojročné štúdium:
aranžér; cukrár; čašník, servírka; elektromechanik - rozvodné zariadenia; elektromechanik - stroje a zariadenia; inštalatér; kaderník; kamenár; krajčír - dámske odevy; kuchár; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo; maliar - stavebná výroba; murár; obuvník - zákazková výroba a opravy obuvi; predavač - rozličný tovar

Spojená stredná škola - SOU
Hlavná 425
981 11 Hnúšťa
Telefón 047/5422 426
Fax 5422 426
štvorročné štúdium:
chemik operátor - priemyselná chémia; chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia; mechanik strojov a zariadení; operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; operátor gumárskej a plastikárskej výroby
trojročné štúdium:
chemik práčovní a čistiarní; čalúnnik; gubár; gumár plastikár - spracúvanie kaučuku; gumár plastikár - spracúvanie plastov;
krajčír - dámske odevy; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá;
mechanik opravár - požiarna technika; prevádzkový chemik - priemyselná chémia; stolár; technicko-administratívny pracovník

SOU strojárske
Školská 15
979 01 Rimavská Sobota
Telefón 047/5622 824
Fax 5622 792
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá;
trojročné štúdium:
autoelektrikár; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zar.; strojný mechanik - stroje a zariadenia; technicko-administratívny pracovník

Spojená škola - SOU
Jarmočná 14
992 80 Modrý Kameň
Telefón 047/4870 005
Fax 4821 067
štvorročné štúdium:
operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie
trojročné štúdium:
čašník, servírka; inštalatér; izolatér; krajčír - dámske odevy; krajčír - univerzálne šitie odevov; kuchár; maliar; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; murár; obuvník; predavač - rozličný tovar; stolár; tesár; umelecká čipkárka; umelecká vyšívačka

SOU stavebné a poľnohospodárske
Bakova jama 636/19
960 01 Zvolen
Telefón 045/5360 516
Fax 5361 501
trojročné štúdium:
železobetonár; chovateľ - chov hospodárskych zvierat; hydinár; inštalatér;
klampiar - stavebná výroba; klampiar - strojárska výroba; maliar - stavebná výroba; mäsiar údenár; mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - plynárenské zariadenia; mechanik opravár - renovácia poľnohosp. techniky a kováčstvo; murár; poľnohospodár; tesár

SOU železničné
Lieskovská cesta 2298/4
960 03 Zvolen
Telefón 045/5360 188
Fax 5360 608
štvorročné štúdium:
komerčný prac. v dop. - zasielateľstvo a colná deklarácia; komerčný pracovník v doprave - železničná doprava; komerčný pracovník v doprave - dopravná logistika; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik strojov a zariadení; mechanik silnoprúdových zariadení; mechanik elektronik - telekomunikačná a zabezpeč. techn. (exp.)
trojročné štúdium:
klampiar - strojárska výroba; lakovník; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - koľajové vozidlá; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; strojný mechanik - traťové montáže

SOU drevárske
Bystrická 4
966 81 Žarnovica
Telefón 045/6812 371
Fax 6812 371
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - automatizačná technika; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; obchodný pracovník; umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce
trojročné štúdium:
čalúnnik; elektromechanik - rozvodné zariadenia; maliar; predavač - rozličný tovar; stolár; tesár

Súkromné SOU Jána Peterku
Kyslá 214
966 61 Hodruša-Hámre
Telefón: 045/6844 491
Fax 6944 134
štvorročné štúdium:
umeleckoremeselné spracúvanie kovov - pasiarske práce; umeleckoremeselné spracúvanie kovov - rytecké práce
trojročné štúdium:
nástrojár; rytec kovov - nástroje a znaky; zlatník a klenotník

SOU strojárske
Kopaničná 238
966 01 Hliník nad Hronom
Telefón 045/6761 079
Fax 6761 207
štvorročné štúdium:
mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky;
trojročné štúdium:
inštalatér; krajčír - dámske odevy; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; obrábač kovov - sústruženie; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; strojný mechanik - stroje a zariadenia; strojný mechanik - zváranie
dvojročné štúdium:
strojárstvo (exp.)

Učilištia

Učilište
Školská 5
975 00 Banská Bystrica
Telefón 048/4137 997
Fax 4230 559
štvorročné štúdium:
3178000 výroba konfekcie S 2

Učilište
Komenského 12
975 19 Banská Bystrica
Telefón 048/4123 453
trojročné štúdium:
stavebná výroba - klampiarske práce (exp.); stavebná výroba - maliarske a natieračské práce (exp.); stavebná výroba - stolárske práce (exp.)

Učilište elektrotechnické
Zvolenská cesta 14
975 32 Banská Bystrica
dvojročné štúdium:
elektrotechnická výroba; strojárska výroba

Učilište poľnohospodársko-potravinárske
Pod Banošom 80
974 62 Banská Bystrica
dvojročné štúdium:
poľnohospodárska výroba

Učilište
Špitálska 4
969 56 Banská Štiavnica
Telefón 045/6911 554
Fax 6911 555
dvojročné štúdium:
spracúvanie dreva; stavebná výroba (exp.); textilná výroba; výroba konfekcie

Učilište strojárske
Mládežnícka 3
977 56 Brezno
dvojročné štúdium:
obrábanie kovov; strojárska výroba

Učilište poľnohospodárske
Janka Jesenského 2105/2
963 16 Krupina
Telefón 045/5522 069
Fax 5521 390
dvojročné štúdium:
poľnohospodárska výroba; potravinárska výroba

Učilište
Haličská cesta 5
984 80 Lučenec
Telefón 047/4322 107
Fax 4324 926
dvojročné štúdium:
praktická žena (exp.); textilná výroba; výroba konfekcie

Učilište strojárske
986 01 Fiľakovo
Kalinčiakova 1584/8
dvojročné štúdium:
(M): strojárska výroba

Učilište stavebné
Duklianskych hrdinov 2
984 47 Lučenec
trojročné štúdium:
stavebná výroba (exp.); stavebná výroba - maliarske a natieračské práce (exp.)

Učilište
Sklárska 507/12
987 01 Poltár
dvojročné štúdium:
sklárska výroba; výroba úžitkového skla

Učilište poľnohospodárske
Železničná 5
987 80 Poltár
dvojročné štúdium:
lesná výroba; poľnohospodárska výroba

Učilište
Gen. Viesta 6
050 80 Revúca
dvojročné štúdium:
stavebná výroba (exp.); strojárska výroba; výroba konfekcie

Učilište
Hlavná 425
981 11 Hnúšťa
dvojročné štúdium:
praktická žena (exp.); spracúvanie dreva; strojárska výroba; textilná výroba; výroba konfekcie

Učilište strojárske
Školská 15
979 01 Rimavská Sobota
dvoročné štúdium:
strojárska výroba

Učilište
Jarmočná 1
992 80 Modrý Kameň
Telefón 047/4870 271
Fax 4870 005
štvorročné štúdium:
dvojročné štúdium:
stavebná výroba (exp.); výroba konfekcie; výroba obuvi

Učilište poľnohospodárske
991 06 Želovce
dvojročné štúdium:
poľnohospodárska výroba

Učilište stavebné a poľnohospodárske
Bakova jama 636/19
960 01 Zvolen
dvojročné štúdium:
poľnohospodárska výroba; potravinárska výroba; stavebná výroba (exp.)

Učilište poľnohospodárske
Osvety 13
968 28 Nová Baňa
dvojročné štúdium:
poľnohospodárska výroba; praktická žena (exp.)

Učilište strojárske
Kopaničná 238
966 01 Hliník nad Hronom
dvojročné štúdium:
obrábanie kovov; strojárska výroba

Špeciálne gymnáziá

Gymnázium pre sluchovo postihnutých int.
Kutnohorská 675/20
967 01 Kremnica
Telefón 045/6742 600
Fax 6742 462
päťročné štúdium

Špeciálne stredné odborné školy

SOŠ pre sluchovo postihnutých int.
Kutnohorská 675/20
967 01 Kremnica
Telefón: 045/6742 600
Fax 6742 464
päťročné štúdium:
modelárstvo a návrhárstvo odevov; odevníctvo; technické a informatické služby - odevníctvo;

Obchodná akadémia pre telesne postihnutú mládež internátna
976 13 Slovenská Ľupča
Telefón 048/4187 035
Fax 4187 036
štvorročné štúdium:
obchodná akadémia

Špeciálne stredné odborné učilištia

SOU pre sluchovo postihnutých int.
Kutnohorská 675/20
967 01 Kremnica
Telefón 045/6743 696
Fax 6742 462
päťročné štúdium:
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
štvorročné štúdium:
cukrár; krajčír - dámske odevy; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - príprava jedál; maliar - stavebná výroba; stolár
trojročné štúdium:
umelecký krajčír

Špeciálne odborné učilištia

OU Gottwaldova 70/43
991 06 Želovce
Telefón 047/4893 281
Fax 4893 281
trojročné štúdium:
poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár;

OU pre telesne postihnutých
Rekreačná 393
968 01 Nová Baňa
Telefón 045/6856 546
Fax 6856 546
trojročné štúdium:
poľnohospodárska výroba - záhradníctvo; praktická škola
dvojročné štúdium:
výroba konfekcie - šitie bielizne

OU int.
974 04 Banská Bystrica 4
Moskovská 17
Telefón 048/4153 140
Fax 4152 970
trojročné štúdium:
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál; opatrovateľ. starost. v zar. soc. starost. a v zdrav.; poľn. výr. - záhradníctvo: kvetinár, zelenin., sadov.; spracúvanie dreva - výroba úžitk. a umelec. predmetov; stavebná výroba - murárske práce; výroba konfekcie

OU int.
Švermova 1
976 46 Valaská
Telefón 048/6176 923
trojročné štúdium:
krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň; obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál; opatrovateľ. starost. v zar. soc. starost. a v zdrav.; poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospod. strojov; stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

OU int.
Haličská cesta 80
984 03 Lučenec
Telefón 047/4330 128
trojročné štúdium:
krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň; obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál; praktická škola; stavebná výroba - murárske práce;
dvojročná štúdium:
spracúvanie dreva - drevárska prvovýroba;

OU int.
Mierová 49
982 01 Tornaľa
Telefón 047/5523 103
trojročné štúdium:
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál; poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár; stavebná výroba - murárske práce

OU internátne
Kutnohorská 675/20
967 01 Kremnica
Telefón 045/6742 600
trojročné štúdium:
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce
dvojročné štúdium:
výroba konfekcie - šitie bielizne


Žilinský kraj

Gymnáziá

Gymnázium
Štefánikova 219/4
014 44 Bytča
Telefón 041/5532 283
štvorročné štúdium

Gymnázium J. M. Hurbana
17. novembra 1 296
022 01 Čadca
Telefón 041/4322 330
Fax 4321 183
štvorročné štúdium
päťročné štúdium (A)
štvorročné štúdium - informatika

Gymnázium Ľ. Štúra 35
023 54 Turzovka
Telefón 041/4353 633
Fax 4352 354
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - informatika

Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nám. 18
026 24 Dolný Kubín
Telefón 043/5864 785
Fax 5865 805
štvorročné štúdium

Gymnázium Komenského 1 357
024 30 Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/4212 574
Fax 4212 574
štvorročné štúdium

Gymnázium Hradná 497/23
033 01 Liptovský Hrádok
Telefón 044/5222 991
Fax 5223 391
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium- informatika

Gymnázium M. M. Hodžu
Hodžova 13
031 36 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/5523 690
Fax 5514 266
štvorročné štúdium

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Hurbanova 6
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/5621 951
Fax 5514 073
päťročné štúdium - bilingválne (A)

Gymnázium V. Paulínyho-Tótha
Malá hora 3
036 01 Martin
Telefón 043/4133 191
Fax 4131 026
štvorročné štúdium

Gymnázium bilingválne
Komenského 215
038 52 Sučany
Telefón 043/4293 474
Fax 4293 086
päťročné štúdium (A)

Gymnázium Čachovský rad 36
038 61 Vrútky
Telefón 043/4284 740
Fax 4281 297
štvorročné štúdium

Gymnázium A. Bernoláka
Mieru 307/23
029 01 Námestovo
Telefón 043/5522 409
Fax 5522 577
štvorročné štúdium

Gymnázium Š. Moyzesa 21
034 01 Ružomberok
Telefón 044/4323 104
Fax 4328 065
štvorročné štúdium

Gymnázium
Ulica Jozefa Lettricha 2
036 01 Martin
tel. 043 / 4230798
osemročné gymnázium

Gymnázium sv. Andreja
Nám. A. Hlinku 5
034 50 Ružomberok
Telefón 044/4329 462
Fax 4329 462
štvorročné štúdium

Gymnázium Horné Rakovce 1 440/29
039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/4922 328
štvorročné štúdium - informatika

Gymnázium M. Hattalu
Železničiarov 278
028 01 Trstená
Telefón 043/5392 212
Fax 5392 212
štvorročné štúdium
päťročné štúdium - bilingválne (Š, A)
štvorročné štúdium - informatika

Gymnázium Školská 837
027 44 Tvrdošín
Telefón 043/5322 690
Fax 5322 690
štvorročné štúdium

Gymnázium Hlinská 29
011 80 Žilina
Telefón 041/7637 700
Fax 7634 350
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - cudzie jazyky (N)

Gymnázium Veľká okružná 22
011 09 Žilina
Telefón 041/5620 288
Fax 5620 288
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - matematika (A)

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3
010 01 Žilina
Telefón 041/7645 568
Fax 7234 301
päťročné štúdium - bilingválne (F/A, Š/A)

Športové gymnázium
Rosinská cesta 4
010 08 Žilina
Telefón 041/5254 527
Fax 5254 695
štvorročné štúdium - telesná výchova (A)

Gymnázium Javorová 5
015 21 Rajec
Telefón 041/5422 118
Fax 5422 118
štvorročné štúdium

Súkromné gymnázium
Nám. Ľ. Štúra 1
010 01 Žilina
Telefón 041/7235 315
Fax 7235 315
päťročné štúdium - bilingválne (A)

Gymnázium sv. Františka z Assisi
J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina
Telefón 041/5623 935
Fax 5625 891
štvorročné štúdium

Spojená škola - Gymnázium Kráľovnej pokoja
R. Zaymusa 3
010 01 Žilina
Telefón 041/5006 685
Fax 5006 685
štvorročné štúdium - cudzie jazyky
štvorročné štúdium - informatika

Stredné odborné a priemyselné školy

Stredná priemyselná škola
Nábrežná 1 325
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/4213 451
Fax 4212 461
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), mechatronika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve, technické lýceum (exp.)

Stredná priemyselná škola
Novomeského 5/24
036 36 Martin
Telefón 043/4133 811
Fax 4133 562
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), mechatronika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve, technické lýceum (exp.)

