0

Holandský šéf diplomacie na Slovensku: Zmenený svet si vyžaduje silnú EÚ

, 15.03.2019 11:00
Stef Blok, Holandsko, ministerm Mike pompeo,...
Holandský minister zahraničných vecí Stef Blok. Autor: ,

"Podporujeme výzvy na spojenie využívania fondov Európskej únie s rešpektovaním zásad právneho štátu,“ uviedol pre Pravdu v exkluzívnom e-mailovom rozhovore holandský minister zahraničných vecí Stef Blok. Šéf diplomacie dnes navštívi Slovensko.

Čo potrebuje Európska únia, aby pokročila do budúcnosti? Viac integrácie, návrat právomocí členským štátom či niečo medzi tým?

Verejnosť v Holandsku vo všeobecnosti podporuje členstvo v EÚ. Minulý rok sa v 27 členských štátoch vrátane našej krajiny konali občianske konzultácie o budúcnosti únie. Ukázali silnú podporu pre EÚ. No odhalili aj to, že pre holandskú verejnosť je zásadne dôležité, ako únia funguje. Mali by sme sa sústrediť na oblasti, v ktorých má európska spolupráca pridanú hodnotu. Viac pozornosti by sme mali venovať efektivite nákladov. Holandská vláda vyzýva, aby bola v nasledujúcom legislatívnom období prioritou lepšie fungujúca EÚ, aby sme udržali a zvýšili verejnú podporu pre úniu.

Verím, že by sme mali diskutovať o tom, čo je podstatné pre budúcnosť EÚ. Mali by sme sa snažiť dosiahnuť dohody, ktoré sú pragmatické a ktoré spájajú, nie rozdeľujú. Platí to aj pre Európsky parlament (EP). Nemali by sme debatu po voľbách rámcovať v zjednodušených termínoch proeurópsky verzus antieurópsky. Neodrážalo by to mnohé aspekty európskej spolupráce a ani možnosti výberu, ktoré majú občania vo voľbách.

Často počujeme, že EÚ by mala byť aj mocnosťou v oblasti zahraničnej politiky, čo by malo byť založené na silnej obrane. Sme svedkami debaty o strategickej autonómii únie a európskej armáde. Potrebuje to EÚ?

Únia určite musí byť zahraničnopoli­tickou mocnosťou. Okrem iného to znamená, že EÚ by mala prevziať viac zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a mala by byť schopná konať, keď sú v stávke jej bezpečnostné záujmy v priamom susedstve. EÚ má mnohé nástroje, aby čelila týmto výzvam, od ekonomických a politických až po obranné kapacity. Tie potrebujeme zlepšiť. Európska obranná spolupráca je v tomto zmysle dôležitá. Verím však, že by sme mali byť pragmatickí a realistickí, keď hovoríme o európskej obrane. Nestrácajme sa vo filozofických debatách o európskej armáde, ale pozrime sa na to, čo skutočne potrebujeme a čo sa dá dosiahnuť.

Skvelým spôsobom, ako sa pohnúť vpred, je riešiť nedostatky v našich spôsobilostiach. Holandsko sa preto podieľa na rôznych európskych iniciatívach, pretože si jednoznačne myslíme, že obranná spoluprácu je preto efektívnejšia, funguje lepšie a prispieva k posilneniu NATO. Aliancia zostáva prvou líniou obrany a naším garantom bezpečnosti, ale EÚ k tomu môže prispieť mnohými spôsobmi. Takže blízka spolupráca medzi úniou a NATO je v záujme členských krajín oboch organizácií.

Blíži sa 15. výročie veľkého rozšírenia EÚ aj o Slovensko. Je teraz preto únia silnejšia alebo slabšia?

Samozrejme, je silou EÚ, že ju reprezentuje 28 krajín zo všetkých kútov Európy. Ale dnešný svet je iný, ako bol ten v roku 2004. Základné hodnoty liberálneho svetového poriadku sú ohrozené a multilaterálny poriadok založený na pravidlách, ktorý nám priniesol bezprecedentnú bezpečnosť a prosperitu, čelí výzvam. Tradičné partnerstvá už nemôžeme pokladať za automatické. Menej sa hovorí o spolupráci, viac o konfrontácii. Zmenený a komplexný svet si viac ako kedykoľvek predtým vyžaduje jednotnú a silnú EÚ. Holandská vláda preto vyzýva, aby bola v nasledujúcom legislatívnom období prioritou lepšie fungujúca EÚ.

