Súťaž Pravdy a Zastúpenia EÚ o 30 eur a darčekový balíček - 6. kolo

Denník Pravda a Zastúpenie Európskej komisie pripravili súťaž

Chcete vyhrať 30 € a darčekový balíček?
(Batoh, kuchárska kniha Ako varí Európa, slnečné okuliare, USB kľúč, zápisník a pero, lokalizátor, puzzle s mapou Európy pre deti)

EK súťaž, balíček

Stačí sa zapojiť do súťaže a odpovedať správne na otázku:

Čo je to ENISA?

A – Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií B – Európska agentúra pre bezpečnosť potravín C – Európska agentúra pre bezpečnosť dopravy

Správnu odpoveď zašlite do 29. 10. 2017 do 24.00 formou SMS na číslo 6663 v tvare: PRAVDA (medzera) správna odpoveď v tvare A, B alebo C (medzera) meno a priezvisko.

Všetkých výhercov budeme kontaktovať telefonicky. Cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o.

Mená výhercu 30 € a výhercov darčekových balíčkov zverejníme krátko po skončení súťaže

Súťaž pripravil denník Pravda v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku

Výhercovia

30 € vyhráva: Stanislav BEHÚL, Križovany nad Váhom. Darčekové balíčky vyhrávajú: Jozef VARGA, Bratislava, Miroslav SÍLEŠ, Košice, Ľubica ŠEMODOVÁ, Krupina.