Stredná priemyselná škola
Scota Viatora 8
034 01 Ružomberok
Telefón 044/4322 617
Fax 4321 768
štvorročné štúdium: chemická informatika (exp.), obalová technika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve

Stredná priemyselná škola
Medvedzie I.133/1
027 45 Tvrdošín
Telefón 043/5322 280
Fax 5322 395
štvorročné štúdium: doprava, elektrotechnika (V), technické a informatické služby

SPŠ stavebná
Veľká okružná 25
010 01 Žilina
Telefón 041/5621 528
Fax 5001 040
štvorročné štúdium: geodézia, kartografia a kataster, staviteľstvo, technické a informatické služby v stavebníctve

Obchodné a hotelové akadémie

Obchodná akadémia
Ul. 17. novembra 2 701
022 01 Čadca
Telefón 041/4323 872
Fax 4323 186
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Radlinského 1 725/55
026 01 Dolný Kubín
Telefón 043/5864 801
Fax 5862 983
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Nábrežná 1 325
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/4213 451
Fax 4212 461
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Nábr. K. Petroviča 1 571
031 47 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/5541 288
Fax 5523 711
štvorročné štúdium

Stredná škola podnikania
Červenej armády 25
036 01 Martin
Telefón 043/4136 747
Fax 4289 098
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Bernolákova 2
036 37 Martin
Telefón 043/4223 562
Fax 4223 579
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Slanická Osada
029 01 Námestovo
Telefón 043/5522 410
Fax 5522 436
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Scota Viatora 4
034 01 Ružomberok
Telefón 044/4322 626
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
SNP 509/116
039 14 Turčianske Teplice
Telefón 043/4922 770
Fax 4923 357
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Medvedzie I. 133/1
027 45 Tvrdošín
Telefón 043/5322 280
Fax 5322 395
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
011 57 Žilina
Telefón 041/5621 484
Fax 7248 914
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 01 Žilina
Telefón 041/5656 950
Fax 5650 041
štvorročné štúdium

Hotelová akadémia
Slanická Osada
029 01 Námestovo
Telefón 043/5522 410
Fax 5522 436
päťročné štúdium

Hotelová akadémia
Hlinská 31
011 20 Žilina
Telefón 041/7247 176
Fax 7243 282
päťročné štúdium

Stredné poľnohospodárske a lesnícke školy

Stredná poľnohospodárska škola
Predmestská 82
010 62 Žilina
Telefón 041/7232 365
Fax 7001 311
štvorročné štúdium: agropodnikanie, ekonomika poľnohospodárstva a výživy

Stredná lesnícka škola
Hradná 534
033 14 Liptovský Hrádok
Telefón 044/5222 005
Fax 5221 700
štvorročné štúdium: lesníctvo

Stredné pedagogické školy

Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116
039 14 Turčianske Teplice
Telefón 043/4922 770
Fax 4923 357
štvorročné štúdium: kultúrnovýchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (A)

Stredné dievčenské školy

Dievčenská odborná škola
SNP 168
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón 041/4332 165
Fax 4386 373
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
Horná 137
022 01 Čadca
Telefón 041/4323 303
Fax 4323 303
štvorročné štúdium: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Dievčenská odborná škola
Hlinská 31
011 20 Žilina
Telefón 041/7247 176
Fax 7243 282
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie

Stredné zdravotnícke školy

Cirkevná SZŠ sv. Františka z Assisi
Horná 137
022 01 Čadca
Telefón 041/4323 303
Fax 4323 303
štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Martina Hattalu 2 151
026 01 Dolný Kubín
Telefón 043/5864 813
Fax 5862 838
štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Štúrova 1 989
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/5522 497
Fax 5514 027
štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Cirkevná stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej
Dončova 7
034 01 Ružomberok
Telefón 044/4328 166
Fax 4321 528
štvorročné štúdium: zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
010 01 Žilina
Telefón 041/7003 571
Fax 7244 159
štvorročné štúdium: masér (A), ortopedický technik, zdravotnícky asistent

Združené stredné školy

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
17. novembra 2 579
022 01 Čadca
Telefón 041/4321 590
Fax 4321 219
trojročné štúdium: cukrár, kaderník, krajčír - dámske odevy, kuchár; kuchár, čašník; kuchárka, servírka; murár, pekár, predavač
štvorročné štúdium: čašník, servírka, obchodný pracovník
päťročné štúdium: hotelová akadémia

Združená stredná škola drevárska
SNP 168
023 02 Krásno nad Kysucou
štvorročné štúdium: drevárstvo a nábytkárstvo, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, technické a informatické služby
trojročné štúdium: čalúnnik, maliar, stolár, tesár, umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce (A), umelecký rezbár (A)

Súkromná združená stredná škola
A. Hlinku 2 526
022 01 Čadca
trojročné štúdium: klampiar - strojárska výroba
štvorročné štúdium: škola podnikania

Združená stredná škola služieb a obchodu
Pelhřimovská 1 186/10
026 80 Dolný Kubín
Telefón 043/5863 164
Fax 5862 445
štvorročné štúdium: čašník, servírka; kozmetička, obchodný pracovník - potravinársky tovar, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
trojročné štúdium: hostinský, hostinská; inštalatér, kaderník, krajčír - dámske odevy, maliar - stavebná výroba, murár, stolár
päťročné štúdium: hotelová akadémia

Združená stredná škola
Jelšavská 404/1
026 01 Dolný Kubín-Kňažia
Telefón 043/5863 139
Fax 5863 139
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), mechanik nastavovač-obrábacie stroje a linky, mechanik strojov a zariadení, obchod a podnikanie, operátor ekologických zariadení, podnikanie v poľnohospodárstve (exp.), pracovník marketingu
trojročné štúdium: cukrár, klampiar - strojárska výroba, krajčír - dámske odevy, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - renovácia poľnohosp. techniky a kováčstvo, nástrojár, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, viazač - aranžér kvetín

Združená stredná škola elektrotechnická
Celiny 536
033 15 Liptovský Hrádok
Telefón 044/5222 072
Fax 5222 074
trojročné štúdium: autoelektrikár, mechanik elektronických zariadení, strojný mechanik - stroje a zariadenia
štvorročné štúdium: mechanik elektronik, elektrotechnika (V), technické a informatické služby v elektrotechnike

Združená hotelová a obchodná škola
Čs. brigády 1 804
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/5522 972
Fax 5524 694
štvorročné štúdium: ekonomické a obchodné služby (P. Š.), (exp.), obchodná prevádzka (exp.)
päťročné štúdium: hotelová akadémia
trojročné štúdium: kuchár, čašník, servírka

Združená stredná škola poľnohospodárska
Demänovská cesta
031 80 Liptovský Mikuláš
trojročné štúdium: agromechanizátor, opravár; biochemik - mliekarská výroba
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - automatizačná technika, agropodnikanie, potravinárstvo
dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

Združená stredná škola stavebná
Školská 8
031 45 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/5522 963
Fax 5514 490
trojročné štúdium: inštalatér, klampiar - stavebná výroba, maliar - stavebná výroba, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, strechár, strojný mechanik - oceľové konštrukcie
štvorročné štúdium: operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie, staviteľstvo, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, technické a informatické služby v stavebníctve

Združená stredná škola služieb a podnikania
Stavbárska 11
036 01 Martin
Telefón 043/4135 311-2
Fax 4133 266
trojročné štúdium: cukrár, grafik tlačových médií (exp.); hostinský, hostinská; inštalatér, kaderník, klampiar - stavebná výroba, knihár - priemyselná výroba, predavač, krajčír - univerzálne šitie odevov, kuchár, murár
štvorročné štúdium: kozmetička, kuchár, obchod a podnikanie, obchodný pracovník; čašník, servírka; tlačiar na polygrafických strojoch

Združená stredná škola dopravná
Zelená 2
036 08 Martin-Priekopa
Telefón 043/4281 486
Fax 4284 625
štvorročné štúdium: doprava, elektromechanik - stroje a zariadenia, komerčný pracovník v doprave - železničná doprava, prevádzka a ekonomika dopravy - cestná doprava a preprava, základy techniky (P. Š.), (exp.)
trojročné štúdium: autoelektrikár, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá

Združená stredná škola odevná
Hattalova 968/33
029 01 Námestovo
Telefón 043/5522 348
Fax 5522 348
trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie, operátor odevnej výroby - odevná výroba, technické a informatické služby - odevníctvo

Združená stredná škola obchodu a služieb
Žilinská cesta 24
034 01 Ružomberok
Telefón 044/4329 195
Fax 4332 132
trojročné štúdium: cukrár; čašník, servírka; kaderník, krajčír - dámske odevy, kuchár, predavač
štvorročné štúdium: čašník, servírka; manažment regionálneho cestovného ruchu, obchod a podnikanie, obchodný pracovník

Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska
Na Drienok 454
038 21 Mošovce
Telefón 043/4944 195
Fax 4944 230
štvorročné štúdium: agropodnikanie - mechanizácia poľnohospodárskej výroby, agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), podnikanie v poľnohospodárstve (exp.), rybárstvo
trojročné štúdium: mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby, rybár
dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

Združená stredná škola
Osvety 29
010 04 Žilina-Bánová
Telefón 041/7232 804
Fax 7232 525
trojročné štúdium: autoelektrikár, klampiar - strojárska výroba, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá
štvorročné štúdium: doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel, prevádzka a ekonomika dopravy

Združená stredná škola odievania a služieb
Hlavná 2
010 09 Žilina-Bytčica
Telefón 041/7634 482
Fax 7232 275
trojročné štúdium: kaderník, krajčír - dámske odevy
štvorročné štúdium: modelárstvo a návrhárstvo odevov (A), kozmetička, odevníctvo, operátor odevnej výroby - odevná výroba

Stredné odborné učilištia

SOU strojárske
Okružná 693
022 01 Čadca
Telefón 041/4323 205
Fax 4323 207
trojročné štúdium: autoelektrikár, elektromechanik - stroje a zariadenia, inštalatér, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, pokrývač, strojný mechanik - stroje a zariadenia
štvorročné štúdium: komerčný pracovník v doprave - cestná a mestská doprava, mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika, mechanik nastavovač, mechanik silnoprúdových zariadení, mechanik strojov a zariadení

SOU textilné a odevné
A. Hlinku 3
022 01 Čadca
trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy, mechanik opravár - stroje a zariadenia
štvorročné štúdium: operátor odevnej výroby - odevná výroba, operátor odevnej výroby - odevné stroje a zariadenia, operátor textilnej výroby - zošľachťovanie textílií

Stredné odborné učilište
Hrádok 226
027 53 Istebné
Telefón 043/5891 378
Fax 5891 264
trojročné štúdium: autoelektrikár, mechanik opravár - stroje a zariadenia
štvorročné štúdium: mechanik silnoprúdových zariadení
dvojročné štúdium: technicko-administratívny pracovník

Súkromné SOU
SNP 1 202/14
026 01 Dolný Kubín
Telefón 043/5863 882
trojročné štúdium: čašník, servírka; hostinský, hostinská; kaderník, kuchár, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, stolár, predavač - rozličný tovar
štvorročné štúdium: kozmetička, nábytkárska výroba - stolárstvo, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, prevádzka obchodu - vnútorný obchod

Stredné odborné učilište
Športová 1 326
024 41 Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/4212 178
Fax 4212 134
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.), agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), mechanik - mechatronik, mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, umeleckoremeselné sprac. kovov - kováčske a zámočnícke práce (A)
trojročné štúdium: inštalatér, maliar, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, poľnohospodár, strojný mechanik - stroje a zariadenia, technicko-administratívny pracovník

SOU drevárske
Pod lipami 77
033 01 Liptovský Hrádok
Telefón 044/222 530
Fax 2221 638
trojročné štúdium: čalúnnik, stolár
štvorročné štúdium: umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce (A), operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Stredné odborné učilište
Vrbická 632
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/5525 156
Fax 5525 003
štvorročné štúdium: kozmetička, umelecko-remeselné spracúvanie kože (A)
trojročné štúdium: kaderník, krajčír - dámske odevy, pekár, remenár sedlár, textilný chemik - farbenie textílií, tkáč - plošné textílie

SOU strojárske
Červenej armády 25
036 57 Martin
trojročné štúdium: klampiar, maliar, strojný mechanik - stroje a zariadenia, technicko-administratívny pracovník, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, modelár, nástrojár, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, operátor v kovoobrábaní a službách
štvorročné štúdium: mechanik číslicovo riadených strojov, mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika, mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

SOU drevárske
Komenského 23
038 53 Turany
trojročné štúdium: čalúnnik, lakovník, stolár, tesár
štvorročné štúdium: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce (A)

SOU strojárske
Komenského 496
029 01 Námestovo
Telefón 043/5522 608
Fax 5522 721
trojročné štúdium: inštalatér, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, strojný mechanik - stroje a zariadenia, tesár
štvorročné štúdium: mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky, operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie

SOU spotrebných družstiev Jednota
Slanická Osada
029 01 Námestovo
Telefón 043/5522 410
Fax 5522 436
trojročné štúdium: cukrár; hostinský, hostinská; kuchár
štvorročné štúdium: kuchár , obchodný pracovník; čašník, servírka

Stredné odborné učilište
Bystrická cesta 2
034 01 Ružomberok
štvorročné štúdium: chemik operátor - výroba celulózy a papiera, komerčný pracovník v doprave - cestná a mestská doprava, mechanik elektronik - autoelektronika, základy techniky (P. Š.), (A), základy techniky (P. Š.), (exp.)
trojročné štúdium: mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, stolár, strojník - výroba papiera

Stredné odborné učilište
Hattalova 471
027 43 Nižná
Telefón 043/5381 581
Fax 5382 148
trojročné štúdium: elektromechanik - stroje a zariadenia, mechanik elektronických zariadení, stolár, strojný mechanik, technicko-administratívny pracovník
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - autoelektronika, mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika, mechanik elektronik - spotrebná elektronika, umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce (A)

SOU lesnícke
Medvedzie 135
027 44 Tvrdošín
Telefón 043/5322 140
Fax 5322 838
trojročné štúdium: lesokrajinár, mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia, mechanizátor lesnej výroby
štvorročné štúdium: operátor lesnej techniky

SOU spoločného stravovania
Hlinská 31
011 20 Žilina
Telefón 041/7243 282
Fax 7243282
trojročné štúdium: čašník, servírka, kuchár, spoločné stravovanie
štvorročné štúdium: kuchár; čašník, servírka

SOU stavebné
Rosinská cesta 4
010 08 Žilina
štvorročné štúdium: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, technicko-administratívny pracovník (A), umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce (A)
trojročné štúdium: stolár

SOU energetické
Komenského 50
010 01 Žilina
Telefón 041/7233 587
Fax 7634 640
trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - automatizačná technika, mechanik počítačových sietí (exp.), mechanik silnoprúdových zariadení

SOU chemické
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina
štvorročné štúdium: chémia a životné prostredie (exp.), chemik operátor - priemyselná chémia, chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia, chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby, mechanik strojov a zariadení, operátor ekologických zariadení
trojročné štúdium: strojný mechanik - stroje a zariadenia

SOU obchodné
Sasinkova 45
011 43 Žilina
trojročné štúdium: cukrár, obchodná prevádzka (exp.)
štvorročné štúdium: obchodný pracovník, pracovník marketingu

SOU stavebné
Tulipánová 2
011 62 Žilina-Bôrik
Telefón 041/7637 607
Fax 7637 608
trojročné štúdium: inštalatér, klampiar - stavebná výroba, maliar, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, montér suchých stavieb, murár, stolár, strechár, tesár
štvorročné štúdium: mechanik požiarnej techniky, operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie

Súkromné SOU
Závodská cesta 2 961
010 01 Žilina
Telefón 041/7233 110
Fax 7233 110
trojročné štúdium: čašník, servírka; kuchár

SOU sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 18
010 01 Žilina
Telefón 041/7245 629
Fax 7234 778
trojročné štúdium: autoelektrikár, lakovník, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, stolár
štvorročné štúdium: dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

Učilištia

Učilište
Hrádok 226
027 53 Istebné
Telefón 043/5891 378
Fax 5891 264
dvojročné štúdium: strojárska výroba, výroba konfekcie

Učilište strojárske
Športová 1 326
024 41 Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/4212 178
Fax 4212 134
dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

Učilište
Vrbická 632
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/5521 958
Fax 5525 003
dvojročné štúdium: výroba koženej galantérie, výroba konfekcie

Učilište strojárske
Červenej armády 25
036 57 Martin
dvojročné štúdium: strojárska výroba

Učilište
Hlavná 2
010 09 Žilina-Bytčica
Telefón 041/5689 196
dvojročné štúdium: stavebná výroba /exp./