Únia čelí viacerým problémom, ktoré sa týkajú aj oslabovania demokratických inštitúcií, o čom vedie debatu s krajinami ako Poľsko a Maďarsko. Nakoľko to vnímate ako hrozbu pre jednotu EÚ? Podporili by ste prepojenie využívania fondov únie s otázkami právneho štátu?

Rešpektovanie princípov právneho štátu je jednou zo základných hodnôt EÚ, ktorá je súčasťou našich zmlúv. Nie sú len morálnym základom pre našu európsku komunitu, ale sú aj životne dôležité pre efektívne fungovanie EÚ. Musíme byť schopní dôverovať tomu, že naše spoločné pravidlá sa uplatňujú efektívne, bez výhrad a vždy a všade. Takže o tom sa nedá diskutovať. V tejto súvislosti podporujeme výzvy na spojenie využívania fondov EÚ s rešpektovaním zásad právneho štátu.

Môže v tejto chvíli EÚ urobiť niečo, aby zabránila možnosti brexitu bez dohody?

Ľutujem, že britská vláda nedokázala zabezpečiť väčšinu v parlamente pre dohodu, na ktorej sa obe strany v novembri zhodli. EÚ urobila všetko, čo sa dalo, aby sa to podarilo. Vzhľadom na ďalšie záruky, ktoré sme v decembri, v januári a tento týždeň dali Británii, je ťažké predstaviť si, čo ešte môžeme urobiť. Keby Spojené kráľovstvo predložilo žiadosť o odklad brexitu s dobrými argumentmi, tak ju EÚ posúdi a jednomyseľne o nej rozhodne. Únia očakáva dôveryhodné vysvetlenie pre predĺženie lehoty vrátane dátumu dokedy by to trvalo. Musíme zaistiť hladký chod inštitúcií EÚ.

Musí tiež byť jasné, že predĺženie lehoty neukončí riziko brexitu bez dohody, to sa môže stať až po schválení zmluvy. Riešenie momentálnej situácie je na strane Londýna. Do 29. marca zostáva už len pár dní. Možnosť scenára brexitu bez dohody sa výrazne zvýšila. Chceme byť pripravení na akýkoľvek scenár. Napríklad prístav v Rotterdame neslúži len Holandsku, ale aj Európe. Chcel by som preto vyzvať podnikateľov a vodičov kamiónov zo Slovenska, ktorí používajú holandské prístavy, aby sa uistili, že majú v poriadku formality súvisiace s prekročením hraníc. Len tak môžeme zaistiť hladký prechod tovarov.

Niektorí pozorovatelia tvrdia, že americký prezident Donald Trump je to najlepšie, čo sa mohlo stať EÚ. Vraj si teraz uvedomujeme, že potrebujeme viac jednoty, lebo si nie sme istí, či na druhej strane Atlantiku máme partnera, na ktorého sa môžeme spoľahnúť. Súhlasíte, alebo nie a prečo?

Verím, že v dnešnom multipolárnom svete musia členovia EÚ držať spolu. Len vtedy, keď budeme postupovať jednotne, môže únia brániť multilaterálny poriadok založený na pravidlách a efektívne sa starať o svoje záujmy. Som tiež presvedčený, že silná a jednotná Európa je v záujme Spojených štátov. Obe strany majú strategický záujem, aby spolupracovali, aby dokázali čeliť výzvam, ktoré ani EÚ, ani USA bez spolupráce nezvládnu. Je stále oveľa viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje.

Patríte k Aliancii liberálov a demokratov pre Európu (ALDE), ktorá by mohla bližšie spolupracovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Súhlasíte s jeho víziou pre EÚ?

Je na lídroch ALDE, aby rozhodli o politických partnerstvách. Nie je to mojou úlohou ako ministra zahraničných vecí Holandska. Čo sa týka vízie prezidenta Macrona pre úniu, môžem povedať, že Holandsko a Francúzsko majú spoločný pohľad, že je potrebná silná Európa, aby sme dokázali čeliť ďalším výzvam. Nedávno sme naše predstavy o budúcnosti EÚ predstavili v správe o Európskej únii. Holandská vláda uviedla, že bezpečnosť a prosperita našej krajiny sú jednoznačne spojené so stabilitou a s prosperitou celého európskeho kontinentu.

