Irak: Zbrane hromadného ničenia nenašli

26.04.2005 09:34

Pátranie po údajných zbraniach hromadného ničenia Saddáma Husajna bolo vyčerpané bez toho, aby sa nejaké našli. Uviedol to hlavný vyšetrovateľ americkej Ústrednej spravodajskej služby - CIA - v Iraku Charles Duelfer v závere vyšetrovania.

Nenašiel tiež dôkazy, že takéto zbrane boli oficiálne prevezené z Iraku do Sýrie s cieľom ukryť ich pred Spojenými štátmi vedeným vojenským zásahom. Nemôže však vylúčiť, že došlo k neoficiálnemu transportu obmedzeného množstva materiálu súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia (ZHN). Svoju prácu uzavrel výzvou na opatrnosť v súvislosti s potenciálnymi budúcimi hrozbami a pozorné posúdenie tejto a ďalších nezodpovedaných otázok.

Americká vláda odôvodnila vojenský zásah v Iraku v roku 2003 ako nevyhnutný pre elimináciu domnelých Husajnových zásob zbraní hromadného ničenia.

„Ako sa dnes veci majú, vyšetrovanie ZHN zašlo tak ďaleko, ako je to možné,“ napísal Duelfer, vedúci Iraq Survey Group (ISG), v dodatku k správe z jesene minulého roka. „Po vyše 18 mesiacoch vyšetrovanie ZHN a vypočúvanie zadržaných súvisiacich so ZHN bolo vyčerpané.“

V 92 stranách zverejnených na internete v pondelok večer poskytol Duelfer posledný pohľad na vyšetrovanie, ktorým sa na jeho vrchole zaoberalo vyše 1000 vojenských a civilných prekladateľov, zbrojných špecialistov a iných odborníkov. Posledné dodatky Duelfera uzavierajú vlaňajšiu asi 1500-stranovú správu.

Jedno z upozornení v nových dokumentoch konštatuje, že Saddámove programy vytvorili veľký počet zbrojných expertov, z ktorých mnohí si budú hľadať prácu. Hoci väčšina sa pravdepodobne obráti na „neškodný civilný sektor“, pretrváva hrozba, že ich znalosti budú chcieť využiť „nepriateľské zahraničné vlády, teroristi alebo vzbúrenci“.

Ďalší dodatok uvádza, že ozbrojené sily v Iraku môže naďalej nachádzať menšie množstvá znehodnotených chemických zbraní, zrejme odložených alebo nenáležite zničených pred rokom 1991. V rukách vzbúrencov by „jediná i neúčinná chemická zbraň pravdepodobne spôsobila viac hrôzy než smrtiacejšie konvenčné výbušniny“.

Podľa ďalšieho dokumentu ISG zistila, že z ostro strážených a vyplienených objektov zmizlo určité vybavenie potenciálne súvisiace s jadrovými zbraňami. Pre zlú bezpečnostnú situáciu v Iraku ale prieskumná skupina nebola schopná zistiť, čo sa stalo so zariadením, ktoré má aj civilné použitie.

Nemenovaný americký činiteľ – ponechajúc pootvorené dvere ďalšiemu vyšetrovaniu – informoval, že aj po oficiálnom konci práce ISG v Iraku naďalej menší tím v rámci mnohonárodných síl skúma dokumenty a preveruje každú správu o ZHN.

V stanovisku sprevádzajúcom posledný dokument Duelfer uviedol, že pri prípadnom prekvapivom náleze by s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o biologické zbrane, pretože v tejto oblasti našli pomerne málo zariadení a ďalších stôp.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku