Vlastenectvu má mladých naučiť grafický nedorobok

Soňa Pacherová | 04.05.2010 08:14
vlastenecká tabuľa Foto:
Dizajn tabule, ktorá má byť umiestnená v každej školskej triede, predstavil minister školstva Ján Mikolaj (SNS) v nedeľnej debate v televízii TA3.
Vzťahu k štátnym symbolom by mali žiakov a študentov od septembra učiť tabule povinne umiestnené v každej školskej triede. Tie, ktoré v nedeľnej televíznej debate predstavil minister školstva Ján Mikolaj (SNS), však tieto symboly príliš nectia a majú nedostatky.

Mikolaj v televízii TA3 tvrdil, že tabuľa „graficky znázorňuje zástavu, hymnu a preambulu ústavy“. Predviedol tiež jej predpisový vzhľad – so záväzne usporiadaným textom, vytlačeným písmom presne stanoveného typu aj veľkosti.

„Medzi štyri základné štátne symboly Slovenskej republiky však nepatrí zástava, ale vlajka,“ upozorňuje odborník na štátny protokol Jarolím Antal. Pri textoch v dolnej časti sa zase podľa neho jasne neuvádza, že ide o hymnu Slovenskej republiky a Preambulu Ústavy SR z roku 1992, čo by v prípade učebnej pomôcky považoval za samozrejmosť.

Podľa experta je rozdiel medzi vlajkou a zástavou ten, že vlajka sa vyťahuje aj sníma zo stožiara po lane, kým zástava je pevne uchytená na žrdi. Obdĺžnik symbolizujúci vlajku musí mať pomer strán zásadne 2 : 3, kým pomer strán zástavy smie byť voľnejší – od 2 : 3 až po 1 : 3. Ešte viac predĺžená býva tzv. koruhva, ktorá sa však používa upevnená na priečnom rahne v zvislej polohe a so štátnym znakom pootočeným oproti vlajke či zástave o 90 stupňov.

Na ministrovej tabuli hornú plochu zaberá štvoruholník s pomerom strán zhruba 1 : 2,5. „Ten možno označiť nanajvýš za zástavu, ktorá však spolu s tzv. koruhvou predstavuje len odvodené symboly,“ zdôrazňuje Antal.

S otázkami týkajúcimi sa nielen vzhľadu tabúľ, ale aj ich financovania, sa Pravda obrátila na rezort školstva. „Podrobnosti upraví smernica, ktorú ministerstvo pripravuje v súlade s novelou zákona o štátnych symboloch. Zverejníme ich po nadobudnutí účinnosti novely,“ stručne zareagoval tlačový odbor.

Novelu zákona o štátnych symboloch schválil minulý týždeň slovenský parlament. V jej zmysle sa majú používať aj dizajnované tabule, ktoré sa majú objaviť vo všetkých triedach škôl, kde sa vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu – teda tak v štátnych, ako aj v súkromných a cirkevných. Národniari pôvodne iniciovali prijatie nového vlasteneckého zákona. Keď sa im ho nepodarilo presadiť, súhlasili so zmienenou novelou z dielne najsilnejšej koaličnej strany Smer.