Čo spolu dokážeme? pýtala sa visegrádska mládež

Spojí visegrádsku štvorku sieť kontaktov mladých ľudí? "Myslím si, že je normálne a dôležité, aby sme mali prirodzené väzby a vzťahy medzi Čechmi, Maďarmi, Poliakmi a Slovákmi,“ hovorí Martin Nastišin, šéf Euroatlantického centra, ktoré sídli na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

02.05.2013 16:14
V4 Foto:
Súčasťou Visegrádskeho fóra mládeže bola aj debata so o slovenskými vojakmi, ktorí sa zúčastnili na zahraničných misiách.
debata

"Mám známych a kamarátov vo všetkých týchto štátoch. Vidím však aj to, že celkovo nie je asi naša spolupráca a väzby taká silná ako kedysi. Je to chladnejšie i medzi Slovákmi a Čechmi. Mladí ľudia tiež už napríklad menej rozumejú poľštine,“ povedal Nastišin.

Ako sa spoznať

Môže na tom niečo zmeniť Visegrádske fórum mládeže, ktoré sa konalo minulý týždeň v Banskej Bystrici? Toto podujatie prilákalo približne 70 účastníkov zo všetkých krajín visegráskej štvorky. Študenti, ktorí sa zaoberajú najmä medzinárodnými vzťahmi, mali možnosť diskutovať o problémoch regiónu s odborníkmi z mimovládnych organizácií i akademickej pôdy. Navštívili tiež leteckú základňu na Sliači a absolvovali i besedu so slovenskými vojakmi, ktorí sa zúčastnili na zahraničných misiách. Ale najmä dostali príležitosť, ako utužiť vzťahy medzi sebou.

"Je to hlavný dôvod, prečo organizujeme takéto podujatie. Ľudia sa naozaj nespoznajú cez email, Facebook. Musia sa reálne stretnúť. Dôležitá je profesionálna stránka, ale aj tá osobná,“ tvrdí Nastišin. "Verím, že stretnutia ako toto pomôžu zlepšiť osobné väzby, kamarátstva. Aby v budúcnosti zužitkovali sieť kontaktov, ktoré si tu vytvoria.“

Nie je pritom vôbec vylúčené, že niektorí zo študentov, ktorí navštívili Visegrádske fórum mládeže, budú v budúcnosti aj reálne ovplyvňovať spoluprácu vo V4 či dokonca v Európskej únii. Z viacerých určite budú diplomati, z ďalších akademici, podnikatelia či možno aj politici.

Študentská deklarácia

Študenti sa preto dokonca rozhodli, že na V4 treba niečo zmeniť. Pripravili vlastný dokument, v ktorom hovoria o spolupráci v regióne.

"Vnímame to tak, že predchádzajúca deklarácia podpísaná v roku 2004 je zastaraná, a preto je potrebné vytvoriť novú, ktorá bude odrážať súčasné problémy a výzvy,“ zhodla sa visegrádska mládež. V dokumente sa študenti zamerali na spoluprácu s NATO a ďalšími medzinárodnými organizáciami, Európskou úniou, ale najmä na to, čo sa dá urobiť v regióne.

"Hoci kladieme dôraz na euroatlantické štruktúry, nemali by sme zabúdať na vnútorné otázky. Musíme prehĺbiť spoluprácu, aby sme dokázali zlepšiť situáciu v dôležitých oblastiach, vrátane infraštruktúry a dopravy v rámci regiónu V4,“ uvádza sa v deklarácii.

A keďže ide o dokument, ktorý pripravili študenti, asi neprekvapí, že navrhujú aj vytvorenie hudobného festivalu visegrádskej štvorky. Deklarácia tiež kladie dôraz na spoluprácu v oblasti kultúry a vzdelávania aj s podporou Medzinárodného visegrádskeho fondu. Dokument však nezabúda ani na témy obranného priemyslu či sociálnej politiky v rámci V4.

Spolupráca V4

Študenti si mohli názory na spoluprácu v rámci visegrádskej štvorky vypočuť aj od odborníkov zo všetkých krajín v oblasti. Experti diskutovali o prístupe V4 k Balkánu, Európskej únii či obrannej spolupráci.

"Na Balkáne máme všetci viac-menej rovnaké priority. Chceme vidieť krajiny tohto regiónu v Európskej únii a NATO,“ povedal na fóre Banskej Bystrici pre Pravdu Tomasz Žornaczuk z Poľského inštitútu pre medzinárodné vzťahy. "Líšime sa v tom, ako podporujeme štáty Západného Balkánu, aby tieto ciele dosiahli. Najviac sú do tohto procesu zaangažované Slovensko a Maďarsko. Česko je tiež aktívne, Poľsko trochu menej, ale to aj preto, že sme geograficky o niečo ďalej.“

Žornaczuk však tvrdí, že krajiny V4 na Balkáne spolupracujú. "A spoločný prístup často mobilizuje aj Poľsko,“ dodáva expert.

Spolupráca je jedna vec, ale český expert Vít Dostál z Asociácie pre medzinárodné otázky si myslí, že nie je potrebné, aby sa V4 nejako inštitucionali­zovala.

"Sme spolu z dobrej vôle. Výhoda je v tom, že sa vo visegrádskej štvorke nemusíme dohodnúť na všetkom. Máme však témy, v ktorých sme sa našli. Východné partnerstvo, energetika, integrácia Západného Balkánu,“ vysvetľuje Dostál pre Pravdu.

"Môžeme fungovať ako základ pre širšiu koalíciu v Európskej únii. Aj v rámci EÚ vidím zmenu pohľadu na V4. Ešte francúzsky prezident Nicolas Sarkozy odkazoval visegrádskej štvorke, že v únii nie je priestor na nejaké bloky. V súčasnosti už V4 akceptujú aj iní. Visegrádska štvorka sa len nedávno stretla s francúzskym prezidentom Françoisom Hollandom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou,“ pripomína odborník, ktorý vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne.

Oblasťou, kde V4 verí v spoluprácu, je aj obrana a armáda. "Nie vždy to však išlo v minulosti hladko. Keď už hovoríme o konkrétnych projektoch, predsa len máme v rámci visegrádskej štvorky odlišné štartovacie pozície,“ hovorí pre Pravdu Marián Majer z Centra pre európske severoatlantické vzťahy. "Pripravujeme však bojovú skupinu. To si vyžaduje veľké množstvo spoločných krokov. Túto skupinu by bolo možné využiť ako základ pre ďalšiu spoluprácu,“ myslí si Majer.

debata chyba