Špeciálne stredné odborné učilištia

SOU pre telesne postihnutých
Fatranská 3 321/22
010 08 Žilina
Telefón 041/5252 092
Fax 5252 751
trojročné štúdium: aranžér, čalúnnik, fotograf, kožušník, obuvník, pedikúra - manikúra

Špeciálne odborné učilištia

Odborné učilište
Stavbárska 11
036 80 Martin
Telefón 043/4135 311-2
Fax 4133 266
trojročné štúdium: obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

Odborné učilište
Žilinská cesta 24
034 01 Ružomberok
Telefón 044/4329 195
Fax 4332 132
trojročné štúdium: krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň, obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

Odborné učilište
Fatranská 3321/22
010 08 Žilina
trojročné štúdium: kožiarska výroba - oprava obuvi, potravinárska výroba - výroba cukroviniek, spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku

Odborné učilište int.
Murgašova 580
Telefón 041/4213 310
024 01 Kysucké Nové Mesto
Fax 4213 317
trojročné štúdium: kožiarska výroba - obuvnícka montáž, obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, potravinárska výroba - výroba cukroviniek, služby a domáce práce, stavebná výroba - murárske práce, stavebná výroba - stavebné zámočníctvo, výroba konfekcie - šitie odevov v odev. konfekcii

Odborné učilište internátne
Alexyho 1 942
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/5514 740
Fax 5621 895
trojročné štúdium: kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru, poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna, poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov, potravinárska výroba - mliekarenská výroba, praktická škola, služby a domáce práce, stavebná výroba - murárske práce, textilná výroba - tkáč, výroba konfekcie - šitie odevov v odev. konfekcii
dvojročné štúdium: potravinárska výroba - pekárenská výroba, potravinárska výroba - výroba cukroviniek


Bratislavský kraj

Gymnáziá

Gymnázium
811 09 Bratislava 1
Grösslingová 18
Telefón 02/5296 3624
Fax 5292 3693
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - matematika

Gymnázium s vyuč. jaz. maďarským
Dunajská 13
814 84 Bratislava 1
Telefón 02/5292 7768
Fax 5292 5724
štvorročné štúdium

Gymnázium
Vazovova 6
811 07 Bratislava 1
Telefón 02/5249 6800
Fax 5249 7296
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - cudzie jazyky
gymnázium - informatika

Súkromné bulharské gymnázium
Panenská 11
811 03 Bratislava 1
Telefón 02/5441 4526
Fax 5441 8619
štvorročné štúdium
gymnázium (B)

Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A
811 02 Bratislava 1
Telefón 02/5443 3694
Fax 5443 3694
štvorročné štúdium

Gymnázium sv. Uršule
Nedbalova 6
811 01 Bratislava 1
Telefón 02/5443 0250
Fax 5441 0749
štvorročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
Ul. I. Horvátha 14
821 03 Bratislava 2
Telefón 02/4342 5140
Fax 4342 3677
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
Metodova 2
821 08 Bratislava 2
Telefón 02/5557 5306
Fax 5557 5400
štvorročné štúdium
gymnázium
gym. - bilingválne (F)

Gymnázium J. Hronca
Novohradská 1
821 09 Bratislava 2
Telefón 02/5557 6396
Fax 5556 9725
päťročné štúdium
gymnázium - bilingválne štúdium (A)
gymnázium - informatika

Gymnázium
L. Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava 212
Telefón 02/4329 2621
Fax 4329 6248
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium F. G. Lorcu
Hronská 3
821 07 Bratislava 214
Telefón 02/4524 2585
Fax 4525 7931
štvorročné štúdium

1. súkromné gymnázium
v Bratislave
Bajkalská 20
821 08 Bratislava 1
Telefón 02/5020 4611
Fax 5020 4613
štvorročné štúdium

Súkromné gymnázium
Žitavská ul. 1
821 07 Bratislava 214
Telefón 02/4552 4094
Fax 4552 4094
štvorročné štúdium

Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4
821 03 Bratislava 2
Telefón 02 / 43427453
Fax 4342 7453
štvorročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
Hubeného 23
834 08 Bratislava 34
Telefón 02/4488 4141
Fax 4488 1109
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - telesná výchova

Gymnázium školských bratov
Čachtická 14
831 06 Bratislava 35
Telefón 02/4488 1705
Fax 4487 2106
štvorročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium
Ul. L. Sáru 1
841 04 Bratislava 4
Telefón 02/6542 9448
Fax 6542 7586
štvorročné štúdium
gymnázium
päťročné štúdium
gym. - bilingválne (T)

Gymnázium
Bilíkova 24
844 19 Bratislava 42
Telefón 02/6446 1202
Fax 6446 1200
štvorročné štúdium
gymnázium
gym. - bilingválne (N)

Súkromné gymnázium
Cogitatio
Batkova 2
841 01 Bratislava
Telefón 02/6542 6284
Fax 6542 6284
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - cudzie jazyky
gymnázium - informatika

Súkromné gymnázium Alkana
Beňovského 1
841 01 Bratislava 42
Telefón 02/6428 5277
Fax 6436 1816
štvorročné štúdium
gym. - umelecká výchova

Gymnázium Alberta Einsteina
Einsteinova 35
852 03 Bratislava 5
Telefón 02/6345 1184
Fax 6345 3193
gymnázium
gym. - bilingválne

Gymnázium
Pankúchova 6
851 04 Bratislava 5
Telefón 02/6231 2706
Fax 6231 2706
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - telesná výchova

Gymnázium
Haanova 28
851 32 Bratislava 5
Telefón 02/6231 2969
Fax 6241 4569
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - telesná
výchova

Súkromné gymnázium
Kremnická 26
851 01 Bratislava 5
Telefón 02/6381 2551
Fax 6383 0290
štvorročné štúdium

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Beňadická 38
851 06 Bratislava
Telefón 02/6382 3284
Fax 6382 3284
päťročné štúdium
gym. - bilingválne

Evanjelické lýceum
Vranovská 2
851 02 Bratislava 5
Telefón 02/6383 8488
Fax 6382 3188
päťročné štúdium
gym. - bilingválne

Gymnázium Sv. Rodiny
Gercenova 10
851 01 Bratislava 5
Telefón 02/63455 162
Fax 6345 1622
štvorročné štúdium

Gymnázium
Ul. 1. mája 8
901 01 Malacky
Telefón 034/7722 469
Fax 7724 403
štvorročné štúdium

Gymnázium sv. F. Assiského
Kláštorné nám.
901 01 Malacky
Telefón 034/7725 457
štvorročné štúdium

Gymnázium K. Štúra
Nám. slobody 5
900 01 Modra 1
Telefón 033/6472 576
Fax 6472576
štvorročné štúdium

Gymnázium
Ul. Senecká 2
902 01 Pezinok
Telefón 033/6412 252
Fax 6412 495
štvorročné štúdium

Gymnázium A. Bernoláka
Lichnerova 69
903 01 Senec
Telefón 02/4592 3261
Fax 4592 3261
štvorročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Gymnázium s vyuč. jaz. maďarským
Lichnerova 71
903 01 Senec
Telefón 02/4592 3424
Fax 4592 3424
štvorročné štúdium

Súkromné gymnázium
Svätoplukova 38
900 27 Bernolákovo
Telefón 02/4599 4709
Fax 4599 4709
štvorročné štúdium
gymnázium - telesná výchova

Športové gymnázium
Ostredková 10
821 02 Bratislava 2
Telefón 02/4342 0305
Fax 4342 5837
štvorročné štúdium
gymnázium - telesná výchova

Súkromné športové gymnázium
Dudvážska 6
821 07 Bratislava 214
Telefón 02/4525 9885
4525 9885
štvorročné štúdium
gymnázium - telesná výchova

Stredné odborné a priemyselné školy

SPŠ strojnícka
Fajnorovo nábr. 5
814 75 Bratislava 1
Telefón 02/5296 8033
Fax 5296 8442
štvorročné štúdium:
mechatronika; strojárstvo; technické a informatické služby - v strojárstve

SPŠ elektrotechnická
Zochova 9
814 60 Bratislava 1
Telefón 02/5441 6186
Fax 5441 1625
štvorročné štúdium
elektrotechnika /V/

Stredná geodetická škola
Vazovova 14
811 07 Bratislava 1
Telefón 02/5542 3366
Fax 5542 4640
geodézia, kartografia a kataster

SPŠ dopravná
Kvačalova 20
821 08 Bratislava 2
Telefón 02/5596 9686
Fax 5596 9722
štvorročné štúdium:
doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel; prevádzka a ekonomika dopravy - cestná doprava a preprava; prevádzka a ekonomika dopravy - logistika v doprave

SPŠ stavebná
Drieňová 35
826 64 Bratislava 29
Telefón 02/4333 6407
Fax 4333 8923
štvorročné štúdium
staviteľstvo; technické a informatické služby - v stavebníctve

SPŠ elektrotechnická
Ul. K. Adlera 5
841 02 Bratislava 42
Telefón 02/6428 7995
Fax 6436 4863
štvorročné štúdium
elektrotechnika /V/

SPŠ elektrotechnická
Markova 1
851 02 Bratislava 5
Telefón 02/6382 3402
Fax 6382 3402
štvorročné štúdium
elektrotechnika /V/, technické a informatické služby v elektrotechnike

Obchodné a hotelové akadémie

Obchodná akadémia
Nevädzová 3
824 97 Bratislava 27
Telefón 02/4342 0116
Fax 4341 1159
štvorročné štúdium

Súkromná obchodná akadémia
Dudvážska 6
821 07 Bratislava 214
Telefón 02/4552 5772
Fax 4525 9885
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Račianska 107
831 02 Bratislava 3
Telefón 02/4425 5991
Fax 4425 5148
štvorročné štúdium

Súkromná stredná odborná škola HOST
Na pántoch 9
831 06 Bratislava
Telefón 02/5465 1367
Fax 5465 1367 - 9
päťročné štúdium:
hotelová akadémia
štvorročné štúdium:
manažment regionálneho cestovného ruchu; obchod a podnikanie; škola podnikania

Súkromná obchodná akadémia
Borinská 23
841 03 Bratislava 47
Telefón 02/6428 2720
Fax 6428 2720
obchodná akadémia

Obchodná akadémia
Hrobákova 11
852 30 Bratislava 5
Telefón 02/6241 1353
Fax 6231 4360
štvorročné štúdium:
obchodná akadémia - bankovníctvo
obchodná akadémia - bilingválne štúdium (N)

Obchodná akadémia
Dudova 4
851 02 Bratislava 5
Telefón 02/6241 2395
Fax 6241 2387
štvorročné štúdium

Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 26
851 01 Bratislava 5
Telefón 02/0905 777 888
Fax 02 /6383 0290
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Myslenická 1
902 01 Pezinok
štvorročné štúdium

Stredná škola podnikania s vyuč. jaz. maďarským
Lichnerova 71
903 01 Senec
Telefón 02/4592 3424
Fax 4592 3424
štvorročné štúdium
škola podnikania

Súkromná hotelová akadémia HaGMa, spol. s r. o.
Biskupická 21
821 03 Bratislava 214
Telefón 02/4525 9929
Fax 4525 9929
päťročné štúdium

Stredné poľnohospodárske a lesnícke školy

Súkromná veterinárna škola
Bullova 2
844 20 Bratislava 42
Telefón 02/6428 6597
štvorročné štúdium:
veterinárstvo

Stredná vinárska a ovocinárska škola
Kostolná 3
900 01 Modra 1
Telefón 033/6472 580
Fax 6472 5790
štvorročné štúdium:
vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika; vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J. A. Gagarina
Svätoplukova 38
900 27 Bernolákovo
Telefón 02/4599 3511
Fax 4599 3521
štvorročné štúdium:
doprava; mechanizácia pôdohospodárstva; technické a informatické služby mech. a doprava v poľnohosp.

Stredné knihovnícke školy

Škola knihovníckych a informačných štúdií
Kadnárova 7
834 14 Bratislava 34
Telefón 02/4487 1588
Fax 4487 1042
štvorročné štúdium:
informačné systémy a služby

Stredné pedagogické školy

Pedagogická a sociálna akadémia
Bullova 2
844 20 Bratislava 42
Telefón 02/6436 5940
Fax 6436 5605
štvorročné štúdium:
kultúrno-výchovný pracovník; učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Pedagogická a kultúrna akadémia
Sokolská 2
900 01 Modra 1
Telefón 033/6472 577
Fax 6472 577
štvorročné štúdium:
kultúrno-výchovný pracovník; učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Stredné dievčenské školy

Stredná odborná škola
Znievska 2 - 4
851 06 Bratislava 5
Telefón 02/6382 9618
Fax 6381 4070
štvorročné štúdium:
obchod a podnikanie

Stredné zdravotné školy

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava
Telefón 02/5542 2028
Fax 5557 2963
štvorročné štúdium:
farmaceutický laborant; masér; zdravotnícky laborant; zubný technik

Cirkevná stredná zdravotnícka škola Petra Foueriera
Palackého 1
851 01 Bratislava
Telefón 02/6345 1026
Fax 6345 1026
štvorročné štúdium:
zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 18
850 07 Bratislava
Telefón 02/6381 2060
Fax 6381 2057
štvorročné štúdium:
zdravotnícky asistent

Združené stredné školy

ZSŠ dopravná
Sklenárova 9
821 09 Bratislava
Telefón 02/5341 5252
Fax 5341 2502
štvorročné štúdium:
komerčný pracovník v doprave - cestná a mestská doprava; komerčný pracovník v doprave - dopravná logistika; komerčný pracovník v doprave - vodná doprava
trojročné štúdium
klampiar - strojárska výroba; lodník; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá

ZSŠ drevárska
Pavlovičova 3
821 04 Bratislava
Telefón 02/4333 7601
štvorročné štúdium:
drevárstvo a nábytkárstvo; konštrukcia a tvorba nábytku; konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo; operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; technické a informatické služby - spracúvanie dreva; tvorba nábytku a interiéru; nábytkárstvo
trojročné štúdium:
čalúnnik; stolár; umelecký čalúnnik a dekoratér; umelecký stolár

ZSŠ odevná
Tokajícka 24
821 03 Bratislava
Telefón 02/4333 8323
Fax 4333 8668
štvorročné štúdium:
modelárstvo a návrhárstvo odevov; odevníctvo; technické a informatické služby - odevníctvo
trojročné štúdium:
krajčír - dámske odevy

ZSŠ polygrafická
Račianska 190
Fax 02/4488 5005
štvorročné štúdium:
grafik digitálnych médií (exp.); grafik tlačových médií (exp.); polygrafia - grafika tlačovín; polygrafia - polygrafická technológia; tlačiar na polygrafických strojoch

ZSŠ
Račianska 105
831 02 Bratislava
Telefón 02/4425 8040
Fax 4425 5808
štvorročné štúdium:
kozmetička a vizážistka
trojročné štúdium:
chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby; fotograf; kaderník; pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby

Združená hotelová akadémia
Mikovíniho 1
831 02 Bratislava
Telefón 02/44251171
Fax 4425 4300
päťročné štúdium
hotelová akadémia
štvorročné štúdium:
čašník, servírka; kuchár;
trojročné štúdium:
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - obsluha; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - príprava jedál

ZSŠ potravinárska
Harmincova 1
841 01 Bratislava 42
Telefón 02/6436 4802
Fax 64366108
štvorročné štúdium: potravinárstvo
trojročné štúdium: cukrár; pekár

ZSŠ záhradnícka
Gustáva Čejku
Bratislavská 44
Telefón 02/4595 5181
900 45 Malinovo
Fax 4595 5102
štvorročné štúdium:
záhradníctvo - kvetinárstvo a sadovníctvo
trojročné štúdium:
viazač - aranžér kvetín; záhradník

ZSŠ
Kysucká 14
903 01 Senec
Telefón 02/4592 4951
Fax 45924958
štvorročné štúdium:
hospodárska informatika; mechanik strojov a zariadení; škola podnikania; predavač - rozličný tovar strojárstvo (exp.)
trojročné štúdium:
autoelektrikár; elektromechanik - rozvodné zariadenia; elektromechanik - stroje a zariadenia; klampiar - strojárska výroba; lakovník; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; strojný mechanik - stroje a zariadenia;
technicko-administratívny pracovník

ZSŠ poľnohospodárska
Ul. SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji
Telefón 02/4594 3321
Fax 4594 3062
štvorročné štúdium:
agropodnikanie - chov koní a jazdectvo (exp.); agropodnikanie - farmárstvo; obchod a podnikanie; prevádzka a ekonomika dopravy - logistika v doprave; rybárstvo
trojročné štúdium:
chovateľ - chov koní a jazdectvo; mechanizátor rastlinnej výroby;

Stredné odborné učilištia

SOU P. G. Frassatiho
Vazovova 12
811 07 Bratislava
Telefón 02/5557 5979
Fax 5557 5979
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - spotrebná elektronika
trojročné štúdium:
mechanik elektronických zariadení

SOU chemické
Vlčie hrdlo 50
824 12 Bratislava
Telefón 02/4524 3328
Fax 4524 3402
štvorročné štúdium:
chemik operátor - priemyselná chémia; mechanik elektronik - automatizačná technika; pracovník marketingu; mechanik strojov a zariadení
trojročné štúdium:
elektromechanik - rozvodné zariadenia; mechanik opravár - stroje a zariadenia; obrábač kovov - sústruženie

SOU
Svätoplukova 2
821 08 Bratislava
Telefón 02/5557 1022
Fax 5542 1614
štvorročné štúdium:
kozmetička
trojročné štúdium: kaderník; krajčír - dámske odevy; manikér - pedikér (exp.)

