Súťaž Pravdy a Zastúpenia EÚ o 30 eur a darčekový balíček - 3. kolo

Darčekový balíček.

Denník Pravda pripravil v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie okrem seriálu venovanému budúcnosti Európskej únie aj súťaž.

Chcete vyhrať 30 eur alebo jeden z troch darčekových balíčkov? Každý obsahuje kuchársku kniha Ako varí Európa, puzzle s maľovanou mapou Európy, USB kľúč, slnečné okuliare, pršiplášť, pero, vejár a reflexný pásik na ruku. Stačí sa zapojiť do súťaže odpovedať správne na jednu otázku.

Súťaž potrvá do piatka 14. júla vrátane. Výhercov budeme kontaktovať a ich mená zverejníme vzápätí…

Zapojte sa do súťaže zaslaním správnej odpovede na otázku do 14. 7. 2017.

Výhercovia

30 € vyhráva: Lubica Mozolová, Zvolen. Darčekový balíček vyhrávajú: Augustín Buček, Bratislava, Katarína Čerňanová, Chorvátsky Grob, Jaroslav Novák, Trebišov

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.