Deti majú problémy s rečou či so sústredením. Ich počet rastie

Vyše 4 500 detí ročne nastupuje do školy s ročným odkladom. Nedostávajú ho len deti, ktorým "zle padajú roky" a narodili sa po 1. septembri, ale často aj mladšie deti.

05.11.2013 12:00
deti, škola Foto:
Rastie počet detí, ktoré nastupujú do školy s ročným odkladom.
debata (22)

V niektorých triedach sú tak spolužiaci, medzi ktorými je aj takmer dvojročný vekový rozdiel. Dôvody odloženia povinnej školskej dochádzky bývajú rôzne. Podľa psychológov sú za tým problémy detí najmä s rečou a výslovnosťou, so schopnosťou sústrediť sa, byť samostatný, fungovať v kolektíve či brať do úvahy autoritu učiteľa. A počet takýchto detí narastá.

„Narastá počet detí s určitým typom problémov. Tie sa však často zaradia do školského systému napriek návrhu na odklad, pretože ho rodičia nemusia akceptovať,“ hovorí psychologička Dana Grečnerová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva Bratislava II. Výrazne sa podľa nej zvýšil počet detí s poruchami reči. „Je nedostatok logopédov, problémy s rečou rodičia podceňujú, často nemajú dostatok času a trpezlivosti na systematickú dochádzku k logopédovi a na prácu s dieťaťom aj doma,“ dodala Grečnerová.

Psychológovia upozorňujú, že problémy s výslovnosťou súvisia aj s informačnými technológiami a s tým, že rodičia sa s deťmi málo rozprávajú, menej im čítajú, ale aj so zlozvykmi. „Niektorí rodičia sú tak radi, že dieťa začalo rozprávať, že ho zabúdajú viesť k správnej výslovnosti. Dieťa si v reči osvojí zlozvyky, ktorých sa ťažko zbavuje,“ vysvetľuje psychologička Mária Tóthová-Šimčáková. Problémy s artikuláciou potom môžu deťom robiť v škole problém pri učení sa čítať.

Najčastejším dôvodom odkladu býva nedostatočná grafomotorika – deti majú zlý úchop ceruzky, nerozvinutý kreslený prejav, nedostatočnú jemnú motoriku. „V uplynulých rokoch sa však ukazuje aj problém v oblasti sociálnych zručností detí. Zmenila sa výchova a sú deti, ktoré nie sú schopné fungovať v škole samostatne, majú problém v schopnosti podriadiť sa kolektívu, neberú do úvahy autoritu učiteľa či nutnosť plniť si povinnosti,“ vysvetľuje Tóthová-Šimčáková.

Dôvody, prečo u detí pribúdajú aj problémy so sústredením môžu byť podľa nej rôzne. „Deti sú bombardované veľkým množstvom stimulov, niekde chýba vôľa niečo dokončiť, nevedia sa cielene sústrediť. Ťažko povedať, či to súvisí s lepšou a presnejšou diagnostikou, alebo s ďalšími faktormi,“ dodáva Tóthová-Šimčáková.

Kým v Českej republike riešia problém s tým, že prudko narastal počet odkladov školskej dochádzky na podnet samotných rodičov a odklad mala takmer štvrtina prvákov, na Slovensku časť rodičov aj napriek odporúčaniu psychológov odložiť školu dá dieťa radšej do školy. „Myslia si, že dieťa sa akoby do toho dostane. Bohužiaľ, rodičia sú v tomto smere podporovaní aj priamo predškolským zariadením, pretože triedy sú preplnené a s problémovým dieťaťom sa ťažšie pracuje,“ povedala Grečnerová z bratislavskej poradne.

Niektorí rodičia sa podobne ako v susednom Česku sami snažia získať odklad školskej dochádzky z iných dôvodov, ako je nedostatočná školská zrelosť. V Čechách upozorňujú, že niektorí tak robia z obavy, ako zvládnu zmenu a nové úlohy, ale aj v snahe zvýhodniť svoje dieťa, prípadne mu predĺžiť detstvo. "Objavili sa aj také prípady, ale väčšina rodičov sa skôr snaží deti dosť vyťažiť a dostať do prestížnejších škôl.

Keď skúmame, čo je za snahou o odklad, často sa tiež ukazuje, že v pozadí je situácia v rodine, rozvod alebo plánované sťahovanie. Vždy sa snažíme zistiť, či je požiadavka oprávnená," hovorí Jana Lednická z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva Bratislava III.

„Nie som za to, aby sa dával odklad šikovným deťom, ak však dieťa naozaj nie je pripravené na školskú dochádzku, je určite lepšie rozhodnúť sa pre odklad,“ hovorí Tóthová-Šimčáková. Ak sa rodičia neriadia odporúčaním psychológov, stáva sa, že o pár rokov prichádzajú do psychologických poradní ako klienti.

„Vždy ma veľmi mrzí, keď sa vrátia s dieťaťom v treťom, štvrtom ročníku s problémom, že nechce chodiť do školy, nestíha, má problémy s učením alebo so správaním, v škole sa nudí, chce sa hrať a podobne. Aj preto rodičom vždy hovorím, že vo vlaku školskej dochádzky cesta späť nie je. Majú len jednu možnosť sa rozhodnúť, kedy dieťa do toho vlaku nastúpi. Pretože ak by sa malo po troch mesiacoch vrátiť do materskej školy, bola by to pre dieťa veľká trauma,“ dodáva.

V každom prípade rodičia by sa podľa nej mali riadiť slovami Miriam Stoppardovej: „Dajme dieťaťu tú najlepšiu šancu, aby si obľúbilo školu a malo úspech. Bude to vtedy, ak bude na ňu dobre pripravené.“

Odklad školskej dochádzky

  • na zápis do terajších 1. ročníkov prišlo 57 089 detí
  • odklad školskej dochádzky bol navrhnutý 4 565 deťom – 7,99 % detí pri zápise
  • častým dôvodom odkladu býva grafomotorická nezručnosť (zlý úchop písadla, zaostávanie v jemnej motorike, nerozvinutý kreslený prejav), narastajú poruchy reči, poruchy pozornosti, sociálna nezrelosť (chýbajúca samostatnosť a zodpovednosť, schopnosť fungovať v kolektíve, nerešpektovanie autority učiteľa)
  • vlani bolo v 1. ročníkoch 17 detí, ktoré v septembri nemali ešte 6 rokov, 26 238 šesťročných detí a 22 677 sedemročných
  • prvý ročník vlani opakovalo 2 746 detí

© Autorské práva vyhradené

22 debata chyba
Viac na túto tému: #deti #vek #škola #žiak