SOU stavebné
Ružinovská 1
826 01 Bratislava
Telefón 02/4828 9000
Fax 4342 3063
štvorročné štúdium:
operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie
trojročné štúdium:
elektromechanik - rozvodné zariadenia; elektromechanik - stroje a zariadenia; inštalatér; klampiar - stavebná výroba; maliar; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; murár; podlahár; pokrývač; stolár; strojný mechanik - oceľové konštrukcie; tesár

SOU stavebné
Ivanská cesta 21
823 75 Bratislava
Telefón 02/4342 1517
Fax 4342 3613
štvorročné štúdium:
mechanik stavebnoinštalačných zariadení; operátor stavebnej výroby - betónové konštrukcie
trojročné štúdium:
železobetonár; elektromechanik - rozvodné zariadenia; inštalatér; izolatér; kachliar (exp.); kamenár; klampiar - stavebná výroba; maliar; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; montér suchých stavieb; murár; stolár; strojný mechanik - oceľové konštrukcie; technicko-administratívny pracovník; tesár

SOU obchodné
Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1
824 97 Bratislava
Telefón 02/5341 6719
Fax 5341 2241
štvorročné štúdium:
obchodný pracovník - rozličný tovar; pracovník marketingu
trojročné štúdium:
obchodná prevádzka (exp.); predavač - rozličný tovar;

SOU elektrotechnické
Rybničná 59
Telefón 02/4488 3242
831 07 Bratislava
Fax 4488 9151
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika; mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik počítačových sietí (exp.)
trojročné štúdium:
mechanik elektronických zariadení

SOU železničné
Na pántoch 7
831 06 Bratislava
Telefón 02/4488 3260
Fax 4488 5011
štvorročné štúdium:
komerčný prac. v dop. - zasielateľstvo a colná deklarácia; komerčný pracovník v doprave - železničná doprava; mechanik elektronik - automatizačná technika; mechanik elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika; mechanik lietadiel; mechanik silnoprúdových zariadení; mechanik strojov a zariadení; mechanik v elektrotechnike - automatizačná techn. (P.Š.), (exp.); mechanik v elektrotechnike - oznam. a zabez. techn. (P.Š.), (exp.); technik - strojárstvo a elektrotechnika; mechanik v elektrotechnike - silnoprúdové zariad. (P.Š.), (exp.)
trojročné štúdium:
elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia; elektromechanik - stroje a zariadenia; mechanik opravár - koľajové vozidlá; strojný mechanik - traťové montáže

SOU pôšt a telekomunikácií
Hlinícka 1
834 01 Bratislava
Telefón 02/4488 5001
Fax 44889191
štvorročné štúdium:
mechanik telekomunikácií - telekomunikačné zariadenia; mechanik telekomunikácií - informačné komunikačné technológie; poštový manipulant

SOU obchodné
Na pántoch 9
831 06 Bratislava
Telefón 02/4927 3233
Fax 4488 3591
štvorročné štúdium:
obchodný pracovník; pracovník marketingu
trojročné štúdium:
aranžér; cukrár; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - obsluha; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - príprava jedál; obchodná prevádzka (exp.);

SOU strojárske
J. Jonáša 5
843 06 Bratislava
Telefón 02/6477 9473
Fax 6477 6875
štvorročné štúdium:
mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky;
trojročné štúdium:
autoelektrikár; klampiar - strojárska výroba; lakovník; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá

SOU energetické
Pod Holým vrchom 1
843 51 Bratislava
Telefón 02/6595 6395
Fax 6595 6497
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika; mechanik silnoprúdových zariadení;
trojročné štúdium:
mechanik - elektrotechnika; mechanik elektronických zariadení

SOU potravinárske II
Farského 9
851 01 Bratislava
Telefón 02/6224 3610
Fax 6224 3638
štvorročné štúdium:
obchodný pracovník; pracovník marketingu
trojročné štúdium:
biochemik - výroba piva a sladu; cukrár; cukrovinkár pečivár - výroba cukroviniek; mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov; mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov; mäsiar, lahôdkar (exp.); predavač - potravinársky tovar; výroba potravín (P.Š.), (exp.)

SOU strojárske
Vranovská 4
851 02 Bratislava
Telefón 02/6381 2377
Fax 6383 8417
päťročné štúdium:
zlatník a klenotník
štvorročné štúdium:
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky; obrábač kovov - frézovanie; strojný mechanik - stroje a zariadenia
dvojročné štúdium:
obrábač kovov - sústruženie

SOU spotrebných družstiev Jednota
Žehrianska 6
851 07 Bratislava
Telefón 02/6382 5750
Fax 6382 966
štvorročné štúdium:
obchodný pracovník - potravinársky tovar; kuchár, čašník;
trojročné štúdium:
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - obsluha; kuchárka, servírka - príprava jedál

Súkromné SOU gastronómie a služieb
851 02 Bratislava
Plickova 9
štvorročné štúdium:
kuchár; čašník, servírka
trojročné štúdium:
čašník, servírka; kuchár

Stredné odborné učilište
Komenského 27
902 01 Pezinok
Telefón 033/6442 016
Fax 6443 900
trojročné štúdium: kaderník; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - obsluha; kuchár, čašník; kuchárka, servírka - príprava jedál; maliar - interiéry; stolár

SOU lesnícke
Okružná 3194
900 01 Modra-Harmónia
Telefón 033/6472 796
Fax 6472735
trojročné štúdim:
mechanizátor lesnej výroby; pestovateľ - šľachtenie a semenárstvo

SOU
Štefánikova 9
902 01 Pezinok
Telefón 033/641 2254
Fax 6412 260
trojročné štúdium:
klampiar - strojárska výroba; krajčír - dámske odevy; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; predavač - potravinársky tovar; predavač - rozličný tovar;
umelecký keramik

SOU kadernícke
Karpatské námestie 9
831 06 Bratislava
Telefón 02/4488 8541
Fax 4488 8541
trojročné štúdium:
kaderník

Učilištia

Učilište
Svätoplukova 2
821 08 Bratislava
Telefón 02/5542 1614
Fax 55421614
dvojročné štúdium:
výroba konfekcie

Učilište
Ivanská cesta 23
823 57 Bratislava
Telefón 02/4333 7541
Fax 4329 5250
dvojročné štúdium:
stavebná výroba (exp.); strojárska výroba

Učilište potravinárske
Farského 9
851 01 Bratislava
Telefón 02/6224 3610
Fax 6224 3638
dvojročné štúdium:
potravinárska výroba

Učilište
Vranovská 4
851 02 Bratislava
Telefón 02/6383 8417
Fax 6383 8417
dvojročné štúdium: obrábanie kovov; technické služby v autoservise

Praktické školy

Praktická škola
Dolinského 1
841 01 Bratislava
Telefón 02/6428 2177
trojročné štúdium

Praktická škola
Švabinského 7
851 01 Bratislava
Telefón 02/6381 3394-6
Fax 6381 0188
trojročné štúdium

Praktická škola
Pribinova 16/1
901 01 Malacky
Telefón 034/7722 282
Fax 7741 047
trojropčné štúdium

Praktická škola
Dúbravská cesta 1
845 25 Bratislava
Telefón 02/5477 3601
Fax 5477 3601
trojročné štúdium

Špeciálne školy

Gymnázium pre telesne postihnutých
Mokrohájska 3
844 13 Bratislava 42
Telefón 02/5477 1826
Fax 5477 1828
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia pre telesne postihnutých
Mokrohájska 3
844 13 Bratislava 42
Telefón 02/5477 1826
Fax 5477 1828
štvorročné štúdium:
obchodná akadémia
dvojročné štúdium:
obchodná škola

SOU pre sluchovo postihnutú mládež internátne
Mokrohájska cesta 1
842 40 Bratislava
Telefón 02/5477 3420
Fax 5465 1524
štvorročné štúdium:
kozmetička; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky
krajčír - univerzálne šitie odevov; krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň; mechanik - meracie prístroje a zariadenia; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - stroje a zariadenia; obrábač kovov - univerzálne obrábanie
technicko-administratívny pracovník; zlatník a klenotník
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; hodinár; knihár - ručná výroba;

Odborné učilište
Švabinského 7
842 41 Bratislava 5
Telefón 02/6381 0174
Fax 6381 0188
trojročné štúdium:
kožiarska výroba - obuvnícka montáž; obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál; opatrovateľ. starost. v zar. soc. star. a v zdrav.; poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár; služby a domáce práce; stavebná výroba - maliarske a natieračské práce; stavebná výroba - murárske práce; výroba konfekcie - šitie odevov v odev. konfekcii

OU pre telesne postihnutých
Dúbravská cesta 1
842 29 Bratislava 42
Telefón 02/5477 3400
Fax 5477 1448
trojročné štúdium:
kožiarska výroba - obuvnícka montáž; kožiarska výroba - šitie obuvi; obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál; opatrovateľ. starost. v zar. soc. star. a v zdrav.; poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár; polygrafická výroba - knihárne a kartonáž; sanitár; výroba konfekcie - šitie odevov v odev. konfekcii

SOU pre sluchovo postihnutú mládež
Koceľova 26
821 08 Bratislava 2
Telefón 02/5556 4575
Fax 5556 4528
štvorročné štúdium:
čalúnnik; kaderník; knihár - ručná výroba; krajčír - dámske odevy; krajčír - dámske odevy; krajčír - pánske odevy; mechanik elektronických zariadení; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; strojný mechanik - stroje a zariadenia; záhradník; zlatník a klenotník
trojročné štúdium:
mechanik elektronik - spotrebná elektronika; pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby; stolár - stavebnostolárska výroba

Špeciálne učilištia internátne

Odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež
Koceľova 26
821 08 Bratislava 2
Telefón 02/5556 4575
Fax 5556 4528
trojročné štúdium:
poľn. výroba - záhr. kvetinár, zeleninár, ovocinár; poľn. výroba - záhr. kvetinár, zeleninár, sadovník; polygrafická výroba - knihárne a kartonáž

Učilište pre sluchovo postihnutú mládež
Koceľova 26
821 08 Bratislava 2
Telefón 02/5556 4575
Fax 5556 4528
dvojročné štúdium:
čalúnnická výroba; elektrotechnická výroba; poľnohospodárska výroba;
polygrafická výroba; strojárska výroba; výroba konfekcie

Trnavský kraj

Gymnáziá

Gymnázium
Nám. sv. Štefana 4
929 01 Dunajská Streda
Fax 031/5527 527
štvorročné štúdium

Gymnázium Á. Vámberyho s vyučovacím jazykom maďarským
Nám. sv. Štefana 4
929 36 Dunajská Streda
Fax 031/5524 858
štvorročné štúdium

Gymnázium
Slnečná 2
931 01 Šamorín
Fax 031/5622 601
štvorročné štúdium

Gymnázium M. R. Štefánika
Slnečná 2
931 01 Šamorín
Telefón 031/5622 197
Fax 5622 601
štvorročné štúdium

Gymnázium
Bratislavská 38
932 12 Veľký Meder
štvorročné štúdium

Gymnázium
Štvrť SNP 34
924 01 Galanta
štvorročné štúdium

Gymnázium Z. Kodálya s vyuč. jazykom maďarským
Štvrť SNP 34
924 01 Galanta
Telefón 031/7802 266
Fax 7802 266
štvorročné štúdium

Gymnázium
Kostolná 8
926 01 Sereď
štvorročné štúdium

Súkromné gymnázium Magángimnázium
Hodská 10
924 00 Galanta
päťročné štúdium
gymnázium - bilingválne štúdium (A - M)

Gymnázium
Komenského 3
920 01 Hlohovec
Fax 033/7422 835
štvorročné štúdium

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany
štvorročné štúdium:
gymnázium
gymnázium - informatika

Gymnázium
Beňovského 358/100
922 03 Vrbové
Telefón 033/7791 495
Fax 7791 500
štvorročné štúdium

Gymnázium sv. Michala Archanjela
Pod Párovcami 127
921 01 Piešťany
Telefón 033/7721 092
Fax 7721 565
štvorročné štúdium

Gymnázium
Dlhá 12
905 40 Senica nad Myjavou
Fax 034/6514 719
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - matematika a fyzika

Gymnázium Jána Bosca
Kláštorné námestie 1
908 41 Šaštín
štvorročné štúdium

Gymnázium
Nám. slobody 3
909 83 Skalica
štvorročné štúdium

Gymnázium J. Hollého
Hollého 9
Telefón 033/5511 709
917 26 Trnava
štvorročné štúdium
gymnázium
gymnázium - informatika

Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10
917 00 Trnava
Fax 033/5514605
štvorročné štúdium

Arcibiskupské gymnázium
Kalinčiakova 24
917 01 Trnava
Telefón 033/5545 173
Fax 5545 932
štvorročné štúdium

Športové gymnázium
J. Bottu 31
917 01 Trnava
Telefón 033/5511 388
Fax 5511 488
štvorročné štúdium:
gymnázium
gymnázium - telesná výchova

Stredné odborné a priemyselné školy

Súkromná stredná škola podnikania
Hollého 1380/34
905 01 Senica
Telefón 034/6515 593
Fax 6515 593
štvorročné štúdium
škola podnikania

Súkromná stredná odborná škola s vyuč. jazykom maďarským
Fučíkova ul. 426
925 21 Sládkovičovo
Telefón 031/7841 620
štvorročné štúdium:
strojárstvo - grafické systémy

SPŠ elektrotechnická
Nám. SNP 8
921 69 Piešťany
Telefón 033/7724 527
štvorročné štúdium:
elektrotechnika /V/; technické a informatické služby v elektrotechnike

SPŠ stavebná
Lomonosovova 7
917 08 Trnava
Telefón 033/5521 107
Fax 5521 103
štvorročné štúdium:
geodézia, kartografia a kataster; staviteľstvo; technické a informatické služby v stavebníctve

