Európska únia bojuje proti chudobe

Prijmeme opatrenia, aby sa o 20 miliónov znížil počet ľudí, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie. Znamená to cielený pokles o 25 percent. Vyplýva to z významného cieľa v stratégii Európa 2020, ktorú prijala Európska komisia. O dôležitosti, aký prikladá tejto ambícii, hovorí už to, že vlani vyhlásila Európsky rok proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

09.05.2011 14:28
Rómovia, chudoba, deti Foto:
Medzi osoby dlhodobo ohrozené chudobou patria vo viecerých členských štátoch Európskej únie Rómovia, najmä deti.
debata (1)

Ako môže pomôcť Európska únia ako celok svojim členom v tomto smere? „Je pravda, že väčšinu právomocí v sociálnej oblasti majú členské štáty, a teda na nich leží hlavné bremeno zodpovednosti. EÚ však môže poskytnúť pridanú hodnotu tým, že na túto tému diskutuje a koordinuje na európskej úrovni,“ zdôraznila vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková-Matisová na jednej z konferencií, ktoré pravidelne organizuje v Bratislave.
Chudoba v EÚ sa meria na základe príjmov, pričom za ľudí vystavených riziku chudoby sa považujú tí, ktorých príjem je rovný alebo nižší ako 60 percent mediánu príjmov príslušnej krajiny. „Taktiež sa zohľadňujú aj ďalšie ukazovatele, akými sú miera nezamestnanosti, bývanie, podiel tých, ktorí predčasne skončili školskú dochádzku, a prístup k verejným službám ako zdravotníctvo,“ dopĺňa užitočná webová stránka 2010againstpo­verty.eu, ktorá má obsiahlu sekciu v slovenskom jazyku.

Dôležité percentá

V EÚ žije pod hranicou chudoby 84 miliónov ľudí, čo je približne 16 percent európskej populácie. „Bez sociálnych transferov by riziku chudoby čelilo 25 percent obyvateľstva,“ upozorňuje tlačová správa Európskej komisie, ktorá pripomína, že napriek hospodárskemu rastu a zvyšovaniu zamestnanosti v uplynulých desiatich rokoch sa nepodarilo splniť cieľ Lisabonskej stratégie prispieť k zníženiu chudoby v EÚ do roku 2010. Od stratégie Európa 2020 očakáva už reálne dosiahnutie cieľov.

Údaje o Slovensku prináša ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: „Najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej chudoby sú deti v rozpätí 0–17 rokov (16,7 %) a taktiež mladí ľudia vo veku 18 – 24 rokov (11,9%). Najnižšiu mieru rizika chudoby má veková skupina 55 – 64 rokov (7,4 %).“ Ministerstvo pripomína, že riziko chudoby detí súvisí predovšetkým s príjmovou situáciou rodín, a to viacpočetných domácností s deťmi.
To, že ide o celoeurópsky problém, ukazuje štatistika: „V celej EÚ žije v chudobe približne 19 miliónov detí. V prípade tých, ktoré vyrastajú v chudobných rodinách, je viac pravdepodobné, že zostanú v pasci chudoby po zvyšok svojho života, tak ako aj ich vlastné potomstvo. Deti žijúce v chudobe čelia množstvu navzájom prepojených problémov vrátane zlého bývania a zdravotnej starostlivosti, obmedzených možností vzdelávania a nedostatku dobrých potravín a oblečenia,“ upozorňuje vyhlásenie Európskej komisie.

Slovenský cieľ

V prípade Slovenska predstavuje cieľ znížiť počet ľudí ohrozených chudobou o 25 percent niekoľko desiatok tisíc osôb. „V slovenských pomeroch je to 170-tisíc ľudí,“ pripomenul Martin Kahanec zo Stredoeurópskeho inštitútu výskumu práce počas svojej prezentácie na konferencii Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa, ktorú usporiadalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Agenda boja proti chudobe patrí do náplne práce európskeho komisára Lászlóa Ándora, ktorý sa venuje zamestnanosti, sociálnym veciam a začleneniu. „Boj proti chudobe je hospodárskou potrebou. Milióny obyvateľov stále žijú na okraji spoločnosti, čo zároveň znamená, že mrháme značnou časťou našich ľudských zdrojov. Osobitnú pozornosť musíme venovať deťom, mladým ľuďom, prisťahovalcom, starším občanom a ostatným zraniteľným skupinám obyvateľov,“ cituje ho portál Európskej komisie.

Údaje o chudobe

Pod hranicou chudoby žije 80 miliónov obyvateľov Európskej únie.
Cieľom stratégie Európa 2020 je znížiť ich počet o 25 percent, čiže o 20 miliónov osôb.
Slovensko si do roku 2020 kladie za cieľ znížiť počet ľudí ohrozených chudobou o 170-tisíc.

Seriál Európa 2020 a Slovensko pripravil denník... Foto: Pravda
Pravda a Európska komisia Seriál Európa 2020 a Slovensko pripravil denník Pravda v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku
Externé odkazy
1 debata chyba