Súťaž Pravdy a Zastúpenia EÚ o 100 eur a darčekové balíčky

Denník Pravda a Zastúpenie Európskej komisie pripravili súťaž

Chcete vyhrať 100 € či plecniak s darčekmi?
(Batoh, kuchárska kniha Ako varí Európa, USB kľúč, držiak na selfie, číselný zámok, pero, brožúrka Európske dedičstvo, puzzle s mapou Európy pre deti)

Foto: Ivan Majerský, Pravda
cena, súťaž, EK

Pošlite nám SMS a vyhrajte! Stačí sa zapojiť do súťaže a odpovedať správne na otázku:

V ktorom meste sídli Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku?

A – Brusel
B – Bratislava
C – Viedeň

Správnu odpoveď zašlite do piatka 30. novembra do 24.00 formou SMS na číslo 6663 v tvare: PRAVDA (medzera) správna odpoveď v tvare A alebo B alebo C (medzera) meno a priezvisko.

Jeden výherca získa 100 eur, ďalší piati získajú plecniak s darčekovými predmetmi. Všetkých výhercov budeme kontaktovať telefonicky. Cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o.

Súťaž pripravil denník Pravda v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku

Účastníci súťaže berú na vedomie a udeľujú organizátorovi v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) poskytnutých osobných údajov účastníka súťaže na uvedené účely, a to až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu. Účastník berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webe pravda.sk.
Súťaž bola ukončená. Výhercov budeme kontaktovať.