SPŠ dopravná
Študentská 23
918 45 Trnava
Telefón 033/5521 161
Fax 5521 085
štvorročné štúdium:
doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel; elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách; prevádzka a ekonomika dopravy; technické a informatické služby; prevádzka a ekonom. železníc; technické a informatické služby - zasielateľstvo

Obchodné a hotelové akadémie

Obchodná akadémia
Bratislavská 38
932 12 Veľký Meder
štvorročné štúdium:
(S/M) obchodná akadémia

Obchodná akadémia
Mládežnícka 158
Telefón 031/7892 016
926 00 Sereď
štvorročné štúdium

Súkromná obchodná akadémia
925 07 Mostová 53
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Tehelná 4
920 01 Hlohovec
Telefón 033/7301 640
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
905 80 Senica
Dlhá 256/10
Telefón 034/6512 507
štvorročné štúdium

Súkromná stredná odborná škola HUMANUS VIA
Bernolákova 383
905 41 Holíč
Telefón 034/6685 292
Fax 6685 292
štvorročné štúdium:
služby a súkromné podnikanie

Obchodná akadémia
Kukučínova 34
917 29 Trnava
Telefón 033/5446 610
päťročné štúdium:
obchodná akadémia - bilingválne štúdium
štvorročné štúdium
obchodná akadémia

Hotelová akadémia
Vinohradská 48
931 01 Šamorín
Telefón 031/5622 410
Fax 5622 415
päťročné štúdium

Hotelová akadémia
Stromová 34
921 01 Piešťany
Telefón 033/7726 036
päťročné štúdium

Stredné poľnohospodárske a lesnícke školy

Stredná poľnohospodárska a potravinárska škola s vyuč. jaz. maďarským
929 01 Dunajská Streda
Námestie sv. Štefana
Fax 034/5522 961
štvorročné štúdium:
agropodnikanie - agroturistika; agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo; agropodnikanie - farmárstvo; agropodnikanie - poľnohospodársky manažment; agropodnikanie - záhradnícka výroba; potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve

Stredná poľnohospodárska škola
Bernolákova 10
908 51 Holíč
Telefón 034/6682 004
908 51 Holíč
Fax 6682 004
švorročné štúdium:
agropodnikanie - poľnohospodársky manažment; ekonomika pôdohospodárstva

Stredná poľnohospodárska škola
Zavarská 9
917 28 Trnava
Telefón 033/5504 830
štvorročé štúdium:
agropodnikanie - agroturistika; agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo; agropodnikanie - poľnohospodársky manažment; agropodnikanie - produkcia potravín; agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat

Stredná záhradnícka škola
Brezová 2
921 77 Piešťany
Telefón 033/7725 511
štvorročné štúdium:
záhradnícka výroba a služby /P.Š./, /exp./

Stredné dievčenské školy

Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
Kalinčiakova 24
917 00 Trnava
Telefón 033/5545 195
štvorročné štúdium:
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
trojročné štúdium:
opatrovateľka

Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola
Športová 349/34
929 01 Dunajská Streda
Fax 031/5522 568
štvorročné štúdium:
(S/M): zdravotnícky asistent
(M): sanitár;
dvojročné štúdium
(M): zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Lichardova
909 01 Skalica
Telefón 034/6644 401
Fax 6644 544
štvorročné štúdium:
zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6
917 92 Trnava
Telefón 033/5513 192
Fax 5515 033
štvorročné štúdium:
farmaceutický laborant; masér; zdravotnícky asistent

Združené stredné školy

Združená stredná škola s vyuč. jaz. maďarským
Gyulu Szabóa 21
929 01 Dunajská Streda
Telefón 031/5522 836
Fax 5522 836
štvorročné štúdium:
chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia; obchod a podnikanie; operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; operátor odevnej výroby - odevná výroba
trojročné štúdium:
kaderník; krajčír - univerzálne šitie odevov; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; stolár

Súkromná združená stredná škola
Trhovisko 2294/15
929 01 Dunajská Streda
Telefón 031/5517 211
Fax 5524 545
päťročné štúdium:
(S/M): hotelová akadémia
štvorročné štúdium:
(S/M): obchodná akadémia; obchodný pracovník; pekár;
(S): potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve
trojročné štúdium:
(S/M): čašník, servírka; kaderník; kozmetička; mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov

Združená stredná škola obchodu a služieb
Z. Kodálya 765
924 47 Galanta
trojročné štúdium:
autoelektrikár; cukrár; čašník, servírka; kaderník; klampiar - strojárska výroba;
krajčír - dámske odevy; kuchár; maliar; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; murár; stolár
štvorročné štúdium:
obchod a podnikanie; obchodná prevádzka (exp.)

Združená stredná škola
Ul. Martina Benku 3
920 01 Hlohovec
Fax 7422 655
štvorročné štúdium:
chémia; chémia a životné prostredie (exp.); kozmetička; kozmetička a vizážistka; modelárstvo a návrhárstvo odevov; operátor odevnej výroby - odevná výroba; potravinárstvo; operátor farmaceutickej výroby (exp.); technické lýceum (exp.); chemická informatika (exp.)
trojročné štúdium:
biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína; chemik - farmaceutická výroba; krajčír - univerzálne šitie odevov

Združená stredná škola obchodu a služieb
Mojmírova 99/28
921 01 Piešťany
Telefón 033/7726 491
Fax 7722 455
štvorročné štúdium:
kozmetička; obchod a podnikanie; čašník, servírka
trojročné štúdium: cukrár; čašník, servírka; kaderník; predavač

Združená stredná škola
Ul. pplk. Pľjušťa 29
909 01 Skalica
štvorročné štúdium:
mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky
strojárstvo - príprava a riadenie výroby
trojročné štúdium:
mechanik opravár - stroje a zariadenia
obrábač kovov - univerzálne obrábanie

Združená stredná škola poľnohospodárska
922 08 Rakovice 25
štvoročné štúdium:
agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.); ekonomika poľnohospodárstva a výživy; pracovník marketingu;
trojročné štúdium:
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby; viazač - aranžér kvetín; záhradník

Združená stredná priemyselná škola
Komenského 1
917 00 Trnava
Telefón 033/5521 179
Fax 5521 043
štvorročné štúdium:
elektrotechnika (V); obchod a podnikanie; strojárstvo; technické a informatické služby - v strojárstve

Združená stredná škola potravinárska a poľnohospodárska
919 42 Voderady
Telefón 033/5590 182
Fax 5590 187
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.); podnikanie v poľnohospodárstve (exp.); potravinárstvo; pracovník marketingu
trojročné štúdium:
cukrár; hydinár; kuchár; mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov; poľnohospodár;

Stredné odborné učilištia

SOU stavebné
Gyulu Szabóa 1
929 01 Dunajská Streda
trojročné štúdium:
(M): čalúnnik; inštalatér; klampiar; murár; podlahár; pokrývač; stolár; tesár

SOU strojárske
Kračanská cesta
929 01 Dunajská Streda
Telefón 031/5522 546
Fax 5522 546
štvorročné štúdium:
(S/M): mechanik elektronik - automatizačná technika; mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky;
trojročné štúdium:
(S/M): mechanik elektronických zariadení; obrábač kovov - univerzálne obrábanie
(S): krajčír; mäsiar údenár; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; technicko-administratívny pracovník

SOU poľnohospodárske
Zahradnícka 2
931 01 Šamorín
štvorročné štúdium:
(M): agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.);
trojročné štúdium:
(M): inštalatér, mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby; poľnohospodár - mechanizácia; poľnohospodár - služby; strojný mechanik - oceľové konštrukcie

SOU spotrebných družstiev Jednota
Vinohradská 48
931 01 Šamorín
štvorročné štúdium:
(S): obchodný pracovník; pracovník marketingu; čašník, servírka
trojročné štúdium:
(S): cukrár; čašník, servírka,
(S/M): kuchár

Súkromné stredné odborné učilište s vyuč. jaz. maďarským
Povodská cesta 14
929 01 Dunajská Streda
Telefón 031/5520 359
Fax 5520 359
trojročné štúdium:
cukrár; čašník, servírka; kaderník; krajčír - dámske odevy; kuchár; mäsiar;
mechanik opravár - cestné motorové vozidlá

Súkromné SOU s vyuč. jaz. maďarským
Trhovisko 776
930 39 Zlaté Klasy
Fax 031/5691031
štvorročné štúdium:
operátor odevnej výroby - odevná výroba; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; pracovník marketingu
trojročné štúdium:
elektromechanik - rozvodné zariadenia; elektromechanik - stroje a zariadenia; kaderník; krajčír - dámske odevy; stolár

SOU poľnohospodárske
Ul. Esterházyovcov 712/10
Telefón 031/2492 3578
924 34 Galanta
trojročné štúdium:
(S/M): klampiar - strojárska výroba; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá;
mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby

SOU poľnohospodárske
925 54 Zemianske Sady 174
štvorročné štúdium:
pracovník marketingu; podnikanie v poľnohospodárstve (exp.)
trojročné štúdium:
biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína; cukrár; krajčír - dámske odevy;
mechanizátor rastlinnej výroby; pestovateľ - vinohradníctvo; záhradník

Súkromné SOU s vyuč. jaz. maďarským
Telefón 031/7848 107
925 07 Mostová 53
štvorročné štúdium:
(S): čašník, servírka; mechanik silnoprúdových zariadení
trojročné štúdium:
(M): cukrár; elektromechanik - rozvodné zariadenia; kaderník; kozmetička; krajčír - dámske odevy; kuchár; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá;
predavač - potravinársky tovar; stolár

SOU strojárske
Ul. F. Lipku 5
920 01 Hlohovec
štvorročné štúdium:
mechanik strojov a zariadení; mechanik elektronik - spotrebná elektronika
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; obrábač kovov - univerzálne obrábanie

SOU vodohospodárske
Komenského 12
921 01 Piešťany
Telefón 033/7624 027
Fax 7624 568
štvorročné štúdium:
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; operátor ekologických zariadení;
trojročné štúdium; stolár; tesár

SOU elektrotechnické a strojárske
Nová 5245/9
921 01 Piešťany
Telefón 033/7965 111
Fax 7965 109
štvorročné štúdium
mechanik elektronik - autoelektronika; mechanik strojov a zariadení; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
trojročné štúdium:
autoelektrikár; elektrotechnika; inštalatér; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; nástrojár; technicko-administratívny pracovník

SOU odevné
Ul. Jána Zigmundíka 334/5
922 03 Vrbové
štvorročné štúdium:
kozmetička; operátor odevnej výroby - odevná výroba
trojročné štúdium:
kaderník; krajčír - dámske odevy

Stredné odborné učilište
V. Paulínyho Tótha 3
905 01 Senica
štvorročné štúdium:
čašník, servírka; chemik operátor - priemyselná chémia; kozmetička
trojročné štúdium:
biochemik - mliekarská výroba; cukrár; čašník, servírka; elektromechanik - rozvodné zariadenia; hostinský, hostinská; inštalatér; kaderník; klampiar - stavebná výroba; krajčír - dámske odevy; kuchár; maliar - stavebná výroba;
mäsiar údenár; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; murár; pekár; predavač; prevádzkový chemik - priemyselná chémia; tesár

SOU elektrotechnické
Učňovská 700
908 45 Gbely
Telefón 034/6621 229
Fax 6621 191
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - automatizačná technika; operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie;
trojročné štúdium:
elektromechanik - rozvodné zariadenia; krajčír - dámske odevy; murár
dvojročné štúdium:
stavebná výroba (exp.); výroba konfekcie

SOU poľnohospodárske
Námestie sv. Martina 5
908 51 Holíč
Telefón 034/6682 446
štrvorročné štúdium:
poľnohospodár - služby
trojročné štúdium: cukrár; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby; stolár

SOU energetické
Sibírska 1
917 00 Trnava
Fax 5991 877
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - automatizačná technika; mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika; mechanik počítačových sietí (exp.)
trojročné štúdium:
autoelektrikár; elektromechanik - rozvodné zariadenia; elektromechanik - stroje a zariadenia; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - plynárenské zariadenia; technickoadministratívny pracovník

SOU stavebné
Lomonosovova 6
918 54 Trnava
Telefón 033/521 108
Fax 5521 188
štvorročnéštúdium:
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
trojročné štúdium:
čašník, servírka; inštalatér; kaderník; krajčír - univerzálne šitie odevov; kuchár; maliar; murár; podlahár; stolár; tesár

SOU strojárske
Coburgova 39
917 02 Trnava
Telefón 033/5536 228
Fax 5536 919
štvorročné štúdium:
mechanik nastavovač
trojročné štúdium
čalúnnik; klampiar - strojárska výroba; lakovník; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; obrábač kovov - univerzálne obrábanie

SOU železničné
Koniarekova 17
918 50 Trnava
Telefón 033/5501 604
Fax 5501 523
štvorročné štúdium:
komerčný pracovník v doprave; mechanik strojov a zariadení;
trojročné štúdium:
mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; stolár; umelecký kováč a zámočník; umelecký stolár

SOU spotrebných družstiev Jednota
Ul. F. Urbánka 19
918 10 Trnava
Telefón 033/5511 011
štvorročné štúdium:
čašník, servírka; kuchár; obchodný pracovník; pracovník marketingu
trojročné štúdium:
čašník, servírka; hostinský, hostinská; kaderník; kuchár; predavač

Učilištia

Učilište strojárske
Kračanská cesta 1240
929 01 Dunajská Streda
Telefón 031/5522 546
dvojročné štúdium
(S/M): strojárska výroba

Učilište
925 54 Zemianske Sady 174
Telefón 031/946 157
Fax 946 135
dvojročné štúdium
poľnohospodárska výroba; výroba konfekcie

Učilište vodohospodárske
Komenského 12
921 01 Piešťany
dvojročné štúdium
stavebná výroba (exp.); strojárska výroba

Učilište
V. Paulínyho Tótha 31
905 01 Senica
dvojročné štúdium
chemická výroba; stavebná výroba (exp.)

Učilište
Učňovská 700
908 45 Gbely
Telefón 034/6621 229
Fax 6621 191
dvojročné štúdium
stavebná výroba (exp.); výroba konfekcie

Učilište poľnohospodárske
Nám. sv. Martina 5
908 51 Holíč
dvojročné štúdium
poľnohospodárska výroba

Učilište stavebné
Lomonosovova 6
918 54 Trnava
dvojročné štúdium
stavebná výroba (exp.)

