Maďarsko a Poľsko môžu prísť o čerpanie dotácií z EÚ

Žaloby vlád Maďarska a Poľska proti režimu podmienenosti vyplácania eurofondov len pri dodržiavaní zásad právneho štátu treba zamietnuť. Uviedol to vo štvrtok generálny advokát Súdneho dvoru EÚ Campos Sánchez-Bordona v odkaze pre sudcov tejto inštitúcie. Sudcovia sa jeho odporúčaním môžu, ale nemusia riadiť.

02.12.2021 16:26
debata (19)

Generálny advokát dospel k názoru, že režim podmienenosti bol prijatý na vhodnom právnom základe, je zlučiteľný s právom EÚ a rešpektuje zásadu právnej istoty. Európska komisia (EK) v decembri 2020 prijala nariadenie, ktorým sa stanovuje všeobecný režim podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu v členských štátoch. Toto nariadenie dovoľuje, aby Rada EÚ (členské štáty) na návrh eurokomisie prijala opatrenia v podobe pozastavenia platieb z rozpočtu Únie alebo v podobe schvaľovania programov financovaných z tohto rozpočtu.

Maďarsko a Poľsko, voči ktorým EK vedie viaceré právne konania za to, že tieto krajiny nerešpektujú zásady právneho štátu, následne podali na Súdnom dvore EÚ žaloby, ktorými navrhli zrušiť toto nariadenie. Ich žaloby sú založené okrem iného aj na neexistencii alebo nevhodnosti právneho základu vybraného pre toto nariadenie, na nezlučiteľnosti tohto nariadenia s článkom 7 Zmluvy o EÚ (ZEÚ) a na porušení zásady právnej istoty.

Manuel Campos Sánchez-Bordona v návrhoch, ktoré predniesol vo štvrtok, zdôraznil, že nariadenie nemá za cieľ chrániť právny štát prostredníctvom sankčného mechanizmu podobného tomu, ktorý je upravený v článku 7 ZEÚ, ale stanovuje nástroj finančnej podmienenosti na ochranu tejto hodnoty Únie. Táto legislatívna voľba, ktorú nemožno označiť za „zjavne nesprávnu“, má podľa jeho názoru oporu v diskrečnej právomoci inštitúcií Únie. Rešpektovanie zásad právneho štátu môže mať totiž zásadný význam pre riadne fungovanie verejných financií a pre správne plnenie rozpočtu eurobloku.

Navyše zdôraznil, že sporné nariadenie vyžaduje, aby existovala priama súvislosť medzi porušením zásad právneho štátu a čerpaním zdrojov eurorozpočtu, takže sa neuplatní na všetky porušenia zásad právneho štátu, ale len na tie, ktoré priamo súvisia s rozpočtom Únie.

Generálny advokát zastáva názor, že predpisy prijaté inštitúciami EÚ, ktorých cieľom je reagovať na určité porušenia hodnoty právneho štátu a ktoré majú vplyv na plnenie rozpočtu, sú zlučiteľné so zmluvami o EÚ. Zatiaľ čo článok 7 ZEÚ podmieňuje prijatie opatrení konštatovaním existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia hodnôt Únie zo strany členského štátu, nové nariadenie sa týka len porušenia zásad právneho štátu členským štátom, ktoré závažne a priamym spôsobom ovplyvňuje finančné riadenie rozpočtu alebo ochranu finančných záujmov Únie.

Podľa generálneho advokáta je mechanizmus podmienenosti podobný iným nástrojom finančnej podmienenosti a plnenia rozpočtu, ktoré už existujú vo viacerých oblastiach práva Únie. V nariadení je presne vymenovaných sedem právnych zásad. Podľa Sáncheza-Bordonu určenie znakov právneho štátu prostredníctvom odkazu na uvedené zásady znamená, že nariadenie, ktoré súdne napadla maďarská a poľská strana, spĺňa podmienky jasnosti, presnosti a predvídateľnosti, ktoré vyžaduje právna istota. Členské štáty totiž majú dostatočnú úroveň vedomosti o povinnostiach, ktoré vyplývajú z týchto zásad.

Za týchto podmienok generálny advokát navrhuje, aby Súdny dvor zamietol žaloby o neplatnosti tohto mechanizmu, podané Maďarskom a Poľskom.

19 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Poľsko #Maďarsko #dotácie z EÚ
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy