Sme proti COVID-19 bezbranní? Slovenskému lekárovi sa osvedčila kombinácia liekov

Ivermektín, kalcitriol (vitamín D3), vitamín C, zinok, aspirín. Slovenskému lekárovi, ktorý pracuje v nemeckom Meissene, sa veľmi osvedčil nový postup včasnej ambulantnej liečby pacientov s ochorením COVID-19.

04.01.2021 11:15
debata (98)

„Možnosť využitia ivermektínu najnovšie skúma aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je v kompetencii ministerstva zdravotníctva umožniť dovoz tohto lieku na Slovensko už dnes a v kombinácii s ďalšími bezpečnými liekmi zlepšiť zvládanie pandémie a zvýšiť šance na normálny život, po ktorom všetci túžime,“ povedal pre Pravdu ambulantný internista Martin Novysedlák (úryvok z rozhovoru sme uverejnili v piatok).

Liek remdesivir sa na Slovensku stále využíva pre hospitalizovaných s COVID-19 napriek tomu, že WHO spochybnila jeho účinnosť. Ako je to v Nemecku?

WHO momentálne neodporúča používanie remdesiviru, pretože na základe dostupných informácií neznižuje riziko potreby umelej pľúcnej ventilácie ani riziko úmrtia na ochorenie COVID-19. Na niektorých pracoviskách sa ešte používa, lebo dokáže skrátiť trvanie ochorenia. V tejto výnimočne náročnej situácii s kolabujúcim zdravotníctvom a vyčerpanou spoločnosťou sa podľa môjho názoru treba zamerať na včasnú ambulantnú liečbu rizikových pacientov pomocou bezpečných a efektívnych liekov. Existuje skupina liekov, pre ktoré rastie množstvo spoľahlivých vedeckých dôkazov, pri profylaktickom užívaní znižujú riziko ochorenia a pri jeho vypuknutí skracujú jeho priebeh, znižujú riziko hospitalizácie a úmrtnosť. Či už je to ivermektín, vitamín D3, zinok alebo isoprinosin a iné.

Existujú preukázateľné dôkazy o význame ivermektínu?

Najprv sa pristavím pri vitamíne D. Keď sa na jeseň začala epidemiologická situácia zhoršovať a zistil som, že ochorenie COVID-19 dokáže usmrtiť 25 a viac percent klientov domovov sociálnych služieb (DSS), začal som intenzívnejšie hľadať možnosti ambulantnej liečby, keďže v Nemecku nebola odporúčaná žiadna špecifická liečba týchto pacientov. Navštevujem klientov v dvoch DSS a s predstavou bezradnosti som sa nechcel zmieriť. Narazil som na štúdiu zo španielskej Cordoby, kde podávanie hormónu – vitamínu D na začiatku a v priebehu hospitalizácie viedlo k výraznému zníženiu potreby pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti (z 50 pacientov, ktorým bol podávaný, potreboval pobyt na JIS-ke jediný, zatiaľ čo z 26 pacientov, ktorí ho nedostali, skončila na JIS-ke polovica). O bezpečnosti a účinnosti podávania vitamínu D nepochybujem.

A zmienený ivermektín?

Najpraktickejšie informácie k liečbe mala pre mňa medzinárodná pracovná skupina FLCCC, ktorá na základe rozsiahlych vedeckých poznatkov a vlastných skúseností najprv vypracovala terapeutický plán pre liečbu hospitalizovaných pacientov a v posledných týždňoch uverejnila aj odporúčanie na profylaxiu a ambulantnú liečbu založenú na ivermektíne, kalcitriole (vitamíne D3), vitamíne C, zinku, aspiríne a pod. Koncom novembra sa v prvom DSS objavil COVID-19. Keď prvý pacient po krátkej hospitalizácii zomrel, rozhodli sme sa s vedením DSS, že začneme klientov liečiť. Informovali sme klientov a ich rodinných príslušníkov, že s ich súhlasom budeme podávať lieky, ktoré zaberajú inde na svete, pribúdajú vedecké dôkazy o ich účinnosti, majú veľmi nízke riziko nežiadúcich účinkov a liekových interakcií, no nie sú zatiaľ všeobecne odporúčané na liečbu pacientov s COVID-19, no celkové riziko tejto liečby je výrazne nižšie, ako ponechať týchto ľudí napospas smrtiacemu ochoreniu.

Ako ste postupovali?

