Pápež sa rozlúčil. Pripustil, že na čele katolíckej cirkvi zažil aj ťažké chvíle

Benedikt XVI. na zaplnenom Námestí sv. Petra naposledy žehnal na verejnosti veriacim ako najvyšší predstaviteľ katolíkov. Vo svojom prejave pripustil, že na čele cirkvi zažil aj ťažké chvíle, vždy sa však spoliehal na Boha. Na poslednú generálnu audienciu a verejnú modlitbu pápeža prišlo do Vatikánu 200-tisíc ľudí z celého sveta.

27.02.2013 10:47 , aktualizované: 14:09
pápež, vatikán, rozlúčka, papamobil, benedikt XVI Foto:
Rozlúčka pápeža Benedikta XVI na námestí vo Vatikáne.
debata (11)

Benedikt najskôr prešiel po námestí v špeciálne otvorenom automobile a pozdravil sa s davom zhromaždených. Papamobil niekoľkokrát zastavil a pápež požehnal malým deťom, ktoré mu členovia jeho sprievodu podali. Ľudia mu pritom volali na slávu a mávali pápežskými i národnými vlajkami a transparentmi v rôznych jazykoch, na ktorých boli nápisy „Ďakujeme“ či „Navždy s pápežom“.

V prejave Benedikt pripustil, že okrem radostných okamihov zažil počas svojho osemročného vedenia katolíckej cirkvi aj ťažké chvíle. Svoj pontifikát prirovnal k plavbe po jazere a bez spresnenia hovoril o „nepokojných vodách“. Zároveň však zdôraznil, že „Boh nedopustí, aby sa cirkev potopila“.

Pápež oputil Vatikán krátko po 17.00.
Pápež Benedikt XVI. sa rozlúčil s kardinálmi,...
+23Pápež Benedikt XVI. sa rozlúčil s kardinálmi,...

Takmer 86-ročný Benedikt XVI. uviedol ako dôvod svojho prekvapujúceho odchodu vek a zdravotný stav. V médiách sa však objavili špekulácie, že sa tak rozhodol pre finančné a personálne aféry, ktoré sužujú Vatikán.

Benedikt XVI. na zaplnenom Námestí sv. Petra okrem iného zopakoval, že odchádza do ústrania po starostlivom zvážení a s presvedčením, že na dobrý výkon funkcie už nemá dosť síl. Počas prejavu, ktorý zhromaždení veriaci niekoľkokrát prerušili potleskom, sa poďakoval veriacim za to, že jeho rozhodnutie rešpektovali. Benediktov krok je výnimočný, pretože katolícka cirkev je zvyknutá, že až na vzácne výnimky je pápežský úrad doživotný.

Benedikt XVI. pozdravil slovenských pútnikov v slovenčine

Benedikt pozdravil pútnikov v niekoľkých jazykov, okrem svojej rodnej nemčine aj v slovenčine, ale aj v taliančine, angličtine, španielčine, francúzštine či arabčine. Pápež privítal aj slovenských pútnikov. „Bratia a sestry, ďakujem za modlitby, ktoré ma sprevádzali. Pochválený buď Ježiš Kristus, privítal ich v slovenčine.

Zvlášť pozdravil tiež talianskych veriacich. Svoj pozdrav venoval „drahému Taliansku a Rímu“. V taliančine im poďakoval za ich modlitby a lásku. „Drahí priatelia, ďakujem vám za týchto osem rokov, ďakujem vám za vašu radosť z viery,“ dodal.

Zhruba deväťdesiatminútovú generálnu audienciu, ktorou sa pápež rozlúčil s veriacimi, sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Papamobil pri pomalom prechode slnkom zaliatym námestím neustále obklopovalo vyše desať príslušníkov ochranky a jej ďalší členovia v civile i uniformovaní vojaci Švajčiarskej gardy či policajti boli na mnohých miestach.

O rozlúčku bol na celom svete obrovský záujem. Miestenku zaisťujúcu prítomnosť priamo na námestí si rezervovalo 50-tisíc ľudí a desaťtisíce ďalších prišli sledovať ceremóniu aj z priľahlých verejných priestranstiev. Podľa talianskych médií sa na Námestí sv. Petra zišlo približne 200-tisíc veriacich a turistov.

Po generálnej audiencii a modlitbe pod šírym nebom odišiel pápež papamobilom na svoju poslednú súkromnú audienciu. Na tu boli podľa Vatikánu pozvaní okrem iných slovenských prezident Ivan Gašparovič a nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Benedikt XVI. opustí formálne funkciu na konci svojho pracovného dňa vo štvrtok o 20.00, a to bez akejkoľvek ceremónie. Večer s apodľa svojho okolia „v tichosti“ presunie do letného sídla pápežov v Castel Gandolfo, ktoré je od Ríma vzdialené 25 kilometrov.