Špeciálne odborné učilištia

Odborné učilište
Jarmočná 5
920 01 Hlohovec
Telefón 033/7422 561
Fax 7422 219
trojročné štúdium:
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál; poľn. výroba - vinohradníctvo a ovocinárstvo; stavebná výroba - maliarske a natieračské práce; stavebná výroba - murárske práce; výroba konfekcie - šitie odevov v odev. konfekcii
dvojročné štúdium:
spracúvanie dreva - stolárska výroba

Odborné učilište internátne
Lomonosovova 8
918 03 Trnava
Telefón 033/5521 150
Fax 5521 012
dvojročné štúdium:
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál; poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár; potravinárska výroba - pekárenská výroba; stavebná výroba - maliarske a natieračské práce; stavebná výroba - murárske práce; stavebná výroba - stavebné tesárstvo; stavebná výroba - stavebné zámočníctvo; stavebná výroba - stolárske práce; výroba konfekcie - šitie bielizne; zdravotníctvo - zdravot. a sociálne zariadenia

Praktické školy

Praktická škola
Valová 40
921 01 Piešťany
Fax 033/7626 270
dvojročné štúdium

Trenčiansky kraj

Gymnáziá

Gymnázium
Radlinského 12
957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón 038/7602 852
Fax 7603 160
štvorročné štúdium

Gymnázium
Školská 2
018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón 042/4424 957
Fax 4422 380
štvorročné štúdium

Spojená škola sv. Jána Bosca - gymnázium
Trenčianska 66/28
018 51 Nová Dubnica
Telefón 042/4432 383
Fax 4432 383
štvorročné štúdium

Gymnázium
Jablonská 5
907 01 Myjava
Telefón 034/6213 460 - 61
Fax 6213 460
štvorročné štúdium

Gymnázium M. R. Štefánika
915 24 Nové Mesto nad Váhom
Športová 41
Telefón 032 / 7713409
Fax 7712 442
štvorročné štúdium:
gymnázium
gymnázium - informatika

Bilingválne slovensko-španielske
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Športová 41
Telefón 032/7713 409
Fax 7712 442
päťročné štúdium
gymnázium - bilingválne štúdium (Š)

Gymnázium sv. Jozefa
Klčové 87
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 0327/712596
Fax 7715 189
štvorročné štúdium

Gymnázium
Komenského 2/1074
958 01 Partizánske
Telefón 038/7492 763
Fax 7493 551
štvorročné štúdium

Gymnázium
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4321 530
Fax 4321 907
štvorročné štúdium

Gymnázium Ivana Bellu
Novomeského č. 15
972 51 Handlová
Telefón 046/5475 336
Fax 5475 843
štvorročné štúdium

Gymnázium
Rastislavova 332
972 71 Nováky
Telefón 046/5461 153
Fax 5460 206
štvorročné štúdium:
gymnázium
gymnázium - informatika

Gymnázium V. B. Nedožerského
Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza
Telefón 046/5423 367
Fax 5425 333
štvorročné gymnázium

Piaristické gymnázium Františka Hanáka
A. Hlinku 44
971 01 Prievidza
Telefón 046/5424 997
Fax 5422 006
štvorročné štúdium

Gymnázium
1. mája 905
020 15 Púchov
Telefón 042/4631 032
Fax 4632 186
štvorročné štúdium

Gymnázium Ľ. Štúra
911 35 Trenčín
Ul. 1. mája 2
Telefón 032/7434 422
Fax 7437 561
štvorročné štúdium

Súkromné gymnázium
911 35 Trenčín
Ul. Nešporova 8
Telefón 032/7440 070
Fax 7440 071
štvorročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Piaristické gymnázium
Palackého 4
912 50 Trenčín
Telefón 032/7431 496
Fax 7431 495
štvorročné štúdium

Osemročné športové gymnázium
Kožušnícka 2
911 01 Trenčín
Telefón 032/6528 274
Fax 6528275
štvorročné štúdium:
gymnázium - telesná výchova

Stredné odborné a priemyselné školy

Spojená katolícka škola - Stredná odborná škola sv. Rafaela
Školská 9
914 41 Nemšová
Fax 6598 331
štvorročné štúdium:
manažment regionálneho cestovného ruchu

Stredná priemyselná škola
957 20 Bánovce nad Bebravou
Farská 7
Telefón 038/7602 331
Fax 7603 485
štvorročné štúdium:
elektrotechnika (V); strojárstvo; technické a informatické služby v strojárstve

Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1
Telefón 042/4422 243
018 41 Dubnica nad Váhom
Fax 4425 727
štvorročné štúdium:
elektrotechnika (V); mechatronika; strojárstvo; technické a informatické služby

Stredná priemyselná škola
SNP 413/8
907 01 Myjava
Telefón 034/6212 446
Fax 6212 446
štvorročné štúdium:
elektrotechnika (V); mechatronika; strojárstvo; technické a informatické služby - v strojárstve; technické lýceum (exp.)

SPŠ
Sloven. partizánov 1132/52
017 12 Považská Bystrica
Telefón 042/4321 268
Fax 4323 052
štvorročné štúdium:
doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel; strojárstvo; technické a informatické služby - v strojárstve

Stredná odborná škola
Školská 230
017 49 Považská Bystrica
Telefón 042/4340 099
Fax 4326 465, 13
štvorročné štúdium:
obchod a podnikanie; prevádzka a ekonomika dopravy

SPŠ
Lipová 15
972 51 Handlová
Telefón 046/5475 312
Fax 5475 702
štvorročné štúdium:
elektrotechnika (V); technické a informatické služby v strojárstve; technické lýceum (exp.)

SPŠ odevná
Staničná 8
911 05 Trenčín
Telefón 032/6528 081
Fax 6523 840
štvorročné štúdium:
modelárstvo a návrhárstvo odevov; odevníctvo; odevníctvo - grafické systémy;
propagačná grafika; propagačné výtvarníctvo; scénická kostýmová tvorba;
technické a informatické služby - odevníctvo; úžitková fotografia

SPŠ stavebná
Emila Beluša
Staničná 4
911 05 Trenčín
Telefón 032/6523 106
Fax 6522 479
štvorročné štúdium:
geodézia, kartografia a kataster; staviteľstvo; technické a informatické služby v stavebníctve

Obchodné a hotelové akadémie

Obchodná akadémia
Medňanská 822/14
Telefón 042/4466 507
019 01 Ilava
Fax 4466 505
štvorročné štúdium:

Obchodná akadémia
Jesenského 259/6
Telefón 042/4323 842
017 44 Považská Bystrica
Fax 4327 286
štvorročné štúdium
obchodná akadémia
obch. akadémia - s rozšíreným vyučovaním šport. prípravy

Obchodná akadémia
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
Telefón 046/5412468
Fax 5430 691
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Milana Hodžu
Martina Rázusa 1
911 29 Trenčín
Telefón 032/7436 842
Fax 7437 157
štvorročné štúdium

Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola
Odborov 341/2
017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4321 446
Fax 4326 825
štvorročné štúdium
zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
J. Braneckého 4
911 67 Trenčín
Telefón 032/6520 057
Fax 6520 057
štvorročné štúdium:
zdravotnícky asistent
zdravotnícky laborant

Združené stredné školy

ZSŠ poľnohospodárska
018 52 Pruské 294
Telefón 042/4492 532
Fax 4492 738
štvorročné štúdium:
agropodnikanie - poľnohospodársky manažment; agropodnikanie - záhradnícka výroba; agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.)
trojročné štúdium:
cukrár; pekár; poľnohospodár; poľnohospodárka pre služby na vidieku;
predavač - záhradnícky tovar a potreby; záhradník

ZSŠ M. R. Štefánika
Cesta SNP 1
906 13 Brezová pod Bradlom
Telefón 034/6242 360
Fax 6242 360
trojročné štúdium:
autoelektrikár; čalúnnik; klampiar - strojárska výroba; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky;
štvorročné štúdium:
doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel; mechanik strojov a zariadení; prevádzka a ekonomika dopravy - cestná doprava a preprava; strojárstvo - dopravné zariadenia; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá

ZSŠ Trokanova 3
907 01 Myjava
Telefón 034/6215 334
Fax 6212 347
štvorročné štúdium:
agropodnikanie - poľnohospodárske služby; agropodnikanie - poľnohospodársky manažment; agropodnikanie - podnikanie a služby na vidieku; mechanik číslicovo riadených strojov; mechanik nastavovač; podnikanie v poľnohospodárstve (exp.)
trojročné štúdium:
cukrár; čašník, servírka; inštalatér; kuchár; mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby; pekár; technicko-administratívny pracovník

Združená stredná priemyselná škola
Bzinská 11
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032/7714 281
Fax 7712 895
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika; mechanik nastavovač; mechatronika; strojárstvo - grafické systémy; technické a informatické služby v strojárstve; technické a informatické služby zdravotnícke služby; základy techniky (P.Š.), (exp.)
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; strojný mechanik

ZSŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
915 01 Nové Mesto nad Váhom
štvorročné štúdium:
čašník, servírka; manažment regionálneho cestovného ruchu; obchodná akadémia; obchodný pracovník; technické a informatické služby v elektrotechnike
trojročné štúdium:
hostinský, hostinská; kaderník; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; predavač - rozličný tovar; stolár

ZSŠ elektrotechnická
Športová 675
916 01 Stará Turá
Telefón 032/7763 077
Fax 7763 394
štvorročné štúdium:
elektrotechnika (V); komerčný prac. v dop. - zasielateľstvo a colná deklarácia; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky;
trojročné štúdium:
strojárstvo (exp.); stolár; mechanik počítačových sietí (exp.)
dvojročné štúdium:
elektrotechnika

ZSŠ obchodu a služieb
Lipová 8
972 51 Handlová
Telefón 046/5475 338
Fax 5475 228
štvorročné štúdium:
mechanik počítačových sietí (exp.); obchodná akadémia;
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; krajčír - dámske odevy; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - stroje a zariadenia; strojný mechanik - zváranie; technicko-administratívny pracovník

ZSŠ chemická
Rastislavova 332
972 71 Nováky
Telefón 046/5461 472
Fax 5461 472
štvorročné štúdium:
chémia a životné prostredie (exp.); chemická informatika (exp.); mechanik elektronik - automatizačná technika; mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik strojov a zariadení; technické a informatické služby v chémii
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; mechanik - administratívna technika;
mechanik opravár - plynárenské zariadenia

ZSŠ hotelových služieb a obchodu
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
Telefón 046/5422 110
Fax 5424 619
päťročné štúdium:
hotelová akadémia
štvorročné štúdium:
čašník, servírka; hostinský, hostinská; kozmetička; obchodný pracovník
trojročné štúdium:
aranžér; cukrár; kaderník; krajčír - dámske odevy; krajčír - univerzálne šitie odevov; kuchár; predavač

ZSŠ stavebná
T. Vansovej 32
971 01 Prievidza
Telefón 046/5424 831
Fax 5424 831
štvorročné štúdium:
operátor stavebnej výroby - kvalita stavebných prác; operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie; staviteľstvo; technické a informatické služby v stavebníctve
trojročné štúdium:
elektromechanik - rozvodné zariadenia; inštalatér; maliar; murár; pokrývač; stolár; tesár
dvojročné štúdium:
stavebná výroba (exp.)

ZSŠ sklárska
Súhradka 193
020 61 Lednické Rovne
Telefón 042/4693 611
Fax 4693 606
trojročné štúdium:
oper. sklárskej výr., výr. bižutér. a ozdobných predmetov (exp.); oper. sklárskej výr. úpr. a zošľachťovanie plochého skla (exp.); operátor sklárskej výroby brúsenie skla (exp.); operátor sklárskej výroby - maľba skla a keramiky (exp.);
operátor sklárskej výroby - obsluha sklárskych automatov (exp.); operátor sklárskej výroby - výr. dutého a lisovaného skla (exp.);
štvorročné štúdium:
výtvarné spracúvanie skla - brúsenie skla; výtvarné spracúvanie skla - hutnícke tvarovanie skla; výtvarné spracúvanie skla - maľovanie a leptanie skla

ZSŠ hotelových služieb a obchodu
1. mája 1264
020 29 Púchov
Telefón 042/4631 365
Fax 4631 366
päťročné štúdium:
hotelová akadémia
štvorročné štúdium:
čašník, servírka; čašník, servírka; kuchár
trojročné štúdium:
cukrár; hostinský, hostinská; kaderník; kuchár; mäsiar; predavač

Združená stredná odborná škola
T. Vansovej 1054/45
020 32 Púchov
Telefón 042/4612 664
Fax 4612 815
štvorročné štúdium:
chemická informatika (exp.); elektrotechnika - automatizačná technika; mechanik elektronik - automatizačná technika; operátor gumárskej a plastikárskej výroby; technické a informatické služby v chémii
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; gumár plastikár; mechanik opravár - stroje a zariadenia; pracovník marketingu

ZSŠ odevná
Svätoplukova 1463
020 41 Púchov
Telefón 042/4632 808
Fax 4642 916
štvorročné štúdium:
modelárstvo a návrhárstvo odevov; ručné výtvarné spracúvanie textílií; technické a informatické služby - odevníctvo; výroba odevov (P.Š.), (exp.)
trojročné štúdium:
krajčír - dámske odevy
dvojročné štúdium:
výroba konfekcie

ZSŠ hotelových služieb a obchodu
Jilemnického 24
912 50 Trenčín
Telefón 032/6509 711
Fax 6509 725
päťročné štúdium:
hotelová akadémia
štvorročné štúdium:
čašník, servírka; kozmetička; kuchár obchod a podnikanie; obchodný pracovník
trojročné štúdium:
cukrár; čašník, servírka; kaderník; kuchár; maliar;

Stredné odborné učilištia

SOU odevné
A. Hlinku 21
957 01 Bánovce nad Bebravou
štvorročné štúdium:
technik obuvníckej výroby (exp.); operátor odevnej výroby - odevná výroba;
trojročné štúdium:
krajčír - univerzálne šitie odevov; krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň

SOU J. Ribaya
Partizánska cesta 76
957 01 Bánovce nad Bebravou
štvorročné štúdium:
mechanik - mechatronik; mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky; mechanik počítačových sietí (exp.); pracovník marketingu
trojročné štúdium:
autoelektrikár; hostinský, hostinská; inštalatér; klampiar - strojárska výroba; lakovník; maliar; mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; operátor v kovoobrábaní a službách; stolár
dvojročné štúdium:
obrábanie kovov

SOU strojárske a elektrotechnické
Ľ. Štúra 1
018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón 042/4450 111
Fax 4450 113
päťročné štúdium
mechanik - mechatronik
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik; mechanik nastavovač; obchodný pracovník;
trojročné štúdium:
autoelektrikár; elektromechanik - stroje a zariadenia; inštalatér; mechanik elektronických zariadení; obrábač kovov - frézovanie; obrábač kovov - sústruženie; stolár; strojný mechanik - stroje a zariadenia; umelecký rezbár; umelecký stolár S 3 A

SOU potravinárske a poľnohospodárske
Jánošíkova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
štvorročné štúdium:
agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.); podnikanie v poľnohospodárstve (exp.); pracovník marketingu
trojročné štúdium:
cukrár; elektromechanik - rozvodné zariadenia; mäsiar, lahôdkar (exp.); mechanik - chladiace zariadenia; mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby; pekár;

Spojená škola - stredné odborné učilište
Nám. SNP 5
958 23 Partizánske
Telefón 038/7479 110
Fax 7479 126
štvorročné štúdium.
chemická informatika (exp.), modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov; obchodná akadémia; operátor kožiarskej výroby; strojárstvo; technické a informatické služby - obuvníctvo; umelecko-remeselné spracúvanie kože; výroba obuvi a galantérneho tovaru
trojročné štúdium:
elektromechanik; krajčír - dámske odevy; kuchár; mechanik opravár - stroje a zariadenia; predavač - rozličný tovar;

SOU stavebné
Slov. partizánov 1129/49
017 29 Považská Bystrica
Telefón 042/4320 797
štvorročné štúdium:
operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie
trojročné štúdium:
autoelektrikár; elektromechanik - rozvodné zariadenia; hodinár; klampiar - stavebná výroba; maliar; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá;
mechanik stavebnoinštalačných zariadení; montér suchých stavieb; murár; stolár; tesár

SOU
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky; mechanik počítačových sietí (exp.); mechanik strojov a zariadení; operátor v kovoobrábaní a službách
trojročné štúdium:
čalúnnik; elektromechanik - stroje a zariadenia; inštalatér; lakovník;
mechanik elektronických zariadení; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia;

SOU nábytkárske
972 16 Pravenec 353
Telefón 046/5441 121
Fax 5441203
štvorročné štúdium:
umeleckoremeselné spracúvanie dreva - čalúnnické a dekor. práce; stolár; umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce;
trojročné štúdium:
čalúnnik; umelecký čalúnnik a dekoratér; umelecký stolár

SOU Falešníka 6
971 01 Prievidza
Telefón 046/5430 371
Fax 5430 269
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - spotrebná elektronika; mechanik strojov a zariadení; operátor ekologických zariadení
trojročné štúdium:
elektromechanik - rozvodné zariadenia; elektronik - spotrebná elektronika; klampiar - strojárska výroba; mechanik - administratívna technika; mechanik - stroje a zariadenia; mechanik banských prevádzok (exp.), mechanik opravár - cestné motorové vozidlá; mechanik opravár - stroje a zariadenia; obrábač kovov - univerzálne obrábanie

SOU poľnohospodárske
S. Chalupku 8
971 03 Prievidza
Telefón 046/5412 592
Fax 5414 737
štvorročné štúdium:
agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.); podnikanie v poľnohospodárstve (exp.)
trojročné štúdium:
mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov; poľnohospodár - mechanizácia; poľnohospodár - služby; záhradník

SOU letecko-opravárenské
Legionárska 160
911 04 Trenčín
štvorročné štúdium:
mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika; mechanik lietadiel - zameranie avionika; mechanik lietadiel - zameranie mechanik; strojárstvo
trojročné štúdium:
mechanik opravár - cestné motorové vozidlá

SOU odevné a textilné
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
štvorročné štúdium:
obchodný pracovník; operátor kožušníckej výroby; operátor odevnej výroby - odevná výroba; operátor odevnej výroby - odevné stroje a zariadenia; pracovník marketingu
trojročné štúdium:
kožušník; krajčír - dámske odevy; krajčír - pánske odevy
dvojročné štúdium:
kožušnícka výroba; výroba konfekcie

SOU stavebné
Brnianska 4
911 77 Trenčín
trojročné štúdium:
inštalatér; klampiar - stavebná výroba; maliar; murár
dvojročné štúdium:
stavebná výroba (exp.)

