Suma sa vyšplhala do závratných výšok. Poľsko pokutu za baňu Turów musí zaplatiť, rozhodol súd

Všeobecný súd EÚ trvá na povinnosti Poľska zaplatiť denné pokuty uložené v spore týkajúcom sa povrchovej bane Turów, vyplýva to zo správy Súdneho dvora EÚ.

29.05.2024 13:15
debata (1)

Vo februári 2021 Česká republika podala žalobu proti Poľsku na Súdnom dvore EÚ. Praha sa sťažovala, že rozšírenie a pokračovanie ťažby hnedého uhlia v povrchovej bani v Turówe je v rozpore s právom EÚ.

Súdny dvor počas právneho konania predbežným opatrením nariadil Poľsku, aby okamžite ukončilo ťažobnú činnosť až do vynesenia rozsudku, ktorým sa tento prípad ukončí.

Marián Pastucha, banský inžinier Čítajte viac Baník, ktorý prežil výbuch pred rokmi: Tri mesiace po nehode som opäť sfáral, potreboval som sa s tým vyrovnať

Poľsko tento príkaz nesplnilo a preto mu bolo 20. septembra 2021 nariadené platiť Európskej komisii (EK) dennú pokutu 500 000 EUR až do úplného splnenia predbežného opatrenia súdu.

Prípad vymazali

Začiatkom februára 2022 Poľsko uzavrelo dohodu o urovnaní sporu s Českou republikou, a preto bol prípad vymazaný z registra Súdneho dvora EÚ.

Poľsko však nezaplatilo splatné sumy súvisiace s pravidelnou dennou pokutou. EK preto v piatich po sebe nasledujúcich rozhodnutiach informovala Poľsko, že započítava dlh, ktoré voči Poľsku dlhuje EÚ, rôznymi sumami. Takto získaná istina predstavuje 68 500 000 eur za obdobie od 20. septembra 2021 do 3. februára 2022.

Turów / Turw / Čítajte viac Poľsko nezavrie baňu Turów. Brusel nám nebude hovoriť, čo je energetická bezpečnosť, odkázal Morawiecki do EÚ

Poľská vláda žiadala, aby Všeobecný súd zrušil rozhodnutia o započítaní. Opierala sa najmä o dohodu o urovnaní, ktorá mala podľa Poľska za následok, že finančné účinky opatrení nariadených Súdnym dvorom EÚ so spätnou platnosťou zanikli. Varšava tvrdila, že započítanie EK je nezákonné.

Všeobecný súd v stredu informoval, že zamietol žaloby podané Poľskom v celom rozsahu. Podľa súdu denná pokuta bola splatná od 20. septembra 2021 až do vymazania veci z registra Súdneho dvora EÚ 4. februára 2022. Vymazanie veci z registra teda nezbavuje Poľsko povinnosti na úhradu sumy splatnej v súvislosti s pravidelným penále. V opačnom prípade by nebol dosiahnutý cieľ pravidelného platenia penále, a to zaručenie účinného uplatňovania práva Únie, ktoré je základným prvkom právneho štátu.

Antimónové bane na Slovensku boli najväčšie v strednej Európe. Banícke múzeum má svoje jedinečné čaro
Video

Okrem toho Všeobecný súd skonštatoval, že eurokomisia si splnila povinnosť odôvodnenia sporných rozhodnutí, keďže ich obsah umožnil Poľsku identifikovať započítanie pohľadávok a pochopiť dôvody, pre ktoré EK pokračovala v právnom konaní o vymáhaní svojich pohľadávok prostredníctvom započítania.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Poľsko #Česko #baníctvo #Súdny dvor EÚ #Baňa Turów