Sme inovatívna a otvorená ekonomika. Mnoho našich pracovných miest závisí od obchodu v Európe a od európskeho obchodu so svetom. Cezhraničné problémy, ako sú migrácia, bezpečnosť a klimatické zmeny, je možné riešiť iba v spolupráci s našimi európskymi partnermi. Teším sa na detailnejšie vysvetlenie návrhov Paríža. Vedieme dialóg s Francúzskom a s ostatnými členskými štátmi, aby sme pomohli tvoriť strategickú agendu pre budúcnosť Európy.

Nakoľko sa obávate, že májové voľby do Európskeho parlamentu ovplyvnia rôzne dezinformačné kampane a nárast populizmu a radikalizmu?

Naša vláda si uvedomuje viaceré možné hrozby v súvislosti s hlasovaním do EP. Všetci hráči so zlým úmyslom môžu použiť voľby, aby pritiahli pozornosť na svoju agendu. Môžu to robiť legálne aj nelegálne. Holandská vláda sa špeciálne sústredí na možné hrozby zo strany štátnych aktérov.

Šírením dezinformácií sa môžu pokúsiť presadzovať vlastné záujmy a ovplyvňovať voličov a výsledok hlasovania. Samozrejme, nie všetky hrozby v kybernetickom priestore sa spájajú so štátnymi aktérmi. Môžu byť aj prácou zločincov. Moja vláda je presvedčená, že nedávne vytvorenie Európskej siete spolupráce pri voľbách s orgánmi EÚ a Systému rýchlej reakcie bude pridanou hodnotou pre existujúce štruktúry aj čo sa týka boja so šírením dezinformácií.

Holandsko spoločne s Austráliou pokladá Rusko zodpovedné, že sa podieľalo na zostrelení lietadla linky MH17 v roku 2014 nad Ukrajinou. Aj vzhľadom na pokračovanie vyšetrovania v tomto prípade, ako vidíte budúcnosť vzťahov EÚ a NATO s Moskvou?

V prvom rade EÚ a NATO musia zostať jednotné v súvislosti s Ruskom. Čo sa týka Holandska, tak náš prístup má dva aspekty. Keď Rusko prekročí naše červené čiary, budeme o tom hovoriť, ako sa ukázalo v roku 2018. Na druhej strane je potrebné, aby komunikačné kanály zostali otvorené. Keď hovoríme o MH17, tak chceme dosiahnuť, aby obete a ich príbuzní poznali pravdu, aby sme dosiahli spravodlivosť a potrestanie zodpovedných. Toto sú priority holandskej vlády.

Aby sme to dosiahli, máme k dispozícii dve právne cesty. Prvou je pokračujúce kriminálne vyšetrovanie, ktoré sa sústredí na identifikáciu páchateľov a na to, aby zodpovední za zostrelenie letu MH17 čelili spravodlivosti. Druhou je, že na základe medzinárodného práva pokladáme Rusko ako štát zodpovedné za to, že sa na tom podieľalo. Sme vďační za veľkú medzinárodnú podporu, ktorú máme okrem iných zo strany NATO a EÚ. Chcel by som však aj zdôrazniť, že neveríme v politizáciu katastrofy letu MH17 a nepokladáme ju za geopolitickú otázku.

EÚ chce pokračovanie jadrovej dohody s Iránom, ktorú Teherán dodržiava, ale jeho správanie je ťažko akceptovateľné, čo sa týka iných problémov. Holandsko napríklad obvinilo režim, že stojí za politickými vraždami na jeho území. Nemala by únia zmeniť nejakým spôsobom stratégiu v súvislosti s Iránom?

Holandsko a EÚ jednoznačne podporujú iránsku jadrovú dohodu, kým sa ňou Teherán riadi. Štrnásť správ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu potvrdilo, že to tak je. Pokračovanie dohody je mimoriadne dôležité pre európsku bezpečnosť. Holandsko však jednoznačne znepokojujú mnohé aspekty správania Iránu v iných oblastiach. Sme v tom zajedno s partnermi v únii, ako to vyplýva aj zo záverov Rady EÚ.

Vážne nás znepokojuje úloha Teheránu v regióne, najmä v konfliktoch v Sýrii a Jemene, pokračovanie jeho programu balistických rakiet, nezákonné pôsobenie na území EÚ a alarmujúca úroveň ľudských práv v Iráne. Holandsko to spolu s partnermi v únii rieši prostredníctvom kombinácie politického tlaku a kritického dialógu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
0 debata debata
Viac na túto tému: #EÚ #Slovensko #Holandsko #Stef Blok