Viac ako stovka kardinálov, ktorí budú voliť nového pápeža, sa má zísť vo Vatikáne v marci. Očakáva sa, že o nástupcovi Benedikta XVI. sa rozhodne do veľkonočných sviatkov, ktoré sa začínajú 30. marca a sú najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Nový najvyšší predstaviteľ katolíkov, ktorých je na svete odhadom 1,2 miliardy, by mal už viesť veľkonočné oslavy a obrady.

Situáciu po smrti alebo abdikácii pápeža rieši osobitný dokument

Situáciu po smrti či abdikácii hlavy katolíckej cirkvi rieši osobitný dokument, ktorý pod názvom Universi Dominici Gregis vydal 22. februára 1996 pápež Ján Pavol II. Dokument sa skladá z dvoch častí – „Uvoľnený Apoštolský stolec“ a „Voľba pápeža“. Uvádzame výber z oboch častí dokumentu, tzv. konštitúcie:

I. Po uvoľnení pápežského stolca riadia cirkev kardináli. Ich zhromaždenia, ktoré sa konajú denne, sa nazývajú „generálna kongregácia“. Kardináli však nesmú rozhodovať o ničom, čo prináleží len pápežovi. Kardináli v čase pred voľbou čítajú konštitúciu, študujú ju a diskutujú o nej. Spoločne potom zložia prísahu, že ju budú svedomito zachovávať. Ak sa schádzajú po smrti pápeža, preberajú pohreb. Určia začiatok konkláve. Zničia pápežov pastiersky pečatný prsteň a oficiálnu pečiatku.

II. Voliteľmi sú všetci kardináli, ktorí v deň začiatku konkláve nedovŕšili 80. rok života. Zakazuje sa prítomnosť akejkoľvek cirkevnej a zvláštnej civilnej osoby pri voľbe a akékoľvek lobovanie. Stanovuje sa, že konkláve sa koná v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne a kardináli volitelia bývajú v penzióne svätej Marty.

Voliteľom je zakázaný akýkoľvek styk s verejnosťou, písomný, telefonický či iný. V pápežskej sakristii Sixtínskej kaplnky môže byť prítomný pápežský ceremoniár a dvaja rehoľníci pre rôzne služby.

V dopoludňajších hodinách prvého dňa voľby sa volitelia zhromaždia v chráme sv. Petra na slávnostnej omši a potom idú v sprievode slávnostne oblečení za spevu hymny do Sixtínskej kaplnky. Idú na svoje miesta podľa vopred stanoveného poriadku. Voľba nesmie byť vysielaná ani nahrávaná.

Prvým úkonom je slávnostná kolektívna prísaha, ktorú číta dekan kardinálskeho zboru. Potom idú všetci za sebou k stolu v prednej časti kaplnky, kde sa každý dotkne vystaveného evanjeliára a prednesie predpísanú vetu osobnej prísahy.

Ešte pred samotnou voľbou teológ určený na prejav pripomenie všetkým povinnosť zachovať mlčanie a všetko, čo je v konštitúcii.

Zachovanie tajomstva sa týka všetkých skutočností od prípravy až po samotnú voľbu a platí až do skončenia voľby. Voliteľom, ktorí by to porušili, hrozí trest exkomunikácie.

V prvý deň konkláve sa koná jedno kolo voľby dopoludnia, v ďalších dňoch sa konajú vždy dve kolá dopoludnia a dve popoludní, podľa potreby. Zvolený je ten, kto získa dve tretiny hlasov. Volí sa pomocou lístočkov s textom „Volím za najvyššieho pontifika“, kam voliteľ dopíše meno. Lístoček sa preloží a vhodí do urny pred oltárom. Skrutátor skontroluje, či je toľko lístkov v urne, koľko je voliteľov. Keby to nesúhlasilo, lístky sa spália a voľba je neplatná. Potom skrutátor prečíta lístky nahlas a hlasy sa zapíšu do zoznamu. Lístky sa navlečú na šnúru, znovu prepočítajú a spália. Po každom kole sa robí zápis o hlasovaní. Tento zoznam sa potom zapečatí a archivuje.

Po dosiahnutí potrebného množstva hlasov sa víťazného kandidáta opýtajú, či výsledok voľby prijíma a ako sa chce ako pápež volať. Kardináli potom novému pápežovi vzdajú hold a sľúbia mu poslušnosť. Potom oznámia z balkóna baziliky výsledok voľby a nový pápež príde pozdraviť zhromaždených a požehnať im.

11 debata chyba