SOU strojárske
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
štvorročné štúdium:
mechanik číslicovo riadených strojov; mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika; mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky
trojročné štúdium:
elektromechanik - stroje a zariadenia; mechanik elektronických zariadení; obrábač kovov - univerzálne obrábanie; strojný mechanik - stroje a zariadenia; technicko-administratívny pracovník

SOU železničné
Školská 66
912 50 Trenčín
štvorročné štúdium:
komerčný pracovník v doprave - železničná doprava; komerčný pracovník v doprave - cestná a mestská doprava; komerčný pracovník v doprave - dopravná logistika; operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
trojročné štúdium:
železničiar - obchodná činnosť

Učilištia

Učilište strojárske
018 41 Dubnica nad Váhom
Štúrova 1
Telefón 042/4450 111
Fax 4450 113
dvojročné štúdium:
obrábanie kovov

Učilište strojárske
M. Uhra 55/1
907 01 Myjava
Telefón 034/2641
Fax 6212 347
dvojročné štúdium:
strojárska výroba

Učilište Trenčianska 7
915 34 Nové Mesto nad Váhom
dvojročné štúdium:
obrábanie kovov
strojárska výroba

Učilište Nám. SNP 5
958 23 Partizánske
dvojročné štúdium:
výroba koženej galantérie; výroba obuvi

Učilište strojárske
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
dvojročné štúdium:
obrábanie kovov

Praktické školy

Praktická škola
M. R. Štefánika 1
914 01 Trenčianska Teplá
Telefón 032/6591 464
trojročné štúdium

Špeciálne odborné učilištia

Odborné učilište
Nábrežie J. Kalinčiaka 4
97101 Prievidza
Telefón 046/5423 538
Fax 5423 538
trojročné štúdium:
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál; poľn. výr. - záhradníctvo: kvetinár, zelenin., sadov; praktická škola; služby a domáce práce; stavebná výroba - murárske práce

Odborné učilište
Hviezdoslavova 1
018 63 Ladce
Telefón 042/4628 121
Fax 4628 197
trojročné štúdium:
poľnohospodárska výroba - záhradníctvo; služby a domáce práce; spracúvanie dreva - stolárska výroba; stavebná výroba - maliarske a natieračské práce;
stavebná výroba - murárske práce; stavebná výroba - stavebné zámočníctvo; výroba konfekcie - šitie odevov v odev. Konfekcii

Nitriansky kraj

Gymnáziá

Gymnázium Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno
Telefón 035/7731 316
Fax 7731 315
štvorročné štúdium

Gymnázium H. Selyeho s vyuč. jazykom maďarským
Ul. biskupa Királya 5
94501 Komárno
Telefón 035/7731 312
Fax 7731 313
štvorročné štúdium

Gymnázium Marianum
Ul. biskupa Királya 30
945 01 Komárno
Telefón 035/7730 397
Fax 7730 397
štvorročné štúdium

Gymnázium
Štúrova 16
937 01 Želiezovce
Telefón 036/7712 360
Fax 7712 369
štvorročné štúdium

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Komenského ul. 1
937 01 Želiezovce
Telefón 036/7711 107
Fax 7711 229
štvorročné štúdium

Gymnázium A. Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice
Telefón 036/6312 631
Fax 6312 631
štvorročné štúdium

Gymnázium
Mládežnícka 22
936 01 Šahy
Telefón 036/7411 003
Fax 7413 235
štvorročné štúdium

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Mládežnícka 22
936 01 Šahy
Telefón 036/7411 008
Fax 7412 087
štvorročné štúdium:
gymnázium - informatika

Cirkevné gymnázium
Sv. Michala č. 38
934 01 Levice
Telefón 036/6334 231
Fax 6334 230
(M): štvorročné štúdium

Gymnázium sv. Vincenta de Paul
Saratovská ul. 87
934 05 Levice
štvorročné štúdium

Gymnázium
Golianova 68
950 50 Nitra
Telefón 037/6528 079
Fax 6520 985
štvorročné štúdium
gymnázium - informatika
gymn. - telesná výchova (A)

Gymnázium
Párovská 1
950 50 Nitra
Telefón 037/6523 705
Fax 6523 705
štvorročné štúdium
päťročné štúdium - bilingválne (Š, A)

Gymnázium
Školská 1 232/26
952 80 Vráble
Telefón 037/7832 129
Fax 7832 130
štvorročné štúdium

Spojená katolícka škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Farská 19
949 01 Nitra
Telefón 037/6526 621
Fax 6524 787
štvorročné štúdium
gymnázium - cudzie jazyky

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského
Piaristická ul. 6
949 01 Nitra
Telefón 037/7417 168
Fax 7721 661
cudzie jazyky

Gymnázium
M. R. Štefánika 16
940 61 Nové Zámky
Telefón 035/6400 060
Fax 6420 404
štvorročné štúdium
štvorročné štúdium - telesná výchova (A)

Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským
Letomostie 3
940 01 Nové Zámky
(M): štvorročné štúdium

Gymnázium - Gimnázium
Adyho 7
943 01 Štúrovo
Telefón 036/7511 352
Fax 7511 640
(S/M): štvorročné štúdium

Gymnázium
Bernolákova 37
942 01 Šurany
Telefón 035/6500 824
Fax 6501 424
štvorročné štúdium

Gymnázium J. Fándlyho
Školská ul. 3
927 00 Šaľa
Telefón 031/7703 492
Fax 7707 896
štvorročné štúdium

Gymnázium
Ul. 17. novembra 1 180/16
955 01 Topoľčany
Telefón 038/5324 747
Fax 5226 447
štvorročné štúdium
gym. - spoločenskovedné

Gymnázium sv. Vincenta de Paul
17. novembra 1 056
955 01 Topoľčany
Telefón 038/5323 250
Fax 5325 892
štvorročné štúdium

Gymnázium J. Kráľa
SNP 3
953 42 Zlaté Moravce
Telefón 037/6423 015
Fax 6423 015
štvorročné štúdium

Športové gymnázium
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
Telefón 037/6531 641
Fax 7336 224
gym. - telesná výchova (A)

Stredné odborné a priemyselné školy

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Vajanského 1
949 01 Nitra
Telefón 037/6586 055
Fax 6586 056
štvorročné štúdium: informačné systémy a služby - hospodárske informácie, škola podnikania

SPŠ stavebná
Konkolyho ul. 8
947 01 Hurbanovo
Telefón 035/7602 507
Fax 7602 133
(S/M): štvorročné štúdium: staviteľstvo

Stredná priemyselná škola
Petöfiho 2
945 50 Komárno
Telefón 035/7731 439
Fax 7731 493
(S/M): štvorročné štúdium: elektrotechnika - elektronické počítačové systémy, strojárstvo - grafické systémy, technické a informatické služby v strojárstve

Stredná priemyselná škola
Ul. F. Hečku 25
934 47 Levice
Telefón 036/6312 527
Fax 6312 867
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), mechatronika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve

SPŠ stavebná
Cabajská 4
950 50 Nitra
Telefón 037/7720 121
Fax 7720 153
štvorročné štúdium: staviteľstvo, staviteľstvo - stavebný manažment (A), technické a informatické služby v stavebníctve

Stredná priemyselná škola
Fraňa Kráľa 20
949 01 Nitra
Telefón 037/6510 862
Fax 6518 032
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), strojárstvo

Súkromná stredná odborná škola
951 02 Dolné Obdokovce 71
(M): štvorročné štúdium: škola podnikania

SPŠ elektrotechnická Š. A. Jedlíka
Pod kopcom 75
940 55 Nové Zámky
Telefón 035/6418 256
Fax 6418 256
(S/M): štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), technické a informatické služby v elektrotechnike

SPŠ chemická
Pázmáňa 23
927 00 Šaľa
Telefón 031/7704 421
Fax 7708 887
(S): štvorročné štúdium: chemická informatika (exp.), technické a informatické služby v chémii
(S/M): štvorročné štúdium: obchodná akadémia

Stredná priemyselná škola
Nivy 2
927 05 Šaľa
Telefón 031/7754 845
Fax 7708 934
štvorročné štúdium: elektrotechnika (V), obchodná akadémia, technické a informatické služby v elektrotechnike

Obchodné a hotelové akadémie

Obchodná akadémia
Kálmána Kittenbergera 2
934 40 Levice
Telefón 036/6312 171
Fax 6312 519
štvorročné štúdium

Stredná škola podnikania
Ul. SNP 41
936 01 Šahy
Telefón 036/7410 190
Fax 7410 191
(S/M): štvorročné štúdium: škola podnikania

Obchodná akadémia
Bolečkova 2
950 50 Nitra
Telefón 037/7418 091
Fax 7418 091
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Pod kopcom 75
940 55 Nové Zámky
Telefón 035/6418 256
(S/M): štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Námestie hrdinov 7
942 01 Šurany
Telefón 035/6500 859
Fax 6500 855
štvorročné štúdium

Súkromná obchodná akadémia
Sv. Štefana 36
943 01 Štúrovo
Telefón 036/7511 290
Fax 7511 290
(S/M): štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Inovecká 2 041
955 94 Topoľčany
Telefón 038/5325 251
Fax 5325 861
štvorročné štúdium

Obchodná akadémia
Bernolákova 26
953 20 Zlaté Moravce
Telefón 037/6421904
Fax 6421 904
štvorročné štúdium

Hotelová akadémia
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
Telefón 037/6531 641
Fax 7336 224
päťročné štúdium

Stredné poľnohospodárske a lesnícke školy

Stredná poľnohospodárska škola
Hadovská cesta 12
945 82 Komárno
Telefón 035/7741 597
Fax 7741 407
(S/M): štvorročné štúdium: agropodnikanie

Stredná poľnohospodárska škola
Na Lúkach 18
934 46 Levice
Telefón 036/6312 462
Fax 6312 463
štvorročné štúdium: agropodnikanie - agroturistika, agropodnikanie - farmárstvo, agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie, agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, agropodnikanie - záhradnícka výroba

SPŠ potravinárska
B. Slančíkovej Timravy 2
950 50 Nitra
Telefón 037/6531 641
Fax 7336 224
štvorročné štúdium: potravinárstvo

Stredná poľnohospodárska a veterinárna škola
Drážovská 14
950 12 Nitra
Telefón 037/6514 360
Fax 7413 181
štvorročné štúdium:
agropodnikanie, veterinárstvo

Stredná poľnohospodárska škola
Nitrianska 1
942 01 Šurany
Telefón 035/6500 871
Fax 6500 871
štvorročné štúdium:
agropodnikanie

Stredné pedagogické školy

Pedagogická a sociálna akadémia
Engelsova 3
934 29 Levice
Telefón 036/6312 395
Fax 6312 043
štvorročné štúdium: kultúrnovýchovný pracovník, sociálnovýchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (A)

Stredné dievčenské školy

Dievčenská odborná škola
Šulekova 59
940 01 Nové Zámky
Telefón 035/6430 293-4
Fax 6430 293
štvorročné štúdium:
obchod a podnikanie

Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola
Farská 23
950 50 Nitra
Telefón 037/7721 695
Fax 7721 683
štvorročné štúdium:
zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola
Pod kalváriou 1
940 01 Nové Zámky
Telefón 035/6400 879
Fax 6400 879
(S/M): štvorročné štúdium: masér, zdravotnícky asistent

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
17. novembra 1 056
955 01 Topoľčany
Telefón 038/5323 250
Fax 5325 892
štvorročné štúdium:
zdravotnícky asistent

Združené stredné školy

ZSŠ obchodu a služieb
Budovateľská 32
945 01 Komárno
Telefón 035/7740 054
Fax 7740 053
(M): trojročné štúdium: čalúnnik, stolár
(S/M): trojročné štúdium: čašník, servírka; kaderník, krajčír - pánske odevy, kuchár, maliar, predavač
(S): štvorročné štúdium: kozmetička, obchodný pracovník
(S/M): štvorročné štúdium: obchodná akadémia

ZSŠ poľnohospodárska
Dunajský rad 138
946 36 Kravany nad Dunajom
Telefón 035/7778 119
Fax 7778 127
(S): trojročné štúdium: čašník, servírka
(M): trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy, kuchár, maliar, poľnohospodár, poľnohospodárka pre služby na vidieku, predavač, stolár, viazač - aranžér kvetín
(S/M): trojročné štúdium: záhradník
(S/M): štvorročné štúdium: záhradníctvo
(M): štvorročné štúdium: agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.)

