Onedlho môže prísť päťtisícročná voda

Ingrid Drozdíková | 07.06.2010 06:28
Kravčík Foto:
Predseda mimovládnej organizácie Ľudia a voda Michal Kravčík.
Michal Kravčík, predseda mimovládnej organizácie Ľudia a voda, sa venuje téme povodní niekoľko desiatok rokov. Tvrdí, že za záplavy si môžu ľudia sami.

Čo bolo hlavnou príčinou týchto záplav?
Hlavnou príčinou týchto záplav bolo rýchle stekanie dažďovej vody z krajiny, neschopnosť krajiny zadržať vodu. Ak sa nebude protipovodňová ochrana orientovať na zadržiavanie dažďovej vody, onedlho príde päťtisícročná voda. Na Slovensku je viac ako 300-tisíc kilometrov ciest rôznej kategórie od lesných zvážnic až po diaľnice. Zo všetkých týchto ciest je odvádzaná dažďová voda z kopcov do dolín a tam vytvára z neviditeľných potôčikov besniace potoky a rieky a spôsobuje bleskové povodne a záplavy, pred ktorými niet úniku. Ak do tohto prostredia vpadnú intenzívne dažde, ako sme boli svedkami minulý týždeň, tak si treba zachraňovať iba holé životy.

Preto mali problém aj regulované rieky ako Váh a Dunaj?
Áno, pre neschopnosť krajiny zadržiavať dažďovú vodu. Priehrady boli budované na hydrológiu povodí, keď krajina nebola takto poškodená. Na to, aby neboli povodne, by sme mali stavať ročne aspoň päť priehrad, čo je zjavný nezmysel. To by zruinovalo celý štátny rozpočet. Zanedbávanie plošnej vododržnosti krajiny zároveň spôsobuje priestorovú zmenu rozdelenia zrážok s nebývalými intenzívnymi dažďami prevažne v horských oblastiach celých Karpát.

Máme predsa systém protipovodňovej ochrany. Čo sa v nej robí zle?
Keď pred pár rokmi Torysa ohrozovala Sady nad Torysou, vodohospodári zas rozhodli desiatky miliónov korún investovať do navýšenia ochrannej hrádze a tak ochrániť obec. Nechápavo som vtedy krútil hlavou. Ak by boli tieto peniaze investovali do prevencie v povodí, mohlo sa tomu predísť. Peniaze na protipovodňovú ochranu miest a obci sú orientované na reguláciu potokov a riek a potom horného spláchne a dolného zaleje. Všetky nové cesty, spevnené plochy, supermarkety, diaľnice majú svoje rigolíky a tobogániky. A tu je výsledok. U nás sa minimálne 60 rokov buduje ochranný protipovodňový systém a teraz prišla prvá veľká voda a všetko je spláchnuté. Takže protipovodňový program nielenže nerieši ochranu pred povodňami, ale ju dokonca zhoršuje.

Čo treba urobiť teraz, aby sme sa podobným katastrofám vyhli v budúcnosti?
Len orientácia na ekosystémovú ochranu vôd a integrovaný manažment povodí má šancu predchádzať tomu, čoho sme svedkami teraz. Napríklad opustiť stratégiu vybudovania priehrady Tichý Potok za 332 miliónov eur a investovať do krajinnej štruktúry celého povodia Torysy. Za tieto peniaze by sa dala spraviť z povodia Torysy rajská záhrada bez povodní, bez sucha a navyše by vzniklo viac ako šesťtisíc pracovných príležitostí pre nezamestnaných.