Eurokomisia odporúča prijať 10 opatrení proti koronavírusu

Cieľom odporúčaní, ktoré EK vypracovala spolu s novovytvorenou vedeckou expertnou skupinou, je presadzovať účinné a primerané opatrenia na úrovni celej Únie.

19.03.2020 22:27
debata (75)

Komisia pripomenula dôležitosť rýchleho zavádzania opatrení, ktoré sú rozhodujúce pre ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ako sú starší ľudia a osoby s hypertenziou, cukrovkou, kardiovaskulárnymi ochoreniami, chronickými ochoreniami dýchacích ciest a rakovinou.

Vzhľadom na rýchle šírenie koronavírusu v EÚ, počet potvrdených prípadov a počet obetí EK odporúča, aby všetky členské štáty Únie okamžite prijali navrhnuté opatrenia bez ohľadu na ich vnútroštátnu situáciu. Trvanie týchto opatrení sa bude pravidelne prehodnocovať v závislosti od vývoja epidémie.

Komisia upozornila, že vzhľadom na inkubačnú lehotu od 2 do 14 dní a možnosť prenosu osobami bez príznakov ochorenia je potrebné vyhnúť sa podávaniu rúk a bozkom, preplneným dopravným prostriedkom, nepodstatným pracovným stretnutiam a hromadným akciám. Exekutíva EÚ zdôraznila, že všeobecne by ľudia mali čo najdlhšie zostať doma a čo najviac obmedziť spoločenské kontakty.

Eurokomisia zároveň upozornila, že potraviny a dodávky základných výrobkov v EÚ nie sú ohrozené a nákup veľkého množstva tovaru nie je potrebný. Brusel upozornil na skutočnosť, že odporúčané opatrenia treba prijímať v koordinácii s ostatnými členskými štátmi EÚ a informovať o nich susedné krajiny, lebo akékoľvek izolované opatrenia sú menej účinné.

Podľa EK by členské štáty mali prijať tieto opatrenia:

1) Povinná izolácia pacientov s COVID-19;
2) Dobrovoľná izolácia zraniteľných osôb;
3) Zrušenie spoločenských a kultúrnych stretnutí, zatvorenie barov, nočných klubov, reštaurácií a kaviarní, ako aj múzeí, divadiel, kín a športovísk;
4) Zatvorenie kostolov a náboženských centier a zrušenie verejných náboženských podujatí;
5) Zatvorenie vzdelávacích inštitúcií a škôl (okrem prípadov, ktoré sú opodstatnené), univerzít, výskumných ústavov a podpora vzdelávania online;
6) Zatvorenie škôlok a jaslí;
7) Obmedzenie návštevnosti vo väzniciach, psychiatrických ústavoch a ústavoch špeciálnej starostlivosti;
8) Prijatie opatrení na pracoviskách na podporu práce z domu, flexibilného rozvrhu práce, fyzického odstupu medzi zamestnancami, zvýšeného využívania e-mailov a telekonferencií, zníženého kontaktu medzi zamestnancami a klientmi a možnosť flexibilných dovoleniek;
9) Zákaz všetkých hromadných akcií – športové podujatia, koncerty, festivaly, konferencie, veľtrhy, oslavy či politické stretnutia;
10) Odklad akýchkoľvek nepodstatných administratívnych konaní.

75 debata chyba
Viac na túto tému: #EK #koronavírus