Súkromná združená stredná škola služieb a umeleckých remesiel
Slovenská 52
946 03 Kolárovo
Telefón 035/7775 080
Fax 7775 081
(M): štvorročné štúdium: kozmetička, ručné výtvarné spracúvanie textílií, škola podnikania, služby a súkromné podnikanie, tvorba vitrážového skla a smaltu (exp.) (A)
(M): trojročné štúdium: hostinský, hostinská; kaderník, krajčír - dámske odevy, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, pekár, predavač - potravinársky tovar, predavač - rozličný tovar, spracúvateľ prírodných pletív, umelecký smaltér (A)
(S): trojročné štúdium: umelecký kováč a zámočník (A), umelecký rezbár (A)

ZSŠ odevná
Vajanského 23
934 03 Levice
Telefón 036/6312 195
Fax 6310 566
trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy
štvorročné štúdium: modelárstvo a návrhárstvo odevov (A), odevníctvo, propagačná grafika (A), propagačné výtvarníctvo (A)

ZSŠ obchodu a služieb
Ul. sv. Michala 36
934 80 Levice
Telefón 036/6312 471
Fax 6221 061
(S): trojročné štúdium: cukrár; čašník, servírka; elektromechanik - rozvodné zariadenia, inštalatér, kaderník, kuchár, maliar, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, predavač, stolár
(S): štvorročné štúdium: kozmetička, obchod a podnikanie
(S/M): trojročné štúdium: hostinský, hostinská
(M): trojročné štúdium: predavač

ZSŠ dopravy, obchodu a služieb
Cintorínska 4
950 50 Nitra
Telefón 037/6528 379
Fax 6528 379
trojročné štúdium: autoelektrikár, fotograf, kaderník, klampiar - strojárska výroba, lakovník, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, predavač
štvorročné štúdium: obchod a podnikanie, obchodný pracovník, kozmetička a vizážistka

ZSŠ
Hlavné nám. 2
941 31 Dvory nad Žitavou
Telefón 035/6484 186
Fax 6484 183
(S/M): trojročné štúdium: cukrár; čašník, servírka; mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, pestovateľ - ovocinárstvo a včelárstvo, poľnohospodár
(S): štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.)
(S/M): štvorročné štúdium: mechanik elektronik - automatizačná technika, škola podnikania
(S/M): dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

ZSŠ dopravy a služieb
Jesenského 1
940 62 Nové Zámky
Telefón 035/6428 642
Fax 6428 639
trojročné štúdium: autoelektrikár, cukrár; čašník, servírka; elektromechanik - rozvodné zariadenia, inštalatér, kaderník, klampiar - strojárska výroba, krajčír - dámske odevy, kuchár, lakovník, maliar, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, stolár
štvorročné štúdium: doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel; čašník, servírka; kozmetička, kuchár, operátor odevnej výroby - odevná výroba, prevádzka a ekonomika dopravy

ZSŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3
940 51 Nové Zámky
Telefón 035/6428 623
Fax 6428 622
päťročné štúdium: hotelová akadémia; trojročné štúdium: kuchár, obchodná prevádzka (exp.); čašník, servírka
štvorročné štúdium: obchodný pracovník, pracovník marketingu

ZSŠ
Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
Telefón 036/7511 368
Fax 7523 501
(S): trojročné štúdium: elektromechanik - stroje a zariadenia, predavač - potravinársky tovar, technicko-administratívny pracovník, obrábač kovov - univerzálne obrábanie
(S/M): trojročné štúdium: mechanik opravár - stroje a zariadenia
(M): trojročné štúdium: pokrývač, strojník - výroba papiera
(M): štvorročné štúdium: mechanik strojov a zariadení, obchod a podnikanie

ZSŠ drevárska a nábytkárska
Pílska 7
955 01 Topoľčany
Telefón 038/5323 034
Fax 5323 034
štvorročné štúdium: drevárstvo a nábytkárstvo, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, technické a informatické služby - spracúvanie dreva, tvorba nábytku a interiéru; trojročné štúdium: umelecký čalúnnik a dekoratér, umelecký stolár, tesár, stolár, čalúnnik

ZSŠ obchodu a služieb
Tovarnícka 1 609
955 82 Topoľčany
Telefón 038/5321 256
Fax 5327 212
trojročné štúdium: autoelektrikár; čašník, servírka; elektromechanik - rozvodné zariadenia; hostinský, hostinská; inštalatér, kaderník, klampiar - strojárska výroba, krajčír - dámske odevy, kuchár, lakovník, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, murár, predavač
štvorročné štúdium: čašník, servírka; kozmetička, odevníctvo, operátor stavebnej výroby

ZSŠ poľnohospodárska
Tovarnícka 1 632
955 29 Topoľčany
Telefón 038/5325 247
Fax 5228 768
trojročné štúdium: agromechanizátor, opravár; mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby
štvorročné štúdium: agropodnikanie, agropodnikanie - agroturistika, agropodnikanie - farmárstvo, agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, agropodnikanie - záhradnícka výroba; dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

ZSŠ
SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
Telefón 037/6422 717-8
Fax 6322 364
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), cestná doprava - prevádzka a údržba vozidiel, podnikanie v poľnohospodárstve (exp.), elektrotechnika (V), mechanik elektronik
trojročné štúdium: čalúnnik, elektromechanik - stroje a zariadenia, inštalatér, maliar, mechanik elektronických zariadení, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby, murár, stolár, záhradník
dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

ZSŠ obchodu a služieb
SNP 5
953 26 Zlaté Moravce
Telefón 037/6423 070
Fax 6323 200
trojročné štúdium: čašník, servírka; kaderník, kuchár, predavač; štvorročné štúdium: kozmetička, obchod a podnikanie, obchodný pracovník

Stredné odborné učilištia

SOU poľnohospodárske
Ul. 1. mája 1
947 01 Hurbanovo
Telefón 035/7602 691
Fax 7602 692
(S/M): štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľn. mechan. a dopr. a komun. tech. na vid. (exp.); (M): trojročné štúdium: autoelektrikár
(S/M): trojročné štúdium: biochemik - výroba piva a sladu, mechanik - chladiace zariadenia, mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby, opravár poľnohospodárskych strojov; dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

SOU strojárske
Bratislavská cesta 10
945 25 Komárno
Telefón 035/7730 759
Fax 7730 759
(S): trojročné štúdium: klampiar - strojárska výroba, strojný mechanik - zváranie
(M): trojročné štúdium: maliar, obrábač kovov - sústruženie, strojný mechanik - výroba a montáž potrubia
(S/M): trojročné štúdium: stolár, strojný mechanik - stroje a zariadenia, technicko-administratívny pracovník
(S/M): štvorročné štúdium: mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika, mechanik silnoprúdových zariadení, mechanik strojov a zariadení

SOU odevné
936 01 Hrkovce 115
Telefón 036/7411 652
Fax 7411 591
trojročné štúdium: čalúnnik, krajčír - dámske odevy; štvorročné štúdium: operátor odevnej výroby - odevná výroba, operátor textilnej výroby - pletiarne

SOU obchodné
Ul. mieru 23
935 32 Kalná nad Hronom
Telefón 036/6395 215
Fax 6395 215
trojročné štúdium: aranžér, predavač; štvorročné štúdium: obchodný pracovník

SOU stavebné
Pod amfiteátrom 7
934 01 Levice
Telefón 036/6312 510
Fax 6316 971
trojročné štúdium: autoelektrikár, kamenár, mechanik v elektrotechnike - mech. strojov a zar. (P. Š.), (exp.), mechanik v strojárstve - opr. cestných mot. vozid. (P. Š.), (exp.), umelecký keramik (A)

SOU poľnohospodárske
Ul. SNP 41
936 01 Šahy
Telefón 036/7411 098
Fax 7411 099
(S/M): štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.), agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), podnikanie v poľnohospodárstve (exp.)
(M): trojročné štúdium: mäsiar, mechanizátor rastlinnej výroby, pestovateľ - ovocinárstvo a včelárstvo, pestovateľ - vinohradníctvo, záhradník
(S/M): trojročné štúdium: mechanik opravár - cestné motorové vozidlá
(S/M): dvojročné štúdium: poľnohospodárska výroba

SOU strojárske
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Telefón 036/6342 335
Fax 6341 983
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika, mechanik elektronik - spotrebná elektronika, mechanik strojov a zariadení
trojročné štúdium: mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, strojný mechanik - oceľové konštrukcie, strojný mechanik - stroje a zariadenia, strojný mechanik - výroba a montáž potrubia, technicko-administratívny pracovník

Stredné odborné učilište
Vajanského 1
950 03 Nitra-Mlynárce
Telefón 037/7414 750
Fax 7414 750
štvorročné štúdium: čašník, servírka; kuchár
trojročné štúdium: čašník, servírka; hostinský, hostinská; kuchár

SOU Štefana Aniána Jedlíka
Dvorčianska 629 pp 9/D
949 01 Nitra
Telefón 037/6517 432
Fax 6514 530
štvorročné štúdium: mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika, mechanik elektronik - spotrebná elektronika, mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky
trojročné štúdium: nástrojár - lovecké a športové zbrane, umelecký rezbár (A), zlatník a klenotník (A), elektromechanik - stroje a zariadenia

Stredné odborné učilište
Novozámocká cesta 220
949 53 Nitra
Telefón 037/602700-18
Fax 602708
štvorročné štúdium: chémia a životné prostredie (exp.), mechanik strojov a zariadení, operátor ekologických zariadení
trojročné štúdium: chemik - spracúvanie kaučuku a plastov, krajčír - dámske odevy, obrábač kovov - univerzálne obrábanie, technicko-administratívny pracovník

SOU potravinárske
Cabajská 6
949 01 Nitra
Telefón 037/7720 427
Fax 7720 429
trojročné štúdium: biochemik - mliekarská výroba, biochemik - výroba piva a sladu, cukrár, cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva, mäsiar, lahôdkar (exp.), pekár
štvorročné štúdium: pracovník marketingu

SOU stavebné
Nábrežie mládeže 1
950 28 Nitra
Telefón 037/7721 829
Fax 7721 825
trojročné štúdium: čalúnnik, inštalatér, klampiar - stavebná výroba, maliar, murár, stavebná výroba (exp.), stavebná výroba - klampiarske práce (exp.), stavebná výroba - maliarske a natieračské práce (exp.), stavebná výroba - stolárske práce (exp.), stolár, strojný mechanik - oceľové konštrukcie, tesár
štvorročné štúdium: mechanik stavebnoinštalačných zariadení, operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie

SOU elektrotechnické
Nám. 1. mája 500
952 01 Vráble
Telefón 037/7832 624
Fax 7832 239
štvorročné štúdium: mechanik elektronických zariadení, mechanik elektronik - spotrebná elektronika
trojročné štúdium: mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, technicko-administratívny pracovník, mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky

SOU stavebné
Nitrianska cesta 61
940 01 Nové Zámky
Telefón 035/6401 083
Fax 6401 077
(S/M): trojročné štúdium: elektromechanik - rozvodné zariadenia, inštalatér, klampiar - stavebná výroba, maliar, murár, stolár, strechár, technicko-administratívny pracovník, tesár
(S): trojročné štúdium: umelecký rezbár, umelecký stolár
(S/M): štvorročné štúdium: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie, mechanik stavebnoinštalačných zariadení

SOU strojárske
Nitrianska 61
942 14 Šurany
Telefón 035/6500 865
Fax 6500 880
štvorročné štúdium: mechanik - mechatronik, mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení
trojročné štúdium: obrábač kovov - univerzálne obrábanie, stolár

Súkromné SOU s vyuč. jazykom maďarským
Mlynská 1 116
943 54 Svodín
Telefón 036/7594 319
(M): trojročné štúdium: kaderník, kuchár, stolár
(S): trojročné štúdium: krajčír - dámske odevy

SOU poľnohospodárske a potravinárske
Hviezdoslavova 55
942 01 Šurany
Telefón 035/6500 872
Fax 6500 826
štvorročné štúdium: agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (exp.), agropodnikateľ - turistika na vidieku (exp.), podnikanie v poľnohospodárstve (exp.)
trojročné štúdium: cukrár; čašník, servírka; kuchár, pekár

SOU chemické
Nivy 2
927 02 Šaľa
Telefón 031/7754 800
Fax 7754 687
štvorročné štúdium: chemik operátor - priemyselná chémia, technik - strojárstvo a elektrotechnika; trojročné štúdium: elektromechanik - stroje a zariadenia, strojný mechanik - stroje a zariadenia

SOU poľnohospodárske
Štúrova 74
927 00 Šaľa
Telefón 031/7702 982
Fax 7702 983
štvorročné štúdium: agropodnikanie - chov koní a jazdectvo (exp.); trojročné štúdium: chovateľ - chov koní a jazdectvo, poľnohospodár - farmárstvo, poľnohospodár - mechanizácia, poľnohospodár - služby; remenár sedlár

SOU obchodné
Ul. T. Vansovej 2
955 01 Topoľčany
Telefón 038/5325 312
Fax 5325 312
trojročné štúdium: aranžér; čašník, servírka; kuchár, obchodná prevádzka (exp.)
štvorročné štúdium: obchodný pracovník, pracovník marketingu; čašník, servírka; kuchár

SOU potravinárske
Krušovská 2 091
955 01 Topoľčany
Telefón 038/5323 863
Fax 5321 534
trojročné štúdium: cukrár, mäsiar, pekár
štvorročné štúdium: operátor potravinárskej výroby, pracovník marketingu

SOU strojárske a elektrotechnické
Ul. 1. mája 22
953 01 Zlaté Moravce
Telefón 037/6421 908
Fax 6421 908
trojročné štúdium: elektromechanik - stroje a zariadenia, elektronik - spotrebná elektronika, elektrotechnika, mechanik - chladiace a klimatizačné zariadenia, mechanik opravár - požiarna technika, nástrojár, obrábač kovov, strojárstvo (exp.), strojný mechanik - stroje a zariadenia, technicko-administratívny pracovník
štvorročné štúdium: základy techniky (P. Š.), (exp.), mechanik v elektrotechnike - číslicová a riad. t. (P. Š.), (exp.), mechanik - mechatronik, mechanik v elektrotechnike - spotrebná elektron. (P. Š.), (exp.), mechanik v strojárstve - obrábacie stroje a linky (P. Š.), (exp.)

Učilištia

Učilište
Nitrianska cesta 61
940 01 Nové Zámky
Telefón 035/6401 084
Fax 6401 077
trojročné štúdium: stavebná výroba - klampiarske práce (exp.), stavebná výroba - maliarske a natieračské práce (exp.), stavebná výroba - stolárske práce (exp.)

Praktické školy

Praktická škola
Červeňova 42, 949 01 Nitra
Telefón 037/7417 351
Fax 6511 802
dvojročné štúdium

Praktická škola
Tovarnícka 1632
955 01 Topoľčany
Telefón 038/5320 021
Fax 5320 021
dvojročné štúdium

Špeciálne odborné učilištia

Odborné učilište
Kapitulská 15
936 01 Šahy
Telefón 036/7410 121
Fax 7410 121
(S): trojročné štúdium: krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň, stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, stavebná výroba - murárske práce, stavebná výroba - staveb-né tesárstvo, stavebná výroba - stavebné zámočníctvo
(M): trojročné štúdium: staveb. výroba - murárske práce

Odborné učilište
951 15 Mojmírovce č. 927
Telefón 037/7798 137
trojročné štúdium: kožiarska výroba - obuvnícka montáž, obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, poľnohospodárska výroba - záhr., kvetinár OU, polygrafická výroba - knihárne a kartonáž

Odborné učilište
Hviezdoslavova 68
951 51 Nová Ves nad Žitavou
Telefón 037/7884 305
Fax 7884 305
trojročné štúdium: krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň, obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, opatrovateľ. starost. v zar. soc. star. a v zdrav., poľn. výr. - záhradníctvo: kvetinár, zelenin., sadov., potravinárska výroba - výroba cukroviniek, služby a domáce práce, textilná výroba - pletiarne
Zdroj: UIPŠ

Dodatok:

SOU spotrebných družstiev Jednota, Žehrianska 6, 851 07 Bratislava 5; www.sousdjednotaba.sk; tel 02/63825750; štvorročné štúdium: obchodný pracovník pre potravinársky tovar; kuchár; čašník, servírka; pracovník marketingu; trojročné štúdium: kuchár; čašník, servírka; dvojročné nadstavbové štúdium: podnikanie v remeslách a službách; spoločné stravovanie.

ZSŠ chemická, Račianska 78, Bratislava, tel./fax 02/4425 8042, 44257765; štvorročné štúdium: biotechnológia, chémia liečiv, životné prostredie; chemická informatika; technické a informatické služby v chémii; chémia a životné prostredie; www.chemiraba.sk; spsch@chemiraba.sk;

SOU pre telesne postihnutú mládež; Mokrohájska 1; 842 40 Bratislava;

Gymnázium, Alejová 1, 040 11 Košice, tel. 055/7296 686, 7296 685 sa zameriava na matematiku (osemročné gymnázium) a štvorročné štúdium je bez zamerania;

ZSŠ elektrotechnická, Športová 657, 916 01 St. Turá, tel. 032/7763 077, štvorročné štúdium: elektroetchniky, mechanik počitačových sietí (exp.), technickoinfor. služby v zasielateľstve; trojročné štúdium: elektrotechnika

***

Vysvetlivky

(A) - angličtina, (Š) - španielčina; S/M - odbory sa učia v slovenčine aj maďarčine, S - v slovenčine, M - maďarčine; exp. - experimentálne a V - večerné štúdium, P. Š. - pomatur. štúd.