Každému klientovi bol podaný vitamín D (jednorazovo 1 µg alfacalcidolu a ďalej týždenne 20 000 IU cholecalciferolu D3). Z 34 RT-PCR pozitívnych klientov sa rozvinuli stredne ťažké príznaky (horúčky, kašeľ, celková slabosť) u 12 klientov. Títo boli liečení podľa odporúčaní FLCCC jednorazovo 12 mg ivermektínu, zinkom, vitamínom C (2–3× 1 g denne)a liekmi proti zrážaniu krvi (nízkomolekulárne heparíny). Došlo k jednej hospitalizácii a dvom úmrtiam. Po tejto úspešnej skúsenosti som tento koncept začal používať aj u niektorých ambulantných pacientov. Deň pred Štedrým dňom, čiže 23. decembra, sa objavilo ochorenie v druhom DSS, keď bola hospitalizovaná pacientka na neurológii a mala pozitívny test na COVID-19. Pomocou antigénového testu bolo identifikovaných celkom 33 pozitívnych klientov, u 28 sa rozvinuli príznaky ochorenia a bola im okamžite podaná vyššie uvedená liečba. Posledný deň roku 2020 boli všetci klienti stabilní, nedošlo k hospitalizácii ani k úmrtiu (rozhovor vznikol 31. 12. 2020, poz. red.). Konečný výsledok bude možné zhodnotiť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Strach z neistoty u personálu, klientov a rodinných príslušníkov vystriedal pokoj a spokojnosť s tým, že máme prehľadný a účinný systém.

Je ivermektín cenovo dostupný? Pretože jedna dávka remdesiviru stojí až okolo 2-tisíc eur.

Ivermektín je v Nemecku dostupný na lekársky predpis, no keďže u pacientov s COVID-19 ide o použitie mimo schválenej indikácie (tzv. off-label), hradí si pacient túto liečbu sám. Cena liečby je okolo 70 eur, pretože ho v Nemecku ponúka iba jeden výrobca. V iných krajinách Európy je liek dostupný za nižšiu cenu. V Indii, kde sa vyrába veľa generík, stojí tabletka menej ako 50 eurocentov.

Ako sa pozerá na ivermektín WHO?

Možnosť využitia ivermektínu v liečbe skúma najnovšie aj WHO. Podľa predbežnej metaanalýzy 11 randomizovaných štúdií u vyše 1400 pacientov, ktorú vypracováva tím doktora Andrewa Hilla z Liverpoolskej univerzity, existujú dôkazy, že ivermektín dokáže skrátiť dobu, za ktorú je pacient opäť PCR negatívny, urýchliť uzdravenie, skrátiť dobu hospitalizácie a znížiť úmrtnosť. Toto sú dôležité kritériá WHO, na základe ktorých sa posudzuje účinnosť lieku. Zber dát pokračuje ďalej a v priebehu najbližších týždňov budú vyhodnotené ďalšie štúdie do celkového počtu 3-tisíc pacientov, čo je úroveň, ktorá viedla k schváleniu remdesiviru. Táto skupina vôbec neskúmala štúdie, kde sa ivermektín užíval v rámci prevencie. Dá sa predpokladať, že v prípade potvrdenia nastoleného trendu dôjde k odporúčaniu terapie ivermektínom zo strany WHO.

V takom prípade nepochybne nastane na celom svete výrazný dopyt po tomto lieku. Môže preto prípadne vzniknúť nedostupnosť ivermektínu na farmaceutickom trhu?

Pochopiteľne, že keď dôjde k odporúčaniu užívať ivermektín v liečbe pacientov s COVID-19, je dosť možné, že sa výrazne zvýši záujem o toto liečivo. Do akej miery dokážu výrobcovia pokryť potrebu trhu pri zvýšenom celosvetovom záujme, netuším. Konečné slovo a zodpovednosť však majú príslušné štátne inštitúcie, ktoré o uplatnení odporúčaní WHO rozhodujú. Na základe dostupných vedeckých poznatkov, nízkeho rizika nežiaducich účinkov a mojich vlastných skúseností som presvedčený, že vitamín D, ktorý je dostupný už dnes, a ivermektín dokážu pomôcť tým, ktorí sú chorí dnes, alebo ochorejú v najbližších týždňoch a nestihnú si vybudovať imunitu očkovaním. Ivermektín sa postupne dostáva do povedomia verejnosti, rovnako ako aj záujem o jeho alternatívne zdroje, napr. veterinárne produkty. Je v kompetencii MZSR umožniť dovoz tohto lieku na Slovensko už dnes a v kombinácii s ďalšími bezpečnými liekmi zlepšiť možnosti včasnej ambulantnej liečby a zvládanie tejto pandémie, a zvýšiť šance na normálny život, po ktorom všetci túžime. Nečakajme.

(V rozhovore Martin Novysedlák zdôraznil, že nie je v konflikte záujmov, neprednáša pre nijakú farmaceutickú firmu, ani žiadnym iným spôsobom nedostáva finančné a nefinančné výhody.)

98 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #Covid-19