Chronologický prehľad rozpadu Juhoslávie


28. marec 1989 – Prijatá nová srbská ústava, ktorá výrazne obmedzila autonómne práva provincií Kosovo a Vojvodina.

25. jún 1991 – Nezávislosť vyhlásili Slovinsko a Chorvátsko. Federálna juhoslovanská vláda rozhodnutie odmietala a vyslala do zväzových republík vojenské sily, ktoré sa stretli s jednotkami miestnej domobrany. Boje v Slovinsku trvali do októbra 1991, v Chorvátsku ozbrojené zrážky medzi Chorvátmi a etnickými Srbmi prerástli v niekoľkoročnú občiansku vojnu.

8. september 1991 – Referendum v Macedónsku rozhodlo o nezávislosti tejto zväzovej republiky.

22. september 1991 – Kosovský parlament, ktorý Srbi rozpustili, na tajnom zasadnutí vyhlásil nezávislú Republiku Kosovo.

15. január 1992 – Nezávislosť Slovinska a Chorvátska uznalo Európske spoločenstvo (dnešná Európska únia).

3. marec 1992 – Prezident Bosny a Hercegoviny Alija Izetbegović vyhlásil nezávislosť. V Bosne vypukla niekoľkoročná občianska vojna.

6. apríl 1992 – Samostatnú Bosnu a Hercegovinu uznalo Európske spoločenstvo.

27. apríl 1992 – Vyhlásená Zväzová republika Juhoslávia, tvorená Srbskom (vrátane bývalých autonómnych oblastí Vojvodina a Kosovo) a Čiernou Horou.

Máj až august 1995 – Dve krvavé ofenzívy chorvátskej armády znamenali zánik separatistickej Republiky srbská Krajina na území Chorvátska a ukončenie bojov v krajine.

14. december 1995 – V Paríži podpísaná Daytonská mierová zmluva, ktorá ukončila vojnový konflikt v Bosne a Hercegovine.

8. apríl 1996 – Vzájomné uznanie a nadviazanie diplomatických vzťahov medzi Juhosláviou a Macedónskom.

24. marca 1999 – Severoatlantická aliancia začala letecké útoky na Juhosláviu pre eskaláciu násilia v Kosove. V júni 1999 skončili v Kosove boje, z Kosova sa stiahli juhoslovanské jednotky a do oblasti nasadili medzinárodné sily KFOR. Bola zavedená medzinárodná správa Kosova.

4. február 2003 – Oficiálny koniec existencie Juhoslávie, vznik štátu s názvom Srbskom a Čierna Hora odhlasovaním jeho ústavy v parlamentoch oboch častí.

20. február 2006 – Začali sa rokovania o konečnom statuse Kosova.

2. marec 2006 – Čiernohorský parlament oficiálne vyhlásil referendum o nezávislosti Čiernej Hory na 21. máj 2006.