Zahraničných Slovákov pribúda, najviac ich je v USA

Zahraničných Slovákov za posledné tri roky pribudlo. Zatiaľ čo v roku 2005 žilo podľa odhadov vo svete viac ako dva milióny krajanov, vlani ich počet dosiahol 2,24 milióna ľudí. Vyplýva to z údajov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najviac Slovákov odišlo v posledných rokoch do Veľkej Británie, Írska či Nemecka najmä za prácou. Časť z nich sa však pre hospodársku krízu, ktorá pripravila o zamestnanie milióny ľudí na celom svete, vrátila na Slovensko.

29.07.2009 17:10
Socha Slobody Foto:
Najviac zahraničných Slovákov vlani žilo či pôsobilo v Spojených štátoch (1,2 milióna),
debata

Za zahraničných Slovákov sú považovaní krajania, potomkovia Slovákov žijúci mimo slovenských hraníc niekoľko storočí a slovenskí občania, ktorí trvalo pôsobia v rôznych štátoch sveta. Ľudia s osvedčením zahraničného Slováka majú na Slovensku prechodný pobyt a nepotrebujú povolenie na prácu.

Vyše dva milióny ľudí slovenského pôvodu pôsobili vlani vo viac ako piatich desiatkach krajín sveta. Vyplynulo to zo správy o politike starostlivosti o krajanov, ktorú tento týždeň predložil do medzirezortného pripomienkového konania úrad pre zahraničných Slovákov. Časť Slovákov sa však podľa úradu vrátila pre stratu zamestnania v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy zo zahraničia späť do vlasti, presné číslo materiál neuvádza.

Najviac zahraničných Slovákov vlani žilo či pôsobilo už tradične v Spojených štátoch (1,2 milióna), Česku (375.000), Maďarsku (110.000), Kanade (100.000) a Srbsku (60.000). O osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí vlani požiadalo 1355 záujemcov, čo je o takmer tri stovky viac ako rok predtým. Úrad vyhovel 1241 uchádzačom, jedným z dôvodov zamietnutia žiadosti bolo údajne aj falšovanie dokladov. Najväčší záujem prejavili zahraniční Slováci v Srbsku, Ukrajine, Rumunsku a USA.

Na pomoc krajanom v zahraničí úrad zahraničných Slovákov vlani poskytol celkom 1,98 milióna eur (59,8 milióna Sk). Najviac žiadostí o grant predložili už tradične Slováci zo Srbska, Maďarska a Rumunska; väčšina z nich sa týkala finančnej pomoci pri organizovaní divadelných, filmových či folklórnych predstavení, recitačných súťaží či vydávania krajanských novín, časopisov a kníh. Ministerstvo školstva zas v predchádzajúcom akademickom roku rozdelilo 70 vysokoškolských štipendií pre zahraničných Slovákov; rok predtým na slovenských verejných vysokých školách študovalo celkom 260 vládnych štipendistov z radov zahraničných Slovákov. Ministerstvo tiež podporilo výučbu slovenčiny na 25 zahraničných univerzitách.

Odhad vývoja počtu zahraničných Slovákov (v tisícoch)

Rok  Počet

1991  2660

2001  2016

2005  2015

2008  2237

Zdroj: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

debata chyba