Aktivisti vnikli do areálu hradu a zabalili sochu Svätopluka do kartónu

TASR | 20.07.2010 10:38
Svätopluk, socha Foto:
Socha Svätopluka pred Bratislavským hradom
Aktivisti zoskupenia nazývaného UM! začali boj za odstránenie sochy Svätopluka z Bratislavského hradu. V noci na utorok vnikli do uzamknutého areálu hradu a zabalili skulptúru do kartónového transparentu, ktorý niesol nápisy ako Socha lži či Nemodifikujte dejiny.

Táto akcia mala byť reakciou na fakt, že socha nie je historicky ani esteticky korektná. Aktivisti majú podozrenie, že dvojkríž Hlinkovej gardy, ktorý je vyobrazený na Svätoplukovom štíte, porušuje ustanovenie Trestného zákona o podpore a propagácii skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. V tomto smere chcú preto podniknúť ďalšie právne kroky. V akciách a protestoch namierených proti tejto soche menia pokračovať do času, pokiaľ nebude spred hradu odstránená.

Portál Aktuálne.sk zverejnil informáciu, že na štíte Svätopluka je umiestnený rovnoramenný dvojkríž v kruhu, ktorý je tvarovo zhodný s odznakom Hlinkovej gardy. Potvrdil im to tajomník Heraldickej komisie ministerstva vnútra a autor štátneho znaku SR Ladislav Vrtel.

„Používal sa od roku 1938 a bol účelovo vytvorený podľa vzoru hákového kríža v kruhu – emblému Hitlerovej NSDAP, podobne ako emblém maďarskej fašistickej Strany šípových krížov – šípovito ukončený kríž v kruhu. Všetky mali svoj predobraz v nemeckom hákovom kríži v kruhu. Rovnoramenný dvojkríž v kruhu jednoznačne plnil funkciu ‚slovenského hákového kríža,‘“ citoval portál Vrtela. Ten zároveň verí, že jeho použitie nebolo úmyselné, ale išlo len o dôsledok poľutovaniahodného ignorovania historických skutočností bez konzultácie s heraldikom.